Nov 30 2012

Messetider i december 2012

Udgivet af

Kalenderen for messetiderne i december er nu ajourført. Klik enten på linket:kalender på forsiden for oven eller på linket:Begivenheder på selve forsiden i midten.

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 28 2012

Referatet fra LU-mødet søndag d. 25. november 2012

Udgivet af

Referatet fra mødet kan læses på linket: Lokaludvalget

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 28 2012

Referatet fra det sidste LU-møde søndag 25. november 2012

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 25. november 2012

 

Tilstede: Ophelia (O), Klaus (K), Mark (M), Anton (A), William (W), og Pastor Jude (PJ

Fraværende: Suzanne (med afbud) 

Dagsorden: 

1)     Valg af møde leder: Klaus 

2)    Godkendelse af DO samt evt. nye punkter: Se under evt. 

3)     Godkendelse af ref. (kan læses på hjemmesiden): Godkendt 

4)    Nyt fra:  

Præsterne – PJ. Orienterede om en vellykket Jerusalems tur

og nævnte alle de bibelske steder, som virkeligt styrker ens tro.  Kun være et fremtidigt rejsemål for menigheden i Nordjylland. Ægteskabskursus er parat. 

  MR: WL – En kort orientering. 

 DUK: A: DUK er oppe på 72 medlemmer. Den lokale repræsentant kunne ikke deltage i årsmødet, men et årsberetning fra DUK blev indsendt. Hovedbestyrelsen takkede Frh. for deres store indsats. 

 Undervisning: O: 15 til undervisning og alt går planmæssigt. 

5)     Et tilbageblik 2012 (alle). O gjorde LU opmærksom på, at Anne Lise skal informeres ang. forbedringer mm. i og omkring kirken. Hundeluftning på kirkens græsplæne er stadigvæk et problem. Parkeringsplads er meget mudret. De 2 sidste punkter tages op på et senere tidspunkt.         

6) Juleforberedelser:

          Adventskrans: Wm.        

          Juletræ: Anton og familie. 

           Juletræ pyntning: DUK (d. 16.)         

           Krybben: Suzanne? (M spørger hende) 

          Reception efter midnatsmessen? Et glas vin mm. og kiks. 

6)     DUK – Adventsfest? (Anton) A orienterede. Gløgg og æbleskiver 1. søndag i Advent. D. 16. Julefest for alle efter messen. 

7)     Valfart 2013 – noget nyt? (Joy) Intet nyt. 

8) Evt.

 a) Næste møde: Begyndelsen af feb. 2013 (d. 3.)

 b) Juleindsamling: Er nu lokalt jfr. MR’s beslutning på det sidste møde (Læs det på  sognets hjemmeside). Sedlerne om julehjælp fremlægges i kirken og skal  afleveres til præsterne. W. orienterer menigheden næste søndag.

 c) Seddel til nyankommende i menigheden: Birgit ønsker, at vi genoptager den praksis, at kirken udlever sedler til de nye i menigheden, hvorpå de kan tilbyde deres frivillige arbejdskraft. (Birgit)- Mark vil tage sig af dette.         

 

e) Lokalt samarbejde med Frelsenshær i Frh. (Birgit). LU ønsker at holde sig til  MR’s beslutning. (se 8b under Evt.)

 f) Lalin (Joys kone) er et nyt medlem af LU.

g) Kommunion under begge skikkelse? 1. søndag i hver måned. W. vil  skrive det på i månedens messetider fremover.          

Pastor Jude (sognepræst)

 William (LU formand)

                            

 

 

 

 

             

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 26 2012

Pastor Judes prædiken til den sidste søndag i året 2012

Udgivet af

Pastor Judes prædiken er klar til læsning under linket: Søndags Prædiken

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 26 2012

Pastor Judes prædiken til den 34. alm. søndag i året 2012 (Krist Konge Fest)

Udgivet af

Jesus Kristus, Universets Konge.

Prædiken 25. november 2012.

Ev: Joh 18, 33b-37 

Som så mange andre drenge var der engang en dreng der gik i skole og klarede sig meget meget dårligt. Han hørte ikke efter og viste ikke respekt til lærerne som underviste. Hans forældre var naturligvis meget bekymrede for hvordan det skulle gå og om han kunne bestå en eksamen. Derfor tog hans mor og far en drastisk beslutning for at forbedre deres søns skolegang. De flyttede ham til en ny skole, til en katolsk skole, hvor nonner underviste og alt ballade var forbudt. Allerede efter ét år var drengens karakterer meget bedre – faktisk var han den bedste i sin klasse. Forældrene var stolte og roste drengen for de forbedringer han havde gjort. Og drengen sagde: ’Jeg rettede mine fejl allerede fra den første dag på den nye skole. Jeg blev nemlig bange, for lige indenfor døren så jeg et stort – ja helt enormt kors – med en ung mand hængende derpå. Ja, jeg så med det samme, at på denne skole straffes ballade meget hårdt!’

Den unge mand på korset er Jesus som vi fejrer som konge i dag. Ydmyget, afklædt og mere død end levende blev han udstillet på et kors. Hængende der lignede han ikke rigtig nogen konge – i hvert fald kun en konge for et meget lille kongerige. – Men Jesus er slet ikke konge for noget man kan være konge for i denne verden. Jesus er hverken konge for socialdemokraterne, SAS og han er heller ikke konge for at der skal komme togforbindelse til Aalborg igen inden jul.

Jesus er konge over vores hjerter. Han er konge over alt vi gør i Guds navn og vi anerkender ham som vores konge fordi han leder os frem med mildhed og en fars kærlige omsorg for sit barn. Aldrig giver vores konge os ond tale eller hårde ord. Derimod udvikler han langsomt vores sind så vi bliver tålmodige og ser de nuancer der er i denne verden. Når vi ser at vores nabo ikke kun er ond, men måske blot virker ond på grund af et forbitret sind der er bygget af skuffelser i denne verden, så ser vi pludselig med milde øjne, og tilgiver. Vi forbarmes og hjælper hinanden med igen at gå de veje vores konge leder os på.

Jesus er vores konge fordi han er anerkendt som konge allerede ved hans undfangelse. Således sagde englen Gabriel til Jomfru Maria: ’Du skal blive med barn og han skal kaldes den Højestes søn’ og i alle de år han levede, så vi hans gerninger. Vi så hvordan han anerkendte enken der kun gav et lille beløb, men gav alt hvad hun ejede, frem for de rige som kun gav hvad de kunne undvære. Vi så hvordan Jesus helbredte og hvordan han gav gode ord til de, der troede de var konger over noget i denne verden.

Jesus inviterer os til i dag at lade liturgien gå ind i vores liv. At fejringen af Kristus som konge får os til at forstå alt det han er konge over, og at vi også dermed kan vise i vores liv at vi forfølger en konge som har andet på hjerte end store diamanter og meterlange biler. At vores konge er en særlig konge som ikke begærer magt og rigdomme, men som ønsker brændende at være konge over vore hjerter. For os alle – uanset hvor i verden vi bor ønsker han forsoning, tilgivelse og at kærlighed er den udøvende magt.

I dag er den sidste søndag i år B – det år hvor vi har læst Evangeliet fra Markusevangeliet hver søndag. Næste søndag er det 1. søndag i advent og så starter der et helt nyt år for os liturgisk set. Vi starter på år C, hvor teksterne vi læser kommer fra Lukasevangeliet. Adventstiden er en speciel tid for os alle til fordybelse og forberedelse, en tid hvor det er godt for os at huske at Kristus er vores konge. Det er ham som leder os frem.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 25 2012

Læsningerne til den 34. alm. søndag i året 2012 (Kristkonge Fest)

Udgivet af

 

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE (34.ALM.SØNDAG) 

Søndag d. 25. november (hvid). 

1.L.: Daniels Bog:kap.7, v.13-14. 

2.L.: Johannes Åbenbaring:kap.1, v.5-8. 

Ev.: Johannes evangeliet:kap.18, v. 33b – 37. 

(Niels Steensen, biskop, fejres ikke)

Messen er kl. 10.00 og fejres af PastorJude

 

Der er et Lokaludvalgsmøde efter messen.

 

***********

 

Temaet til læsningerne:

’Kristus er Kongen

I dag fejrer vi Kristus, Universets konge. Han gav sig ikke kun til at være jødernes konge. Hans rige skulle ikke være eksklusiv. Han er kongen af alle, som er på sandhedens side og lytter til hans stemme’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme For The Readings: 

‘Christ The King

Today we celebrate Christ the universal king. He did not claim to be only the king of the Jews. His kingdom was not to be an exclusive one. He is king of all who are on the side of truth and listen to his voice’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 19 2012

Pastor Judes prædiken til den 33. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Pastor Judes prædiken er nu til at læse på linket: Søndags Prædiken

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 19 2012

Pastor Judes prædiken til den 33. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Prædiken 33. alm. søndag 2012.

’Undervisningssøndag’.

Ev: Mark 13, 24-32

I disse uger kan vi mærke hvordan kulden sniger sig ind på Danmark skridt for skridt. Hver uge falder temperaturen en smule, indtil den bliver så lav at den bider os i kinderne, og vi ikke engang evner at skrive en SMS når vi er udenfor, og bliver nødt til at tage både jakke og vanter på når vi blot skal tømme postkassen. Denne kulde i Danmark gør os ikke bange. Vi bliver ikke grebet af panik, og vi tænker ikke at dommedag snart kommer – at verden går under, for vi har prøvet det mange gange før.

I stedet for sætter vi os indenfor og håber at de i radioen siger at al udkørsel forbydes og at skolerne er lukkede, så vi kan redde os en hyggelig fridag med varm chokolade og tændte stearinlys. Sådan er vinteren i Danmark. Vi kender den, vi elsker den, vi hader den – men vi lever med den for vinteren er som en god trofast ven der altid kommer igen og igen. Ja, sådan er det i øvrigt også med de 3 andre årstider.

Vi kan tænke lidt på dette når vi hører dagens evangelium. Der taler Jesus nemlig også om at vente på noget. At have tålmodighed og vide at året går sin gang. Jesus siger at når figentræets grene bliver bløde, så ved vi at det snart er sommer. Vi kan finde vores shorts frem, og inden længe ligge ved stranden.

Vi kender godt alle disse tegn. En masse små ting sker og så skifter årstiderne lige så stille dag for dag. Jesus lærer os i dag også at være opmærksom på andre tegn i vores liv. Gud sender nemlig denne slags tegn til os hver eneste dag. Små tegn som når vi beder og Gud derfor giver os noget, ændrer noget for os. Eller når vi viser kærlighed til nogen og derfor får kærlighed igen. Når vi viser næstekærlighed og derfor ser andre menneskers glæde. Alt dette er tegn som Gud giver os. Tegn som viser os noget om fremtiden, men ofte når vi har travlt kan vi blive blinde overfor disse tegn.

Men det vigtigste vi lærer vi dag af Jesu tale er vel at et vissent træ må vi ikke grave op og smide ud. Så mister vi nemlig alt det frugt som dette træ ville have givet os når dets grene bliver bløde og sommeren kommer. Vi kan tænke på samme måde om en ven, ægtefælle eller en svær situation. Måske er ægteskabet svært – ja nærmest vissent. Men plejes det kan dets hårde grene blive bløde, solen kan skinne og så bærer det igen frugt. Sådan er enhver lidelse eller svær situation vi står i også. Vores grene og sener i kroppen bliver hårde. Vi er uden håb, finder ingen svar, beder men mødes kun af stilhed. Men så ser vi de små nødvendige tegn for at vores liv igen kan blomstre og bære frugt. Med de nye bløde grene i os, kommer vi videre, og skaber nyt i os.

Dagens evangelium inviterer os til at være åbne overfor de tegn vi får i vort liv og virkelig åbne døren op når menneskesønnen står udenfor og vil tale til os. Netop han kan nemlig gøre vores grene bløde og give os den trøst vi har brug for. Hvis vi ikke tillader solen at skinne på de hårde grene vi har i os, vil grenene forblive hårde. Så luk denne søndag menneskesønnen ind.

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 16 2012

Læsningerne til den 33. søndag i året 2012

Udgivet af

33. ALM. SØNDAG. 

Søndag d.18. november 2012 (grøn) 

1.L.: Daniels Bog:kap.12,v.1-3 

 

Sl. 16, v.5+8, 9-10 og 11.

Resp.: ’Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig’. 

 

2.L.: Brevet til Hebræerne:kap.10, v.11-14 og 18.

 

Ev.: Markusevangeliet:kap.13, v.24-32.

 

(Peters – og Paulus basilikaernes indvielse fejres ikke)

 

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Mikolaj 

**********

Temaet til læsningerne:

’Den evige fuldkommenhed af alle, som Kristus er ved at helliggøre.

I dag fejrer vi den endelige fuldendelse ved tidens ophør. Hver messe viderefører Kristi frelsende arbejde i verden, og tager os nærmere til den sidste messe, når det helliggørende arbejde vil blive fuldkomment’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme For The Readings:

The Eternal Perfection Of All Whom Christ Is Sanctifying.

We celebrate today the final consummation at the end of time. Each Mass continues Christ’s redemptive work in the world and brings us nearer the final Mass when that work of sanctification will be complete’.

(Cf. The Sunday Missal).

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

Nov 12 2012

Pastor Judes prædiken til den 32. alm. søndag i året 2012

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går er nu lagt ud under linket:Søndags Prædiken

[ Click here for English version ]

Ingen kommentarer endnu - (klik for at skrive din)

« ældre indlæg