Mar 30 2011

Vinduerne – de var meget beskidte!!

Udgivet af

Rengøringsholdet har sendt hjemmesiden disse billeder fra deres rengøringsarbejde – og sikkert et arbejde! Vi mener, at vinduerne aldrig har været vasket i over 40 år, og når man kigger på vandet i spanden på et af billederne, kan man se at det er rigtigt – vandet er kulsort efter kun 2 ruder! Der er også en del rust, som skal males og et par ruder der skal udskiftes. Vi håber, at gardinerne er snart på plads. Foreløbig tak til Anton (DUK’s bjergged oppe på toppen af stilladset – billede 8) og hans hårdtarbejdende hold.

English Version below pictures.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 30 2011

Ingen søndags prædiken

Udgivet af

Der er ingen søndags prædiken fra sidste søndag, fordi Pastor Jude var på rekreation pga. sin øje operation. Han ringede for nylig og sagde at han havde det fint og var klar til at genoptage sine præstelige forpligtelser. Dejligt at høre, at alt er gået godt. Vi kan glæde os over næste søndags prædiken.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 24 2011

Læsningerne til den 3. søndag i Fasten 2011

Udgivet af

3. SØNDAG I FASTEN 2011

Søndag 27.marts (viol.))

1.L.: 2.Mosebog: kap.17, v.3-7;_

Veks. Sl.: 95, v.1-2,6-7c. og 7d-9. 

Resp.: ’Om I dog i dag ville lytte til Herren!  Gør ikke jeres hjerter hårde!’ 

2.L.: Brevet til Romerne: kap.5, v.1-2 og 5-8. 

Ev.: Joh.:kap.4, v.5-42 eller 4,5-15.19b-26.39a.40-42. 

Læsningernes tema: 

’Det levende Vand’

’Kristus slukker vor åndelige tørst med levende vand: Guds kærlighed, som er øst ind i vore hjerter af Den hellige Ånd. Vi beder for dem, som er forberedt til denne dåb’.

(Cf. Fra The Sunday Missal)

English Version 

The Living Water

Christ quenches our spiritual thirst with the living water: the love of God which is poured into our hearts by the Holy Spirit. We pray for those who are prepared for this baptism’

(Cf. The Sunday Missal) 

************************************

HUSK! HUSK!

Sommertiden starter mellem lørdag d. 26. marts og søndag d. 27. marts. Det betyder, at vi skal stå op (og komme til messen) 1 time tidligere end vi plejer.

Og Messen starter kl. 12.30!!!!!

Fordi Pastor Jude er på rekreation og Pastor Mikolaj er alene på jobbet.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 21 2011

Pastor Judes prædiken til den 2. søndag i fastetiden 2011

Udgivet af

Hvem holdt bjergprædikenen – Mose, John, Jesus eller Noa?  Det lyder simpelt, og alle bør kunne kende svaret, men, men! Det overraskende svar til dette spørgsmål gav Pastor Jude noget at tænke over efter han havde set TV programmet: ’Hvem vil være Millionær?’ Hans tanker kan du læse under linket: Søndag Prædiken

 

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 21 2011

Pastor Judes prædiken til den 2. søndag i fastetiden 2011

Udgivet af

Prædiken 2. søndag i fasten Aalborg kl. 8.00 og kl. 10.00. Ev: Matt 17, 1-9

En ganske særlig ung rødhåret mand var noget forvirret da han i mandags deltog i programmet ’Hvem vil være Millionær’ på TV2. Der sad nemlig denne Anders med det røde hår og skæg og blev stillet spørgsmålet til 20.000 kr: ’Hvem holdt bjergprædikenen?’ Over dette spørgsmål tænkte han meget længe for der var gode forslag at vælge mellem. Noa, Johannes, Jesus og Moses. Noa udelukkede han for han havde travlt med at sejle skibet. Johannes var ham som døbte folk. Jesus kunne det næppe være, for når man kan gå på vandet, hvad laver man så på et bjerg?

Ja sådan sad han og tænkte i lang tid, men så skete der noget. Anders med det røde hår kom i tanke om at der var noget med at Moses kom ned fra bjerget med 10 tavler, altså måtte det være ham som holdt bjergprædikenen. Alligevel var han nu lidt i tvivl, så han spurgte publikum: Hvem holdt bjergprædiken? 69 % blandt publikum svarede ’Moses’, og nu var sagen klar og sådan gav Anders sit endelige svar: ’Moses’!

Det var synd for Anders og de hjemløse at han og publikum ikke kendte deres Bibel for Anders måtte gå hjem med en check på kun 5000 kr. til de hjemløse. Det varer sikkert længe før han glemmer at Jesus var den som efter sin ørkenvandring prædikede fra bjerget.

Også i dag finder vi Jesus på et bjerg, men han er der ikke for at prædike – han er kommet for at vise disciplene noget. Han vil gerne vise dem Himlen, for rygtet og usikkerheden om hvad der snart skal ske med Jesus har bredt sig. Han skal dø, så disciplene er kommet i tvivl. Er det rigtigt at følge ham? Måske er det bedre at gå væk… Sådan tænker de, og Jesus ved det, for han har både hørt og mærket deres bekymring. Derfor har han taget Jakob, Johannes og Peter med på bjerget for at vise dem et lille glimt af det evige liv. Men KUN et glimt, ganske som forældre viser et glimt af den pakke som venter på barnet til juleaften – eller ganske som det glimt af den million kroner som Hans Pilgaard viste stakkels Anders i ’Hvem vil være Millionær?’ For Anders blev det kun et meget lille glimt af Himlen der viste sig mandag aften, og for os kan det også nogle gange være svært at se Himlen for bare skyer. – Men nogle gange sker der noget særligt, så skyerne fjerner sig, og lykken viser sig i små glimt. Da sætter vi virkelig pris på livet, og takker Gud for den herlighed Han har hældt over os.

Tænk, om livet altid var sådan. – At enhver i ’Hvem vil være Millionær’ virkelig vandt en million? Tænk om vi altid fik vores ønsker opfyldt, og livet bare blev bedre og bedre for hver dag der gik. Mon så ikke at vores tro, vores samvittighed og moral ville forsvinde i løbet af få dage? Ja, det lyder mærkeligt, men vi mennesker kan slet ikke tåle så meget lykke, og derfor viser Jesus kun et lille glimt. Disciplene blev glade, og Peter ønskede da også straks at bygge et hus der lige midt i lykken, men Himlen lukkede sig igen over dem. Og de gik ned fra bjerget.

Dagens tekst inviterer os til at se godt efter, når Himlen vises i små glimt for os. Himlen kan vise sig i kærlighed og tillid, i mødet med mennesker, eller i de gerninger vi gør, som når Anders tænker at han vil donere sin million til de hjemløse. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Guds plan måske var, at Anders kun skulle give 5.000, for at alle vi andre skulle få ondt af de hjemløse, så vi også kan donere penge. Sådan kan Gud sidde og se et lille glimt af jorden og more sig over hvordan mennesket virker.

Vi er midt i en fastetid, så vi kan alle gennem bøn, faste og almisse komme nærmere Gud og fordybe os i vores tro. Når vi er tæt på Gud, og i dyb kærlighed til Ham udøver vores tro, vil små glimt af Himlen vise sig for os. I ydmyghed, og måske endda i frygt, vil vi kaste os ned på vores ansigt som disciplene, og Jesus vil røre ved os og sige: Frygt ikke – rejs dig, for han forventer handling og engagement fra os, så også vi opfordres til at gå ned fra bjerget – ned for at tjene Gud, ned for at vise barmhjertighed, men måske Anders først skal gå ned og læse sin Bibel.  

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 18 2011

HUK’s Generalforsamling

Udgivet af

HUK holder deres generalforsamling efter messen på søndag. Dagsordenen findes under linket: ‘DUK’. Skulle du være i tvivl over hvad ‘HUK’ betyder, ja, det betyder ‘Helligåndens Unge Katolikker’. Anton, bestyrelsesformand, forklarede mig, at det var for at undgå misforståelse med ordet DUK (Dansk Unge Katolikker) og den lokale gruppe og deres aktiviteter her i Frederikshavn. En smart løsning!

Det arbejde, som Anton og hans udvalg udfører, er meget vigtigt for kirkens fremtid. Vi har en levedygtig gruppe og et energisk udvalg, der, sammen med en stærk forældreopbakning, gør den til, så vidt jeg er informeret, en af den største gruppe i Danmark. Godt gået!

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 18 2011

Generalforsamling i HUK

Udgivet af

HUK’s General forsamling

(Helligånds Unge Katolikker)

Kære medlemmer af HUK’s,

Søndag den 20 marts 2011 efter messen afholder HUK generalforsamling i vores menighed i Frederikshavn på Uranienborgvej 5. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Hvad er der sket i sidste år.
 7. Valg af repræsentanter til DUK`s årsmøde
 8. Hvad skal der ske i året?
 9. Sommertema:

a. Ungdomsmesse med aktiviteter

 1. Grill Fest
 2. Børnekor
 3. Planlægning af pinsefest
 4. Kontingent for ny medlemmer.
 5. Nye forslag?
 6. Eventuelt.

Kunne du tænke dig at hjælpe i børn og ungdomsarbejdet eller er du bare nysgerrig – så mød op den 20 marts.

På  gensyn! Bestyrelsen

Anton Alvison  (HUK’s Hovedrepræsentant)

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 18 2011

Læsningerne til den 2. søndag i fasten 2011

Udgivet af

2. SØNDAG I FASTEN

Søndag 20.marts 2011 (viol) 

1.L.: 1. Mosebog kap.:12, v.1-4a 

Veks.sl.: 33, v.4-5,18-19 og 20+22. 

Resp.:  ’Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig’. 

2.L.: 2.Timotheusbrev: kap.1, v.8b-10. 

Ev.: Matt.: kap. 17, v.1-9. 

Læsningernes tema:

’Vor Herres Forklarelse

Vor naturlige reaktion er at blive hvor vi er, at rejse et telt og slår os ned i velbehag. Men Gud opfordrer os ustandseligt til et land, Han vil vise os. Vi følger efter vor forklarede Herre i tro, sætter vor lid til ham og bærer hans byrder på grund af den gode nyhed, han har givet os’.

(Cf. The Sunday Missal)

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 15 2011

Pastor Jude på rekreation

Udgivet af

Pastor Jude holder snart fri, for at give sine øjne den nødvendig ro de har brug for efter operationen. Han holder fri d. 21 marts til og med d. 28. marts. Hvis man har brug for en præst, skal man kontakte Pastor Mikolaj i denne periode. Vi må håbe på at Judes øjne har det godt igen, når han vender tilbage.

Messetiden søndag d. 27. marts er 12.30!!

William

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Mar 14 2011

Pastor Judes prædiken til den 1. søndag i fastetiden 2011

Udgivet af

Fristelsen er temaet for Pastor Judes prædiken denne søndag. Den smukke beretning om Jesu fristelser minder os alle om at efterleve Vor Herre, eller ender vi i løvens bur!  Hvordan vi kan undgå denne fare , kan du læse under linket: Søndags Prædiken.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg