Dec 31 2013

Galleriet – problemer!

Udgivet af

Desværre er der problemer med at logge på linket: Galleri. Hvis du klikker på billederne på selve forsiden, kan du se de sidste, dog én for én. Bedre end ingenting! Vi håber at ‘Galleriet’ opfør sig normalt snarest!

William

Unfortunately there are problems in logging on the link: Galleri, but if you click on the pictures on the front page you can still see them, though one by one – but that’s better than nothing. We hope that ‘Galleri’ will behave itself in the near future.

William

Comments Off on Galleriet – problemer!

Dec 30 2013

Pavens bøn for alle familer

Udgivet af

Pavens bøn i forbindelse med Den hellige Families Søndag

Pastor Mikolaj har bedt hjemmesiden om at trykke denne smukke bøn, og som han selv brugte under messen i går:

Jesus, Maria og Josef

I dag, vender vi vores blik mod jer med beundring og tillid;

I jer overvejer vi den sande kærlighedens glans og i tillid hertil vender os vi mod jer:

Hellige Familie fra Nazaret:

Forund os at også vore familier må være steder med fællesskab, bøn, autentiske skoler for evangeliet og små huskirker.

Hellige Familie fra Nazaret:

Må alle familier aldrig igen opleve vold, forkastelse og splittelse. Må alle som har været såret eller forarget finde snarlig trøst og lindring.

Hellige Familie fra Nazaret:

Må den kommende biskoppelige synode gøre os opmærksomme på familiens hellighed og ukrænkelighed samt dens skønhed i Guds plan.

Jesus, Maria og Josef nådigt hør vor bøn.

******************************

Father Mikolaj has asked the Home Page to print the Pope’s beautiful prayer for all families. He used it himself during the Mass yesterday.

Jesus, Mary and Joseph, in you we contemplate the splendour of true love,
to you we turn with trust.

Holy Family of Nazareth,
grant that our families too may be places of communion and prayer,
authentic schools of the Gospel and small domestic Churches.

Holy Family of Nazareth,
may families never again experience violence, rejection and division:
may all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing.

Holy Family of Nazareth,
may the approaching Synod of Bishops make us once more mindful
of the sacredness and inviolability of the family, and its beauty in God’s plan.

Jesus, Mary and Joseph, graciously hear our prayer.

Comments Off on Pavens bøn for alle familer

Dec 30 2013

Kalenderen for januar 2014 ajourført.

Udgivet af

På forsiden kan du læse hvornår messetiderne er for den kommende måned: enten ved at klikke på linket: Kalender, eller ved at klikke på Begivenheder på forsiden.

Thomas, Mark og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et god og velsignet nytår.

Comments Off on Kalenderen for januar 2014 ajourført.

Dec 29 2013

Pastor Judes prædiken til Den hellige Families fest 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i dag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Judes sermon for today can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Den hellige Families fest 2013

Dec 29 2013

Pastor Judes prædiken til Den hellige Families fest 2013

Udgivet af

Prædiken 29. december 2013. Den Hellige familie

Ev: Luk 2, 41-52

Mon ikke alle kender til det at noget bliver væk. Man står op alt for sent en morgen og stikker hånden i lommen. Den er tom, så hvor er bilnøglen henne? Kaos og panik breder sig og man leder i hele huset og sveder i jakken. Man bliver irriteret, først på sig selv, så på konen, så på børnene og til sidst på hunden, og når alt håb er ude og man i stedet leder efter 20 kroner til bussen, så finder man bilnøglen i den anden jakkelomme. Ja vi kender det godt. De ting der er blevet væk mærker det ikke, men det gør vi!

Alligevel er det værre når mennesker er blevet væk. Mange mennesker står i den situation i verden fordi deres kære er blevet væk som følge af tyfonen i Filippinerne, eller krige ude i verden. Mennesker er forsvundet og deres efterladte står tilbage med uvisheden. Og andre efterladte står med vished – en vished om at de er blevet valgt fra af dem de elsker mest. Det er på alle måder anderledes at miste et menneske. Det rammer os hårdt i hjertet. Og både for dem der står i uvished og de har fået vished er julen en særlig hård tid, da al fokus er rettet på familien som en enhed.

Det er også denne enhedstanke der er grundlaget for det evangelium vi hører i dag. Både dem der er forældre, og dem der ikke er, kan sikkert forestille sig hvad det er for nogle tanker og hvilken angst der udspiller sig, da Joseph og Maria opdager at Jesus er væk. Når man læser teksten hører man ikke meget om hvad de tænker – men tænk Jer, i 3 hele dage leder de. De leder efter en dreng på 12 år som er alene. De VIL finde ham og SKAL finde ham, for sammen udgør de en enhed som ikke kan brydes.

Det er klart for enhver at et barn skal være hos sine forældre. Det er vi som mennesker og som samfund meget optagede af, og det er netop også det evangeliet peger på, for da Joseph og Maria endelig finder drengen spørger han blot: ’Hvorfor leder I efter mig? Ved I ikke at jeg bør være hos min Far?’ Vi ved selvfølgelig nu at Jesus mente at han skulle være hos Gud, men dengang stod det ikke klart. Nu i vores dage står det heller ikke rigtig klart. For hvor skal et barn være i denne tid? I teorien hos familien, men sådan går det ikke altid. For familier går i stykker, og i de familier der bliver sammen, går børnene måske alligevel egne veje. For i vores tid skal man finde sig selv, opleve sig selv og realisere sig selv. Man skal prøve ALT. Gør man det ikke – vælger man andre veje, er det helt sikkert underlige veje; veje som ikke er populært at træde på.

De veje – de andre veje – er netop de veje som Gud opfordrer os alle til at træde på. Nok kan de se underlige ud. Måske virker de ikke farbare, men når vi i dag fejrer den Hellige Familie, så er det ikke fordi det er populært eller nemt at være familie, men fordi det er nødvendigt at have noget at holde fast i. Det er nødvendigt at have nogen at vandre sammen med, nogen at græde med og glædes over. Det er lige der Gud ønsker vi skal være – midt i et fællesskab af mennesker som vi vil længes efter hvis de bliver væk, og blandt mennesker der peger mod Gud.

I dagens Evangelium finder vi svaret på hvor vi skal være. Vores plads er hos Gud – hos vores Fader. Med Ham danner vi en enhed der ikke kan brydes. Lige her i messen, i bønnen og i nærværet med Gud, vil andre have godt af at finde os og vi vil have godt af at møde dem. For da Gud kaldte på os kaldte Han os til at gå frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Den hellige Families fest 2013

Dec 29 2013

En kompilation af billeder fra advent/juletiden 2013

Udgivet af

Photo_012

Joy har haft travt med at tage billeder fra de mange aktivitater, som leder op til jul. Den 3. søndag i Advent havde vi besøg af pater Mikal og en præstestuderende, Premo, fra Århus til at fejre en børnemesse for os. De andre billeder er fra henholdsvis pyntning af juletræet og en ministrantfest arrangeret af Ophelia og Joy. Alle billeder kan ses under linket: Galleri.

Tak til Joy for de flotte billeder.

Our ‘press’ photographer has been busy with his camera in the weeks leading up to Christmas. The 3rd. Sunday in Advent was a Children’s Mass celebrated by pater Mikal and a studen priest Premo from Århus. The other pictures are from an afternoon decorating the Christmas Tree and an arrangement for all the young altar servers led by Phelia and Joy. The photos are to be found under the link: Galleri. Thanks to Joy for the fine pictures.

Comments Off on En kompilation af billeder fra advent/juletiden 2013

Dec 28 2013

Læsningerne til Den Hellige Familie søndag d. 29. december 2013

Udgivet af

Læsningerne til Den Hellige Familie

Søndag d. 29. december 2013 

1.L.: Siraks Bog: kap. 3. v. 2-6, og 12–14.

Sl. 128, v. 1-5

Resp.: ’Lykkelig være den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje’.

2.L:. Brevet til Kolossenserne: kap.:3, v. 12-21.

Ev.: Lukasevangeliet: kap.:2, v.41-52

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Mikolai.

********************** 

Læsningernes tema:

’Vi fejrer Den Hellige Familie fra Nazaret, som er rollemodellen for alle, der frygter Herren og vandrer ad hans veje’.

(Cf. The Sunday Missal)

The Theme of the Readings:

We celebrate that Holy Family of Nazareth which is the model for all who fear the Lord and walk in his ways’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Comments Off on Læsningerne til Den Hellige Familie søndag d. 29. december 2013

Dec 26 2013

Pastor Judes prædiken til julenats messen 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til denne messe kan læses under linket: Søndags Prædiken

Thomas, Mark og jeg vil gerne ønske alle som læse denne hjemmeside en velsignet og glædelig jul.

Father Jude’s sermon for the Christmas Vigil can be read under the link: Søndags Prædiken.

Thomas, Mark and I would like to wish all who read this sermon, no matter where you are in the world, a joyful and blessed Christmas.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til julenats messen 2013

Dec 26 2013

Pastor Judes prædiken til midnatsmessen 2013

Udgivet af

Prædiken Julenat kl. 24.00 2013.

EV: Matt 1, 1-25

Der er tit lidt konkurrence mellem kirker i at have den flotteste julekrybbe, og sådan var det også i en by, hvor præsten et år var blevet overgået i at have den største og flotteste krybbe. Så hele det kommende år samlede han penge ind i sognet til en ny stald og smukke nye figurer. Krybben blev sat op og endelig kom juleaften hvor hovedpersonen – Jesusbarnet skulle præsenteres for menigheden. Det var et stort øjeblik for præsten, og efter messen gik han tilbage for at nyde synet af krybben endnu engang.

Men præsten fik næsten hjertestop og måtte tage sig til brystet. Jesusbarnet var væk, og ude af sig selv løb præsten ud på gaden for at lede efter tyven. Dér mødte han Tommy – en lille dreng fra menigheden – på en helt ny trehjulet cykel med cykelkurv. Straks så præsten Jesusbarnet i kurven og rasende pegede han på dukken og spurgte Tommy: ‘Hvor fik du den fra?’ Og Tommy svarede: ‘Det er ikke en dén. Ved du ikke det er Jesus? Jeg har taget ham fra kirken, for jeg bad ham om en grøn cykel og lovede ham at køre ham en tur hvis mit ønske gik i opfyldelse’.

Måske har vi prøvet at gøre ligesom Tommy mange gange. Vi har ønsket os noget så brændende at vi har bedt og lovet Jesus at hvis jeg bare får dette ønske opfyldt så vil jeg forandre mig og forbedre mig. Derefter har vi indset at det havde været nemmere at give Jesus en tur på en grøn cykel end at skulle føre vores gode intentioner ud i livet.

I aften fejrer vi juleaften. Vi fejrer at Jesusbarnet er født og at vores hjerter er åbne for dette mirakel. Denne fest kan vi fejre fordi hverken Joseph eller Maria bad en bøn om at komme ud af deres knibe, og lovede Gud at ’hvis du bare hjælper os i denne sag så….’. I stedet sagde de ‘Ja’ – de sagde ja til det Gud og englen bød dem. De holdt sammen om den opgave de havde fået trods det at det var en smertefuld opgave. Joseph og Maria sagde ja selvom de var fattige og ugifte og Joseph ikke engang var barnets far.

Det ’Ja’ kan give os inspiration i vores eget liv, for også vi må sige ja for at udvikle os og virkelig leve et liv med Gud. Er vi kun sporet ind på vores egne tanker og idéer går vi i stå, og går glip af de ting Gud har tænkt der skulle præge vores liv.

I dag bliver Gud menneske foran vores øjne. Gud gør det for at vi skal se og vide at Han er med os alle dage. Han er med os i tilgivelsen, i næstekærligheden og i vores tros mysterium om det evige liv. Gud bliver menneske lige her iblandt os for at minde os om at uanset hvad vi kommer ud for, så har Han prøvet det samme. Med Jesusbarnet udsletter Gud kløften mellem Gud og mennesker, og viser os at i både glæde og smerte, er Han tæt på os.

Når vi i aften giver hinanden gaver er det for at efterligne Gud. Han gav os nemlig den største gave af alle, som er kærligheden. Dermed sprang Han over det mellemrum der var mellem Gud og mennesker. Han gjorde det i tillid til at vi vil sige ’Ja’ til hans planer, og forsage de idéer vi selv tror, vil bringe os lykke. Nogle mennesker svarede imod ham – og det var netop dem der bragte Jesus til korset, så lad os i stedet vælge livet i dag.

Lad os følges med Gud ad Guds veje, og ikke love Ham en tur på vores grønne cykel, men i stedet sige ’Ja’ og lade miraklerne fylde vores liv med glæde. Rigtig glædelig jul til Jer alle.   

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til midnatsmessen 2013

Dec 23 2013

Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Advent 2013

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 4th. Sunday in Advent can now be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 4. søndag i Advent 2013

« ældre indlæg