Jun 18 2017

1. Kommunion 😀😇

Udgivet af

Hele 7 førstekommunikanter blev det til på årets Kristi Legems og Blodsfest. Kirken var propfyldt med gæster fra nær og fjern. Tillykke til dem og deres forældre, samt tak til Lalin og Ophelia for deres store indsats indenfor undervisning og forberedelse 😀 Der kommer som altid flere billeder, og der er også flere billeder på vores fb-side.

**************

Last Sunday 7 young people received their first communion at the Feast of The Body and Blood of Christ. The church was filled to the last seat with guests from far and wide. We wish them all the best and thank Lalin and Ophelia for their work in teaching and preparing the seven new communicants. More pictures will come at a later date and there are also several on our church’s FaceBook (See on the front page to the right).

Comments Off on 1. Kommunion 😀😇

Jun 18 2017

Læsningerne til Krist Legems og Blods Fest 2017

Udgivet af

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 

                              Søndag d. 18.  Juni (hvid)
                                    (11.alm.søndag)

1.L.: 5. Mosebog: kap. 8, v. 2-3.14b-16a

 Sl 147, v.12-13.14-15.19-20

2.L.: 1. Korintherbrev: kap. 10, v. 16-17
(Sekv. (ad lib): Pris, o Sion, din forsoner)

Ev.: Joh.: kap. 6, v. 51-58
                                                                   

  (Kollekt for Bonifatiuswerk)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til Krist Legems og Blods Fest 2017

Jun 16 2017

Øm valfart 2017

Udgivet af

Vejret så ikke godt ud, da jeg begyndte den lange tur fra Frederikshavn til Øm for at deltage i den årlige valfart. Regn og mørke skyer fulgte mig indtil Randers, og så kom solen frem – dejligt!

Da jeg ankom til parkeringspladsen, var den stort set optaget af de mange biler, så det så lovende ud. Inden valfarten startede kl. 11.00, kunne jeg lige nå at få en kop kaffe, før jeg fandt min plads samt de andre bag skiltet ’Nord Jylland’, holdt af en af vores mest trofaste deltager, Kjeld, fra Thisted.

Det er altid rart at se, eller gense, de mange deltagere fra de diverse steder i Jylland samt dem fra Fyn. Efter en bøn og salme kunne vi starte vandringen gennem landskabet omkring Øm ledsaget af recitationen af Rosenkransen samt to elskede Maria salmer.

Processionen forsvandt i det fjerne; 4 til 500 meter lang, og efter en halvtime var vi tilbage til pladsen foran valfartskirken, for at afslutte den første del af valfarten.

Vejret var med os, så jeg kunne faktisk opholde mig i skjorteærmer – dejligt!

Frokostpausen er tidspunktet alle glæder sig meget til, da vi kan hilse på gamle venner og bekendte. Der er altid en rigtig god stemning uanset hvorhen man befinder sig. Biskoppen er meget synligt, da han går rundt og hilser på de mage deltagere; noget mange sætter stor pris på, fordi de giver dem en mulighed for at hilse personligt på ham.

Dagen sluttede med en højtids messe, altid en begivenhed hvor kirkens katolicisme er kraftigt understreget fra de mange ’etniske’ indslag under messen.

Vejret holdt, og vi tog hjem med fornyede kræfter til at leve og praktisere vor kristne tro og glæden til at møde hinanden igen til næste år.

Som en slags parentes vil jeg personligt rose lydanlægget. Lederne til Rosenkransen kunne høres stort set hele vejen rundt under valfarten. En stor Tak!

*************************************

The weather didn’t look too promising when I started the long trip from Frederikshavn to Øm to take part in the annual pilgrimage. Rain and dark clouds followed me until I was almost half way there before the sun broke through – great!

When I arrived at the parking area it was almost full, so the participation looked very promising. Before the pilgrimage started I nipped in to the cafeteria for a quick cup of refreshing coffee after the long drive. I joined my group behind the Northern Jutland banner held by one of our most faithful participants – Kjeld from Thisted.

It’s always good to see or see again the many participants from the many parts of Jutland and the island of Fynen. After a short prayer and a hymn we started accompanied by the recitation of the Rosary and two well-loved Marian hymns.

The procession disappeared into the distance; roughly 4-500 m. long and after half an hour we were back again in front of the pilgrimage church to conclude the first part of the day.

The lunch break is the part to which everyone looks forward, giving the chance to greet old friends and acquaintances. There’s always a good atmosphere here no matter where you are. The Bishop was very visible going around greeting the many participants; something that many really appreciate as gives them the chance to greet him personally.

The day finished with High Mass. This is the highpoint of the day where the Church’s catholicism is strongly emphasized through the many ethnic hymns, music and prayers during the Mass.

The weather behaved itself and we returned home with renewed strength to continue living and practising our faith and the joy of meeting each other next year.

On a personal note I would like to thank the people behind the loud-speakers because we could hear the Rosary decades recited through them over most of the route -Thank You!

Comments Off on Øm valfart 2017

Jun 06 2017

Pastor Judes Pinse prædiken 2017

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes Pinse prædiken 2017

Jun 03 2017

Læsningerne til Pinse 2017

Udgivet af

PINSEDAG 2017

Søndag d. 4. juni (rød)

1.L.: Ap.G: kap. 2, v. 1-11.

Sl 104, v. 1ab+24ac.29bc-30.31+34.

2.L.: 1. Korintherbrev: kap. 12, v. 3b-7.12-13.

Ev.: Joh 20,19-23.

(PÃ¥sketiden afsluttes efter komplet)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Davide

Comments Off on Læsningerne til Pinse 2017

May 30 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag efter PÃ¥sken 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

May 28 2017

Læsningerne til d. 7. søndag efter Påske 2017

Udgivet af

DEN 7. SØNDAG I PÅSKEN 2017

Søndag d. 28. maj (hvid).  

1.L.: ApG: kap. 1, v. 12-14;

Sl 27: v.1, 4, 7-8.

2.L.: 1. Petersbrev: kap. 4, v.13-16.

Ev.: Joh.: kap. 17, v. 1-11a.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 7. søndag efter Påske 2017

May 23 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag efter PÃ¥ske kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

May 21 2017

Konfirmander årgang 2017

Udgivet af

Tillykke til Jessica, Andrew og Thomas fra menigheden, som blev firmet af biskoppen i Aalborg sidste søndag😀

Congratulations to Jessica, Andrew and Thomas who were confirmed by the Bishop in Aalborg last Sunday.

Comments Off on Konfirmander årgang 2017

May 20 2017

Læsningerne til d. 6. søndag efter Påske 2017

Udgivet af

DEN 6. SØNDAG I PÅSKEN 2017

Søndag d. 21. maj. (hvid).  

1.L.: ApG: kap. 8, v. 5-8.14-17.

Sl 66, v.1-3a.4-5.6-7a.16+20.

2.L.: 1. Petersbrev: kap. 3, v.15-18.

Ev.: Joh.: kap. 14, v.15-21.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til d. 6. søndag efter Påske 2017

« Ældre indlæg