Sep 30 2013

Pastor Judes søndags prædiken

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes søndags prædiken

Sep 30 2013

Pastor Judes prædiken for søndag d. 26. alm. uge i året 2013

Udgivet af

Prædiken 26. alm. søndag 2013.

Ev: Luk 16, 19-31

Det er svært at være klog, men det er altid nemt at være bagklog – altså finde den rigtige løsning når det hele er for sent. Så står man der med alle sine talenter og ved lige hvad man ville have gjort hvis bare man havde chancen for at gøre det forfra. – Og sikkert er det at der kommer en eller anden tåbe og siger: ’Det skulle du have tænkt på noget før’. Så bliver vi rasende!

Det er netop det evangeliet handler om i dag. At blive bagklog og at ville løse alt det, som pludselig er for sent. Og desværre er det nok sådan for os alle, at havde vi bare vidst alt det vi ved i dag allerede da vi blev født så havde vi gjort mange ting anderledes. Heldigvis kan vi sige at Gud ikke åbenbarer alt for os samme dag som vi døbes. Nej, Gud giver os den viden vi kan tåle hen ad vejen – lidt efter lidt, og med tiden lærer vi af vores erfaringer. Vi lærer af det der går godt og vi lærer af det vi brænder os på.

Den rige mand er død. Han ser tilbage og ser pludselig at hans rige liv har gjort ham både blind og døv overfor den udfordring der lå lige udenfor hans dør. Der lå Lazarus og led og manglede omsorg, men den rige mand holdt sig på sin side af døren. Der var kun kort afstand mellem de 2 i deres levende liv. Så kort afstand at den rige mand sagtens kunne have rakt hånden ud, men han gjorde det ikke. I døden bliver afstanden mellem dem større. En stor ubærlig kløft som den rige mand ikke kan gå over præcis som Lazarus ikke kunne gå ind over den rige mands dørtrin.

Enten har vi travlt med så meget at vi ubevidst graver kløfter mellem vores familie og os selv eller også har vi på grund af fysiske afstande mistet følingen med mennesker i vores hjemlande. Vi har vores eget at slås med og orker ikke tage de andres byrder på os oveni. Kløften mellem os og den rige eller os og manden der lider udenfor vores dør bliver hurtig stor hvis ikke vi er opmærksomme på menneskerne omkring os. Det sker ikke lige natten mellem mandag og tirsdag – det sker over lang tid, og pludselig står vi i den samme situation som den rige mand. Det blev for sent at gøre noget og nogen siger til os: Det skulle du have tænkt på noget før’.

Vores bedsteforældre og forældre dør. Vi kan ikke længere skabe nye minder. Vores børn flytter hjemmefra og vi kan ikke længere omfavne dem og læse godnathistorier. Vi bliver selv syge og svage og kan ikke længere gøre hvad vi gjorde. For alt det skulle vi have tænkt på noget før! Jesus minder os om denne måde at leve på i dag. Når vi skubber denne lille snebold foran os, så bliver den større og større og til sidst piner den os i dødsriget. Den rige mand kunne lytte til både Moses og profeterne, og han kunne have hjulpet Lazarus, men han gjorde det ikke. I dødsriget fortryder han sine gerninger, og ser straks at alt dette skulle han havde tænkt på noget før.

Jesus siger til os i dagens lignelse at vi lever i risiko for at gøre det samme, for vi ved præcis det samme som den rige mand vidste da han var blandt Moses og profeterne. Så i dag kan vi spørge os selv om vi tager os af det? Vi kan spørge om vi lever et liv, som vi i virkeligheden vil ønske at gøre om, den dag vi sidder i den rige mands situation. Vi ved når vi går de forkerte veje. Vi ved godt hvornår vi lukker øjnene og ørerne for det der foregår omkring os. Vi ved godt hvor vi ikke lever op til Guds kærlighed. Så lad os vågne op og gøre afstanden mellem os og Guds vilje mindre, så vi ikke går ind i dødsriget med fortvivlelse og med den tanke at alt dette skulle vi have tænkt på noget før.

 

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken for søndag d. 26. alm. uge i året 2013

Sep 30 2013

Bibellæseplan til den 26. alm. uge 2013

Udgivet af

Bibellæsningerne til denne uge. 

Mandag 30. sept. i 26. alm. uge

(Hieronymus, præst og kirkelærer (†420)

L.: Zak 8,1-8.

Ev.: Luk 9,46-50.

(Læsning ad lib. (Hieronymus): 2 Tim 3,14-17 og  5,2 

OKTOBER

Tirsdag 1. okt.

(Therese af Jesusbarnet (af Lisieux), jomfru og kirkelærer

(†1897)

L.: Zak 8,20-23.

Ev.: Luk 9,51-56. 

Onsdag 2. (De hellige værneengle)

L.: Neh 2,1-8.

Ev.: Matt 18,1-5.10

(Ad libitum læsninger:

L.: 2 Mos 23,20-23

Ev.: Matt 18,1-5.10) 

Torsdag 3.

L.: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12.

Ev.: Luk 10,1-12. 

Fredag 4. (Frans af Assisi (†1226)

L.: Bar 1,15-22.

Ev.: Luk 10,13-16. 

Lørdag 5.

L.: Bar 4,5-12.27-29.

Ev.: Luk 10,17-24.

(Bededag for præste- og ordenskald.)

******************

 

Læsningerne til denne uge

 

Mandag 7. oktober (Vor Frue af Rosenkransen)

L Jonas 2,3.4.5.8

Ev.: Luk 10,25-37.

 

Tirsdag 8.

L.: Jon 3,1-10.

Ev.: Luk 10,38-42.

 

Onsdag 9. (Dionysius, biskop, og lidelsesfæller, martyrer (†268)

Eller hvid. Johannes Leonardi, præst (†1609)

L.: Jon 4,1-11.

Ev.: Luk 11,1-4.

 

Torsdag 10.

L.: Malakias’ bog 3,13–20a.

Ev.: Luk 11,5-13.

 

Fredag 11.

L.: Joel 1,13-15; 2,1-2.

Ev.: Luk 11,15-26.

 

Lørdag 12.

L.: Joel 4,12-21

Ev.: Luk 11,27-28.

 *********************

 

Comments Off on Bibellæseplan til den 26. alm. uge 2013

Sep 28 2013

Læsningerne til den 26. alm. søndag i året 2013

Udgivet af

26. alm.. søndag. 2013 

Søndag d.29. september (grøn) 

1.L.: Amos’ Bog:kap.6, v.1a og 4-7. 

2.L.: 1. Timotheusbrev:Kap.6,v.11-16. 

Ev.: Lukasevangeliet:kap.16, v.19-31.

 Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Jude

 

Comments Off on Læsningerne til den 26. alm. søndag i året 2013

Sep 23 2013

Pastor Judes prædiken til den 25. alm. søndag i året 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon can now be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 25. alm. søndag i året 2013

Sep 23 2013

Pastor Judes prædiken

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til den 25. alm. Søndag 2013.

Ev: Luk 16, 1-13

Den uærlige godsforvalter er en af den slags lignelser som kan give præster grå hår i hovedet og svedige hænder når prædiken skal skrives. Det er en god lignelse, for når man læser den synes man at man allerede kender slutningen – at Jesus vil sige: ’Man må ikke være uærlig. Man må ikke lyve og man skal gøre sit bedste’. Problemet med lignelsen er bare at det er ikke sådan den ender. Jesus siger noget andet end det man kunne regne ud. Han siger til dem der lytter: ’Godsforvalteren som var uærlig handlede klogt’. Og med de ord hører al logik op. Ja, man kan endda få den tanke at kristendom ikke er særlig enkelt eller let at forstå.

Godsforvalteren roses for at have givet skyldnerne rabat for på den måde at skaffe sig venner. Og det er endda på sin herres vegne – den herre han burde være tro overfor. Men han får ros. Svindel med penge er ikke kun noget vi kan læse om i Biblen. Vi har netop hørt i sidste uge at alene 17 personer er skyld i at finanskrisen tvang Danmark i økonomiske problemer. De 17 havde over 100 selskaber hver, og deres grådighed koster os alle penge hver dag. Jo, grådighed kender vi ganske godt.

Men denne lignelse handler ikke kun om penge. Jesus taler om noget andet – han taler om liv. Og ikke bare et tilfældigt liv, men vores liv. Vi er – selvom det ikke er særligt attraktivt – godsforvaltere. Både præster, læger, husmødre, skolelærere og alle andre er godsforvaltere. Vi har ikke noget gods at forvalte, men vi har noget vigtigere. Vi har det liv som Gud har givet os. Et liv der kræver ansvarlighed, omsorg og ærlighed, men det er store krav at stille gennem et helt liv til mennesker som ikke rigtig har forstand på at forvalte.

 

Så hvordan forvalter vi vores liv? Helt sikkert er det at vi på et tidspunkt vil forvalte vores liv præcis som godsforvalteren forvaltede godsets økonomi. Vi vil også forvalte vores liv uden hensyn til hvad der er korrekt, hvad der er godt eller hvad der forventes af os. Vi har alle et mindre embede at forvalte for vi må få det bedste ud af de talenter og evner vi er givet. Det drejer sig ikke bare om os selv og det liv vi tror vi ejer – det handler i højere grad om det liv vi har fået til lån. Gud har lånt os denne tid.

Det er med os præcis som med godsforvalteren. Vi ved godt nogle gange at vi gør noget helt forkert, men vi gør det alligevel. Vi spiser måske igen og igen et sidste stykke slik. Vi sover lidt for længe, for i morgen – i morgen så vil vi stå tidligt op. Vi bruger flere penge end vi har, for næste måned så løser det sig nok. Vi gør det forkerte og vi ved det, men vi skubber problemet lidt foran os, for vi tænker altid at i morgen eller næste år, så vil vi begynde at forvalte det vi har fået på en bedre måde.

Når Jesus siger til os at godsforvalteren alligevel fik ros, så giver det os et håb, for tænk om den der forvaltede noget dårligt, var dømt til isolation og ydmyghed. Tænk om den der valgte den dårlige vej frem for den gode vej aldrig mere kunne vende om? Ja så var der næppe nogen grund til at sidde her i kirken. Når vi mennesker vil det gode og gør det gode så forvalter vi vores talenter godt. Når det ikke lykkes og når vi glemmer, så er der én som alle vi forvaltere alligevel kan kigge i øjnene. Det er Gud, for i Guds skikkelse tog Jesus al vores synd og dårlige forvaltning på sig. Gå derfor ud i dag og forvalt dine talenter godt, og lykkes det ikke så vend om med det samme og gå nye veje, så Gud vil tilgive hvad du gør både i det små og i det store.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken

Sep 21 2013

Bibellæseplan til den 25. alm. søndag i året 2013

Udgivet af

Bibellæsningerne til denne uge 

Mandag 23. september i 25. alm. uge. (Pius de Pietrelcina, præst, (Padre Pio) (†1968)

L.: Ezra 1,1-6.

Ev.: Luk 8,16-18. 

Tirsdag 24.

L.: Ezra 6,7-8.12b.14-20.

Ev.: Luk 8,19-21. 

Onsdag 25.

L.: Ezra 9,5-9.

Ev.: Luk 9,1-6. 

Torsdag 26. (Cosmas og Damian, martyrer (†3.årh.)

L.: Hagg 1,1-8.

Ev.: Luk 9,7-9. 

Fredag 27.(Vincent af Paul, præst (†1660)

L.: Hagg 1,15b–2,9.

Ev.: Luk 9,18-22. 

Lørdag 28. (Wenceslaus, martyr (†929)

Eller Laurentius ruiz og lidelsesfæller, martyrer

(† omkr.1635)

L.: Zak 2,5-9.14-15a.

Ev.: Luk 9,43b-45.

(Lioba, abbedisse (†780), kan fejres)

****************** 

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 25th. ordinary week in the church year. 

Note:  Luk’ means St. Luke, ‘Hagg’ means Haggai and ‘Zak’ means Zechariah.

Names in brackets are the saints of the day.

The first number in the readings is the chapter, whilst the following, after the comma, are verse numbers.

We hope you will join us.

William

Comments Off on Bibellæseplan til den 25. alm. søndag i året 2013

Sep 21 2013

Læsningerne til den 25. alm. søndag i året 2013

Udgivet af

25. alm. søndag 2013 

Søndag d.22.september (grøn) 

1.L.: Amos:kap.8, v.4-7 

Sl. 113,1-2, 4-6 og 7-8.

Resp.:Lovpris Herren, som løfter den fattige fra skarnet. 

2.L.: 1. Timotheusbrev: kap.2, v.1-8. 

Ev.: Lukasevangeliet:kap.16, v.1-13 eller 16,10-13. 

Kollekt for Katolsk Menighedspleje. 

Messen er kl.10.00 og fejres af Pastor Mikolaj

*********************** 

Læsningernes tema:

’De undertryktes Herre

Kristus er forsvaret for alle, som er offeret til pengenes gud, eller er misbrugte til økonomiske fordele. Han ofrede sig selv som løsesum for dem alle’

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings

’Lord Of The Oppressed

Christ is the defender of all who are sacrificed to the god of money, who are manipulated for economic gain. He sacrificed himself as a ransom for them all’.

(Cf. The Sunday Missal)

Comments Off on Læsningerne til den 25. alm. søndag i året 2013

Sep 19 2013

Flere billeder fra Brindu og Shans bryllup

Udgivet af

Photo_009

Joys kamera har været på overtid, da han tog disse flotte billeder fra brylluppet. Tusind tak Joy! Resten af billederne kan sees under linket: Galleri

[ Click here for English version ]

Comments Off on Flere billeder fra Brindu og Shans bryllup

Sep 19 2013

Et besøg fra USA

Udgivet af

SAMSUNG

Sidste søndag  kunne vi igen hilse på Janeen. Hun rejste tilbage til sit hjemland for nogle måneder siden, men er nu tilbage for en kort bemærkning. Efter Ordets gudstjeneste var der kirkekaffe og dejlige kager (tak Lalin og Nisthanthi). Her fik vi lejligheden til at opdatere hinanden med de seneste nyheder. På billedet er Janeen sammen med Birgit og Hans, og hvis deres smil er noget at gå efter, har det været en rigtig god opdatering fra begge side!

William 

[ Click here for English version ]

Comments Off on Et besøg fra USA

« ældre indlæg