Feb 26 2014

Referat fra LU-mødet d. 16. februar 2014

Udgivet af

Dette kan læses under linket: Lokaludvalg.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Referat fra LU-mødet d. 16. februar 2014

Feb 26 2014

Referat af LU-mødet d. 16. februar 2014

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 16. februar 2014 

Til stede:Suzanne, Lalin,Mark, Anton,

Fraværende:Klavs, Derek og Ophelia

Gæster:Britta og Birgit (fra menigheden vedr. pkt. 5)

 1. Valg af dirigent : Mark 
 1. Godkendelse af sidste mødets referat (se på Hjemmesiden) – Godkendt 
 1. Godkendelse af denne dagsorden samt evt. nye punkter: Nyt punkt – mikrofoner i kirken (pkt. 11) 
 1. Nyt fra: 
 1. Præsterne -PJ fortalte om sin ferie. Han købte visse varer til salg i Marta/Maria butikken samt et nyt tabernakel lys til Frh. Orienterede om P. Mikolajs rejser. Sit eget præstejubilæum som skal fejres her lør. 29. marts. kl. 16.00. Søndags messe bortfalder.
 2. MR/PR Intet. Næste møde 27. feb.
 3. DUK: A orienterede om vinterferie aktiviteter og om Fastelavnsfest d. 2. marts. samt DUK generalforsamling d. 9. marts
 4. Undervisning: Lalin orienterede om sidste nyt fra denne front. 
 1. Klager over julebelysning, især ved menighedssalen (Britta Thomsen inviteret til at fremlægge klagen) : Britta fremlagde sine synspunkter vedr. julebelysningerne. Anton orienterede om hvordan de blev til. Både Britta og Birgit foreslog at et juletræ med lignende el belysning mm. kunne stå i menighedssalen og et mere afdæmpet træ i selve kirken, da det trods alt er ‘Guds hus’. Britta oplyste at naboerne til kirken ikke ligefrem var begejstrede for de elektroniske lys udenfor menighedssalen. PJ forklarede hvordan man pyntede op til jul i Aalborg med elektriske lys mm. Han mente, at julen var en glædes fest og derfor gjorde man sådan i Aalborg. Han afsluttede ved at sige at el lys udenfor menighedssalen ikke må gentage sig. Lalin foreslog, at et juletræ købes til børnene, som de selv kan pynte, men det forbliver i menighedssalen. Flere bidrog med kommentarer og forslag.

Beslutninger:

a) Et juletræ købes til børnene

b) Ingen el-lys udenfor

c) Mere dæmpet julepynt af hensyn til kirkerummet.

 1. MR valg – status/bemærkninger mm. (PJ): PJ gav en opdatering. 
 1. Vurdering af Advent/juletiden (alle): Medlemmerne mente, at alt gik fint. 
 1. Aflysning af messer/andagter pga. dårligt vejr (W): W forklarede de problemer, man står overfor med en evt. aflysning pga. dårligt vejr. Det var især problematisk med Andagten hver anden fredag. Mark vil igangsætte en telefonkæde ordning til både Andagt og messeaflysninger. 
 1. Handlingsplan – ikke-besluttede delpunkter (se sidste ref.) samt

opdatering: udsat til næste møde, da 3 medlemmer fra LU ikke var

tilstede. 

 1. Mikrofoner i kirken: Mark spurgte om det hele kunne gøres mindre synligt. Anton vil se på sagen og foreslog samtidig ,at der laves en indsamling til at betale en del af udgifterne. 

Evt.

1) Næste møde: 16. marts

2) Anton orienterede om nye vinduer til møde/undervisningslokalet.

3) Suzanne ønskede en messe til fejring af Skt. Josef d. 19. marts. PJ

tvivlede om der vil komme mange til den på en onsdag aften og

opfodrede alle til at fejre den i Aalborg.

4) Suzanne var bekymret over manglende messe deltagelse af børn

som var under forberedelsen til 1. kommunion eller firmelse. PJ ønskede

at underviserne skal gøre dem opmærksomme på kirkens krav og deres

forpligtelse, når demodtager denne undervisning.

Pastor Jude (sognepræst)

William (referent)

 

Comments Off on Referat af LU-mødet d. 16. februar 2014

Feb 24 2014

Pastor Judes prædiken til den 7. alm. søndag 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan læses under linket: Søndags prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday can be read under the link: Søndags prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 7. alm. søndag 2014

Feb 24 2014

Pastor Judes prædiken til den 7. alm. uge 2014

Udgivet af

Prædiken 7. alm søndag den 23. februar 2014.

Ev: Matt 5, 38-48

Vi har hørt Biblen fortælle os mange gange om ting vi ikke må. Vi må ikke slå nogen ihjel. – Det kan de fleste af os klare. Vi må ikke lyve. – Det prøver vi at lade være med. Vi må ikke stjæle. – Det kan vi også hvis vi tænker os godt om. Og så er der alle de andre ting. Vi må ikke være utro, lade os skille, tro at vi er retfærdige, tro at vi er bedre – udvise hovmod – sværge. Ja listen er lang, og hver dag øver vi os i at gøre det bedre og bedre. – Men så går det galt, vi træder ved siden af og må starte forfra.

Det er en svær ting at tro – vores tro gør ikke livet i denne verden gratis. Vores tro forløser os ikke fra samfundets regler, nej vores tro lægger mere til. Vores tro giver os ekstra arbejde, og Mattæus gør det på ingen måde lettere for os i dag med det evangelium vi lige har lyttet til. Det er ikke nok at vi som kristne holder os til den åbenlyse lov som handler om menneskeliv, sandhed og tyveri. Vi skal gøre mere end det.

Jesus spørger os ligefrem: ’Hvis I kun gør det, hvad særligt gør I så?’ Han spørger som om det at holde den åbenlyse lov er ingenting. For at gå fra ingenting til alting må vi tænke anderledes. Når nogen vil have noget af os, skal vi give dem mere end de beder om. Når nogen slår os på den ene kind, skal vi invitere dem til også at slå os på den anden kind. Når nogen hader os, skal vi bede for dem.

Vi kan læse denne tekst og tænke at det er umuligt. At hvad Jesus beder os om kan vi ikke opfylde. Men gør vi det, må vi se på konsekvenserne – for hvad adskiller så en kristen fra en ikke kristen? Enhver, om man er kristen eller ikke kristen, mand eller kvinde, fattige eller rig, sort eller hvid elsker dem man elsker. Ethvert menneske kan hilse på dem man godt kan lide. Det er ingen kunst at gøre sådan, og ingen kan opfordre andre til at efterligne dig, fordi du hjælper dine gode venner. For hvem i denne verden vil gøre det anderledes? Det er en menneskets grundsten at gøre godt for dem der gør os selv godt.

Menneskets grundsten og natur er at møde godt med godt, og det skal vi også gøre. Det er let. Det svære viser sig når vi skal møde det onde med godt, for så vil ethvert menneske føle sin sans for retfærdighed. Vi vil føle at den anden skal lære en lektie og straffes, for straffer vi ikke ham er det os selv der bliver straffet. Vi kan mærke vreden, raseriet og giver vi ikke efter for det, vil følelsen af det at være til grin fylde os.

Jesus vil at vi skal se på retfærdighed på en anden måde. Han beder os om at holde retfærdigheden inde i os selv og ikke måle retfærdigheden mellem os og denne verden. Retfærdigheden inde i os selv er en retfærdighed som kun vedkommer Gud og os selv. Så i dag må vi spørge os selv: ’Hvornår er jeg retfærdig overfor Gud og mig selv?’ og svaret på det spørgsmål vil vi forhåbentlig kunne finde i netop det evangelium vi har hørt.

I Himlen måles skyld og det man har til gode ikke. Det er lige præcis det Jesus vil forberede os på, men han ønsker ikke vil skal vente med at leve sådan til når vi er kommet ind ad Himlens porte. Jesus vil at vi starter i dag. Han vil at vores liv her på jorden skal være fyldt med forsoning i vores eget legeme, og fri af regnskab over hvem der står i gæld til os.

Bed derfor for Jeres fjender. Hold dem tæt på Jer. Vend den anden kind til og sæt Jer ikke til modværge. Giv mere end hvad nogen beder om, for sådan lader også Gud solen stå op over det onde.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 7. alm. uge 2014

Feb 24 2014

Bibellæseplan til den 7. alm. uge 2014

Udgivet af

Bibellæseplan til denne uge:

Mandag 24. februar

L.: Jak 3,13-18.

Ev.: Mark 9,14-29.

Tirsdag 25

L.: Jak 4,1-10.

Ev.: Mark 9,30-37.

Onsdag 26.

L.: Jak 4,13-17.

Ev.: Mark 9,38-40.

Torsdag 27.

L.: Jak 5,1-6. Ev.:

Mark 9,41-50.

Fredag 28.

L.: Jak 5,9-12.

Ev.: Mark 10,1-12.15

Lørdag 1. marts.

L.: Jak

Ev.: Mark 10,13-16.

*************************

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 1st. ordinary week in in the new church year.

Note:  ‘Mark’ means St. Mark’s Gospel,  ‘Jak’ means The Letter Of James. Names in brackets are the saints of the day. ‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on Bibellæseplan til den 7. alm. uge 2014

Feb 22 2014

Dagsorden til generalforsamling

Udgivet af

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning af årets aktiviteter

3. Godkendelse af regnskab 2013

4. Valg af bestyrelse

5. Aktiviteter det kommende år

6. Valg af delegerede til DUKs Årsmøde

7. Eventuelt

Er du forhindret i at deltage i mødet, men gerne vil bidrage til menighedens børne- og ungdomsarbejde, eller har spørgsmål til ændring af vedtægterne skal du være meget velkommen til at kontakte Anton på mobil nr. 22 25 49 47, eller e-mail: alvision@hotmail.com

Mange venlige hilsener

På vegne af

Bestyrelsen i DUK Frederikshavn Lokalforening

 

 

Comments Off on Dagsorden til generalforsamling

Feb 22 2014

DUK indkaldelse.

Udgivet af

Anton har indsendt følgende til vor hjemmeside. Dagsodenen kan læses under linket: DUK

Generalforsamling 2014

Helligåndskirkens Unge Katolikker

Hermed indkaldelse til generalforsamling i DUK Frederikshavn Lokalforening:

Søndag d.09 Marts 2014, efter messen. (Efter undervising . Kl.12.00)

Sted: Helligåndskirken, Uranienborgvej 5A, 9900 Frederikshavn

 

Comments Off on DUK indkaldelse.

Feb 22 2014

Messe tider til marts er ajourført

Udgivet af

De nye messetider til marts måned kan læses enten under linket: kalender eller på forsiden under: Begivenheder

Comments Off on Messe tider til marts er ajourført

Feb 22 2014

Læsninger til d. 7. alm. søndag 2014

Udgivet af

7. ALM. SØNDAG.

Søndag d.23. februar (grøn).

1.L.: 3. Mosebog: kap.19, v.1-2.17-18

2.L.: 1. Korinterbrev:kap.3, v.16-23.

Ev.: Mattæusevangeliet: kap.5, v.38-48.

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Jude 

Læsningernes tema:

’Herren er medlidenhed og kærlighed

Vi er ikke i stand til at fejre kærlighedens Herre uden at beslutte at ligne Ham mere, fordi vi er indbygget i Ham som byggesten; et tempel byggede til at lovprise Gud’. Vi tilhører Ham’.

(Cf. The Sunday Missal)

The Theme of the Readings:

‘The Lord Is Compassion And Love

We cannot celebrate the Lord of love without resolving to be more like Him; for we are built into Him like stones into a temple erected to give glory to God. We belong to Him’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Comments Off on Læsninger til d. 7. alm. søndag 2014

Feb 17 2014

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

 

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s latest sermon can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

« ældre indlæg