Apr 30 2010

Kalenderen opdateret

Udgivet af

Så er alle messetiderne samt lektor listen ajourført til og med d. 30. maj.

Læsninger til d. 5. søndag i Påsketiden

  • 1. læs.: Ap.G  k 14,  v.21b -27
  • 2. læs.: Åb. k  21, v. 1 – 5a
  • Ev.: Joh. k 13 , v. 31 -33a og v 34 – 35

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 28 2010

Blomster i kirken?

Udgivet af

Janeen, vor blomsterdame, har fortalt mig, at hun måtte opgive sit job ved at pynte kirken hver søndag, pga. andre opgaver på hjemmefronten. Vi har været meget for Janeens arbejde og takker hende mange gange for sin trofasthed. Det betyder, at vi mangler én eller to til at udføre dette vigtige arbejde. Jeg har sagt det under meddelelserne sidste søndag, men indtil videre, er der ingen, som har meldt sig. Alle blomsterudgifter er dækket af ‘Mariapengene’, så er det blot et spørgsmål om at ofre lidt tid hver uge til dette arbejde. Jeg håber, der er nogen, som vil overtage Janeens job. Du/I må gerne kontakte mig snarest.

William


[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 28 2010

MR omvalg!

Udgivet af

Lillian Kristensen orienterede  søndag efter messen den 25.04 om, at bispedømmets centrale valgstyrelse  d. 20. april har besluttet, at menighedsrådsvalget i Nordjylland skal gå om. De har endvidere sat datoen til at være søndag d. 30. maj. (29. maj i Thisted)

Valgtidspunkter bliver således: 

Thisted d. 29. maj kl. 16.30-17.00

Aalborg d. 30. maj kl. 9-10 og kl.11-13

Frederikshavn d. 30. maj kl. 11-13.30

Hjørring d.30. maj kl. 14.00-15.00 og kl. 16.00-16.30
Ved valget har de samme ret til at stemme, som havde det ved valget d. 21. marts. Det betyder, at de, der er fyldt 16 år efter d. 21. marts ikke kan stemme, og det samme gør sig gældende, hvis man er flyttet til sognet efter den dato. Er du forhindret i at møde frem på valgdagen, kan du afgive brevstemme fra 25. april 2010 ved henvendelse til formanden for valgstyrelsen (adresse nedenfor). Afgivne brevstemmer skal være formanden i hænde senest lørdag d. 29. maj 2010 kl. 16.Kandidatlisten er uændret, og vil være fremlagt på de 4 valgsteder fra bekendtgørelsen af valget d. 25. april 2010 (Thisted d. 24. april 2010)Du kan stemme på de opstillede kandidater, uanset hvor de bor i sognet, og du kan afgive op til 5 stemmer.

Formand for valgstyrelsen: Ole Schnell, Kastetvej 1, 9000 Aalborg. Tlf.:  98 31 73 44  98 31 73 44 . e-mail: Ole.Schnell@mail.dk

Øvrige medlemmer af valgstyrelsen:

Lillian Kristensen 97 99 30 85; Mary Lassen  98 31 55 88  98 31 55 88 ; Filip Westarp  98 16 57 55  98 16 57 55 

Du kan læse alle regler om menighedsrådsvalget på menighedens hjemmeside www.katolsk-nord.dk. Her kan du også se, hvilke klage- og ankemuligheder, der er.

Mark

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 25 2010

Pastor Judes prædiken 4. søndag i Påsketiden

Udgivet af

I dag er det ‘Den gode hyrdes Søndag’. Ved hjælp af en meget fin lille fortælling leder Pastor Jude os hen til det rette forhold mellem os og Kristus og mellem en god hyrde og sin flok. Tak til Pastor Jude!

I dag var det også kirketælling, og resultatet var et flot 75! inklusive lille Melanie, vort nyeste medlem.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 24 2010

Læsninger til 4. søndag i Påsken

Udgivet af

De følgende læsninger er anvendt til messen i morgen:

1 L.: Ap.G 13,  14. 43-52

2.L.: Åb 7,9. 14b-17

Ev.: Joh 10, 1-10

Og der er kirketælling.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 24 2010

Referat af DUK’s møde sidste søndag

Udgivet af

Referat af HUKs generalforsamling d. 18 april 2010

Søndag den 19. april 2010 blev der efter messen afholdt generalforsamling for HUK. Anton blev dirigent og lagde ud med at berette om de mange medlemmer, HUK har fået samlet. Vi har 60-65 medlemmer på nuværende tidspunkt, som HUK også har fået stor ros for. Hernæst blev repræsentanter for HUK valgt, og det nye udvalg ser ud som følgende:

Formand – Lisa

Næstformand – Kevin

Sekretær – Dineezia

Kassere – Tanja

Bestyrelsesmedlemmer – Ophie, Anton, Jenine, Robin, Arunthas, Rossan, Joy, Rajini   Ninette og Belinda.

Herefter blev regnskabet fremlagt samt godkendt, der kom forskellige forslag til hvorvidt regnskabet muligvis kan forbedres.

I året der er gået, har der været nogle arrangementer foretaget af HUK, som blev drøftet. Kommentarerne hertil lød til et meget stort tilfredshedsniveau, men med enkelte justeringer, såsom bedre koordinering af arbejdsopgaver, for evt. at lette byrderne for nogle.

Ligesådan blev HUKs planer for 2010 drøftet til mødet, og her blev forslagene på dagsordenen taget op; Ungdomsmesse med aktiviteter, Grill fest, Pinsefest samt børnekor

Dinezia, Kevin og Lisa vil planlægge og stå for pinsefesten.

Rajini og Janeen vil påtage sig ansvaret for børnekoret.

Herudover blev der nævnt at vi også kunne udnytte vores egen by, Frederikshavn, til små udflugter og aktiviteter; Stranden, skoven osv.

 Til næste bestyrelsesmøde vil de kommende aktiviteter blive diskuteret.

Næste bestyrelsesmøde : 09 Maj lige efter søndagsmessen.:) 

Anton Alvison  (HUK’s Hovedrepræsentant)

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 24 2010

Kirkekaffe med turbo!

Udgivet af

Her er den så: vores splinternye kaffemaskine, som brygger kaffe i store mængder og i en for os hidtil ukendt fart. Vores team bag kirkekaffen vil være glad for at være sluppet af med de gamle “tidsrøvere”. Tak til Anton og David for opsætningen.

Mark

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 18 2010

Pastor Judes prædiken ved Melanis dåb

Udgivet af

‘Elsker du mig Peter?’ var temaet ved Pastor Judes prædikken idag. Og hans tanker til dette spørgsmål kan du læse i hans prædikken ved at læse dem under ‘Søndags Prædikken’. Pastor Jude kunne også byde velkommen til menighedens yngste medlem – Melani. Læs mere om dåben i artiklen lige under denne post.


Én kommentar - (klik for at skrive din)

Apr 18 2010

Melani døbt!

Udgivet af

Endnu en søndag med dåb! Denne gang var det Pastor Jude som kunne byde det nye medlem af menigheden og kirken velkommen. Stort tillykke til de stolte forældre Rani og Robin. Efter messen blev hele menigheden indbudt til en hyggelig reception med kaffe/te, saft til de mange børn samt kager, deriblandt enkelte lækre tamilske specialiteter. Mange tak for endnu en festlig dåbssøndag!

Mark

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 16 2010

Læsninger til messen 3. søndag i Påsken

Udgivet af

Da vi i øjeblikket ikke har den liturgiske kalender, kan du se ,hvilke læsninger vi har på søndag. Der er også et barnedåb (Rani og Robin’s datter).

1. l.: Ap.G 5, 27b – 32.  40b – 41

2.l.: Åb 5, 11 – 14

Ev.: Joh. 21, 1 – 19 eller 21, 1 – 14

NB (‘b’  i første læsning betyder, at man starter ved den sidste del af verset).

Sorry! Nu er Den liturgiske Kalender sat på under linket ‘Lit Kal 2010’ siden jeg skrev det foroven. Udviklingen går hurtigt, når man er ældre.

William

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg