Apr 30 2013

Arbejdsdag – igen!!

Udgivet af

DSC04662

Sidste lørdag blæste Anton til ‘angreb’! – ikke mod  evt. tobenede væsner men mod ukrudt og støv i og omkring kirken. Heldigvis var der ca. 20, som ikke var alt for døve, der kom bevæbnet med diverse våben såsom skovler, hakkejern, elektroniske hække klippere, trillebør mm.  og masse af energi. Efter en kamp af  ca. 3 timers varighed var kirkens evige fjender nedlagte  (i denne omgang!) og smidt på et efterhånden større og større Skt. Hans bål.  Sejren fejeredes med te, kaffe og kager takket været Birgits arbejde i køkkenet. Tak til alle der hjalp. 

Flere billeder af kampen kan ses under linket: Galleri.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Arbejdsdag – igen!!

Apr 30 2013

Lys ved Maria

Udgivet af

DSC04639

DSC04642

En stor tak til Anton for belysningen af Maria og Barmhjertigheds maleriet. Nu kan begge nydes, når vintertiden melder sig.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Lys ved Maria

Apr 28 2013

Referat af DUK’s generalforsamling d. 21. april 2013

Udgivet af

Referatet af mødet kan læses under linket: DUK

[ Click here for English version ]

Comments Off on Referat af DUK’s generalforsamling d. 21. april 2013

Apr 28 2013

Referat fra DUK’s general forsamling d. 21. april 2013

Udgivet af

Referat af HUK generalforsamling d. 21 april 2013

Helligåndskirkens Unge Katolikker, Frederikshavn

Referat:

1.       Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton. Referent: Lisa 

2.       Beretning af årets aktiviteter

Anton berettede om aktiviteterne. Vi har ca. 74 medlemmer på nuværende tidspunkt.

Ud over de almindelige aktiviteter i HUK har vi holdt julefest, nytårsfest,  fastelavnsfest og påskefest.     Alle har været meget tilfredse med arrangementerne.     

3.       Godkendelse af regnskab 2013 og ændring af vedtægter

Anton præsenterede regnskabet og ændring af vedtægter. Regnskabet og vedtægter blev godkendt. 

4.       Valg af bestyrelse

  1. a.       Formand: Charbel

             b.      Næstformand: Thanuya

            c.       Kasserer:Lisa

           d.      Sekretær: Dineezia

          e.      Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Mary, Joy, Lalin, Belinda, Tania, Ophie, Robin,Kevin , Joyson,Anton,James 

        5.       Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2013:

Ingen kandidater. Bestyrelsen laver en rundspørge og foreslår kandidater.

     6.       Aktiviteter det kommende år

Der blev snakket om hvordan vi kunne gøre HUK mere attraktiv, og tiltrække flere børn til at deltage i forskellige arrangementer. Vi har snakket om at holde en pinsefest, i den nærmeste fremtid, og derved arrangere noget spisning og hygge. Vi har anskaffet DUK-trøjer, men mangler stadig T-shirts med DUK logo. Vi har besluttet at få fat i nogle før pinsefesten, så de kan tages i brug til denne lejlighed. Af ekstraordinære arrangementer skal der holdes hyggeaftener, tur til Fårup Sommerland, Trosundervisning, filmaften med overnatning i kirkens lokale, Göteborgtur, Havedag med spisning osv.

     7.       Evt.:

Frederikshavn kommune har godkendt vores forening som folkeoplysende forening og hedder nu officielt ”DUK Frederikshavn lokalforening”.

 

Vi har besluttet at give tilskud svarende til en halv billet til Øm valgfart for DUK-medlemmer.

Der blev desuden besluttet at give tilskud til HUKs eneste repræsentant til WYD i Rio Brasilien 2013.  

Vi har snakket om en udflugt til Fårup Sommerland  den. 26 maj. 2013. Måske  kan vi søge om tilskud fra DUK til vores lokalpulje.

DUKs sekretariat fra hovedkontor Michael Høier Clausen vil meget gerne besøge vores kirke den 5. maj.2013. Vi får lejlighed til at udveksle ideer og samtidig medbringer han et sortiment af DUKs trøjer og t-shirts, som vi kan vælge imellem.

 

Referent: Lisa F. G. Henriksen

HUK kasserer 

Comments Off on Referat fra DUK’s general forsamling d. 21. april 2013

Apr 27 2013

Bibellæseplan til denne kommende uge

Udgivet af

Bibellæseplan til den 5. uge i Påsketiden 2013 

29. Mandag  

(KATARINA AF SIENA, jomfru og kirkelærer, værnehelgen for Europa (†1380)

L.: 1 Joh 1,5—2,2

Ev.: Matt 25,1-13 

30.Tirsdag ( Pius V, pave (†1572)

L.: Ap.G 14,19-28.

Ev.: Joh 14,27-31a. 

1.maj Onsdag  (Josef, Arbejderen)

L.: Ap.G 15,1-6.

Ev.: Joh 15,1-8.

(Hvis Josef fejres læses følgende tekster):

L.: 1 Mos 1,26–2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24

Ev.: Matt 13,54-58 

2. Torsdag (Athanasius, biskop og kirkelærer (†373

L.: Ap.G 15,7-21.

Ev.: Joh 15,9-11. 

3. Fredag (FILIP OG JAKOB, apostle)

L.: 1 Kor 15,1-8

Ev.: Joh 14,6-14 

4. Lørdag

L.: Ap.G 16,1-10.

Ev.: Joh 15,18-21.

(Bededag for præste- og ordenskald.)

Comments Off on Bibellæseplan til denne kommende uge

Apr 27 2013

Læsningerne til den 5. søndag i Påsketiden 2013

Udgivet af

5. SØNDAG I PÅSKEN 2013 

Søndag d.28. april (hvid) 

1.L.: Ap.Gern. kap.:14, v.21b-27 

Sl 145, v.8-9, 10-11 og12-13ab.

Resp.: ’Jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid, min Gud og konge’. 

2.L.: Johs. Åb.:Kap.21, v.1-5a. 

Ev.: Johannesevangeliet:kap.13, v.31-33a og 34-35. 

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Mikolaj 

*********************** 

Temaet til læsningerne:

’Den nye Skabelse

I denne tid styrker Kristus vore hjerter til at udbrede sit rige. Han giver os sin nye kærlighedsbefaling og opmuntrer os med sit løfte af en ny Jerusalem’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings:

‘The New Creation

Christ at this season puts fresh heart in us to spread his kingdom. He gives us his new commandment of love and encourages us with the promise of the new Jerusalem’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Comments Off on Læsningerne til den 5. søndag i Påsketiden 2013

Apr 23 2013

Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Påsketid 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 4th. Sunday in Easter tide can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Påsketid 2013

Apr 23 2013

Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Påsketiden 2013

Udgivet af

Prædiken 21. april 2013 til d. 4. søndag i påsken.

Ev: Joh 10, 27-30

Da jeg var et lille barn i Sri Lanka, kan der ikke have været meget tvivl hos min mor og far, når de kiggede på mig. De var sikre på at jeg ville blive fisker ude på havet med min egen båd, når jeg blev voksen. For min far var fisker og i mange år, prøvede han at lære mig alt det han vidste om vand og om fisk. Der var bare det problem, at jeg var ikke særlig god til at fiske og uanset hvor meget jeg øvede mig, og uanset hvor meget min far skældte mig ud, så blev det ikke bedre. Det store hav var ikke noget for mig. Jeg ville hellere lege med mine venner ved kirken, og gå til spejder, og det ærgrede min far er jeg sikker på.

Her i Danmark betyder det ikke længere så meget om sønnen overtager farens erhverv, men mon ikke enhver forældre alligevel har en tanke eller en drøm om hvilken karriere børnene vælger. Alle forældre må have det håb at børnene får succes – endda beder mange nok til Gud om netop succes for deres børn.

I dag beder vi særligt for alle ordens- og præstekald. Vi beder for de mennesker som har sagt farvel til et almindeligt liv, fordi de er kaldet af Gud til at gøre noget andet. De har sagt farvel til det normale – farvel til at arbejde mellem kl. 8 og kl. 16, og spise rundstykker i weekenden. De har sagt ja til noget andet, med eller uden deres families støtte, fordi de er kaldet til denne tjeneste.

Jeg håber meget at vores kirke vil inspirere de kommende firmander eller nogle af vores ministranter til et sådan liv senere hen, og at de på deres vej vil gives al den støtte de kan ønske sig, for et liv som præst eller i en orden gør ingen til overmenneske. Ja, vi handler alle på vegne af Gud, vi gør tjeneste for Gud, vi er kaldet af Gud, men også vi har brug for menneskers støtte i det arbejde der udføres sammen med mennesker. 

Enhver kan blive kaldet til dette arbejde, både kvinder og mænd, men vi må åbne vores hjerte for Gud, for Gud kalder ikke på de lukkede hjerter. Når vi siger ’ja’ til Ham, vil Han aldrig lade os gå fortabt. Det gælder også alle de der er kaldet til ægteskab og kaldet til at blive forældre. Disse mennesker overlader Gud heller ikke til sig selv. Ikke når vi først siger ’Ja’ til de glæder og forandringer Gud giver.

På vejen til at træffe vigtige valg om ens fremtid kan mennesker ofte befinde sig i et stort tomrum. Måske står de med ét ben i ønsket om et Gudsviet liv, og med et andet ben i forventningen om ægteskab – splittede mellem hvilke veje de skal gå. Lad os som menighed bakke op om disse menneskers bekymringer. Vi behøver ikke at kigge langt ud i fremtiden, for at se det store behov der er for mennesker der har modet til at føre et Gudsviet liv. Der er præstemangel – også her i Danmark, og der er hårdt brug for ordensfolk til at sprede det glædelige budskab i alle lande. Lad os virkelig samles om dette formål, for at vores kirke fortsat kan leve og blomstre – også i helt nye områder i verden, hvor kirken endnu aldrig har fået fodfæste.

I dag døber vi Luca. Hans forældre sagde begge ’Ja’ til Gud påskenat, da vi optog både Mille og Christian i vores fællesskab. I dag siger de også ’Ja’ på Luca’s vegne. Ja til et liv med Gud, ja til den pagt om kærlighed Gud indgår med mennesker. Hvem ved, måske døber vi i dag fremtidens sognepræst!

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Påsketiden 2013

Apr 20 2013

Bibel læseplan til den kommende uge

Udgivet af

Bibel-læsning til d. 4. uge i Påsketiden 2013 

22. Mandag Påskepf.

L.: Ap.G 11,1-18.

Ev.: Joh 10,1-10. 

23. Tirsdag (Georg, martyr, eller Adalbert, biskop og martyr (†997)

L.: Ap.G 11,19-26.

Ev.: Joh 10,22-30. 

24. Onsdag (Fidelis af Sigmaringen, præst og martyr (†1622)

L.: Ap.G 12,24–13,5.

Ev.: Joh 12,44-50. 

25. Torsdag (MARKUS, evangelist)

L.: 1 Pet 5,5b-14

Ev.: Mark 16,15-20 

26. Fredag

L.: Ap.G 13,26-33.

Ev.: Joh 14,1-6. (Store Bededag) 

27. Lørdag

L.: Ap.G 13,44-52.

Ev.: Joh 14,7-14

Comments Off on Bibel læseplan til den kommende uge

Apr 20 2013

Dagsordenen til DUK’s GF. i morgen

Udgivet af

  

Generalforsamling 2013

Helligåndskirkens Unge Katolikker 

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i DUK Frederikshavn Lokalforening: 

Søndag d.21 April 2013, efter messen

Sted: Helligåndskirken, Uranienborgvej 5A, 9900 Frederikshavn  

På generalforsamlingen skal vi bl.a. snakke om hvad der er sket i løbet af 2012, og hvad vi synes der skal ske i fremtiden.  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af årets aktiviteter

3. Ændring af vedtægter

4. Godkendelse af regnskab 2011

5. Valg af bestyrelse

6. Aktiviteter det kommende år

7. Valg af delegerede til DUKs Årsmøde

8. Eventuelt 

Bemærk: Ved dagsordenen pkt. 3 stiller Anton Alvision Arulanantham forslag om revidering af lokalforeningens vedtægter, så de opfylder kravene fra Frederikshavn Kommune i henhold til ansøgning om tilskud fra Frederikshavner Ordningen. 

Er du forhindret i at deltage i mødet, men gerne vil bidrage til menighedens børne- og ungdomsarbejde, eller har spørgsmål til ændring af vedtægterne skal du være meget velkommen til at kontakte Anton på mobil nr. 22 25 49 47, eller e-mail: alvision@hotmail.com  

Mange venlige hilsener

På vegne af

Bestyrelsen i DUK Frederikshavn Lokalforening

 

Comments Off on Dagsordenen til DUK’s GF. i morgen

« ældre indlæg