Aug 30 2010

Pastor Judes prædiken til d. 22. alm. søndag i året

Udgivet af

Hvem er ikke blivet fornærmet, når man til en fest ikke har fået den plads ved bordet, som man har forventet og ,ikke mindst, man føler, man har ret til? Det er temaet i dagens prædiken, men, som sædvanligt, er krydret med en af Pastor Judes små historier.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 27 2010

Læsningerne til d. 22. alm. søndag i året

Udgivet af


Læsningerne til den kommende søndag  (29. august (grøn) 

Den 22.ALM.SØNDAG. 

1.L.: Sir. bog. Kap.3, v.17-18, kap.20. v.28-29 

2.L.: Brev til Hebr. Kap.12, v.18-19 og 22-24a 

Ev.: Luk. Kap. 14, v.1.7-14 

(Johannes Døberens Martyrium fejres ikke) 

Kollekt for Caritas Danmark

 

  • Husk at der er hovedrengøring af kirken, menighedssalen, haven, parkeringspladsen, fortovet og hækkerne lørdag d. 4. sept. og d. 11. sept. Tidspunktet siges under meddelelserne. Paul er kontakt personen. Der er en god ide at tage haveredskaber med hjemmefra. 
  • Messetidspunkterne på søndagene: kl. 10 eller 12. 30? Pastor Jude vil gerne tale med jer ang. dette.

Der er tamilsk valfart på lørdag og der kommer både en rapport og billderne snarest.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 23 2010

Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag i året

Udgivet af

Hvordan finder vi den snævre vej og følger den hen til Himlen? Er vi ‘sengekants’ kristne og tager den maglige vej ned ad bakken på den brede vej dagen igennem ellers er vi parate til at kæmper os op ad bakken på den snævre vej?  Svært? så læser Pastor Judes prædiken.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 21 2010

Læsningerne til d. 21. søndag i året

Udgivet af

Læsningerne til i morgen 

22. aug. (grøn). 21. ALM. SØNDAG.  

1.L.: Esajas’ Bog. Kap.66 v. 18-21 

2.L.: Paulus brev til Hebræerne. Kap. 12. v.5-7 og 11-13 

Ev.: Luk. Kap.13. v.22-30 

(Jomfru Maria, vor Dronning, fejres ikke)


Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 20 2010

Messetiderne opdateret

Udgivet af

Nu er messetiderne opdateret til og med søn. d. 26. sept. Vær opmærksomt på, at både på d. 19. og d. 26. sept. er messetiden ændret til 12.30! (Pastor Mikolaj er på Færøerne i 3 uger)

Der blev spurgt sidste søndag, om der var interesse i at ændre messetiden permanent på søndagen fra kl. 10 til kl. 12.30. Pastor Jude har forklaret at når der er kun én præst til de 4 kirker, giver det ændrede tidspunkt præsten et større råderum tidsmæssigt, når han skal køre fra den ene kirke til den næste. Det er meget vigtigt, at vi tilkendegiver overfor Pastor Jude, hvad vi synes om forslaget.

Sidste søndag under kirketællingenvar der 72 til messen. Et flot tal – mon Maria havde noget med det at gøre?

‘Børnesiden’ er blevet ændret til ‘DUK’, hvor Anton får sit eget link i forbindelse med hans arbejde med de unge. Hver gang der er noget, kommer der en påmindelse på forsiden.

Nu er udlejning af menighedslokalet på plads. Jon har udarbejdet en kontrakt med priser mm. Vi skal henvende os kun til Anton, som har ansvaret for udlejningen.

[ Click here for English version ]

2 kommentarer - (klik for at skrive din)

Aug 16 2010

Pastor Judes prædiken over Jomfru Marias Optagelse i Himlen

Udgivet af

I Pastor Judes prædiken til denne fest indleder han med en lille fortælling om de problemer Skt. Peter kan få, når vi stiller op i to rækker foran Himlens porte. Hvilken række vil du så stille op i – din begrundelse? Læs videre under ‘Søndags prædiken’.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 14 2010

Læsningerne til d. 20. alm. søndag i året.

Udgivet af

Her er læsningerne til i morgen


15. aug. (hvid.) JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN.

HØJTIDENS MESSE. 20. ALM.SØNDAG.

 

1.L.: Johs.Åb. kap.11, v.19a; kap. 2, v.1-6a.10ab 

V.: Sl 45,10.11-12.16

Respons: ’Dronningen står ved din højre side,

smykket med Ofirguld.’ 

2.L.: 1.brev til Kor. Kap.15, v.20-27a 

Ev.: Luk kap. 1, v.39-56 

Kirketælling!

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 12 2010

Nogle tanker omkring Pastor Judes ‘Sauna’ prædiken

Udgivet af

Men findes der Helvede?

Pastor Judes prædiken sidste søndag var både humoristisk og dog alvorligt. I hans indledning sammenlignede han en tur i saunaen med en forsmag på Helvede. For et par uge siden var der en interessant artikel i Kristeligt Dagblad d. 26.juli 2010 af journalisten Julie Hansen om resultaterne fra ’Den danske Værdigundersøgelse’ fortaget i 2008. Under overskriften ’ Færre danskere tror på syndsbegrebet’ gennemgik hun hovedpunkterne fra undersøgelsen, og det står sløjt til med de centrale begreber indenfor den kristne tro; i hvert fald fra et katolsk synspunkt. Fra undersøgelsen nævnes der, at 36% tror på Liv efter døden, 21% tror på Synden, 19% på Paradis og kun 9% på Helvede. Grundene til de lave tal er mange, men for mig én af grundene er den stigende tendens til at strikke en tro sammen, der passer delvis til ens egen fortolkning af kristendommen, og samtidigt at holde øje på til hvad den sekulære verden mener om alt inden for (og udenfor) troen. I øjeblikket oplever vi, hvordan der sættes spørgsmålstegn ved de centrale dogmer i kristendommen, samt alternative forslag til ’Fader Vor’ eller trosbekendelsen. Når man løber trosbekendelsen igennem, er der ikke ret meget tilbage at tro på, skulle man tro på undersøgelsens resultater. Så Pastor Jude, mon man skulle sende gratis billetter ud til alle og enhver til en tur i saunaen og et kopi af din prædiken?

William

[ Click here for English version ]

2 kommentarer - (klik for at skrive din)

Aug 09 2010

Pastor Judes prædiken til d. 19. søn. i året

Udgivet af

Sauna snak!

Hvad snakker man om i en sauna? Læs hvordan det er at være i en sauna som katolsk præst, når man snakker med sine gode venner. Tak til Pastor Jude for en morsom dog tankevækkende prædiken.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Aug 08 2010

Besøg fra Aalborg

Udgivet af

Søndag den 08.08. havde vi besøg fra Line Bøgelund Nielsen, som er nyvalgt næstformand i sognets menighedsråd. Ifølge pastor Jude er det rådets ønske at komme rund til alle kirker i sognet for at møde og tale med menighederne. Efter messen havde jeg mulighed for en kort snak med Line. Hun havde jo længe fulgt med i Hellighåndskirkens dagligdag på vores hjemmeside, og glædet sig til besøget. Dagen startede med messe i Aalborg og efter opholdet hos os stod messe i Hjørring på programmet. Line sagde, at messen hos var præget af muligheden for stilhed og fordybelse, hvilket hun godt kunne lide. Line konverterede til den katolske kirke for halvandet år siden, efter hun, som så mange andre unge, ikke havde sat sine ben i en kirke efter konfirmationen. Efter mødet med den katolske kirke traf hun beslutningen om at konvertere. Hun har valgt at sidde i menighedsrådet, da hun er interesseret i, udover selvfølgeligt at hjælpe præsten med sognets ledelse, at møde mange forskellige mennesker og lære deres baggrund at kende. Og det er der jo som bekendt rigelig mulighed for i vores sogn. Vi ønsker hende held og lykke og god god fornøjelse med arbejdet. Det var hyggeligt at møde Line, og vi glæder os til snarlig gensyn.

Mark.

[ Click here for English version ]

2 kommentarer - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg