Oct 28 2013

Pastor Judes prædiken til den 30th. alm. søndag 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken er klar under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 30th. Sunday can be found under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 30th. alm. søndag 2013

Oct 28 2013

Pastor Judes prædiken til den 39. uge 2013

Udgivet af

Prædiken 30. alm. søndag 27. oktober 2013.

Ev: Luk 18, 9-14

Man siger altid at det første indtryk er det vigtigste. Det første indtryk kan ikke laves om. Faktisk er det første indtryk så vigtigt at de der søger nyt arbejde bliver udsat for at træne dette første indtryk igen og igen. Et første indtryk passer ikke godt med tyggegummi. Det passer heller ikke godt med huller i bukserne eller en doven attitude. Det første indtryk passer meget bedre med et fast håndtryk, styr på papirerne og en ret ryg.

Jesus præsenterer os i dag for 2 personer ved at give os et første indtryk. To mænd gik op til templet, starter han – vi tænker at mændene er fromme. Jesus fortsætter: Det var en tolder og en farisæer. Allerede nu behøver vi ikke vide mere, for vi har dannet os vores første indtryk af de to mænd. En klog og vidende farisæer der kender bønnen og kender reglerne, og så en tolder. Det er en mand som er billedet på opkræveren – den uretfærdige som er ligeglad med mennesker og kun tænker på penge.

Vi har et billede af dem, men det er ikke nok. Vi må ind bagved det første indtryk som vi har fået, og Jesus fortæller os om deres handlinger. Farisæeren ophøjer sig selv i bønnen. Fortæller Gud om alt det han heldigvis ikke er, og hvordan han med dygtighed er retfærdig og god. Tolderen besidder ikke så mange ord. Han lægger hele sin skyld frem, og aner ikke hvad han skal gøre ved det. Han er ærlig og beder om Guds hjælp. Han dækker ikke over noget.

Rollerne mellem de to mænd er pludselig byttet om. Tolderen som normalt gør regnskab lægger alting frem uden beregning. Han åbner sit inderste selvom han ved at han har flere minusser end plusser. Farisæeren derimod bliver pludselig tolder foran Gud. Han præsenterer et flot regnskab. Han fremlægger sine plusser og tildeler enhver omkring sig minusser mens han soler sig i sin egen succes og de andres forfald.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Vores første indtryk er altså ikke længere noget værd. Det første indtryk vi lærer er så vigtigt er blevet en tom skal omkring de to mænd vi møder. Det der gemmer sig bagved bliver det vigtige – det vi må tage stilling til og spejle os i. – Og netop der vil Jesus hen i dag. Hvad sker der når vi skal spejle os i de to i templet? Hvem er vi? Hvordan beder vi til Gud? Det er klart at vi må gøre som tolderen, og lægge alt frem – også de minusser vi har vi vores liv. For Gud kan vi ikke skjule alt det vi gemmer på. I modsætning til mennesker så bliver Gud ikke imponeret over det første indtryk vi har så meget fokus på. Han kan se ind bagved – Han kan gennemskue alt den træning vi har fået i at gøre et godt første indtryk.

Tolderen stiller sig til rådighed for Gud i templet, han pakker ikke noget ind. Tolderen præsenterer Gud for et helt menneske ved at åbne op for alt det han er. Pludselig kan han gå hjem som retfærdig, og derfor må dette evangelium give os inspiration til at gøre det samme.

Også vi må erkende at vi ikke kan TAGE noget. Vi kan ikke TAGE Guds kærlighed ved at gøre regnskab over vores gode gerninger eller fromme tanker. Vi kan ikke TAGE Gud ind i vores liv og skubbe Ham ud som det passer os. Vi kan ikke TAGE lidt fra Gud ved at give Ham noget, sådan som farisæeren prøvede. Når vi står foran Gud står vi med tomme hænder. – Og dagens Evangelium er netop en trøst for alle de der føler de står med tomme hænder, føler de ikke er værdige, for dem vil Gud ophøje og gøre retfærdige. 

Med tomme hænder står vi foran Gud. Vi skal gøre et godt første indtryk, men lad det indtryk være et indtryk der holder, lad os give Gud det hele menneske. Så vil Han modtage os med alt vi kommer med i kærlighed til mennesket. Kun den med tomme hænder vil Gud ophøje og sende retfærdig hjem.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 39. uge 2013

Oct 28 2013

LU mødets referat

Udgivet af

Referatet fra LU-mødet kan læses under linket: Lokal Udvalg.  Jeg har simpelthen glemt at sætte det på – glemsomheden tager til!

William

[ Click here for English version ]

Comments Off on LU mødets referat

Oct 28 2013

LU referat

Udgivet af

REFERATET AF LU-MØDET D. 13. OKTOBER KL.11.00 

Til stede: Klaus, Suzanne, Anton, Derek, Gilberto (præstestuderende), Pastor Jude (PJ) og William

Fraværende:Mark, Ophelia

 1. Valg af ordstyrer – Klaus
 2. Godkendelse af dagsorden samt nye punkter: Godkendt og ingen nye punkter.
 3. Nyt fra:
  1. Sognepræsten: PJ ønsker at Joy overtager arbejdet med ministranterne, fordi Ophelia ikke kan varetage denne tjeneste hver søndag pga. sit arbejde. Joy planlægger at tage dem til biografen snarest.
  2. MR: Intet udover at det næste møde er d. 24. okt.
  3. Undervisning. PJ orienterede at undervisning er nu delt på 3 hold med 3 lærere i stedet for kun en lærer som hidtil..
  4. DUK: Anton er glad for de nye undervisere i forbindelse med DUK arbejdet
  5. Andre udvalg: Intet
 4. Stillingtagen til træerne langs hovedvejen samt de 2 store

på græsplanen: Flere kom med kommentarer. Efter en kort diskussion besluttede udvalget at de 2 grupper af henholdsvis 4 og 5 træer langs hovedvejen må fældes af vor nabo. Han må gerne beholde træet men affaldet fra træerne må ikke lægges på den eksisterende bunke midt på græsplanen. LU ønskede at det sikkerhedsmæssige ansvar med et evt. uheld i forbindelse med fældning skal præciseres med naboen. William vil orientere ham vedr. LU’s beslutninger og ønsker.

5. Budgetønsker til 2014: Anton orienterede om udskiftning af vinduerne ved boligen (Ole Schnell er orienteret) samt stabilgrus på parkeringspladsen. LU ønskede at vide om rådighedsbeløbet fra i år (50.000kr) kan beholdes til næste år. William undersøger.

Beslutning: Stabilgruset lægges på parkeringspladsen inden vinter (A).

W laver en handlingsplan til det næste møde vedr. de andre opgaver iog omkring kirken.

Åbykorset: Dette kors er på vandring gennem Danmark i anledning af Troens År, og kommer til os søn. fra d. 3 til d. 8. nov. PJ orienterede at P. Mikolaj er den ansvarlige præst. W har opfordret menigheden til at finde en som vil hjælpe ham.

Evt. Intet

Næste møde. 10. november

Nye punkter:

 1. Advent og jul
 2. Handlingsplan til grunden og kirken (W)

Pastor Jude – Sognepræst

William Lee – Formand

 

 

 

 

 

 

Comments Off on LU referat

Oct 28 2013

Udgivet af

Bibellæsningerne til denne uge: 

Mandag 28. oktober. (SIMON OG JUDAS, apostle)

L.: Ef 2,19-22

Ev.: Luk 6,12-19 

Tirsdag 29.

L.: Rom 8,18-25.

Ev.: Luk 13,18-21. 

Onsdag 30. (Thøger, præst (†ca. 1050)

L.: Rom 8,26-30.

Ev.: Luk 13,22-30. 

Torsdag 31.

L.: Rom 8,31b-39.

Ev.: Luk 13,31-35. 

Fredag 1.november

L.: Rom 9,1-5.

Ev.: Luk 14,1-6. 

Lørdag 2. (Bededag for præste- og ordenskald)

L.: Rom 11,1-2a.11-12.25-29.

Ev.: Luk 14,1.7-11. 

****************

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 30th. ordinary week in the church year. 

Note:  Luk’ means St. Luke, ‘Ef’ The Letter to the Ephesians and ‘Rom’, The Letter to the Romans.

Names in brackets are the saints of the day. There is a prayer day for vocations on Saturday

‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on

Oct 26 2013

Udgivet af

30. alm.. søndag 2013

Søndag d. 27. Oktober (grøn). 

1.L.: Siraks Bog: kap.35, v.15b-17 og 20-22a. 

2.L.: 2. Timotheusbrev: kap.4, 6-8 og 16-18. 

Ev.: Lukasevangeliet: kap.18, v.9-14. 

Messen er kl.10.00 og fejres af Pastor Jude 

********************* 

Læsningernes tema:

’Herren, Den retfærdige Dommer

Herren er vor dommer. Der er en ting vi med sikkerhed kender vedr. hans dom, og det er, at han favoriserer de ydmyge, og den som ydmyger sig selv skal ophøjes’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings:

‘The Lord, The Righteous Judge

The Lord is our judge. The one thing we know for certain about his judgement is that it favours the humble, and he who humbles himself will be exalted’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Comments Off on

Oct 26 2013

Messe kalender for november 2013 ajourført

Udgivet af

Alle messetidspunkter for november kan nu læses under linket: Kalender eller ses på forsiden under titlen ‘Begivenheder’.

William

Comments Off on Messe kalender for november 2013 ajourført

Oct 21 2013

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nulæses under linket: Søndag Prædiken

Father Jude’s sermon for the 29th. ord. Sunday 2013 can be read in English under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2013

Oct 21 2013

Pastor Judes prædiken til den 29. alm. søndag 2013

Udgivet af

29. alm søndag 2013, (Gilberto præsenteres. Åbykorset er kommet).

Ev: Luk 18, 1-8

Når man kender nogen rigtig godt, er det ikke altid man behøver ord for at vide hvad hinanden tænker. Mange ægtepar har det sikkert sådan at meget er usagt, for man ved det allerede. Man ved at en bestemt bevægelse eller en bestemt adfærd kalder på et knus eller et behov for at være alene. Man ved ikke hvorfor man ved det, men man ved det bare. Sådan er det også med Jesus. Når han fortæller lignelsen i dag må det være fordi han mærker noget – en skuffelse og et bristet håb blandt de mennesker han fortæller lignelsen til. Vi ved fra flere steder i Biblen at Jesus kender menneskers tanker.

Stilhed virker ofte provokerende på os mennesker. Vi kan ikke lide den, så den må brydes og blive til tale og latter, og til tider må man kæmpe for at den ikke vender tilbage, som når 2 der lige har mødt hinanden spiser på restaurant og finder ud af at de intet har at sige til hinanden. Der sætter stilheden ind og lægger sig som en tung dyne, mens tiden går i stå. Sådan oplever vi også tit at Gud er tavs. Vi beder og beder, skælder ud og råber mod himlen og kun en larmende tavshed kommer os i møde, og det er på den baggrund Jesus taler i dag.

Han har set denne længsel i folks øjne. Han har mødt deres skuffelser, deres modløshed, fordi de ikke er blevet givet hvad de bad om. Deres bøn er vendt til tavshed – så dyb en tavshed at de end ikke kan udtrykke deres savn, og her træder Jesus til som den livslange ægtefælle, for hvem tavsheden er lige så larmende som det talte ord. Jesus giver dem, det de har brug for, nemlig en opmuntring til at være stædige og bede og aldrig give op, for når den umenneskelige og uretfærdige dommer kan tage enken til sig – billedet på den ensomme og forladte i samfundet – ja, så er det sikkert at Gud vil gøre det samme med mennesker. Han vil tage dem til sig og  trodse stilheden. Han vil trøste dem med ord.

Sådan vil Gud også gøre mod os. Når vi beder utrætteligt og ikke giver op, så giver Gud heller ikke op over for os. Måske er Han tavs overfor vores ord, måske hører vi ikke noget svar, men vi kan stole på at Han er præcis som de mennesker der er tæt på os. Han ved hvad vores signaler betyder, og Han kender til vores inderste tanker, og når vi er klar vil Han give os det vi behøver. Sådan gør Gud overfor mennesker hver eneste dag.

Vi må holde ud og søge trøst, og ikke være bange for stilheden. Vi lever i et samfund, hvor der er larm alle vegne hvor vi går. Larmen kommer ikke bare fra biler og busser. Der er også tale om en helt anden slags larm. Nemlig den der kommer fra vores internet-telefoner, fra reklamer, fra politikeres retorik og mange andre steder fra. Den larm fylder os og drager os mod mere og mere larm. Den larm drager os væk fra bønnen, så lignelsen i dag er et evangelium der minder os om hvad der er vigtigt. At vi må bede og aldrig give op, og at tavshed og stilhed ikke er farligt. Jesus taler til folket i dag fordi han mærker deres stilhed, og minder os om at selvom stilhed kan føre til desperation, så er det netop i stilheden bønnen lever. Der blomstrer vores nærhed med Gud.

Åbykorset er i dag kommet til Aalborg. Korset har været på vandring gennem Troens år i hele Danmark og nu er turen kommet til os, og umiddelbart kan man tænke: ’Hvad skal det kors sige mig?’ Det står jo bare der helt stille og siger ingenting. Det gør ingenting! Men hvis vi lytter godt efter og er helt stille kan vi høre at korset har noget at sige. Korset er det ældste i Danmark, og tænkt hvad det har oplevet og set. Tænk hvad det utrætteligt har gået igennem. Korset giver os en mulighed for at efterligne dets stædighed i vores bøn

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 29. alm. søndag 2013

Oct 19 2013

Bibellæseplan til den 29. alm. uge i kirkeåret 2013

Udgivet af

Bibellæsninger til den 29. uge 

Mandag 21.oktober.

L.: Rom 4,20-25.

Ev.: Luk 12,13-21. 

Tirsdag 22. (Johannes Paul II, pave († 2005)

L.: Rom 5,12.15b.17-19.20b-21.

Ev.: Luk 12,35-38. 

Onsdag 23. (Johannes af Capestrano, præst (†1456)

L.: Rom 6,12-18.

Ev.: Luk 12,39-48. 

Torsdag 24. (Antonius Maria Claret, biskop (†1870)

L.: Rom 6,19-23.

Ev.: Luk 12,49-53. 

Fredag 25.

L.: Rom 7,18-25a.

Ev.: Luk 12,54-59. 

Lørdag 26.

L.: Rom 8,1-11.

Ev.: Luk 13,1-9.

*****************

 

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 28th. ordinary week in the church year. 

Note:  Luk’ means St. Luke and  ‘Rom’, The Letter to the Romans.

Names in brackets are the saints of the day.

‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

Comments Off on Bibellæseplan til den 29. alm. uge i kirkeåret 2013

« ældre indlæg