Nov 30 2013

Læsningerne til den 1. søndag i Advent 2013

Udgivet af

1. SØNDAG I ADVENT 2013 

Søndag 1. december (viol)

1.L.: Esajas’ Bog: kap.2, v.1-5. 

Sl 122,v.1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9.

Resp.:’ Vi drager med glæde til Herrens hus’. 

2.L.: Brevet til Romerne: kap.13, v.11-14. 

Ev.: Mattæusevangeliet: kap.24, v.37-44.

(1.søndag i advent indleder tekstrække A) 

Messen er kl.10.00 og fejres af Pastor Mikolaj

*********************

Læsningernes tema:

’I dag fejrer vi, at den lange valfarts nat til Guds evige by, det nye Jerusalem, snart er overstået, Herrens uendelige dag er ved at gry. Allerede i Esajas’ ord ser vi ’Herrens tempelbjerg’ stå skarpt aftegnet i den østlige himmel. Lad os vågne op og stå klare’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings

’The Day Of The Lord

Today we rejoice that the night of our long pilgrimage to God’s eternal city, the new Jerusalem, will soon be over. The Lord’s unending Day is dawning. Already, in the words of Isaiah, we see ‘the mountain of the Temple of the Lord’ etched against the eastern sky. Let us wake up and stand ready’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

 

 

 

.

Comments Off on Læsningerne til den 1. søndag i Advent 2013

Nov 27 2013

Messetiderne til december er nu ajourført

Udgivet af

Samtlige messetiderne for december er nu ajourført og kan læses under linket: Kalender eller ses på forsiden under Begivenheder. Musen skal blot flyttes til den dato, du er interesseret i.

William

Comments Off on Messetiderne til december er nu ajourført

Nov 25 2013

Pastor Judes prædiken til KristKonge Fest 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday can now be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til KristKonge Fest 2013

Nov 25 2013

Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2013

Udgivet af

 

Kristus Universets Konge

Søndag 24. november 2013. (Afslutning af troens år)

Ev: Luk 23, 35-43

I dag fejrer vi mange ting. Vi fejrer at Jesus Kristus er universets konge. Vi fejrer julefest. Vi fejrer at denne søndag er den sidste søndag i dette kirkeår. Vi fejrer at vi i dag afslutter Troens år. Ja, det er mange fester på én dag. Det er meget at forholde sig til og tænke over, men måske behøver vi ikke være så forvirrede. Kirkeår, julefest og troens år peger alt sammen hen mod det samme. Det peger nemlig på at Jesus Kristus er universets konge. På grund af ham har vi meget at fejre i dag.

Normalt når vi tænker på en konge så er det én med en flot kåbe på. Én som er udnævnt til at være leder for et land, og i sin egenskab af konge bestemmer mange ting. Det er en mægtig mand med tjenere, guld og en hel hær der står klar til at kæmpe for kongens fædreland. Det er ikke ualmindeligt at nogen ønsker kongens hoved, altså at dræbe ham, men det vil ingen tillade.

I dag fejrer Jesus som konge. Han er en konge som ikke havde nogen hær. Han er en konge som ikke var rig, ikke bestemte ret meget og hverken havde tjenere eller en særlig kåbe at tage på. Jesus kom til denne verden med ingenting, og han forlod den med ingenting, og vi har gennem evangelierne dette år rejst med ham gennem et liv, der var alt andet end en konge værdig. Alligevel er han vores konge, for han erobrede sig menneskeheden gennem kærlighed, tilgivelse, ydmyghed og uden sværd.

Det er sådan en konge vi har brug for i vores liv, for han kom ikke til os med en plan om ondskab og magt. Han kom til os med et budskab om at kærligheden er stærkere end noget sværd. Kærligheden sejrer over tyfoner og vores konges magt udøves når vi er allermest svage og sårede, for så samler han os op. Vi ser det i evangeliet hvor røveren angrer og bønfalder Jesus ganske som vi også gør i bøn. Jesus lover ham Guds Rige, for sådan er han konge over rigtigt og forkert.

 

Denne fejring i dag viser os at der er forskel på mægtighed. Mægtige mennesker her på jorden er uanset deres motiver anderledes end Jesus. Men hvilken mægtighed findes der i at vaske fødder på andre og blive pint til døden? Jo, det mægtige får vi øje på fordi Jesus ikke lod sig distrahere af menneskers vilje. Han gik Guds veje og vandrede med det ene formål for øje at gå med det gode i mennesker. Han dømte ikke og forfulgte ingen, og lige der ser vi det mægtigste en konge kan gøre. – Ikke tilkæmpe sig magt, ikke slås men møde det gode med håb, og det onde med tilgivelse.

At Kristus er universets konge er det der holder vores tro i live. Det er det håb han har givet os som binder os sammen. Det er hans måde at lede os fremad, der i dag får os til at afslutte dette kirkeår for at starte forfra og følge ham i endnu en tekstrække. Det er hans mirakler i vores liv der et helt år har givet os grund til at fejre Troens år – fejre at vores tro er et fællesskab. Det er hans komme til os som et lille barn vi i dag fejrer ved at være sammen om en julefest.

Så glædelig festdag i dag, for den Konge som blev født blandt dyr, døde på korset, og hver dag længes efter at være i vores hjerter og velsigner os med sit nærvær.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2013

Nov 23 2013

Bibellæseplan til den sidste uge i året 2013

Udgivet af

Bibellæsningerne til denne uge: 

Mandag 25. november (Niels Steensen, biskop (†1686)

L.: Sir 17,5-15 eller 2 Tim 4,1-8 eller Kol 1,12-16a.16c-20

Ev.: Matt 6,24-33. 

Tirsdag 26. (Katarina af Alexandria , jomfru og martyr(†ca.306)

L.: Dan 2,31-45.

Ev.: Luk 21,5-11. 

Onsdag 27.

L.: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28.

Ev.: Luk 21,12-19. 

Torsdag 28.

L.: Dan 6,12-28.

Ev.: Luk 21,20-28. 

Fredag 29.

L.: Dan 7,2-14.

Ev.: Luk 21,29-33. 

Lørdag 30.(ANDREAS, apostel )

L.: Rom 10,9-1861

Ev.: Matt 4,18-22 

******************** 

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 34rd. ordinary week in the church year. 

Note:  Luk’ means St. Luke’s Gospel, and ‘Dan’ means Daniel.

 NB: On Monday we celebrate Niels Steensen, one of the few saints from Denmark. He was a celebrated European scientist in several disciplines. He converted and finally became a bishop in northern Germany.

Names in brackets are the saints of the day. ‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on Bibellæseplan til den sidste uge i året 2013

Nov 23 2013

Læsningerne til den sidste søndag iåret 2013

Udgivet af

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE

(34. alm. søndag.)

Søndag. 24. november (hvid) 

1.L.: 2. Samuelsbog: kap.5,v.1-3. 

Sl 122, v.1-2, 3-4a og 4b-5.

Resp.: ’Vi drager med glæde til Herrens hus.’ 

2.L.: Brevet til Kolossenserne: kap.1, v.12-20. 

Ev.: Lukasevangeliet:kap.23, v.35-43. 

Afslutning af Troens År 

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Mikolaj

***************

Læsningernes tema:

’Krist Konge!

Vi fejrer Kristus vor salvede konge, som overkom lidelse og død, og derved bragte os ud af mørket og ind i hans lysende rige’.

(Cf. The Sunday Missal) 

The Theme of the Readings:

Christ The King!

We celebrate Christ our anointed King who overcame suffering and death and so brought us out of darkness into his kingdom of light’.

(Cf. The Sunday Missal)

Comments Off on Læsningerne til den sidste søndag iåret 2013

Nov 18 2013

Ingen prædiken fra Pastor Jude

Udgivet af

Desværre er der ingen prædiken denne gang, fordi Pastor Jude har været til Pastoralmødet i København 

Father Jude has been to a Pastoral Council meeting in Copenhagen last weekend. Therefore, unfortunately, there is no sermon this time,

William

Comments Off on Ingen prædiken fra Pastor Jude

Nov 16 2013

Bibellæseplan til den 33. alm. uge 2013

Udgivet af

Bibellæsninger til denne uge: 

Mandag 18. november (Peters- og Pauls basilikaernes indvielse)

L.: 1 Makk 1,10-15.41-43.54-57.62-64.

Ev.: Luk 18,35-43. 

Tirsdag 19.

L.: 2 Makk 6,18-31.

Ev.: Luk 19,1-10. 

Onsdag 20.

L.: 2 Makk 7,1.20-31.

Ev.: Luk 19,11-28. 

Torsdag 21. (Jomfru Marias fremstilling i templet)

L.: 1 Makk 2,15-29.

Ev.: Luk 19,41-44. 

Fredag 22. (Cæcilie, jomfru og martyr (†230)

L.: 1 Makk 4,36-37.52-59.

Ev.: Luk 19,45-48. 

Lørdag 23. (Clemens I, pave og martyr (†97), (Columban, abbed (†615)

L.: 1 Makk 6,1-13.

Ev.: Luk 20,27-40.

********************** 

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 33rd. ordinary week in the church year. 

Note:  Luk’ means St. Luke’s Gospel, and ‘1/2 Makk.’ means either 1 or 2 Maccabees.

Names in brackets are the saints of the day. ‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on Bibellæseplan til den 33. alm. uge 2013

Nov 16 2013

Referatet af LU-mødet søndag d. 10. november 2013

Udgivet af

Referatet kan læses under linket: Lokaludvalget.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Referatet af LU-mødet søndag d. 10. november 2013

Nov 16 2013

Referatet af LU-mødet d. 10. november 2013

Udgivet af

Referat til LU-mødet d. 10.november (efter messen) 

Til stede: Suzanne (S), Lalin (L), Derek (D), Anton (A), P. Jude (PJ) og William (W) 

Fraværende: Klaus, Mark og Ophelia. 

Pkt. 1: Valg af mødeleder Anton. 

Pkt. 2: Godkendelsen af:

 1. Referatet fra sidste møde – Intet

 2. Dagsorden med evt. nye punkter – Godkendt og et punkt under Evt. 

Pkt. 3: Nyt fra:

 1. Præsterne: Rengøringsartikler mangles (opdaget efter Åbykors aftenen).Lalin vil sørge for dette fremover. MR valg nærmere sig. A vil gennem PJ opfordre PR til at hjælpe med at motivere de unge. PJ har godkendt Antons tilbud for nye vinduer i præsteboligen. Skal igangsættes i februar måned 2014

 2. MR: Intet

 3. PR: Intet:

 4. DUK: 1. dec. Adventsfest. 15. dec. julefest for alle i menigheden.

 5. Undervisning: O har oplyst at alt går efter plan. Børnene fra første kommunionsholdet skal deltage på et weekend lejr på Øm 31. jan. – 2, feb. 2014. Nishanthi og Lalin deltager.

 6. Andre udv.: Frivillige arbejdskraft fra menigheden vil blive opfordret til at kontakteAnton og William vedr. vedligeholdelsen af kirken og grunden. (se pkt.5) 

Pkt. 4) Planlægning af Advent og Jul:

 • Fester – se under pkt. 3d.

 • Juleaftens messe kl. 24.00 og juledags messe 12.30.

 • Adventskrans – W.

 • Juletræ – Antons familie .Pyntning foretages af DUK (15. dec.).

 • Krybben – DUK (23. dec.)

 • Hovedrengøring planlægges af Lalin. Datoen kommer senere.

 • Den 6. dec. er der andagt med muligheden for skriftemål i forbindelsen med julehøjtiden. 

Pkt. 5) Handlingsplan vedr. vedligeholdelsen af kirkens grund og bygningerne 2013 – 2014 (Se planen, som uddeles under mødet) Udsættesfordi der ønskes at medlemmer møder op fuldtalligt til dette vigtige punkt. 

Evt. 

Næste møde: 8. dec.

 1. Nogenfra menigheden har klaget over for meget snak i kirken efter messen: PJ kommenterede at det var et gammelt problem. LU beder om en skriftlige formulering desangående ,eller at de selv møder op til LU-mødet og diskuterer det med LU, jfr. LU’s vedtægter.

 2. Flere fra LU ønsker at takke P. Mikolaj og Lilian for deres arbejde i forbindelse med Åby krucifiksets arrangement sidste weekend. 

 

Sognepræst Pastor Jude

Formanden William

 

 

Comments Off on Referatet af LU-mødet d. 10. november 2013

« ældre indlæg