Apr 30 2011

Læsningerne til den 2. søndag i Påsken 2011

Udgivet af

2. SØNDAG I PÅSKEN. Guds Barmhjertigheds

søndag 1. maj 2011 (hvid. ) 

1.L.: Ap.G. Kap. 2, v.42-47; 

 Sl 118, v.2-4,13-15 og 22-24. 

Resp.: ’Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.’

             (Eller: Halleluja!) 

2.L.: 1. Peter brev: kap.1, v. 3-9. 

Ev.: Joh.: kap. 20, v.19-31. 

(Josef, Arbejderen, fejres ikke)

 Læsningernes tema:

’Vor Påske Glæde

I dag når vi hilser på Kristus som vor Herre og Gud, er vi opfyldt af den samme glæde som apostlene, da de så den opstandne Herre. I denne fornyelsestid er vi lige som de tidligste kristne:’ som var fyldt af en ubeskrivelige glæde, der var så overvældende’.

(Cf. The Sunday Missal)

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 29 2011

Og hun kom til at hedde: Frencia

Udgivet af

Påskenat blev fejret af Pastor Jude, men vi havde den ekstra glade at byde velkommen til et nyt medlem i vor menighed: Frencia, datter af Rajini og Charles. Begge forældre og deres 3 andre døtre er en fast del af menigheden. Vi ønsker hele familien til lykke, og at Frencia vil blive til stor glade for hele familien. Efter messen var der, traditionen tro, en vel besøgt reception i menighedssalen. Billeder fra både messen og barnedåb kan ses under linket. Galleri. Igen en stor tak til Joy, vor faste fotograf,  hvis kamera er altid parat, når der er noget at fejre eller markere.

NB: Den unge mand  med guitaren, som kan ses i galleri linket, er en præstestuderende: Stephen. Under messen kunne vi nyde hans meget flot sunget ‘Exsultet’. Tak Stephen!

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 27 2011

En hastesag – min egen skyld!

Udgivet af

Langfredag, sidste år, skete der en mindre katastrofe – tværbjælken på krucifikset gik itu under korsets hyldning, og der skete en del små skader på det. Jeg tog det hjem med den gode intention at reparere det og restaurere det. Men, men. Det er en ting at have gode intentioner og noget andet at udføre dem! Inden jeg var klar over det, var det tirsdag i stilleugen 2011, og krucifikset skulle bruges om 3 dage! Jeg må indrømme, det var en større opgave end jeg havde regnet med. Først skulle de små skader repareres – det tog ikke ret megen tid, men at restaurere det, jo, det var en anden sag. Jeg gik i gang med maling og andre diverse midler og fik det færdigt til tid. Det gik bedre end jeg frygtede og jeg er tilfreds med resultatet. En ting jeg ikke var  klar over var dets alder – fra 1907. Lad os håbe, at det kan holde de næste 104 år! Billederne fra projektet kan ses under linket: Galleri.

William

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 26 2011

Palme søndag og ‘de tre gamle blade’

Udgivet af

Palmesøndag var noget af en mærkedag. Efter den traditionelle Palmesøndags messe fejret med Pastor Mikolaj gik vi alle sammen til kirkekaffe bagefter. Da alle var forsynet med te, kaffe og kager kunne jeg tage fat i tre vigtige mærkesager. Den første var en stor tak til alle, som havde noget med gardinprojektet at gøre. Det kan deles i to: De anonyme donorer, som i løbet a 10 dage har kunnet give over 50.000 kr. Uden deres generøsitet kunne projektet slet ikke starte. Men penge i banken til gardinerne er jo dejligt, men der skal nogen til at lave det forberedende arbejde med at vaske vinduerne og male samtlige sprosser på begge af dem – et kæmpe arbejde, for slet ikke at glemme, at stilladset først skulle samles inden arbejdet kom i gang. Her kan nævnes Bendt, Robin, Van, Bernard, Michaelraaj og Anton. Det er Anton som har været ’primus motor’ ved at samle et hold og selv være med til at lave malerarbejde mm., efter han var kommet hjem fra arbejdet. Hans indsats blev påskønnet med en buket blomster og chokolade til hans familie.

Og så til to fødselsdagsbørn: Bendt og Ole – to værdige halvfjerdsårige

Bendt er en af de længst praktiserende i vor menighed, som kom til kirken kort efter den var bygget sidst i 60’erne. Så det er ham vi skal spørge, når vi ønsker at få at vide, hvordan det var ’i de gode gamle dage’. Bend er på sin stille facon med til at foretage de små reparationer eller give en hjælpende hånd i haven omkring kirken. Tak til dig Bendt for hans trofasthed.

Ole er kirkens ’money man’ for sognet. Det er et job der kræver meget af hans tid, men til gengæld kan vi være sikre på, at sognets finanser er i de bedste hænder i denne krisetid. Også tak til Ole for sit store engagement i kirkens liv.

Begge fik en buket blomster og chokolade som tak, og vi ønsker dem mange gode år endnu.

Alle billeder fra Palmesøndags messe og kirkekaffen kan ses på linket: Galleri. Tak til Joy for de mange gode billeder.

Ps. Hvem er Bendt og hvem er Ole? De er begge to pæne herre i deres bedste alder, men Ole er den med slipset!

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 25 2011

Pastor Judes prædiken til Påskevigilien 2011

Udgivet af

Her er den 3. del af Pastor Judes trilogien til dette års Påske triduum. Den kan læses under linket: Søndags Prædiken. Vi tre på hjemmesiden: Thomas, Mark og William ønsker alle som besøger denne hjemmeside en god og velsignet Påske gennem den vidunderlige, ældgammel kirkelig Påske proklamation:

‘Surrexit Dominus vere, Alleluia’

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 25 2011

Pastor Judes prædiken til Påskevigilien 2011

Udgivet af

Påske Vigilie 

Matt. Kap. 28, v. 1-10 

”HAN ER OPSTÅET”.  Ja, jeg vil sige, at det ord ” Han er opstået ” er det største ord i hele Biblen. Her er hele forskellen mellem kristendommen og alle andre religioner i verden – vi har en opstanden levende frelser.

Vi følger ikke nogen, som har været, men vi følger en, som har været, og som er, og som skal være.Det er ingen anden religiøs leder som er død og opstået. De bliver i deres grav – og deres grav bliver æret som en national eller religiøs stolthed. Men vi kristne, hvad er vores stolthed?? Vi praler ikke af en flot pyntet grav, men vi praler af en tom grav, for den person, som vi elsker, den person, som vi følger, den person vi tjener, er ikke længere i den. Graven er tom – vi kan tage ned og rode samtlige grave igennem i hele Jerusalem og omegn og vi vil ALDRIG nogensinde finde de jordiske rester af Jesus.

For det passer – det, som englene prædikede tidligt påskemorgen: ” han er opstået”. For det først betyder det, at Jesus lever i dag. Vi har en levende frelser, der lever. Men hvad laver han så nu? Biblen fortæller os præcist hvor han er, for han sidder ved Guds højre hånd. Biblen fortæller os præcist hvad han laver deroppe. Han beder for os – DET VIL SIGE, HAN HAR OMSORG FOR ETHVERT AF SINE BØRN.

Han er interesseret i vores smerte og vores sorger. Han er bekymret over de ting, der bekymrer os. Han har et lyttende øre til alle sine børn. Da han var på jorden kaldte han sig selv for den gode hyrde og det er han stadigvæk – ham, der tager sig af sine får. 

En anden ting han gør i himmelen er ” HAN VENTER ”. Han venter på, at Gud skal give ham lov til at komme for at frelse os – for at gøre en ende på ALT det onde, som plager os nu. Han kommer for at etablere sit rige her på jorden i herlighed.

Da den døende Napoleon sad som krigsfange ude på St. Helena sagde han ” Jeg har grundlagt et rige på magt og det er gået til grunde’, men Jesus har grundlagt et rige på kærlighed, derfor skal det bestå for ALTID. 

Til sidst, den tomme grav fortæller os, at vi skal leve for altid. Jo, vel skal vi dø engang – vores kroppe går lige så langsom til grunde, vi kan rammes af sygdomme, vi kan rammes af katastrofer,. Påsken fjerner ikke al gråd og smerte, men giver os håb – håb om et evigt liv sammen med den levende frelser.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 24 2011

Pastor Judes prædikener til Skærtorsdag og Langfredag

Udgivet af

På linket :Søndags Prædiken kan du læse de 2 første prædikener i forbindelse med Den hellige triduum.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 24 2011

Pastor Judes prædiken til Langfredag 2011

Udgivet af

Prædiken langfredag 2011 

’I begyndelsen var ordet og ordet var hos Gud’. Sådan lyder indledningen til Johannes Evangeliet. I dag er ordet dødt. Ordet har ingen kraft, for ordet blev taget fra mennesket, hængt op på et kors uden barmhjertighed. Man satte søm i ordet og hånede det, indtil ordet skreg hjerteskærende på sin far. Derpå udåndede ordet, og der blev stille – helt stille for folket gik hjem.

Ordet kom i skikkelse af Jesus, og ordet talte til alle med kærlighedens sprog. Ordet lød både for de rige og for de fattige, for de retfærdige og for de med skyld. Sådan blev Jesus menneske iblandt os. Han blev menneske med alt hvad det indebærer – glæde, skuffelse, afmagt og lykke. Han blev så meget menneske at intet menneske kan gå derhen hvor Gud ikke har været, for Han oplevede den ultimative smerte.

Når et ægtepar bliver brutalt dræbt i Odense eller når vi hører om de børn som er krigens ofre, så undres vi og spørger: ’Hvordan kan Guds hjerte bære alt den smerte?’ Svaret er, at det kan det heller ikke. Guds hjerte er ligeså skrøbeligt som dit og mit, og således gik Hans hjerte itu langfredag, da Han hang på korset i dyb ensomhed. Folket gik hjem, der var ikke mere at se, for sådan er det jo med døden. Det er et punktum for livet her på jorden – i døden siger vi farvel, ja, sådan er det til enhver begravelse. Vi glemmer den dødes ansigt og stemme, og man støtter de pårørende og siger: ’Livet går videre’. Et punktum er sat, den dødes ord er glemt, kun stilheden står tilbage.

Jesu død forener os med Gud, for Jesus viste os dødens vilkår. Vi ser med egne øjne forsoningen og godheden i døden. Den samme godhed som Gud viser os i døden er vi forpligtigede til at vise enhver lidende i denne verden. Lidelsen kan af og til være langt sværere at takle end døden. Det er i lidelsen, vi stiller alle spørgsmålene som det er svært at finde svar på. Det er da, at al mening hører op, men et menneske som ikke viser barmhjertighed overfor andre menneskers lidelse er ikke menneske. Sådan er vores pligt – at ofre noget for andres skyld.

På korset bragte Jesus det største offer man kan forestille sig. Han tog al vores skyld på sig, og det kan være svært, rigtigt at forstå hvad det betyder. Det er dog ikke svært at overføre den tanke til vort eget liv. I stedet for at vi går rundt og føler os som et offer for samfundet, et offer i et dårligt ægteskab eller et offer for sygdom og 

Smerte, så kan vi tage Jesu eksempel og dermed ikke være offer men bringe et offer for andre

I dag, midt i sorgen, kan vi altså tage Jesu korsfæstelse til os. Nu kommer der nok ikke noget godt ud af, at menigheden på skift lader sig korsfæste her ved alteret, som en udstilling for byens borgere, og mon så ikke også at nogen vil se det som anledning til at skifte fra den katolske tro til en anden religion. Så jeg siger altså ikke, at I skal lade Jer korsfæste! Jeg siger dog noget der kan minde om det. Gå ud i Jesu navn og bring et offer. På korsvejen har vi 14 stationer, som fører til Jesu opstandelse. Gå ud i dag og gå på kompromis 14 gange i Jeres ægteskab, og bring håb og barmhjertighed 14 gange ind i den syges liv, for således vil I bringe et offer i Jesu navn, og således vil også ordet i Jer besejre både lidelse og død. Således vil opstandelse overvinde alt omkring Jer som i dag er dødt.

I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. I dag er ordet dødt. Bliv ved ordet, hold fast i ordet, for snart vil I se at ordet er stærkere end døden.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 23 2011

Pastor Judes prædiken til Skærtorsdag 2011

Udgivet af

Skærtorsdag 2011

 I dag har de fleste af os flotte biler vi kan transportere os i, eller i det mindste mulighed for at tage bussen. På Jesu tid fandtes der endnu ikke Volvo og ingen kendte til Arriva. Så skulle man rejse eller på besøg, måtte man rejse på sine fødder i gruset og snavset, der prægede byerne. Som en gestus til sine gæster vaskede man derfor deres fødder når de kom frem. En opgave som var slavernes, eller de som gjorde tjeneste i huset. 

I dag har Jesus så inviteret 12 gæster til spisning. En middag med både brød og vin, for at sige farvel til sine støtter på den sidste dag, han kan bruge sammen med dem. Således deler han sin kærlighed med dem, men også de er gået en lang vej. Så Jesus bøjer sig ned og tager vaskefadet frem, og alle disciplene er i chok. Pludselig ligger deres Herre på knæ som deres tjener. Hans handling er mere værd end 1000 ord. Med 1000 ord kunne han have fortalt om kærlighed, loyalitet, gode gerninger osv., men denne handling viser i stilhed, hvordan kærlighed virker mellem mennesker. 

Jesus ved hvad der vil ske. Han ved at Peter vil fornægte ham, han ved at Judas vil forråde ham. Alligevel bøjer han sig ned og vasker også deres fødder. Han kunne jo have nøjedes med at vaske fødderne på de 10 disciple og sprunget de 2 forrædere over. Men syndere er også de 10, syndere er vi alle, så fortjente de 2 ikke deres Herres tjeneste, gør vi heller ikke. Jesus vaskede altså fødderne på alle tolv, for sådan er Jesu kærlighed til os. Med rene fødder hører Peter hanen gale, og med rene fødder får Judas blod på sine hænder. 

Lignende ting er vi skyldige i. Alligevel renses også vi i kommunionen, for sådan deler Jesus sig med os. Han giver altså mere end Han får. Han giver sig selv, sin kærlighed og renhed til 12 og får kærlighed tilbage fra 10, mens 2 giver ham problemer. 

Sådan skal vi også gøre mod vores brødre og søstre. Give godhed til dem alle, ikke springe nogen over, så vil størstedelen svare os med kærlighed. Hvis vi er heldige, vil vi med tiden lære de få, som forråder os, noget om begrebet kærlighed.

Som sagt er denne dag en indbydelse til alle disciplene til at dele et sidste måltid med Jesus. Et måltid som får stor betydning for os og hele verdens kristne, for Jesus giver et minde om sig selv. Han giver os sit legeme og sit blod. Derfor kan vi den dag i dag føle fællesskab med Jesus og lade ham virke i os, ganske som han virkede i disciplene. Han gav dem og os en del af sig selv, for at vi skulle fyldes af hans dybe kærlighed og godhed. Forbliver kærligheden kun i mennesker, har den dog kun ringe værdi, for der hvor kærligheden rigtig blomstrer, er når den opstår og mærkes mellem mennesker. Først da bruger vi mindet om Jesus, som det er tiltænkt. 

Lad os i dag efterligne den særlige aften med disciplene bedst muligt. Lad os derfor modtage den hellige kommunion med tanke på hvad vi fyldes af og hvad vi hver især kan give, både til dem der elsker os og dem, der vil forråde os.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Apr 23 2011

Læsningerne til Påskenatsmesse (Påskevigilie)

Udgivet af

 

Påskenatsmesse (Påskevigilie) (Hvid)

23.april 2011 (kl. 20.00)

1. læsning –  1 . Mos. kap. 1, v. 1 til kap. 2,  v.2.

2. læsning –  2. Mos. kap. 14, v. 15 – 15, 1A

3. læsning Ez ekiels Bog kap. 36, v. 16 – 17A, og 18-28

4. Gloria…………..

5. (Epistel)  Rom. kap. 6, v. 3 – 11

      Alleluja………..

6. Evangelium  Matt. kap. 28, v. 1 – 10

NB: Under messen bliver Rajinis og Charles lille pige døbt. Efter Messen er der kaffe og kager.

 

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg