Jan 30 2012

Pastor Judes prædiken til den 4. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Der er kun en del af Pastor Judes prædiken i denne uge, fordi meget af den var den samme som sidste uge. Det vigtigste er han ord til forældrene, hvis børn var på Øm lejre i denne weekend. Prædikenen findes under linket: Søndags Prædiken

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 30 2012

Pastor Judes prædiken til den 4. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Prædiken 4. alm. søndag.

29. januar 2012.

Ev.: Markus 1, 14-20

PastorJudei sin prædiken talte om de 30 sognebørn, som tog på Øm lejret, og fortalte om Skt. Ansgars liv som kunne sammenlignes med fiskernes, vi hørt og læst om i PastorJudes prædiken sidste uge. Bl. a. sagde han følgende:

I dag fejrer vi 2 ting. Den vigtigste ting, vi fejrer, er at næsten 30 børn kom her til kirken fredag i sidste uge, kyssede deres forældre farvel og brugte en hel weekend på at lære om vores tro i Øm. Det er værd at fejre fordi alle Jer børn har fået en særlig oplevelse, som er med til at få vores tro og kirke til at leve videre i mange år frem. Den dag blev I kaldt på for at blive stærkere i Jeres tro.

Vi fejrer også noget andet i dag, nemlig Sankt Ansgar, en helgen som fulgte sin tro og var ivrig efter at udbrede den til alle han mødte. Han var en handlingens mand – altså en mand der arbejdede hårdt, og hvem ved, måske startede hans hårde arbejde for kirken en dag, hvor han kyssede sine forældre farvel og tog af sted for at lære mere om kirke og tro. Gennem hele livet blev Sankt Ansgar kaldt på, kaldet til at styrke troen blandt alle folk han mødte.

Gå derfor ud i dag med en ny vilje til at arbejde hårdt som Sankt Ansgar der aldrig gav op men arbejdede utrætteligt for sin tro, for da vil I alle blive kaldet på gennem hele livet. Kaldet til at studere, kaldet til at blive mor, far og bedsteforældre, kaldet til at gå gennem livet med udvikling og håb. Lyt til Jeres kald og følg det hver dag som fiskerne der hver dag drog på havet og ikke vendte hjem uden fisk.

 

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 28 2012

Læsningerne til søndag d. 29. januar (Skt. Ansgar) 2011

Udgivet af

4. ALM. SØNDAG i året 2011 

ANSGAR, bispedømmets første værnehelgen

Søndag d. 29. januar 2011 (hvid.) 

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 52, v.7-10 

Sl 96,v.1-2a ,2b-3,7-8a og 10.

Resp.: ’Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag!’ 

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.1,v.18-25. 

Ev.: Markusevangeliet: kap.1,v.14-20. 

Kirketælling.

DUK mødet er aflyst!! 

Der er intet tema til læsningerne fra missalen til denne søndag, fordi vi fejrer Skt. Ansgar i Danmark. 

There is no theme for the readings from the missal this Sunday because we celebrate St. Ansgar here in Denmark. St. Ansgar arrived in southern Denmark from France in 826 to preach the gospel. He is called  ‘The Apostle Of  The North’.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 28 2012

DUK mødet aflyst!

Udgivet af

Anton har bedt hjemmesiden at annoncere, at DUK mødet er aflyst i morgen pga. Thomas Antons død og begravelse. Mødet holdes snarest.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 25 2012

Pastor Judes prædiken i anledning af det vietnamesiske Nytår 2012

Udgivet af

Pastor Jude var også på besøg i Hjørring sidste søndag, hvor han fejrede Nytåret sammen med vietnamesere i ‘Maria, Martyrenes Dronnings kirke’. Kirken har en meget stor og trofast vietnamesisk menighed. Du kan læse hans prædiken under linket: Søndags Prædiken

Vi ønsker alle vore vietnamesiske brødre og søstre et ‘Godt Nytår!’

 

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 25 2012

Pastor Judes nytårs prædiken til Vietnamesere i Hjørring

Udgivet af

3. alm søndag i året 2011

 Vietnamesiske nytår. Hjørring.

Ev. Mark:kap.1, v.14-20

I dag fejrer alle vietnamesere nytår, og derfor er denne messe en god anledning for mig som sognepræst til at ønske Jer alle et godt nytår. Nytåret er altid en god anledning for os til at tænke over året som er gået. Vi kigger bagud og tænker på alt det vi har gjort, men måske endnu mere alt det vi ikke fik gjort. Passede vi vores forældre godt nok? Stolede vi på Gud når vores egne evner slap op? Rakte vi hænderne ud til vores brødre og søstre eller var vi passive, måske endda dømmende overfor deres måde at leve på.

At kigge bagud er godt. Det må vi gøre for at ændre det som kommer foran os. Trækker vi vores ugerninger med os uden et ønske om at forandre dem vil ugerningerne blot vokse sig større og større i året der kommer. Når vi kigger bagud, kan vi bedre kigge fremad og således forme vores ønsker for fremtiden.

Mændene vi hører om i evangeliet i dag har god grund til at kigge både bagud og fremad. De fejrer på en måde også nytår, for deres liv står overfor store forandringer. De er fiskere. Hårdt arbejdende fiskere som mange af Jer sikkert kender det fra Vietnam. Andres liv afhænger af disse mænds fangst. Ja, vigtigt er deres arbejde og at de gør deres pligt, men i dag møder de Jesus. Jesus er kommet for at hente dem. Han vil gøre dem til sine disciple.

Vi kan undre os for disse mænd var blot fiskere. Måske kunne de ikke engang stave eller regne, men Jesus havde tillid til dem selvom også han vidste at disse mænd ikke havde papir på en fin eksamen og næppe kunne kalde sig uddannede. Jesus har tillid til dem alene af den grund at de arbejder hårdt. Han kan se deres engagement og vilje og derfor ved han at de som disciple vil vise ham den samme ånd. Den samme vilje til at ofre alt for at udføre deres arbejde.

Kære venner her i Hjørring. Intet bedre budskab kunne vi få i dag til det vietnamesiske nytår. Jeg ved at I som flygtninge her i Danmark har haft Jeres problemer både før og efter I kom. Jeg ved at I har kæmpet, for I er ganske som fiskerne i evangeliet. I ved at Jeres familie afhænger af Jeres succes, og derfor kæmper I med arbejde, med at tjene penge og med at opdrage Jeres børn med de værdier som kendetegner det vietnamesiske folk.

Mennesker som arbejder godt, de får godt. Det lærer vi i dag. Tag derfor dette håb med Jer ind i det nye år. Kæmp fortsat for Jeres familie. Stå sammen når tiden er hård. Giv aldrig op trods modgang for Jesus kender Jer alle. Han kender Jer fordi I kendes som Guds folk, et hårdtarbejdende folk. Gå ind i det nye år med tålmodighed for ganske som mændene i evangeliet vil I også få Jeres belønning. Vær klar og lyt opmærksomt for Jesus vil kalde på de hårdtarbejdende hver eneste dag.

Lad os bede særligt i disse dage for at både børn og voksne vil gå ind i det nye år med håb og glæde. Må ingen miste modet og i ensomhed gå ind i det nye år med tunge byrder. Lad i stedet evangeliets ord være simple og klare for enhver, at vort livs succes ikke måles i karakterer og hierarkier, men derimod gøres op i vores vilje. Vi inviteres til i dag at kigge bagud og måle vores vilje i de ting vi gør. Derpå kan vi kigge fremad og ændre det nødvendige så også vores navn vil blive kaldet.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 24 2012

Dødsfald

Udgivet af

Det er med stor sorg at Hjemmesiden har fået at vide, at  Michaelraaj er pludselig død. Han var kun 22 år gammel da han døde ganske uventet sidste lørdag. Det der er sket, er noget som alle forældre mest frygter – at der sker noget alvorligt med deres børn. Så godt som vi kan, føler vi for dem i deres store tab og beder for dem og deres familie. Må Thomas Anton hviler i fred.

Anton, fra DUK, har sendt mig de følgende artikler og til trods for at vi ikke forstår tamilsk, har vi på hjemmesiden valgt at sætte dem på forsiden, så alle tamiler kan følge med i denne tragiske begivenhed.

Klik på engelsk version nedenunder for at læse artiklerne.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 22 2012

Pastor Judes Prædiken til den 3. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til den 3. søndag  er nu lagt ud på linket: Søndags Prædiken. Han opforder os alle til at genoverveje vore rolle i familien og ude i samfundet. Er vi lige så hårdt arbejdende som de fiskere Jesus selv valgte? Vil Jesus vælge os? Det kan være et ubehageligt spørgsmål at tænke over i den kommende uge.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 22 2012

Pastor Judes Prædiken d. 3. alm. søndag 2012

Udgivet af

Den 3. alm. i kirkeåret 2012

Søndag d. 22. januar 2012

Evangeliet: Mark. Kap. 1, v.14-20

Hvilken mand stoler vi mest på?:

Lægen som har en fin titel men som på grund af travlhed fejlopererer mange af sine patienter?

Skraldemanden som ingen uddannelse har, men som sørger for at holde byen ren hver morgen inden byen vågner?

Ja, jeg ved godt hvem jeg er mest tryg ved, og det var vel netop et lignende valg Jesus står overfor i dag. Han har et samfund fyldt med skriftkloge og uddannede mennesker, som kunne have fulgt ham og med deres tekster gjort biblen 8 gange tykkere end som vi kender den i dag. Derfor kan det være en gåde for os at Jesus valgte nogle helt andre typer mennesker som sine disciple: Fiskere. Kunne de overhovedet stave, skrive og havde de forstand på matematik?

Deres evner gik nok i en helt anden retning, og det var præcis hvad Jesus havde brug for. Ikke mennesker som havde til formål at overgå hinanden i intelligens og evner, men trofaste folk som ville følge ham. Hårdtarbejdende mennesker som ikke havde til formål at forråde ham eller pludselig vende om og følge deres egne planer. Sådanne mennesker fandt Jesus blandt fiskerne.

At Jesus netop søger efter de folk, som skal være tættest på ham blandt fiskerne, giver os alle et håb. Det giver os håb, når vi som udlændinge ikke altid mestrer sproget så godt, eller når vi som danskere ikke altid når de karriere muligheder som vi har drømt om. Nok dømmes i denne verden på baggrund af alle disse fejl og mangler, men i Guds øjne ser det anderledes ud. I Guds øjne er ingen titel bedre end  andre. I Guds øjne har kun viljen betydning.

Så vi kan spørge os selv i dag – hvilken vilje møder vi livet her på jorden med? Arbejder vi hårdt som fiskerne? Arbejder vi fordi vi forstår at det er vores pligt og at andre er afhængige af at vi udfører opgaverne godt? Eller er det anderledes med os: Arbejder vi kun med de absolutte nødvendige? Gemmer vi os og giver andre skylden, eller tager vi selv skylden uden at have i sinde at forandre os?

Forsømmer vi således familien? Os selv og alle de brødre og søstre der er omkring os? Er vores titler intet værd? Så er vores titler som far, ægtemand, læge eller formand ganske uden betydning og kun ord på et papir. Uanset hvor meget vi beder og sidder på vores knæ her i kirken, vil Jesus end ikke overveje at kalde på os. Han kan jo allerede se, hvordan vi virker blandt mennesker, så hvorfor skulle vores menneskelige egenskaber ikke også gå ud over ham?

Arbejder vi derimod hårdt som fiskerne, forstår vores pligt i vort samfund og viser den kærlighed og respekt i familien, som Jesus har lært os, så er vores muligheder for fremtiden ganske anderledes. Vi er et aktiv for Jesus, og han vil se os som et plus i denne verden. Han vil se, at uanset hvad vi er kaldet til – om det er til forælder, ægtefælle eller noget helt andet, så udfører vi det arbejde med stor vilje. Vi er hårdarbejdende og han vil kalde os sine disciple.

Gå derfor ud i dag med en ny vilje til at arbejde hårdt, for da vil I alle blive kaldet på gennem hele livet. Kaldet til at studere, kaldet til at blive mor, far og bedsteforældre, kaldet til at gå gennem livet med udvikling og håb. Lyt til Jeres kald og følg det hver dag som fiskerne, der hver dag drog på havet og ikke vendte hjem uden fisk.

 

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Jan 21 2012

Læsningerne til d. 3. søndag i året 2012

Udgivet af

3. ALM. SØNDAG i Året 2012

Søndag d.22. januar (grøn. ) 

1.L.: Jonas’ Bog: kap.3, v.1-5 og 10 

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.7, v.29-31. 

Ev.: Markusevangeliet: kap.1, v.14-20. 

(Vincent, diakon og martyr, fejres ikke) 

Læsningernes tema:

’Herren, som lærer os sine veje.

Ligesom Jonas var Kristus sendt til at prædike omvendelse. Han kalder på os til at ændre på den måde vi lever vort liv på. Vi må ikke optages af denne verden, men tror på evangeliet og lever for Guds rige’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme For The Readings:

‘The Lord Who teaches Us His Ways

Like Jonah, Christ was sent to preach repentance. He calls us to change our ways. We are no to become engrossed in the world, but to believe the good news and live for thekingdomofGod’.

(Cf. The Sunday Missal)

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg