Feb 10 2024

Generalforsamling

Udgivet af

Referat for Generalforsamling 2023
Tilstedeværende:

Ophie, Robin, Solomon, Thanuya, Helen, Anton, Rasmus, Andreas, Denezia, natasja, Mary, Tharseka, Sophie, Rockson, Emil, Oliver, Bryan Jacob, Elisabeth, Linna, Tommy, John, Peter, Kasper, loramedine, melanie, djension

 • Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton

Referent: Thanuya

 • Beretning af årets aktiviteter

Et vinterferiearrangement, hvor der blev afholdt et sportsarrangement i Arena Nord.

Ingen aktiviteter i sommerferien, da der ikke var så mange i menigheden.

Der har været færre aktiviteter det sidste år.

 • Regnskab

Anton præsenterer regnskabet for 2023

Indtægter i alt for 2023 – 21.824 kr.

Regnskabet 2023 blev godkendt

 • Valg af bestyrelse

Formand: Helen

Næstformand & sekretær: Thanuya

Kasser: Anton

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jessica, Solomon, Ophie, Denezia, Tharseka, Mary,
Andreas, Jacob

 • Aktiviteter for det kommende år

Idéer til arrangementer for 2024: paintball, gokart, Action House, biograf, bowling, svømmehal, hyggeaften i kirken, spilleaften i Arena Nord, grillaften, kulturaften, klatring, fastelavnsfest, pinsefest.

Arrangementer på tværs af lokalforeninger; Aalborg og Hjørring. Evt. en tur til Fårup sommerland eller Djurs sommerland. Arrangementer med Randers

Fastelavnsfest

Udklædningen er valgfri, men det opfordres at børnene klæder sig ud.

Det afholdes den 11. februar efter messen

 • Valg af delegerede til DUK´s til årsmødet 2024

Helen og Thanuya indtil videre

Vi tager det op igen til efteråret

 • Eventuelt

Flere trosrelateret arrangementer

Flere besøgspræster.

Flere bestyrelsesmøder, som skal afholdes månedligt

Aktiviteter kun for firmander inden firmelse, og evt. med besøgspræst

Kontingent for 2024 skal indbetales til formand. 100 kr.

Send aktivitetsoversigt for det kommende år til Kim

Comments Off on Generalforsamling

May 19 2022

Referat af DUK’s GF’s møde 2022

Udgivet af

Referat af HUK generalforsamling d. 27 marts 2022 helligåndskirkens Unge katolikker, Frederikshavn.

Tilstedeværende;

Hoved repræsentant: Anton Alvision A.

Tharseka, Natasja, Solomon, Helen, Elizabeth, John , Pau, Sarina, Andreas, Rockson, Melani, Robin, Ophie, Anton, Mary, Lena, Filgrace, Martin, Sofie, Kacper, Cyprian, Julie, Oliver, Sebastian, Dagmara, Sara, Elias og Oliver L.

Referat

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton Referent: Natasja

 1. Beretning af året aktiviteter
 • MovieHouse Hjørring
 • Mongolian Barbecue
 • Hyggeaften
 1. Godkendelse af regnskab 2021 og ændring af vægter

Anton præsenterede regnskabet og det blev gennemgået ved bestyrelsesmødet. Regnskabet blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelse:

Formand: Andreas fortsætter som formand.

Næstformand: Helen blev valgt som næstformand

Kasserer: Anton blev valgt som kasserer

Sekretær: Natasja blev valgt som sekretær

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ophie, Robin, Pau, Solomon, Mary, Jessica og Filgrace.

 1. Aktiviteter det kommende år

Bowling, Sverige tur, Grænsen tur, Gokart, Skøjte, Action House, Spilleaften i Arena nord, Hyggeaften, Grillaften, Se en fodboldkamp, Djurs Sommerland, København tur, Stand tur, Marias kirke Sæby, Klatring, Maximum, Paintball og Biograftur.

(Mary havde snakket om en tur til stranden, hvor vi kunne købe is + der blev lagt dato til d. 18 april og hun snakkede også om en tur til Sæby Marias kirke, hvor hun vil komme med yderligere info. til bestyrelsen)

 1. Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2022

Andreas, Jessica, Pau, Solomon, Natasja og Tharseka.

 1. Eventuelt

Intet

Referent; Natasja Anton

HUK sekretær

Dato: 06/04-2022 ___________________

Comments Off on Referat af DUK’s GF’s møde 2022

Sep 18 2016

Undervisnings datoer 2016-17

Udgivet af

HELLIGÅNDSKIRKEN FREDERIKSHAVN ____________


!nformation om trosundervisning 2016-17.

Undervisningsdatoer:

2016             2017

11/9                    15/1

25/9                   29/1

9/10                   12/2

6/11                   12/3

20/11                26/3

4/12                  9/4

18/12               23/4

Vigtige datoer i forbindelse med 1. kommunion og firmelse!!

7/5 & skriftemål før firmelse

14/5 Firmelsen  Ingen undervisning

21/5 Kun for 1.Kom 

17/6 skriftemål før 1.Kom

18/6 1. Kommunion

Undervisningstidspunkt: Vi starter med undervisning kl.12.15 og fortsætter indtil kl. 13.45. Der vil blive et frikvarter for alle. Det vil være godt, hvis børnene har en madpakke med. Undervisning starter altid før messen. Messen starter kl.14. Alle børn skal deltage i messen efter undervisningen.

Den første undervisningsdato – 11 sept 2016 kl. 12.15

Datoer for fejring af sakramenterne:

Firmelse d. 14 Maj 2017 kl. 16.00 i Hjørring

Første kommunion d. 18 juni 2016 kl.14.00

Kontakt: Kateket co-ordinator – Ophie : 30264536 (SMS)

Email – ophie@webspeed.dk

Comments Off on Undervisnings datoer 2016-17

Jul 09 2016

Generalforsamling 2016

Udgivet af

Referat af HUKs(DUK)generalforsamling d.8 maj 2016

Helligåndskirkens Unge Katolikker, Frederikshavn.

Tilstedeværende:

Ophie, Lalin, Malar, Robin, Mark, Nishanthi, Gierdre, Tania, Jonas Thomas, Sarina, Andreas, Natasja, Amanda, Andrew, Jayson, Rockson, Melani, Jachika, Tharseka, Sara, Dagma, Sofia, Mercy, Oliver, Sebastian, Julie og mange små børn. (Der var rigtig mange tilstede.)

Referat:

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Amanda. Referent: Tania

 1. Beretning af årets aktiviteter :

Vi har ca. 75 medlemmer.

Ophie opsummerede årets aktiviteter i beretningen.

HUK har været flittig og holdt mange arrangementer for børnene og det har været et travlt år for både bestyrelsen og børnene. Vi har haft programmer både indenfor kirkens arealer og ude i byen.

Vi har afholdt fest hvor vi har fejret de følgende højtiderne sammen med menigheden og lavet aktiviteter med børnene.

 1. Fastelavn

 2. Påske

 3. Pinse

 4. Skt.Hans

 5. Advent

 6. Julehygge

 7. Stor Julefest

 8. Nytårsreception

 9. Sommerfest

 10. Grillaften

 11. Udflugter til isstadion

 12. Svømning

 13. Biograf

 14. Legeland

 15. Bowling

 16. Ministrantsfest

 17. Boldspil osv

Disse arrangementer har været vellykket med stor deltagerantal og DUK har kun fået positiv respons fra menigheden. Disse arrangementer har været spredt ud over hele året så børnene har altid haft noget de kunne se frem til.

Alle disse arrangementer kunne ikke have ladet sig gøre uden penge, derfor takker bestyrelsen. dem der hjalp DUK økonomisk.(f.eks. Frederikshavn kommune, vores sogn, Lokalpuljen i DUK

Det går godt med undervisning og vi har stor fremmøde hver gang.

Fire af vores børn fik meddelt Firmelsessakramente af vores Biskop Cozon og de fik lov til at hilse på ham ved receptionen i menighedssal. Firmanderne har også deltaget i Firmelseslejr sammen med deres kateket Ophie. Det var en god og oplevelsesrig weekend.

De forskellige aktiviteter og udflugter har skabt et større socialt fællesskab blandt børnene og det har udviklet deres venskab. Dertil har vi også modtaget stor ros fra menighedsråd i Ålborg og DUKs Hovedbestyrelse for vores engagement og aktivitetsniveau.

Ophie takkede bestyrelsen for deres arbejde og også de forældre som trofast slutter sig til arrangementerne sammen med deres børn og hjælper samtidig med de praktiske gøremål.

Mange frivillige kateketer og ministrantansvarlige har været på spil for DUK. De fik også en stor tak for deres trofaste tjeneste fra Ophie på DUK´s vej.

Undervisningen på hver anden søndag er der kommet mere struktur på, da det nu er delt op i 2 hold.

 1. Godkendelse af regnskab 2016

Ophie præsenterede regnskabet som blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelse:

 1. Formand

Tania fortsætter som formand

 1. Næstformand

Amanda blev valgt som næsteformand

 1. Kasserer

Sarina blev valgt som kasserer

 1. Sekretær

 2. Jessica blev valgt som sekretær

 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ophie, Mary, Dineezia, Anton, Joy, Lalin, Robin, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer

 1. Aktiviteter det kommende år

I fremtiden vil vi gerne lave en fast tidsplan til hyggeaften med spisning. Vi har tænkt på en fredag i hver kvartal fra kl 17-21. Vi vil starte med messe og derefter hyggeaften. Men det er vigtigt med tilmelding, da vi køber mad efter hvor mange der kommer. Vi opfordrer børnene til selv at komme med forslag til underholdning på disse aftener.

Vi vil også gerne lave udflugter til f. ex Læsø, Voresgård Slot, Fårup Sommerland, hyggeaften med bowling, grillfest o.s.v.

Vi vil også gerne lave en arbejdsdag, hvor vi rydder op og gøre mødestuen lidt mere attraktiv for DUK medlemmer. . Der er også mange praktiske ting der skal ordnes ude og inde i kirken og vi mangler frivillige hjælper. Vi håber at rigtig mange vil tilmelde sig når det bliver aktuelt.

Børnene kom med deres forslag til aktiveterne:

Leos Legeland

Overnatning i kirken,

Hyggeaften

Grillaften

Kirkegårdsvandring efter mørkfald

Fårup Sommerland

Aktivetsaften,

Vandkamp

Heldagsarrangement planlagt af Tania osv.

Der skal installeres et TV så børnene kan se film osv. Ophie har et 32 tommers Fladskærms TV (HDMI klar) som hun vil skænke til DUK hvis det viser sig at det er noget børnene vil bruge.

Vores formål med alle disse arrangementer er at skabe et fællesskab på tværs af børnene og de voksne, så alle får muligheden for at lære hinanden at kende, at inspirerer hinanden og at bidrage med ideer og deltage aktivt i vores lokale HUK forenings programmer.

 1. Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2016

Tania og Amanda blev valgt til at repræsenterer Helligåndskirken-Federikshavn

 1. Eventuelt : Der blev holdt afslutningsfest for undervisningsbørn med snacks og forfriskninger og børnene fik fortalt lidt om Pinsen og kirkens fest.

 2. Referant TANIA

.

Comments Off on Generalforsamling 2016

Sep 13 2015

Undervisningsdatoer 2015 – 2016

Udgivet af

HELLIGÅNDSKIRKEN FREDERIKSHAVN


Information om trosundervisning 2015/16.

Undervisningsdatoer: 

2015                                2016       

6/9/                                17/1

20/9                               31/1

4/10                               14/2

1/11                                13/3

15/11                              10/4

29/11                             24/4 Firmelse

13/12                             8/5  (22/5 1.Kom)

Undervisningstidspunkt: Vi starter med undervisning kl.12.15 og fortsætter indtil kl. 13.45. Der vil være et frikvarter for alle, der ønsker at have en madpakke med. Undervisning starter altid før messen. Messen starter kl.14. Alle børn skal deltage i messen efter undervisningen.

Den første undervisningsdato – 6 sept 2015 kl. 12.15

Datoer for fejring af sakramenterne:

Firmelse d. 24 april 2016 kl. 16.00

Første kommunion d. 22 maj 2016 kl. 14.00

Kontakt: Kateket co-ordinator – Ophie : 30264536 (SMS)

Email – ophie@webspeed.dk

Comments Off on Undervisningsdatoer 2015 – 2016

Mar 21 2015

Referat af DUK’s Generalforsamling 2015

Udgivet af

Referat af HUKs (DUK) generalforsamling d.8 marts 2015

Helligåndskirkens Unge Katolikker, Frederikshavn.

Tilstede:

Hoved repræsentant: Anton Alvision A.

Ophie,  Lalin, Joy, Malar, Robin,  Justin, Bernhard. Mark

Thanuya, Lisa, Tania,  Lucas, Thomas, Sarina, Andreas, Natasja, Amanda, Andrew,  Jayson, Rockson, Melani, Jan, Thanuya, Jachika, Tharseka, Sara, Jonas, Benny, Dagma, Sofia, Jan , Tobias, Maciz, Filip, Sofie, Martin, Jennifer, Bryan, Emil, Lena, Christina, Mutombo, Fligrace, Glormersine,  og mange små børn. (Der var rigtig mange tilstede.)

Referat:

 

1) Valg af dirigent og referent: Dirigent: Anton. Referent: Tania

 

2) Beretning af årets aktiviteter : Vi har ca. 76 medlemmer. Anton opsummerede årets aktiviteter: HUK har været flittig og holdt mange arrangementer for børnene og det har været et travlt år for både bestyrelsen og børnene. Vi har haft programmer både indenfor kirkens arealer og ude i byen. Vi har afholdt fester, hvor vi har fejret de følgende højtiderne sammen med menigheden: Fastelavn, Påske, Pinse, Skt.Hans,  Advent, Julehygge, Stor Julefest.

Disse arrangementer har været vellykket med stor deltagerantal, og DUK har kun fået en positiv     response fra menigheden.

Vi har derudover holdt mange hyggeaftener: en overnatning i præsteboligen, en filmaften (hos Ophelia) med kirkegårdsvandring og en forfest til fastelavn, hvor børnene selv fik lov til at male og pynte tønden. Der har også været en del sommeraktiviteter og udflugter, heriblandt til sommerland, biografen, en ministrantudflugt, Børglum Kloster og Vrejlev Kirke. Vi har også haft en boldspilaften.

I vinterferien blev der også til børnenes store glæde arrangeret ture til svømmehallen og isstadion, samt at der blev holdt hyggeaftner. I 2014 har DUK også deltaget i store arrangementer som:

 1. Kommunionsweekend i Skanderborg. (Lalin og Nisanthi),
 2. Firmelsesweekend i Århus (Malar)

Alle disse arrangementer kunne ikke have ladet sig gøre uden penge, derfor takker bestyrelsen. dem der hjalp DUK økonomisk.(f.eks. Frederikshavn kommune, vores sogn, Lokalpuljen  i DUK).

De forskellige aktiviteter og udflugter har skabt et større socialt fællesskab blandt børnene og det har udviklet deres venskab. Dertil har vi også modtaget stor ros fra menighedsråd i Ålborg og DUKs Hovedbestyrelse for vores engagement og aktivitetsniveau.

Anton takkede bestyrelsen for deres arbejde og det er især Ophelia, Malar, Joy og Lalin, Robin, Dineezia, Nishanthi og Tania.

Mange frivillige kateketer har været på spil for DUK : Ophelia, Lalin og Joy, Nisanthi og Malar. De fik også en stor tak fra Anton på DUK´s vejne.

Undervisningen på hver anden søndag  er der kommet mere struktur på, da det nu er delt op i 2  hold.

3) Godkendelse af regnskab 2014 og ændring af vedtægter:

 

Anton præsenterede regnskabet som blev godkendt.

4) Valg af bestyrelse: Formand: Tania

 

                                           Næstformand: Thanuya

 

                                          Kasserer: Jayson

 

                                         Sekretær: Lukas                                        

Ophelia, Mary, Anton, Lalin og Robin.

 

5) Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2015: Tania og Jayson blev valgt til at representere Helligåndskirken-Federikshavn.( Den 20/11 – 22/11.15  i Øm)

 

6) Aktiviteter det kommende år: I fremtiden vil vi gerne lave en fast tidsplan til hyggeaften med spisning. Vi har tænkt på en fredag i hvert kvartal fra kl 17-21.  Vi vil starte med en messe og derefter en hyggeaften. Men det er vigtigt med tilmelding, da vi køber mad efter hvor mange der kommer. Vi opfordrer børnene til selv at komme med forslag til underholdning på disse aftener.

Robin har anskaffet billetter til Legeland i Aalborg. Alle familier er velkomne. Billetterne er kun til børnene, da voksne har gratis entre. Dato til udflugt bestemmes senere. Der kommer et opslag på tavlen, og det bliver bekendtgjort i kirken.Vi vil også gerne lave udflugter til f. ex Læsø,  Voresgård Slot, Fårup Sommerland,  hyggeaften med bowling, grillfest o.s.v.

Vi vil også gerne lave en arbejdsdag, hvor vi rydder op og  gøre mødestuen lidt mere attraktiv for DUK medlemmer. . Der er også mange praktiske ting, der skal ordnes ude og inde i kirken, og vi mangler frivillige hjælpere. Vi håber at rigtig mange vil tilmelde sig, når det bliver aktuelt.

Der skal installeres et TV, så børnene kan se film osv.  Ophie  har et 32 tommers Fladskærms TV (HDMI klar, som hun vil skænke til DUK, hvis det viser sig at det er noget børnene, som vil bruge det.Vores formål med alle disse arrangementer er at skabe et fællesskab på tværs af børnene og de voksne, så alle får muligheden for at lære hinanden at kende, at inspirerer hinanden, og at bidrage med ideer, og at deltage aktivt i vores lokale HUK forenings programmer.

Referant: Tania

 

 

.

 

 

Comments Off on Referat af DUK’s Generalforsamling 2015

Aug 22 2014

Undervisningsdatoer: 7. sept. – 14. juni 2015

Udgivet af

UNDERVISNINGSDATOER  :   SEPTEMBER 2014   –   JUNI 2015.

UGE.                           DATO.            TIDSPUNKT.
36.                              7.  Sept.              11.15  –  12.45  (Før messen)
38.                              21.Sept.                             ”
40.                              5.  Okt.                               ”
42.                              19. Okt.               Efterårsferie: 

                                                             ingen undervisning

44.                              2.   Nov.              11.15  – 12.45
46.                              16. Nov.                            ”
48.                              30. Nov.                           ”
50.                              14. Dec.              Julefest
52.                              28. Dec.              Juleferie – ingen undervisning
2.                                11. Jan 2015.    11 – 12.30. OBS !  (Efter messen)
4.                                25. Jan.                      ”

6.                                8.   Feb.                      ”
8.                                 22.Feb.              Vinterferie – ingen undervisning
10.                               8.   Mar.             11 – 12.30
12.                               22. Mar.                   ”
14.                               5.  April.            Påskeferie – ingen undervisning

16.                               19.April.           11 – 12.30
18.                                3.  Maj.                    ”
20.                               17. Maj.                   ”

22.                                31.Maj.                    ”
24.                                14.Juni.             Afslutning

Comments Off on Undervisningsdatoer: 7. sept. – 14. juni 2015

May 18 2014

Udgivet af

Ministrant liste fra Maj 2014 til November 2014

 • Ministranterne skal møde 15 min.før messe.
 • Hvis man er forhindret i at møde op, så send venligst en SMS:

 Joy Sebastian 23 20 39 09

 

UGE: DATO: LYS: MINI: KORS:
21

1.kommunion

25/05 Amanda

Andrew

Jayson

Tania

Tanuya
22 01/06 Andrew

Andreas

Sarina

Amanda

Tania
23

Pinse

08/06 Andreas

Benny

Jessica

Sarina

Jayson
24 15/06 Benny

Amanda

Tania

Jessica

Tanuya
25 22/06 Andrew

Jessica

Amanda

Benny

Jayson
Skoleferie
32 10/08 Andreas

Benny

Sarina

Jayson

Tania
33 17/08 Benny

Andreas

Jessica

Jayson

Tanuya
34 24/08 Andrew

Amanda

Sarina

Tanuya

Tania
35 31/08 Andreas

Benny

Amanda

Andrew

Jayson
36 07/09 Benny

Jessica

Sarina

Amanda

Tanuya
37 14/09 Andrew

Sarina

Jessica

Tanuya

Jayson
38 21/09 Andreas Jessica Tania

Amanda

Tanuya
39 28/09 Benny

Andrew

Jessica

Sarina

Jayson
40 05/10 Andrew

Andreas

Sarina

Tanuya

Tania
41 12/10 Andreas

Sarina

Amanda

Jessica

Tanuya
42 19/10 Andrew

Benny

Jessica

Sarina

Jayson
43 26/10 Andreas

Amanda

Tania

Sarina

Tanuya
44 02/11 Benny

Andrew

Amanda

Andreas

Tania
45 09/11 Andrew

Sarina

Jessica

Amanda

Jayson

 

Comments Off on

Apr 11 2014

DUK’s Generalforsamling – referatet

Udgivet af

Referat af HUK( DUK) generalforsamling d. 16 marts 2014

Helligåndskirkens Unge Katolikker, Frederikshavn

Tilstedeværende: 

Hoved repræsentant: Anton Alvision. A.

Ophie, Tien, Lalin, Joy,Malar, Robin, James , Justin,Kristoffer, Ganamalar, Suanne, Dineezia,

Thanuya, Lisa, Tania, Kevin,Patrick, Lucas, Minli, Meng, Oskar, Thomas, Sarina, Andreas, Natasja, Amanda, Andrew, Christina, Justine, Emil, Jayson, Rockson, Melani, Jan, Antoni, Evella, Jane, Manieno, Grace, Fred, Jachika, Tharseka, Sara,Jonas, Benny, Mdakala, lili, Emil, Lena,Filip, Macej,Mark,Sakina, Jeanette, Nasaka, og mange små børn. (Der var rigtig mange tilstede.)

Referat:

 1. 1.      Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton. Referent: Dineezia

 1. 2.      Beretning af årets aktiviteter 

HUK har fået stor ros foe de mange medlemmer.2013 var et godt år for DUK. Der var mange arrangementer. Både indenfor kirkens areal og ude i Frederikshavn by. Som sædvanlig blev der holdt fest sammen med menigheden ved højtiderne såsom, påskefest, pinsefest, Skt.Hans aften, 1.advent, julehygge og stor julefest. Der blev holdt mange hyggeaftner, en af gangene var en overnatning i præsteboligen. Der har også været en del sommeraktiviteter og udflugter, heriblandt til sommerland, biograf og en ministrantudflugt. Vi har også haft en boldspilaften. Der er også købt hættetrøjer og T-shirts til børnene med DUK logo på. Alle har været meget tilfredse med arrangementerne.

HUK  har investeret i et musikanlæg, som man må låne under nogle betingelser. (DUK medlemmer kan leje den til 300 kr og andre 500 kr. Ansvarlig: Anton)

Der var mange børn, der deltog til ømvalfart i skanderborg. En af vores medlem deltog i WMD i Madrid i Spanien.(RIO)

Alle disse arrangementer kunne ikke have ladet sig gøre uden penge, derfor takker bestyrelsen. dem der hjalp DUK økonomisk.(f.eks. Frederikshavn kommune, vores sogn, Lokalpuljen og privat velgører-Hans Smith Andersen)

De forskellige aktiviteter og udflugter har skabt et større socialt fællesskab blandt børnene og det har udviklet deres venskab. Dertil har vi også modtaget stor ros fra menighedsråd i Ålborg for vores engagement og aktivitetsniveau.

Anton takker bestyrelsen for deres arbejde og det er især Ophie, Malar, Joy og Lalin, Robin, Dineezia og Tania.

Mange frivillige katekesser har været på spil for DUK, dem vil Anton også gerne takke og det er Ophie, Lalin og Joy, Nisanthi og Malar.

I 2014 har HUK også deltaget i store arrangementer som 1.kommunionsweekend i Skanderborg. (Lalin og Nisanthi), 2.firmelsesweekend i Skanderborg (Malar)

I vinterferien blev der også til børnenes glæde arrangeret ture til svømmehallen og isstadion, samt at der blev holdt hyggeaftner.

Fastelavnsfesten gik rigtig godt med stor deltagelse. Tak til Hans Larsen for hans bidrag i form af hjemmelavede fastelavnsboller.

Undervisningen om søndagen er der kommet mere struktur på, da det nu er delt op i 3 hold.

 1. 3.      Godkendelse af regnskab 2013 og ændring af vedtægter

Anton præsenterede regnskabet og ændring af vedtægter. Regnskabet og vedtægter blev godkendt.

 1. 4.      Valg af bestyrelse: 
 1. a.       Formand

Tanja blev valgt som formand

 1. b.      Næstformand

Minlee blev valgt som næsteformand

 1. c.       Kasserer

Jayson blev valgt som kasserer

 1. d.      Sekretær
 2. e.      Thanuja blev valgt som sekretær
 3. f.        Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ophie, Mary, Dineezia, Anton, Joy, Lalin, Robin, Kevin,Tien, Thomas, James blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

 1. 5.      Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2013

Ingen kandidater. Bestyrelsen laver en rundspørge og foreslår kandidater.

 1. 6.      Aktiviteter det kommende år 

I fremtiden vil vi gerne lave en fast tidsplan til hyggeaften med spisning. Vi har tænkt på første fredag i måneden fra kl 17-21-22. Vi vil starte med messe og derefter hyggeaften. Men det er vigtigt med tilmelding, da vi køber mad efter hvor mange der kommer. Så husk at tilmelde 5 dage før. Hold øje med opslagstavlen.

Vi vil også gerne lave udflugter til Læsø , voresgård Slot, Fårup Sommerland, Lisebjærg i Sverige, hyggeaften med bowling, grillfest o.s.v.

Vi vil også gerne lave en arbejdsdag, hvor vi laver mødestuen lidt mere attraktiv for DUKmedlemmer. Der skal males og indstilles ny tv/dvd. Der er også mange praktiske ting der skal ordnes ude og inde i kirken og vi mangler frivillige hjælper.

Vores formål med alle disse arrangementer er at skabe et fællesskab på tværs af børnene og de voksne. Så alle får mulighed for at lære hinanden at kendede ansvarlige for børnene på weekend tur kom med positiv tilbagemelding og Amanda, Sarina og Jessica fortalte muntert om deres hyggelige dage i vinterferien.

Vores præstestuderende( Gillbelto) præsenterede sig selv og kom med et forslag om at tage på besøg hos et kloster i nærheden. Mange syntes godt om en præsentens ide om og der var fuld opbakning af alle til at tage afsted.

 

Anton benyttede lejligheden til også at sige tak til de hjælpende hænder (bestyrelsesmedlemmer) som tager initiativet de arrangementer, til at bakke op omkring alle de opgaver der bliver gjort for at styrke fællesskabet og det sociale netværk mellem børnene og de unge. Til sidst fortalte Ophie om Konfirmation i 2014 i Maj måned, hvor vi får besøg af Biskoppen. Vi blev enige om at der skulle se pænt ud når han var her. Så ugen op til konfirmationen vil der være opslag hvor man kan skrive på frivilligt at give en ekstra hånd til oprydning of rengøring.

Modet sluttede med et åbent forslag til en sommerudflugt  og Kevin tog intiativet til dette og ville undersøge både de praktiske og de økonomiske muligheder.

7.Eventuelt

Intet

Referent. Dineezia. Sri Rajan.

HUK sekretær

Comments Off on DUK’s Generalforsamling – referatet

Feb 22 2014

Dagsorden til generalforsamling

Udgivet af

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af årets aktiviteter

3. Godkendelse af regnskab 2013

4. Valg af bestyrelse

5. Aktiviteter det kommende år

6. Valg af delegerede til DUKs Årsmøde

7. Eventuelt

Er du forhindret i at deltage i mødet, men gerne vil bidrage til menighedens børne- og ungdomsarbejde, eller har spørgsmål til ændring af vedtægterne skal du være meget velkommen til at kontakte Anton på mobil nr. 22 25 49 47, eller e-mail: alvision@hotmail.com

Mange venlige hilsener

På vegne af

Bestyrelsen i DUK Frederikshavn Lokalforening

 

 

Comments Off on Dagsorden til generalforsamling

« ældre indlæg