Feb 28 2010

Børnesiden er startet!

Udgivet af

Kære alle børn

Mark og jeg har lavet et link kun til jer i toppen af forsiden “Børnesiden“. Hver gang du ser dette billede, betyder det, at der er noget til jer. Det kan også være, at der er noget fra Ophelia til ministranterne,  fra Anton om DUK eller fra Rajini om koret.

Denne gang er der et krydsord, der har noget med den Jesu fortælling , vi hørte idag. Prøv at se om du kan løse krydsordet. Måske skal du have din mor eller far til at hjælpe dig.

Hvis I tager det med til messen næste søndag ,kan I se ,om I har løst det korrekt.

Held og lykke!

Mark og William

Og til os voksne. Det har været nødvendigt at fjerne linket: MR-Valg 2010 fra forsiden, for at gøre plads til Børnesiden. Men fortvivler ikke! Alt om valget findes nu under linket:Helligåndskirke.

 

Én kommentar - (klik for at skrive din)

Feb 28 2010

Pastor Judes søndagsprædiken

Udgivet af

Under linket:  ‘Søndags prædiken’ kan du læse sognepræstens prædiken til 2. søndag i Fastetiden.

Tak til Pastor Jude!

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 28 2010

Klokkeren fra……

Udgivet af

De fleste vil have lagt mærke til, at jeg er begyndt at afløse William lidt med klokkeringningen inden messen om søndagen. I mange år havde jeg set ham haste ind efter ringningen for at starte salmesangen op. Gennem denne tid havde jeg tit tænkt på, hvad der skulle til for at være ”klokkeren”, et særligt kursus måske? Jeg havde nemlig tit haft lyst til at prøve denne tjeneste, som jeg anser som noget specielt: At fortælle omverdenen, at den kristne tro lever, hvilket blandt andet ses af, at der er troende som samles til messe og gudstjeneste over hele landet. Men der har faktisk været henvendelser til politikere om, at man anser klokkeringning som forstyrrende for weekend freden, og man derfor ønsker at lave om på reglerne. Ifølge Miljøministeriet er ringning med kirkeklokker dog ‘samfundsaccepteret støj’ på linje med støj fra udrykningskøretøjer og sirener. Så indtil videre er kritikere nødt til at finde sig i lyden af kirkeklokker, som har været en tradition i omkring 1000 år i Danmark. Senest var klokkeringning årsag til debat omkring klimaringning i december, som vi også deltog i. Vi var et par mænd, som søndag den 13. december klokken 15:00 præcis slog 350 gange i en verdensomspændende kampagne for miljøet. Det var så min debut som klokker, og jeg må indrømme, at jeg elsker tjenesten. Mens jeg ringer kommer menighedens medlemmer forbi og hilser venligt, en god start på messen! En sidste tanke: Jeg har set mange klokker ved buddhistiske templer i Japan. Lyden fremkommer ved, at en kæmpe træbjælke svinges mod klokkens yderside. I de vestlige klokker kommer lyden indefra! Er der nogen som har lyst til at kommenterere?

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 26 2010

Opfordring til familiekonference i Sverige

Udgivet af

København den 4.1.2010

Kære Menigheder

Hermed har jeg fornøjelsen at sende indbydelsen til Den Nordiske Familiekonference i Jönköping fra den 14. – 16. 2010. Indbydelsen gælder alle familier, forlovede, singler, præster og ordensbrødre og søstre.

Tilmeldingen skal foretages til mig, via mail eller til adressen i brevhovedet. Send navn, alder og adresse på forældre og børn samt hvem der ellers måtte ønske at deltage. Tilmeldingen er først gyldig, når vi har modtaget indbetalingen.

Overnatningen foregår på et hotel, hvor vi har booket værelser til en meget rimelig pris. Transporten til og fra Jönköping bedes man selv stå for.

Priser:

Overnatning I dobbelt værelse 475,-

(kun helt små børn kan sove hos deres forældre, ellers skal der bestilles et ekstra værelse. Værelset er uden morgenmad, som dog kan købes på stedet for ca. 85,- pr. person)

Tilmeldingsgebyr:

1.1. -1.2.2010 200,-

2.2.-1.4.2010 300,-

Ved spørgsmål kan man naturligvis kontakte mig. Man kan også gå ind på www.evangelisering.dk for at læse om konferencen. (tel. nr i brevet nedenfor)

Med venlig hilsen

Diakon Kaare .

………………………………….

Kære menighedsrådsformænd. På vegne af diakon Kaare H. Nielsen sendes følgende.

 Kære alle,

Den 4. 1. sendte jeg jer en indbydelse til Familiekonferencen i Jönköping. Kunne jeg bede jer om at lave reklame for det nu på søndag?

Vi har brug for at vide, hvem der vil med. Jeg vedhæfter biskoppens indbydelse samt et brev med det praktiske.

Er der spørgsmål så må I endelig kontakte mig. (39401745 eller mob. 60949410)

Med venlig hilsen / Best regards 

Kaare H. Nielsen

Leader of the pontifical Missionary Societies in Denmark


Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 25 2010

Valgplakat 2010

Udgivet af

Hermed valgplakaten for MR-valg 2010

Der er 19 kandidater til valg!! En rekord så længe jeg kan huske. Det er meget opmuntrende; både for MR men også for præsterne og sognet. Vi må ønske alle et godt valg.

(Ps. Jeg beklager størrelsen af billederne, men der kommer en plakat snarest på kirkens opslagstavle).

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 24 2010

Restaurering af Skt. Mariæ kirkes kapel

Udgivet af

Pastor Jude har sendt hjemmesiden disse flotte billeder fra bl. a. Skt. Mariæs
nyligt restaurerede kapel.
Billederne kan ses her og i galleriet.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 23 2010

MR kandidater på plads

Udgivet af

Søndag den 21.02 udløb fristen for opstilling af kandidater til MR2010. Kandidater fra Frederikshavn blev Anton, Bill og Mark, sidstnævnte ønsker dog fortrinsvis at være med som suppleant i første omgang. Anton og Bill fortjener vores opbakning den 21.03.2010. Husk at I også kan brevstemme hvis I skulle være forindret på valgdagen. God valg!

Én kommentar - (klik for at skrive din)

Feb 21 2010

Pastor Judes prædiken – 1. søndag i Fastetiden

Udgivet af

Det sneer ganske kraftigt mens jeg skriver disse ord, men heldigvis kan sne masserne ikke forhindre det elektroniske media – endnu! Pastor Jude har sendt sin prædiken for 1. søndag i Fastetiden til os, så i det mindste kan vi være sammen om at læse den.  (linket – Søndags  Prædiken på toppen af forsiden) Vi ses næste søndag?

William

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 17 2010

Pastor Judes Faste budskab

Udgivet af

Kære Menighed

Jesus tilbragte 40 dage i ørkenen. 40 dage som en optakt til den tid, hvor Jesus begynder at sprede budskabet og undervise i troen. I biblen hører vi ikke meget om denne tid, for Jesus vandrede i ørkenen alene uden skriftkloge til at iagttage hans gøremål. Så hvad Jesus lavede der helt alene i ørkenen, kun ledsaget af djævlen, kan vi kun hver især gisne om. Om vi finder det korrekte svar er måske ikke så interessant – mere spændende er det at overveje, hvad vi selv havde gjort, hvis vi var i Jesu sandaler. For at vandre i ørkenen plaget af sult og tørst, mens en djævel sidder på skulderen og befaler os til at gå de forkerte veje, vil være en svær udfordring for os alle.

Ikke desto mindre står vi hver især overfor denne vandring netop nu. Med askeonsdag starter vi vort eget personlige 40 dages ophold i ørkenen. Så lad os med askekorset i panden pakke en rygsæk, som bereder os på denne rejse. Som det gør sig gældende også på andre rejser, vil enhver ligge noget forskelligt i tasken. Overvej derfor hvad der er nødvendigt for netop dig til denne særlige rejse i år. Stil dig selv spørgsmålet: ’Hvad har jeg brug for i min ørken?’ og ’Hvad har jeg plads til i min rygsæk?’.

Det nemmeste at pakke og arrangere i tasken i første omgang er vort jordiske gods. Har vi brug for kød, mobiltelefon, slik, nyt tøj osv.? – Eller er det muligt at lade noget af dette vente for at gøre plads til andre ting, såsom en Bibel eller måske bare rejse let uden megen bagage. Altså opgiver de materielle ting som ikke er et spørgsmål om liv eller død, men blot forsøder tilværelsen.

Når vores overvejelser om hvor dybt vores behov stikker for disse ting er blevet til en færdig bagage, kan vi vende blikket ind i os selv. Hvad er det, vi vil finde i ørkenen? Uanset hvad Jesus tilbragte tiden med i ørkenen er én ting helt sikkert: Han ransagede sin sjæl, han styrkede sit sind, og han fyldtes af Ånden. Han gik altså derud for at komme tilbage til Galilæa med noget, som han ikke havde før sin vandring. Tror vi stærkt nok og gør vi den rette indsats, kan også vi opnå den indsigt, som Jesus formåede. Så vi må igen spørge, hvad vi kan lade ligge hjemme, og hvilke egenskaber som derimod vil gøre os godt i ørkenen. Vil vores misundelse og jalousi gavne os? – Eller er dette nærmere tiden til at genoptage forliste venskaber, og forene os med tanken om, at vi alle er brødre og søstre?

Valgene er op til hver af os. Jeg vil dog gerne opfordre til, at fasten ikke kun bliver et resultat af nogle fysiske og synlige afsavn, som genoptages straks efter påsken. Se årets faste som en chance for at forny Jer – at vende Jer mod det væsentlige, at finde karakteren til at sige nej til de fristelser, der byder sig.

Til slut vil jeg ønske Jer alle en velsignet faste med et citat fra ’Den lille prins’:

Det som gør ørkenen så smuk, er tanken om at der gemmer sig en brønd

Ja, alle som fornyer deres hjerte i ørkenen vil finde brønden, som vederkvæger den tørstende sjæl

Venlig hilsen

p. Jude


Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Feb 17 2010

Pressemeddelelse vedr. kirkeskatten

Udgivet af

Vi har modtaget følgende pressemeddelelse fra bispekontoret:

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 14. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE

Regeringen afviser Den katolske Kirke

I foråret 2007 fremsatte Den katolske Kirke i Danmark forslag om en ordning, hvorefter kirkens medlemmer kunne betale deres medlemsbidrag på samme måde som Folkekirkens medlemmer – og i øvrigt svarende til, hvad der siden 2001 har været gældende i Sverige, nemlig over skattebilletten. Ordningen skulle selvsagt stå åben for alle trossamfund, der selv ønsker det, og som lever op til relevante vilkår.

Kirkeminister Bertel Haarder og skatteminister Kristian Jensen nedsatte hurtigt en fælles embeds-mandsgruppe, der skulle undersøge mulighederne, og så sent som den 18. januar d.å. er Folketingets kirkeudvalg i et svar fra kirkeminister Birthe Rønn Hornbech blevet orienteret om, “at det for tiden drøftes, om og i givet fald hvordan et ønske fra den katolske kirke om statslig bistand til opkræv-ning af medlemsbidrag til kirken kan imødekommes”.

Nu har skatteminister Kristian Jensen imidlertid overraskende meddelt, at det er regeringens opfat-telse, at den nuværende ordning, hvor kirkeskat til Folkekirken opkræves som kildeskat, må ses på baggrund af den særstatus i det danske samfund, som Folkekirken har, og at regeringen derfor ikke finder grundlag for at ændre den nuværende ordning, således at andre trossamfund inddrages under ordningen med opkrævning af bidrag gennem kildeskattesystemet.

– Jeg er både skuffet og forundret over denne afvisning, udtaler den katolske biskop Czeslaw Ko-zon. Vi respekterer fuldt ud Folkekirkens særstatus, men understreger samtidig, at der intet som helst findes i Grundloven eller i denne særstatus, som forhindrer staten i at imødekomme vores for-slag. Regeringens afvisning ses da heller ikke at være i overensstemmelse med udbredte holdninger i Folkekirken selv.

Biskop Kozon ser imidlertid ingen grund til at opgive sagen:

– Når henses til udviklingen i de øvrige nordiske lande og til de tilkendegivelser, vi har fået fra for-skellige sider i Folketinget, kan det kun være et spørgsmål om tid, før en sådan ordning ender med at blive gennemført her i landet ligesom i en række andre lande, slutter han.

Henvendelse om sagen kan rettes til

Czeslaw Kozon (biskop), telefon 3355 6080, privat 3946 4680

Erling Tiedemann (sagsbehandler på opgaven), telefon 3325 9340, mobil 2223 6204

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg