Oct 14 2010

Pastor Judes sakraments Kursus

Udgivet af

Materiale, ord og menneske (minister)

Igen har Line skrevet en underholdende artikel om Pastor Judes anden kursusaften forleden. Der er meget, der tyder på, at vi går glip af noget!

Line skriver:

Så blev det atter tid til p. Judes undervisning af menigheden i Nordjylland. På baggrund af sidste undervisning var vi alle spændte på hvad han mon denne gang ville trække ud af ærmet, så med salmebog og bibel var vi beredt. Med kaffe i koppen og kage på tallerkenen gik vi i gang til lyden af den store dirigentklokke kl. 19.00, hvor vi jo skulle starte op på dåb og firmelse. – Men sjældent går noget jo så let i nærheden af p. Jude, og altså heller ikke denne gang. Inden vi kunne tage hul på noget nyt skulle der følges op på det gamle, og således blev vi udfordret med spørgsmål som skulle bevise om vi havde hørt efter sidste gang. Heldigvis lagde én ud med Ro, Ko, Ko, Gal, Ef, Fi, Ko og for hver bid af remsen som lød korrekt mildnes p. Judes ansigtsudtryk, hvorfor vi hurtigt fortsatte til dagens aktuelle emne.

Hvis man tror at dåb er noget med at byde barnet velkommen i kirken og firmelsen er noget med at den unge bekræfter dåben, så har deltagerne fra p. Judes undervisning 6 siders undervisningsmateriale forfattet af p. Jude som fortæller at historien om de 2 sakramenter spænder meget mere vidt end som så! Pludselig sad vi og læste om Helligånd og vendt helt tilbage i Det Gamle Testamente for så at bladre gennem Ro, Ko, Ko, Gal, Ef, Fi, Ko osv. for at finde de samme betragtninger. Det var interessant læsning, selvom det til tider var svært for os alle at følge med, da det krævede sit at arrangere Bibel, kaffe, kage og frugt på bordet på en måde så det hele kunne administreres.

På tavlen udfoldede der sig skyer, duer, tændstikkemænd, ja – selv Gud og dertil en masse andet, for så at blive visket ud igen – for sådan er dåben, kun tændstikkemanden og Gud er tilbage. Alle forhindringer derimellem er væk. For at understrege at det er sådan dåben virker i os, blev et barn kastet fra os elever og ind i p. Judes hænder (barnet var en skumgummibold). Åbenbart er det således at forældrene i dåben kaster barnet ind i Guds hænder. En vis forfærdelse greb os alle på dette tidspunkt, da frygten for at forældre nu under dåben skulle til at kaste rundt med barnet, men vi håber at p. Jude vil fortsætte dåbsritualet som hidtil.

Vidste du at der i et sakramente skal være 3 ting tilstede? De 3 ting er materiale, ord og menneske (minister). I dåben er materialet vand, ordet er ’Jeg døber dig i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn’. Mennesket (minister) er enhver som har intentioner om at fuldføre det som kirken har til hensigt med dåben (men jo altså typisk en præst)

Nu kan du jo selv overveje hvad firmelsen byder på under materiale, ord og menneske.

Jeg håber vi ses næste gang!   

Line

 

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Oct 12 2010

Siden sidst

Udgivet af

I denne måned kan følgende noteres:

  • Maria penge for september: 662,50kr. Igen et flot resultat
  • Afløsning af undervisning: Ophelia vil gøre alle forældre opmærksomt på, at undervisningen er afløst på flg. datoer: 17. og 24. okt. Undervisningen starter igen d. 31. okt.
  • Næste MR mødet finder sted tors. 28. okt. i Aalborg. Hvis I har noget, at MR skal behandle eller diskutere, så kontakt enten Anton eller William. Det kan ikke behandles på det kommende møde, men kan sættes på dagsordenen til det næste. Referatet fra det sidste møde kan læses på sognets hjemmeside.
  • Søndag 31. okt. kommer Erik, vor MR formand til messen. Han har været formanden i 20 år. Efter messen har vi mulighed for at sige ’til lykke’  til ham, mens vi nyder en kop kaffe og et stykke kage.
  • LU mødet 24. okt. En dagsorden kommer snart under linket: LU

Og så er der ikke mere i denne ombæring.

William

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Oct 11 2010

Pastor Judes prædiken til den 28. alm. søndag i året

Udgivet af

‘Lige børn leger bedst’ er emnet, nårPastor Jude prædiker over søndagens tekst vedr. de 10 spedalske. Til trods for at vi ikke længere lider under denne frygtede sygdom, har teksten stadigvæk en relevance for os i dag. Prædikenen findes under linket ‘Søndags Prædiken’.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Oct 08 2010

Læsningerne til den 28. alm. uge i kirkeåret.

Udgivet af

Nedenunder er de tekster, der skal læses under messen nu på søndag.

 

28. ALM. SØNDAG.

10. oktober (grøn) 

1.L.: 2. Kongebog kap.5, v. 4-17 

V.: Sl 98, v.1.2-3ab og 3cd-4 

Resp. ’Herren har kundgjort sin frelse for folkenes øjne.’ 

2.L.: 2. Timotheusbrev kap.2, v.8-13 

Ev.: Luk. kap.17, v.11-19

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Oct 07 2010

Pastor Mikolajs ophold på Færøerne

Udgivet af

Her er Pastor Mikolajs beretning fra sit ophold som præst på Færøerne. Der findes flere flotte billeder under linket ‘Galleri’.

Tak til Pastor Mikolaj for artiklen.


Kære menighed

Som I har nok læst i sidste sognebladet så er jeg på Færøerne nu. Det er nok ikke så stor en historisk øjeblik. Der bor ingen fast præst, så præster fra Danmark, tit fra Island og nogle gange fra Sverige eller Norge kommer her for to tre uger. Nogle præster holder deres sommerferie altid her, andre kommer igen efter to, tre år.

Det er ikke nemt for menigheden at have altid en ny person at forholde sig til, og det er nogen som ikke invitere præsterne at spise hos dem, fordi de begynder at kunne lige ham, og så skal man sige farvel. Også for præsten er det ikke helt nemt, siden hver præst har sin måde at fejre liturgien på, så det er aldrig som man er vandt til. Man kan ikke udvikle et emne i homilierne, eller gøre en fast indsats. Nogle gange jeg mig brokker over at kontakten mellem præsten og menigheden er ikke den jeg ville ønske mig i vores nordjyske egn. Her får man en helt ny taknemlighed for det man har. Menigheden, som I har nok har læst,  er meget sammenblandet, måske ikke så som vores, men det er interessant sprogligt talt. Man holder messen på dansk, men alle svar, læsninger og sange er på færørsk. Homilien siges på dansk eller på engelsk, hvis præsten kan så tale på begge sprog, der findes nemlig en gruppe fra Filippinerne. Der er også polske arbejdere som kan lidt færørsk, men normalt ikke dansk, så hvis præsten kan, siger han også noget på polsk. Til den næste messe er jeg blevet bedt om at sige også noget på italiensk og på spansk, så det bliver en 5-sprogs homilie.  Sproget er også meget interessant. Den har mange ord som kommer fra den fælles nordiske stamme, mange ord ligner mere norsk. Alle navneord  har tre kasus, som på tysk. Udtalen er meget smukt, jeg skulle sige at den ligger imellem polsk og dansk. Jeg er sikker på, at hvis Tolkien skulle have besøgt Færøerne så blev færørsk grundlaget for dværgens sprog; som finsk var for elvernes og dansk for orkeres. Jeg vil kun nævne at dværgene er mine favoritter.

Til hverdagen er der messe hos søstrene, med vesper på fransk og messen på dansk-færørsk. Så spiser normalt præsten aftensmad med søstrene.

Pastoralt set er der ikke så meget at lave her, så de fleste præster tager noget arbejde med sig . Jeg prøver f.ek. at svare på alle gamle breve,  som jeg har liggende på min laptop. Det er også en mulighed for at ordne lidt alle mine billeder og filer. Det er også en fantastisk tid at at læse Bibelen, at bede og meditere, så mange præster laver her deres egne retræter.

Naturen er enestående. Klipper, bjerg og hav. De kalder Danmark for fladelandet. Næsten alle steder man kommer til udenfor byen ser man får. De går næsten helt frit og man samler dem sammen to-tre gange om året. Jeg kom at tænke på at lignelsen om den gode hyrde, som går og søger efter det tabte får, forstås her ikke så meget som i andre lande. Også hele symbolikken med en hjord, som har samme hyrde mister her lidt af sin kraft. Der er også mange vilde gæs som går omkring her. Jeg er helt betagen af naturen. Men folk som bor her siger at det kun fordi jeg er i sensommeren. Hvis jeg skulle komme i stormperioden skulle det ikke være så fantastisk. Det er sandt, at tåge og regn kan komme meget hurtigt her. Jeg har prøvet at vandre lidt i bjergene men skulle hjem halvvejs fordi der kom et meget sort sky fra den anden side.

En anden ting som er meget anderledes end i Danmark, er at der findes utroligt mange bække og å. Alt regnvand samles oppe i bjergene og kommer ned. Det gør, at de normalt  ikke har vandmangel. Det kan ske nogle gange, men normalt er der vand, som kommer ned hver få meter. Tit dannes der mindre eller støre vandfald. Jeg tror at den største er over et hundrede meter højt. Også i de fleste byer kan man se disse bække;  i Torshavn har de bruget nogle af dem som en del af parker eller andre anlæg, det ser bare så dejligt ud.

Traditionelt spiser man meget fisk og fårekød. Man har røget, men også tørret dem. Jeg har, desværre, ikke smagt tørret kød, kun lugtet til det. Man må sige, at det har sin meget specielle duft, som mange ville sige  rent ud at det stinker. Det er interessant at se næsten alle bygder har et specielt hus for tørring, og det gør man kun hvis det er ganske kold. For megen varme kan ødelægge kødet, så hvis det er kold , så cirkulerer det kolde luft og tørrer. Nu disse ting er mere af en national ret, og koster ganske meget.

Det er ganske bevist at de første mennesker som kom her var norske vikinger. Men nogle arkæologiske fund viser , at der var mennesker her før dem. Man har så søgt informationer i bøger for at finde hvem det kunne være; om man kom frem til at det var nok irske munke, som kom her, som til en slags ørken. Det er også meget spændende, hvis man læser en anden helgen legende, den om Den hellige Brendan. Der kan man læse, at han kom til Amerika ved at følge vinder og havstrømme. fra Irland sejlede de  videre til Island, Grønland og til Newfoundland. For ikke så mange år siden var nogle , som har prøvet det og de kunne opleve næsten alle ting som beskrives i legenden. Der findes nogle stener som er de eneste ruiner af Sankt Brendans kirke. Man siger at det var den ældste kirke. Ikke så lang derfra har man senere bygget en stor domkirke. Det findes ingen tag tilbage, og man ved ikke hvad man skal gøre med  murene. For os katolikker er det interessant at der findes nogle kors på vægen, og at bag en relief har man fundet relikvier, hvor  en af dem fra Det hellige Kors. Man ville tage dem til Danmark for undersøgelse, men færøringerne sagde blankt nej, fordi man har taget andet  fra den domkirke til Nationalmuseet i København og de fik dem tilbage først efter 300 år.


Hvis nogen er interesser i kirken her så er deres hjemside på dansk:  http://www.katolsk.fo/_sgg/m3_1.htm

[ Click here for English version ]

Én kommentar - (klik for at skrive din)

Oct 04 2010

Pastor Judes prædiken til den 27. alm. søndag i året

Udgivet af

Tro findes i alle former og størrelser, men mon den kan være mindre end manden i Pastor Judes prædiken for idag? Pastor Jude understreger, hvor vigtigt det er at have en stærk tro, især i disse tider, hvor troen er under kraftig kritik,  ikke blot i Danmark, men rundt om i Europa. Prædiken findes under linket ‘Søndags Prædiken’.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Oct 02 2010

Læsningerne til d. 27. alm. søndag i året

Udgivet af

27. ALM. SØNDAG

3. okt.(grøn) 

1.L.: Habakuks Bog: kap.1, v. 2-3; kap.2, v.2-4 

2.L.: 2. Tim. Kap.1, v.6-8 og 13-14 

Ev.: Luk. kap.17, v.5-10

Husk! Ordets Gudstjeneste er kl. 10.00

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nyere indlæg »