Aug 19 2013

Pastor Judes prædiken til Jomfru Marias Optagele i Himlen 2013

Udgivet af

 

Prædiken søndag den 18. august.

Jomfru Marias optagelse i Himlen.

 Ev: Luk 1, 39-56

I disse dage hører vi om utallige dødsfald i Egypten. Det er mord. Det er drab og beviset ligger i gaderne. Dystre scener vidner om liv der går tabt i en krig for retfærdighed. De døde er tunge kroppe på billeder der går verden rundt. Vi ser dem og tænker at deres lys er slukkede. De har sagt et endeligt farvel og vil ikke tage del i den kamp og den glæde der venter på deres land.

For sådan virker døden på os, især når den vises som en abstrakt virkelighed der farer forbi i nyhedernes små glimt fra fjerne lande. De tunge kroppe er definitive, afsluttede liv, og vi drikker vores kaffe mens vi venter på de regionale nyheder – dem der virkelig vedkommer os.

I dag mindes vi om at døden ikke er definitiv. Vi fejrer det ligefrem. Biblen er fyldt med mænd. Mænd der slås, mænd der vælger sig en kone, mænd der kræver deres ret. Gennem biblen lærer vi at mænd er fyldt med en særlig kraft – ligefrem en guddommelig kunnen, og det har vi også set glimt af i disse dage fra Kairo. Mænd der slås.

Mænd er ikke kun mænd og kvinder er ikke kun kvinder. Vi er sammensatte personer med værdier som et sammensat net af både mandens og kvindens styrke. I enhver mand er der en kvindes egenskaber og i en kvinde en mands, og vi ser det i dagens fest.

Det man troede på biblens tid hørte manden til, overgår også Jomfru Maria i dag. Gud tager hende til sig – der hvor hun hører til, og det viser os at Gud omfavner alle. Mand eller kvinde, sort eller hvid, gammel eller ung. Alle har vi en plads hos Gud. Netop derfor fejrer vi fest i dag – døden er ikke endelig – døden er ikke alt. De hvide klæder som indeholder tunge voldsomme lig i Kairo har ikke magt over den afdøde.

 

Der er  4 Maria-dogme i den Katolske Kirke. En af dem er dagens Fest.

  1. Januar, 25.Marts, 15.August og 8. December.

Maria er optaget i himmelen med både legeme og sjæl, fordi mennesket er en enhed af legeme og sjæl. Også vort legeme har med Gud at gøre. Jesus, Guds Søn, blev endda menneske og tog menneskets legeme på sig.  Jesus kom ikke for at frelse menneskets sjæl, men mennesket som person, bestående af legeme og sjæl. Jesus selv opstod med sit legeme fra døden.  Derfor tror katolikker på legemets opstandelse.

Maria har sagt ja med hele sin person til Gud. Derfor har Gud også med hele sin person sagt ja til Maria. Han skænkede hende derfor, da hun døde, at hun blev optaget i himmelen med både legeme og sjæl.

Derfor er Maria for os et håbets tegn. At Maria allerede nu lever hos Gud er et løfte til os, der tror på Jesus, at også vi en dag må leve sammen med Gud, både med legeme og sjæl. Vort legeme, som skal have del i opstandelsen (dog uden at vi i dag kan vide, hvordan dette vil ske), skal beskyttes og bevares i dette liv. Vi bør derfor værne om vort legeme og behandle vor krop på en god måde ved at spise sundt, sove nok, stresse af, holde os i form og klæde os på en fornuftig måde.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Jomfru Marias Optagele i Himlen 2013

Aug 17 2013

Bibellæsningsplan til den 20. alm. uge i året 2013

Udgivet af

Læsningerne til denne uge: 

Mandag 19. august. (Johannes Eudes, præst (†1680)

L.: Dom 2,11-19.

Ev.: Matt 19,16-22. 

Tirsdag 20. (Bernhard, abbed og kirkelærer (†1153)

L.: Dom 6,11-24a.

Ev.: Matt 19,23-30. 

Onsdag 21. (Pius X, pave (†1914)

L.: Dom 9,6-15.

Ev.: Matt 20,1-16 

Torsdag 22. (Jomfru Maria, vor Dronning)

L.: Dom 11,29-39a.

Ev.: Matt 22,1-14. 

Fredag 23. (Rosa af Lima, jomfru (†1617)

L.: Rut 1,1.3-6.14b-16.22.

Ev.: Matt 22,34-40. 

Lørdag 24. (BARTHOLOMÆUS, apostel)

L.: Åb 21,9b-14

Ev.: Joh 1,45-51

Comments Off on Bibellæsningsplan til den 20. alm. uge i året 2013

Aug 17 2013

Læsningerne til Jomfru Marias Optagelsen i Himlen

Udgivet af

20. alm. søndag i året 2013

JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (hvid) 

Søndag 18. august

1.L.: Johs. Åb.:kap.11, v.19a; og kap.12, v.1-6a og 10ab 

2.L.: 1. Korintherbrev:kap.15, v.20-26 

Ev.: Lukasevangeliet: kap.1, v.39-56 

(Kirketælling) 

Messen er kl.10 og fejres af Pastor Jude.

*************** 

Læsningernes tema:

’Gennem Marias glorværdig optagelse fejrer vi opfyldelsen af vor kristne skæbne, og med hende kundgør vi Herrens storhed’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings:

‘In Mary’s glorious assumption we celebrate the fulfilment of our Christian destiny and with her we proclaim the greatness of the Lord’.

(Cf. The Sunday Missal)

Comments Off on Læsningerne til Jomfru Marias Optagelsen i Himlen

Aug 15 2013

Pilgrimstur til Brasilien

Udgivet af

IMG_1672 - Mine værtsmødre

Min rejse til Brasilien
 
Fra d. 14. juli til d. 25. august var jeg heldig at have muligheden for at rejse til Brasilien, for at deltage i Verdens Ungdoms Dagene (WYD) 2013 med den danske DUK-gruppe. Det var en kæmpe oplevelse, der var mindst ligeså overvældende, som min sidste rejse til WYD i Madrid (2012). 
 
Den første del af turen var den forberedende uge, kaldet missionweek. Her skulle vi forberede os både spirituelt og kulturelt, før det officielle WYD-program gik løs, i den kommende uge i Rio De Janeiro. I denne periode boede vi hos værtsfamilier, i en lille by udenfor metropolet Belo Horizonte; kaldet Contagem. Ugen har en særdeles stor plads i mit hjerte, på grund af den varme og kærlige modtagelse vi fik af Brasilianerne. Jeg blev rørt af deres åbne hjerter og ligeledes deres åbne hjem for os danskere. De havde store velkomstskilte klar for at velkomme os, da vi ankom til deres kirke, og omfavnede os straks, da vi steg ud af bussen trætte og sultne efter en 32-timers rejse. Her gik det op for mig hvor smukt det katolske fælleskab er – selvom vi var fremmede, modtog de os, som om vi var en del af deres familier. Selvom vi ikke altid kunne kommunikere verbalt (pga. den portugisiske sprogbarriere), var man aldrig i tvivl om deres gavmildhed og hjælpsomhed overfor os. Og selvom vi praktisk taget var fremmede, var det lysende klart for mig, hvor fantastisk den katolske tro er. Jeg kan personligt vidne, at troen på Gud kan bringe mennesker sammen på tværs af grænser, sprog og kultur.
Vores program var planlagt af vores lokale sogn, hvilket var en oplevelse i sig selv.  En oplevelse, der gjorde stort indtryk hos mig, var vores mission i den udsatte del af Contagem. Vi drog ud til nogle brasilianere, der pga. diverse fysiske og psykiske mén, ikke havde mulighed for at komme i kirke, og var i den anledning ligeså stille gledet væk fra kirken. Det var en stor øjenåbner for mig at besøge en 50-årig man, der lå lammet i sin seng hele dagen – en gammel dame, der med sit brækkede ben, ikke havde kræfter til at bevæge sig ud af sit hjem – og to brødre i fyrrene, der i en alder af 25 år var blevet nedslidt, forårsaget af det hårde børnearbejde, som de blev eksponeret for i deres tidlige leveår. Det var en barsk, men ikke desto mindre en vigtig del, af den brasilianske realitet. Brasilien er ikke kun smuk natur og fest og farver, men landet takler i dag store sociale problemer, der ikke skal lægges låg på, men må belyses. Derfor var det stort for os at missionere og jeg håber inderligt, at vi formåede at give håb til disse mennesker og sprede guds ord. Det var nemlig her vi levede op til vores formål som pilgrimme og efterlevede WYD-temaet: ”Go and make disciples of all nations!” (Matthæus). Dette giver anledning til vores anden uge i Brasilien, som foregik i Rio – også kaldet den officielle WYD-uge. Som tidligere nævnt indebærer årets tema, at vi skal missionere vores katolske tro. Her proklamerede Pave Frans til messen, at vi gennem hele vores liv skal missionere. Også i situationer hvor der hersker oprør, i lande hvor Kristne bliver forfulgt, og i en sekulariseret verden, der ikke vil efterleve kristne værdier. På mange måder var det bekræftende for mig, at modtage dette budskab forenet med 3,7 millioner katolikker på samme tid, og især af den nye Pave. Vi boede på Ipanema og opholdte os ikke længere end 15 minutter fra det famøse Copacabana. 
 
Med to pilgrimsture på bagen, opfordrer jeg kraftigt alle unge katolikker fra Danmark til at deltage i næste WYD i Krakow 2016.
 

IMG_1611- Den danske og brasilienske gruppe

IMG_1722 -Paven er kommet til Copacobana

IMG_1742- Udsigten fra Jesusstatuen

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pilgrimstur til Brasilien

Aug 13 2013

Gæster fra Norge

Udgivet af

Vor kirke har været flittigt brugt de sidste par dage. I går var der en gruppe cyklister fra Schweiz. En artikel om dem følger senere. Men i dag var kirken gæstet af en gruppe lærere ledsaget af p. Hallvard OFM fra Arendal, Norge.

De 34 lærere kom fra en katolsk skole, og inden de startede det nye år, skulle de nyde en bustur til Danmark. Messen blev fejret på norsk, og når man kender messens gang, er det ikke svært at følge med; en stor fordel som Den katolske Kirke nyder godt af, når man er i et andet land. Efter messen rejste gruppen videre i deres bus. Det var dejligt, at vi kunne hjælpe, og så vidt jeg husker, var de her for 5 år siden – så mange år siden! ’Time flies!!’

[ Click here for English version ]

Comments Off on Gæster fra Norge

Aug 13 2013

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken står parat under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon is now ready under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Aug 13 2013

Pastor Judes prædiken til d. 19. alm. søndag i året 2013

Udgivet af

19. alm. søndag i året 2013.

Lukas evangeliet:kap.12,v. 32-48

Jeg ved med sikkerhed at mine forældre elskede mig, da jeg var et lille barn på Sri Lanka. Jeg ved det uden overhovedet at være i tvivl. De var kærlige overfor mig, og derfor gav de mig små opgaver de vidste jeg kunne løse, og hvis jeg ikke løste dem godt nok kunne de hurtigt rette min fejl. Sådan gik jeg ved siden af min mor og bar en pose med grøntsager hjem. Den var tung men jeg klarede det. Sådan fejede jeg lidt i huset og sådan hjalp jeg min mor med andre små ting. Hun gav mig ros, og så fik jeg små penge til at købe slik. Jeg var stolt af at være til nytte og gavn for mine forældre.

Jeg vidste nemlig at mine opgaver ville give mine forældre glæde. Jeg var aldrig bange for at jeg ikke gjorde det godt nok og at jeg ville få skæld ud. Det fik jeg ellers masser af når jeg lavede andre ulykker, men når jeg hjalp min mor var det til glæde, for jeg vidste jeg havde hendes kærlighed.

Forhåbentlig har vi alle den slags minder, og ellers får vi i dag sådan et minde med Gud. I evangeliet gives vi nemlig kærligheden fra Gud når der skrives: ’Jeres Far har besluttet at give jer Riget’. Riget er vores på samme måde som en forældres kærlighed er barnets. Alt hvad vi gør, ser Gud på med milde øjne. Han forventer, at vi gør, hvad vi gør, fordi vi er de mennesker, Han har skabt. Han har skabt os til næstekærlighed, til kærlighed, til trofasthed og derfor gør vi det. Som grundlag for vores liv giver Han os Riget, som når en forælder kysser et blodigt knæ.

Men så er der det, at de fleste børn har prøvet at få skældud. Jeg fik tit skældud når jeg kedede mig, for når man keder sig sker det at grænserne for det normale ændres. Når man keder sig kommer man til at ødelægge ting, undersøge ting så dybt at det går helt i stykker. At kede sig hører ikke bare barndommen til. Også vi voksne kender til det, og til det siger Jesus at vi skal være vågne. Nogle gange er det lettere sagt end gjort at sidde og vente og samtidig føle sig helt klar. I en reklame i TV siger de at ud af de næste 15 år vil vi sove i de 5 år. Altså i en tredjedel af tiden vil vi sove, men tænk så på hvor utrolig meget tid vi vil bruge på at vente. Jesus advarer os i dag mod de farer der er i ventetiden.

Måske er det i ventetiden, at den største ulykke kommer over os. Vi venter på at blive raske, venter på at blive velsignet med børn, venter på at finde den rette, venter på at livet skal gå, venter på at dø. Vi venter og venter og glemmer dagen i dag, fordi vi tænker på dagen i morgen. I ventetiden keder vi os og husker ikke på at Gud har givet os sit Rige. At grundlaget for Hans kærlighed til os er skabt lige i de ord.

Frygt ikke Jeres Fader har besluttet at give Jer Riget i dåben, som en forælder har besluttet at give kærligheden i fødslen. Menneske vær vågen overfor denne gave og gå ikke mod den med sladder og et lukket sind fordi noget bedre venter. Gå med Guds vilje i dag som et barn følger dets forældre. Tilgiv alt, og bind intet i denne verden, for salige er de der er i gang med det Gud har lært os, når Han kommer. 

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 19. alm. søndag i året 2013

Aug 12 2013

Bibellæseplan til den 19. alm. uge 2013

Udgivet af

 

Bibellæsning til denne uge 

Mandag 12. august. (Johanne Franciska Chantal, ordenssøster †1641)

L.: 5 Mos 10,12-22.

Ev.: Matt 17,22-27. 

Tirsdag 13. (Pontianus, pave, og Hippolyt, præst, martyrer †3.årh.)

L.: 5 Mos 31,1-18.

Ev.: Matt 18,1-5.10.12-14. 

Onsdag 14. Maximilian Maria Kolbe, præst og martyr †1941)

L.: 5 Mos 34,1-12.

Ev.: Matt 18,15-20. 

Torsdag 15.

L.: Jos 3,7-10a.11.13-17.

Ev.: Matt 18,21–19,1. 

Fredag 16.Stefan af Ungarn †1038)

L.: Jos 24,1-13.

Ev.: Matt 19,3-12. 

Lørdag 17.

L.: Jos 24,14-29.

Ev.: Matt 19,13-15.

Comments Off on Bibellæseplan til den 19. alm. uge 2013

Aug 11 2013

Ministrantlisten fra 1. sept. til jul 2013

Udgivet af

Kære ministranter

Jeg har lavet en ny ministrantliste, som kan læses undet linket DUK. 

Husk 2 ting:

1) At du melder afbud i god tid! – helst søndagen før. Du kan fortælle os, ringe til enten  Joy eller mig eller sende os en SMS.

2) At du kommer i god tid og er klar til at hjælpe præsten.

Kh. Joy og Ophelia

PS. Husk at vise din mor og far listen, så de kan hjælpe dig til både at huske og komme i god tid!

Vi ses.

Comments Off on Ministrantlisten fra 1. sept. til jul 2013

Aug 06 2013

Bibellæseplan til den 18. alm. uge i året 2013

Udgivet af

Læseplan til denne uge

 

Mandag 5. august (Kirkevielsesfest for kirken Santa Maria Maggiore)

L.: 4 Mos 11,4b-15.

Ev.: Matt 14,13-21.

 

Tirsdag 6. HERRENS FORKLARELSE

1.L.: Dan 7,9-10.13-14 eller 2. Pet 1, 16-19

Ev.:C-år: Luk 9,28-36

 

Onsdag 7. (Xystus II, pave, og lidelsesfæller, martyrer (†258)

Eller Cajetan, præst (†1547)

L.: 4 Mos 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35.

Ev.: Matt 15,21-28.

Torsdag 8. (Dominikus, præst (†1221)

L.: 4 Mos 20,1-13.

Ev.: Matt 16,13-23.

 

Fredag 9. THERESA BENEDICTA AF KORSET, jomfru

og martyr, værnehelgen for Europa (Edith Stein) (†1942)

L.: Hos 2,16b,17b.21-22

Ev.: Matt 25,1-13

Lørdag 10. LAURENTIUS, diakon og martyr (†259)

L.: 2 Kor 9,6-10

Ev.: Joh 12,24-26

Comments Off on Bibellæseplan til den 18. alm. uge i året 2013

Nyere indlæg » - « ældre indlæg