Jun 06 2020

Læsningerne til DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST 2020

Udgivet af

Søndag d.7. juni (hvid). (10. alm. søndag)

1.L.: 2. Mosebog: kap. 34, v. 4b-6.8-9

Sl.: Tilf. Danielsbog B kap.3, v. 52a.53a.54a.55a.56a.

2.L.: 2. Kor.brev: kap. 13, v. 11-13

Ev.: Joh.: kap. 3, v. 16-18

Der er 2 messer. Begge fejres af Pastor Jude:

  1. kl. 14.00
  2. kl. 16.30

OBS: Husk tilmelding!! (Se på forsiden under overskriften: Messetiderne for Juni 2020)

Comments Off on Læsningerne til DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST 2020

Jun 03 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Pinsedag 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

Jun 01 2020

Messetider for juni 2020

Udgivet af

Messetiderne til juni 2020 kan læses enten under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

OBS! Pga. Corona er der lavet om på messetiderne. Hver søndag er der 2 messer og på de 3 sidste søndage er der både messe og Ordets Gudstjeneste.

Tilmelding til messer:

Tilmelding kan ske på www.katolsk-nord.dk (kræver e-mail)
Du vil få en e-mail som bekræftelse.

Har du IKKE e-mail kan tilmelding ske på SMS til messer i Frederikshavn, ansvarlig: Anton – tel: 22254947 (husk info om dato, tid, navn og antal personer)

* Disse messer kræver IKKE tilmelding. Døren låses ved max antal personer

Det er fortsat vigtigt at overholde forholdsregler, som er fastsat af både regeringen og Biskoppen!

Comments Off on Messetider for juni 2020

May 28 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag i Påsken 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Jeg beklager forsinkelsen – min skyld!

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

May 23 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste torsdag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken eller som ‘livestream’ på linket: Facebook på forsiden

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste torsdag

May 20 2020

Messetider maj 2020

Udgivet af

  1. Vær opmærksom på tilmelding !!

2) Tilmelding kan ske på SMS til 30293709

3) Husk info om: navn, kirke, dato/tid og antal personer

OBS!! Frederikshavn (max 32 personer)

21. maj
Kristi Himmelfart
Tors. 13.00 Messe 15.00 Messe p. Dominique
p. Dominique
22. maj Fre. 16.00 Messe* p. Dominique
24. maj Søn. 13.30 Messe
15.30 Messe
p. Jude
p. Jude
29. maj Fre. 16.00 Messe* p. Dominique
31. maj
Pinsedag
Søn. 13.30 Messe
15.30 Messe
p. Dominique
p. Dominique

Stjernen betyder: Ingen Tilmelding

Comments Off on Messetider maj 2020

May 19 2020

Vigtige oplysninger ang. genåbningen af kirken i Frederikshavn

Udgivet af

Hvem kommer til messe og hvornår? Det er som udgangspunkt kun muligt at deltage i messen, hvis man har tilmeldt sig messen. Det mest ideelle er, at det er de samme der kommer til messe på de samme tidspunkter. På den måde skaber vi ikke nye smittekæder. Men det er ikke en lov eller regel – blot en god idé! Vær særligt opmærksom på at Biskoppen opfordrer til at menigheden fordeler sig på messetiderne – også messetider i hverdage, fordi de også har gyldighed som søndagsmesse Aalborg:

Der etableres et tilmeldingssystem Frederikshavn: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. Hjørring: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. Thisted: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. At få aftalt indbyrdes hvornår hvem går til messe skal sættes i værk hurtigst muligt, så alle ved hvad de skal rette sig efter fra på søndag

Retningslinjer Nordjyllands sogn Retningslinjerne er gældende fra 19.05.20 og indtil de ændres. Forventeligt til og med august måned 2020 Før genåbning:

Alle salmebøger, bønnebøger og andet trykt materiale fjernes eller dækkes ned (det må ikke bruges)

I andre lokaler end kirkerummet, bør der kun være det antal stole som lokalet er godkendt til. Stole kan fjernes eller dækkes ned.

Der opstilles håndsprit til menigheden*

Der opstilles håndsprit i sakristiet* Der opstilles håndsprit til præsten og ministranter ved alteret*

Der sættes klistermærker på gulvet som angiver at man skal holde afstand*

Alle håndtag, kontaktflader, mikrofoner mm rengøres med rengøringsservietter.

Plakat om symptomer opsættes (det er lovpligtigt!)*

Indkøb af handsker til præsten – til uddeling af kommunion 1 ks til p. Jude og 1 ks til p. Dominique*

Plakat opsættes på døren til kirken – at døren låses når messen er gået i gang. Med andre ord: kommer man for sent kommer man ikke ind! (Vi kan ikke efter messen er begyndt holde styr på siddepladser og antal personer)*

Plakater om max antal personer opsættes ved relevante lokaler*

Angivelse af siddepladser lægges ud på bænkene i kirken*

Skærm til kommunion sættes ved væggen ved alteret*

Bord med skilt og kurv opsættes i kirken til kollekt

Servietter der skal erstatte håndklæder på toilettet*

Kirkens MobilePay nummer 89377 opsættes*

Det lille bord ved alteret med kalk, hostier mm sættes tæt op ad alteret* Punkter markeret med * er udført i kirkerne Hjørring, Frederikshavn og Aalborg onsdag den 20.05.20 Thisted modtager materialet ved den første messe efter genåbning Før genåbning er der en ’pakke’ til alle menigheder bestående af rengøringsservietter, træsæbe (til bænke i Frederikshavn og Aalborg), klistermærker, håndsprit mm. Det er en pakke der udleveres denne ene gang. Fra genåbningen bedes menighederne selv sørge for at lageret er fyldt Før messen:

Frivillige ved kirken anviser siddepladser – husk at holde afstand. Hvis flere (fx mand og kone) sidder ved samme siddeplads skaber det IKKE flere siddepladser i kirken.

Det sikres at der er sat håndsprit frem alle steder (husk alter og ministranter)

Indgangsdør til kirken åbnes (jo mere jo bedre) så der ikke skabes kø og ingen rører håndtag

Klokker, gelændere, ministrantlys, håndtag mm vaskes af

Kun præsten rører ved kalk, hostier, håndvask mm ved alteret. Tingene må ikke skifte hænder mellem ministranter og præst

Ekstra vand til præsten håndvask. 1 stor skål med vand (der skal vaskes hænder efter kommunion) + serviet til at tørre hænder i.

Døren aflåses/lukkes når antallet af mennesker i kirken har nået max 

Ved de første messer gives der information lige inden messens begyndelse om: o At der ikke synges salmer o At fredshilsen kan ske ved nik eller smil o At der ikke er vievand i karret o At man bedes forlade kirken umiddelbart efter messen pga rengøring o At præsten kun i begrænset omfang kan kontaktes i sakristiet. Alle henvendelser kan ske telefonisk o At kommunion kun uddeles i én skikkelse. At der kun uddeles i hånden. At uddeling vil ske med en skærm som begrænser smitterisiko. o At kollekt kan gives via MobilePay eller når man går ud fra kirken. Kurven sendes ikke rundt under offertorium.

Under messen: Fredshilsen kan gives som nik eller smil (eller begge dele ) Kollekten samles ikke under offertoriet. Kollekten samles på MobilePay eller i en kurv på et bord, når messen slutter. Lige inden uddeling af kommunion rulles skærmen hen foran der hvor præsten uddeler. Skærmen fjernes når kommunionen er uddelt Ministranter bærer lys i procession, lyser ved læsning af evangeliet 2 meter fra præsten samt lyser ved uddeling af nadver minimum 1 meter fra præsten Præsten benytter håndsprit før uddeling af kommunion og tager handsker på. Præsten vasker hænder med handsker på efter kommunion og tager handsker af.  Begræns antallet af personer ved alteret – gerne præst + 2 ministranter

Efter messen:Menigheden bør forlade kirken hurtigst muligt efter messens afslutning  Rengøring i kirkerummet o Skilte med ’Siddeplads’ aftørres med rengøringsserviet o Kirkebænkene aftørres ved siddepladser med rengøringsmiddel som egner sig til bænkene o Alle håndtag, klokker, læsepult, mikrofoner, ministrantstole, nøgle til tabernakel mm gøres rent med rengøringsservietter o Særlig opmærksomhed på rengøring af lighter / tændstikæsker ved lystænding 

Rengøring i øvrigt o Alle håndtag rengøres med rengøringsserviet o Alle døre rengøres ’der hvor man rører hvis man lukker en dør’ o Toiletter rengøres – skift også håndklæder hvis disse benyttes

Generelt: Der er ingen kirkekaffe Aktivitet i menighedslokalerne begrænses (der skal gøres rent på alle overflader) Hvis der håndteres fødevarer i menighedslokalet, skal dette ske med handsker på. Kun præsten uddeler kommunion Antallet af ministranter begrænses til 2 personer (medmindre præsten har ønsket flere en bestemt søndag) Der bruges ikke røgelse Menigheden deltager kun i sang ved messens faste dele. Der synges som udgangspunkt ikke salmer med uddelt tekst. Hvis nogen vil påtage sig ansvaret for at printe og kopiere salmer er det ok, men husk at de kopierede ark skal smides ud efter hver messe. Hvis der bruges sang og musik som menigheden kan udenad, eller der kan vises på en skærm er det ok. Vær opmærksom på ministranttøj. Bruges det af forskellige? Skal det vaskes? Navnesedler? Måske er det tilladt efter reglerne at være mere end 10 personer i menighedslokalet. Biskoppen opfordrer dog til i retningslinjerne at man ikke er mere end 10 personer.

Pastor Jude og Line (Menighedsformand)

Comments Off on Vigtige oplysninger ang. genåbningen af kirken i Frederikshavn

May 17 2020

Pastor Judes prædiken til i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken eller ‘ses’ på kirkens FaceBook på forsiden under rubrikken: Links

Comments Off on Pastor Judes prædiken til i dag

May 13 2020

Opfordring fra Paven

Udgivet af

Bede- og fastedag for afvendelse af coronapandemien torsdag den 14. maj

Kære medbrødre, kære søstre, kære menighedsrådsformænd og medlemmer af pastoralrådet,

     I denne tid præget af coronapandemien skorter det ikke på  initiativer til at begrænse og afhjælpe pandemien og hjælpe de mennesker, der er ramt af den. Ligeledes er der også givet mange opfordringer til bøn for afvendelse af pandemien, ikke mindst fra pave Frans.

     I et brev dateret den 6. maj har formanden for det  Pavelige råd for Interreligiøs Dialog, Kardinal Miguel Ayuso Guixot,  sendt et brev til alle verdens religiøse ledere med anmodning om at engagere sig i en fælles dag præget af bøn, faste og næstekærlighedsgerninger til afvendelse af pandemien. Den valgte dag er torsdag den 14. maj, og pave Frans gav i sin tale til ”Regina Coeli” søndag den 3. maj udtryk for, at han også stiller sig bag dette initiativ.

    Initiativet er taget af Højkommissionen for Menneskeligt Broderskab, som tager udgangspunkt i det dokument til fremme af menneskeligt broderskab for verdensfreden, som blev undertegnet den 4. februar 2019 i Abu Dhabi af pave Frans og storimam Sheikh Ahmed el-Tayeb under pavens besøg i Emiraterne.

    På grund af den aktuelle situation, hvor fælles aktiviteter endnu er begrænsede, må en efterlevelse af appellen bestå i den enkelte persons engagement. Jeg  opfordrer således til bøn og faste på denne dag og til at vise et konkret eksempel på tjeneste for medmenneskenet. Det kan bestå i en konkret handling eller et økonomisk bidrag til en velgørende organisation. Det er helt op til den enkelte at tilrettelægge bededagens program og indhold.   

+Czeslaw

Comments Off on Opfordring fra Paven

May 11 2020

Meddelelse fra Biskoppen ang. Corona situationen.

Udgivet af

Biskop Kozon har sendt flg. meddelelse ang. kirkens evt. genåbning

Kære medbrødre, kære søstre, (menighedsrådsformænd og pastoralrådsmedlemmer cc.)

   I torsdags blev det meddelt, at en delvis genåbning af forskellige aktiviteter i samfundet, herunder også kirkelige, vil ske fra den 18. maj.

   På det kirkelige område foreligger der endnu ingen konkret vejledning om, i hvilket omfang en genoptagelse af aktiviteterne kan ske, og hvilke sundhedsmæssige regler, der skal overholdes. Det står klart, at der er tale om en delvis genåbning, hvilket betyder, at vore aktiviteter endnu ikke kan genoptages i fuldt omfang.  Der har  i tiden op til meddelelsen om genåbningen været afholdt møder mellem kirkeministeriet og trossamfundene. Ministeriet har været lydhørt over for trossamfundenes ønsker og bemærkninger, så vi kan håbe på, at vejledningen vil være til hjælp for os, når vi igen kan genoptage vore aktiviteter i menighederne

   Når retningslinjerne fra kirkeministeriet foreligger, vil der fra  bispedømmet blive udsendt en mere konkret vejledning om, hvordan liturgiske og andre aktiviteter af offentlig karakter skal sættes i gang. Det er derfor yderst vigtigt, at man afventer disse retningslinjer fra bispedømmet, så genoptagelsen af aktiviteterne sker så ensartet som muligt. Alene spørgsmålet om, efter hvilke kriterier  antallet af kirkegængere skal håndteres, skal løses på en hensigtsmæssig og retfærdig måde.  Indtil denne vejledning fra bispedømmet foreligger, gælder de nuværende statslige regler.

   Nogle af jeg har allerede forelagt praktiske forslag med henblik på genåbningen. Det siger jeg tak for, ligesom jeg også takker jer for den iver og initiativrigdom, I har lagt for dagen for at holde et minimum af kirkeliv og kontakt med de troende i gang.

              Med ønsket om Guds velsignelse for resten af påsketiden samt de venligste hilsener

                                                                   +Czeslaw

Comments Off on Meddelelse fra Biskoppen ang. Corona situationen.

« Ældre indlæg