Feb 17 2014

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. uge 2014

Udgivet af

Prædiken søndag den 16. februar 2014.

Mattæusevangeliet: kap. 5, v.17-37

Der var engang et meget fattigt par som hed Jacob og Anna. De var så fattige at de knap havde råd til mad, men deres kærlighed var stærk. Nu nærmede sig dagen hvor de kunne fejre at de havde været sammen i 20 år og begge var de kede af ikke at kunne give den anden en gave.

Jacob gik altid med en pibe i munden. Han havde ikke råd til tobak, men piben havde været hans fars. Anna elskede duften af Jacobs pibe, og Anna ønskede så brændende at give Jacob et tegn på hendes kærlighed at hun gik ind til en frisør og solgte alt sit hår. Helt skaldet kunne hun nu købe en pose af den bedste tobak.

Annas hår var det smukkeste Jacob nogensinde havde set. Han elskede hende og måtte bare give hende en gave, så Jacob solgte sin pibe og købte det flotteste hårbånd han kunne finde. Der stod parret med et hårbånd uden hår, og tobak uden pibe.

Denne historie siger noget om kærlighed der er villig til at ofre alt for at give glæde, og præcis det samme hører vi om i evangeliet. Teksten fortæller os at har vi tænkt på en anden kvinde eller mand har vi allerede været utro. Den fortæller os at bevarer vi vreden mellem os og andre så er det vores skyld, for vi skal tilgive. Jesus siger at gør vi det mindste mod loven, vil vi blive de mindste i Himlen.

Det mindste og måske alligevel det største er det der foregår i vores tanker. Der tror vi måske at alt er tilladt fordi ingen hører det – ja, end ikke Gud, men vores tanker kan vi betragte som en bar mark hvor ingenting gror. Hver gang vi får en tanke er det som et frø vi sætter på den mark. Når vi vender tilbage til tanken er det som at vande det frø vi har sat. Sagen får næring, og pludselig er tanken ikke længere uskyldig eller hemmelig for Gud.

Tanken er blevet til ord, til meninger som munden flyder over med, og det sker uden vores kontrol for alt omkring os inviterer os til at flytte ved det vi som små børn betragtede som normalt. Små børn elsker umiddelbart. Små børn sætter deres vrede til side og tilgiver. Små børn tager ikke hævn eller ydmyger andre. Sådan er små børns normal.

De voksnes normal ser anderledes ud, og vi må spørge os selv i dag hvad der er sket med vores egen normal, for Jesus gør det klart for os i evangeliet at for at kunne sige at vi følger ham – for at kunne håbe på en plads i Himlen, så må vi finde tilbage til børnenes normal. Vi må give en gave kun med den tanke at give glæde uanset hvad vi må ofre. Vi må tage kontrol over vores tankers kraft. Vi må kæmpe og holde sammen på kærligheden uanset hvad prisen er. Vi må tilgive og ikke være slave af vreden, for uden tilgivelse da er vores gave til alteret – ja hele vores tilstedeværelse her i kirken – spildt.

Lad Jeres tale være klar. Ja for ja og nej for nej. Så klart er evangeliet, og lad os alle starte der. Lad os tage kontrol over hvad vi synes er normalt at gøre, for på den måde vil vi nærme os det loven foreskriver. Sådan vil vi bevæge os væk fra at blive den mindste i Himlen. Gå ud i dag og vær tydelig i Jeres gerninger. Tilgiv som om livet gælder. Giv et ja for et ja. Behandle kærligheden med værdighed som et guldæg mellem Jeres hænder. Vov at ofre noget for de ting der tæller. Da vil ingen af Jeres gerninger være bundet her på jorden.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. uge 2014

Feb 17 2014

Bibellæseplan til den 6. alm. uge 2014

Udgivet af

Bibellæsning til denne uge

Mandag 17. februar (Servitterordenens 7 Grund læggere).

L.: Jak 1,1-11.

Ev.: Mark 8,11-13.

Tirsdag 18.

L.: Jak 1,12-18.

Ev.: Mark 8,14-21.

Onsdag 19.

L.: Jak 1,19-27.

Ev.: Mark 8,22-26.

Torsdag 20.

L.: Jak 2,1-9.

Ev.: Mark 8,27-33.14

Fredag 21. (Peter Damian, biskop og kirke lærer, (†1072).

L.: Jak 2,14-24.26.

Ev.: Mark 8,34—9,1.

Lørdag 22. (APOSTLEN PETERS STOL).

L.: 1 Pet 5,1-4

Ev.: Matt 16,13-19.

************

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 1st. ordinary week in in the new church year.

Note:  ‘Mark’ means St. Mark’s Gospel,  ‘Jak’ means The Letter Of James and’ 1 Pet’ means The First Letter Of Peter.

Names in brackets are the saints of the day. ‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on Bibellæseplan til den 6. alm. uge 2014

Feb 15 2014

Læsningerne til den 6. alm. uge 2014

Udgivet af

6. ALM. SØNDAG 2014

Søndag d.16. februar (grøn)

1.L.: Siraks Bog: kap.15, v.15-20

2.L.: 1. Korintherbrev Kap.2, v.6-10.

Ev.: Mattæusevangeliet kap.5, v.17-37 eller 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Jude

Der holdes et LU møde efter messen

*******************

Læsningernes tema:

Kristi Loven

Kristi loven ligner ingen menneskelov; den indeholder Gods visdom. Den er en lov givet i kærlighed og kun kan opfyldes gennem ægte kærlighed og en sand bekymring for andre’.

(Cf. The Sunday Missal)

The Theme of the Readings:

The Law Of Christ

The law of Christ is unlike any mad-made law; it contains the hidden wisdom of God. It is the law given by love, and can only be fulfilled by genuine love and true concern for others’.

(Cf. The Sunday Missal)

Comments Off on Læsningerne til den 6. alm. uge 2014

Feb 10 2014

Pastor Judes prædiken til den 5. alm. søndag 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 5. alm. søndag 2014

Feb 10 2014

Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2014

Udgivet af

Prædiken til d.5. alm. søndag 2014

Ev: Matt 5, 13-16.

Jeg er sikker på at vi alle ved hvordan salt smager. Hvis nogen har prøvet at spise salt alene uden noget dertil vil de vide at salt ikke kan stå alene. Hvis vi spiser salt sådan har vi brug for rigtig meget at drikke for at slukke tørsten. Salt skal være sammen med noget. Når salt er sammen med noget har salt en helt særlig egenskab. Det forbedrer smagen af det mad det er sammen med. Uden salt er pommes frites bare en kartoffel. Uden salt kan vi smage at maden mangler noget.

Jesus siger i dag at vi er salt. Jesus siger på en måde at vi, vi som følger ham, får verden til at smage bedre. Alle som følger efter Jesus er et salt der forbedrer jorden. Ligesom salt giver smag til tomater, til vores madpakke og til vores aftensmad, så giver kristne en bedre verden til dem der har brug for hjælp. Men salt giver ikke bare en god smag. I gamle dage var salt især vigtigt fordi man havde intet køleskab. Man kunne ikke holde maden kold, så derfor lagde man kød i salt. Sådan kunne man bevare det uden kødet blev dårligt, så Jesus siger også i dag at verden bevares af dem som tror på ham.

Det andet som Jesus taler om er lyset. Saltet og lyset. Der hvor saltet forbedrer smagen og hjælper os med at bevare det mad vi ikke kan spise på én gang, er det anderledes med lyset. Lyset opløser mørket, fordi lyset er stærkere end alt andet. Lyset har på den måde stor magt. Når vi tænder et lys der hvor der er mørke, så forsvinder mørket helt. Prøver vi at spærre lyset inde i en kasse, så bliver hele kassen fyldt med lys.

Så Jesus giver os i dag en stærk forklaring på hvad han ser os som. Vi er salt der forbedrer livet på jorden – salt der giver kærlighed, salt der hjælper de svage, salt der gør godt her på jorden. Vi er salt der bevarer. Vi giver ikke kun lidt kærlighed eller 10 kroner til en fattig. Nej, vi giver en hjælp som bevarer det gode. Vi gifter os for at give evig kærlighed, vi får børn for at give kærligheden videre. Vi er barmhjertige og holder hånden under dem som har brug for det.

Vi er lys. Et lys der ikke kun lyser i lidt af mørket. Et lys der ikke kun lyser på dem vi godt kan lide eller dem vi er i familie med. Nej, vi er et lys der brænder for alle, og som ikke skelner mellem det gode og det dårlige mørke. Og vi gør krav på mørket, for jo mere lys jo mindre mørke. De kan ikke være der på én gang. For mennesker som lever i mørket og er kede af det, syge, eller har mistet troen på Gud skal vi være et lys der gør krav på deres mørke. Vi skal tænde glæde i deres sorg.

Men hvorfor kan vi ikke bare passe os selv, og lade andre om at være salt og lys i denne verden? Ja, sådan kan vi spørge os selv, for måske lyder det besværligt for os. Men Jesus ønsker noget af os, for vores tro er ikke en privat sag vi selv bestemmer over. Ligesom lyset gør krav på mørket, gør vores tro også krav på vores liv. Jesus siger i evangeliet at når vi er salt og lys, så er vi vidner om Himlen. Vi er vidner om at Gud eksisterer og ved at bevare og lyse for andre mennesker vil vi lede dem til Gud.

Gå derfor ud i dag og vær salt og lys for andre mennesker. Bed for dem. Bevar dem i kærlighed. Lys for dem i deres mørke, og bed andre lyse for dig hvis dit livs lys er slukket.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2014

Feb 09 2014

Bibellæseplan til den. 5. uge 2014

Udgivet af

Bibellæsning til denne uge

Mandag 10. februar  (Scholastica, jomfru, (†543)

L.: 1 Kong 8,1-7.9-13.

Ev.: Mark 6,53-56.

Tirsdag 11. (Vor Frue af Lourdes).

L.: 1 Kong 8,22-23.27-30.

Ev.: Mark 7,1-13.

Onsdag 12.

L.: 1 Kong 10,1-10.

Ev.: Mark 7,14-23.

Torsdag 13.

L.: 1 Kong 11,4-13.

Ev.: Mark 7,24-30.

Fredag 14 (CYRILLUS, munk, (†869), og METHODIUS,

bis kop, (†885), Europas værnehelgener

L.: ApG 13,46-49

Ev.: Luk 10,1-9.

Lørdag 15.

L.: 1 Kong 12,26-32; 13,33-34.

Ev.: Mark 8,1-10.

*******************

All our non-Danish visitors are invited to follow the Bible reading plan for the 1st. ordinary week in in the new church year.

Note:  ‘Mark’ means St. Mark’s Gospel, and ‘1 kong’ , 1st Book of Kings. Ap.G is Acts of the Apostles.

Names in brackets are the saints of the day. ‘L’ means first reading and ‘Ev’ means the gospel. The first number in the readings is the chapter, whilst the following numbers after the comma are verse numbers.

We hope you will join us.

William

 

 

Comments Off on Bibellæseplan til den. 5. uge 2014

Feb 08 2014

Læsningerne til d. 5. alm. uge 2014

Udgivet af

5. ALM. SØNDAG 2014

Søndag d.9. februar (grøn).

1.L.: Esajas’ Bog:kap.58, v.6a.7-10 

Sl 112, v.4-5.6-7.8a+9.

Resp.: ’For de retskafne bryder lys frem i mørket’.

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.2, v.1-5.

Ev.: Mattæusevangeliet: kap.5, v.13-16.

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Calogero La Loggia

********************* 

Læsningens tema:

’Kristi Kirke: Et lys i Mørket

Kirken er som et lys, der skinner i verdens mørke. Men dagens fejring er overskygget af et stort: ’hvis’. Hvor meget mere ville lyset skinne, hvis vi som kristne virkelige ligner Kristus?’.

(Cf. The Sunday Missal)

The Theme of the Readings:

‘Christ’s Church

The Church is a light shinning in the darkness of the world. But today’s celebration is overshadowed by a great ‘if’. How much more brightly would that light shine if we, who are Christians, were really like Christ?

(Cf. The Sunday Missal)

Comments Off on Læsningerne til d. 5. alm. uge 2014

Feb 03 2014

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Det er glædeligt at modtage Pastor Judes prædikener igen, efter han er kommet tilbage fra sin ferie. Den kan læses under linket: Søndags Prædiken

It’s a pleasure again to receive Father Jude’s sermons after he has returned from his holiday. Yesterday’s can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Feb 03 2014

Pastor Judes prædiken til Herrens Fremstilling 2014

Udgivet af

Prædiken 2. februar 2014.

Ev Luk 2, 22-32 Herrens fremstilling + kyndelmisse.

Når vi kigger udenfor er det lidt svært at forstå det der står i den liturgiske kalender. Der står nemlig skrevet at vi fejrer kyndelmisse i dag – lysets fest, tegnet på at vinteren er på vej til at forsvinde fordi foråret presser sig på. Det passer ikke godt med det vejr Danmark byder på lige nu, og netop derfor er det godt at kalenderen minder os om det. Vi bliver husket på det vi måske har glemt – at sneen ikke bliver liggende i gaderne for evigt og at kulden bliver erstattet af varme.

På samme måde minder dagens evangelium os om noget vi måske har glemt, nemlig at vores tjeneste i kirken, i familien og for andre mennesker ikke er forgæves. Det vi gør, betyder noget og fører os et sted hen. Nogle gange når det er hverdag kan det gå os sådan at vækkeuret ringer, vi står op, går på arbejde, kommer hjem, spiser og går i seng. Vi mister det større billede – at hverdagen har et vigtigt indhold hvor vi har drømme og ønsker og et nærvær med Gud.

Simon og Anna har sådan et liv. De er i templet og har mange opgaver. De arbejder hårdt, og måske er deres hverdag også sådan at det er mandag og det bliver tirsdag og opgaverne flyder ind i hinanden. De arbejder og drømmer, men er trofaste til deres arbejde, og som vi hører i Evangeliet kommer Gud dem i møde og lader deres ønske gå i opfyldelse. Han lader Simon se Herren – se Jesus – så han kan gå døden i møde med vished og tryghed.

Deres trofasthed nytter noget, og de viser os at vores trofasthed også nytter. Hverdagen kan være tung, den kan være svær med mørke og sne, med ufred i familien, men vores trofasthed betyder noget. Når vi ikke giver op men i stedet tjener Gud og viser vi kan holde fast vil Gud også vise sin trofasthed overfor os.

Simons ønske er klart. Han er klar til at dø når han har set Herren. Så enkelt er hans ønske, så evangeliet i dag er også en invitation til os til at overveje hvornår vi er klar til at forlade denne verden. Er det når vi har set

sommeren i Danmark – når vi har set vores børn vokse op – når vi har penge nok? Hvornår er vi klar til at forlade denne verden, må vi spørge os selv i dag. Det er et svært spørgsmål at finde svaret på, men nogle gange er det de svære spørgsmål der får os til at tænke anderledes.

Indtil vi finder svaret på dette spørgsmål kan jomfru Maria og Joseph give os stor inspiration. De er SÅ særlige. De bærer et barn som er Herren. 3 vise mænd tilbad ham, undfangelsen skete ved Helligånden. Alligevel bringer de ham til templet for renselse. De følger loven som almindelige folk. De kræver ingenting. Tværtimod udholder de lovens krav og gør deres pligt.

Evangeliet peger på flere ting i vores liv, men altså særligt på vores trofasthed og vores ydmyghed, og de to ting er svære at kombinere. For når vi er trofaste føler vi hurtigt vi fortjener noget, at vi kan hoppe over det svære og få en belønning – sole os i vores egen storhed. Når vi gør det fører det os ofte til fald – til nederlag i vores liv. Der oplever vi ægte smerte og tolker det ofte som Guds fravær. Lad os derfor i dag blive trofaste i vores kald både som troende og i vores familieliv, og opfylde vores pligt. Da vil Gud møde os i vores drømme og gribe os i vores nederlag.

Og lad os ikke glemme kyndelmissen i dag – lysets fest – sne og salt er under vores støvler, men lyset kan aldrig slukkes for os, for verdens lys er stærkere end det mørke vi ser udenfor. Verdens lys bringer vinteren til ende, og på samme måde vil lyset gå vores drømme i møde.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Fremstilling 2014

Feb 02 2014

Spændende vinterferie tilbud fra DUK!

Udgivet af

DUK inviterer alle medlemmer til en spændende vinterferie aktivitats uge i vinterferien. Vi håber, så mange som muligt tilmelder sig til aktivitater.

Tusind tak til Anton og udvalget for dette flotte initiavtiv.

ARRANGEMENTER FOR DUK-MEDLEMMER

Program:

Søndag d.16 feb:

Hyggeaften med spisning fra kl 16.00 – 21.00. (Pris 20 kr)

Tilmelding:

Mandag d.17 feb:

Svømning med spisning evt. efterfulgt af en tur på biblioteket fra kl.9.00 – 14.00. (Pris 30kr)

Tilmelding: 

Tirsdag d.18 feb:

Hyggeaften med spisning fra kl 16.00 – 21.00. evt se film (Pris 20 kr)

Tilmelding:

Onsdag d.19 feb:

Is stadion fra kl 18.00 – 21.30 med spisning. Børn koster 50 kr (entre + leje af skøjter) og voksne 60 kr.

Tilmelding:

Skriv jer endelig på de datoer I kan. Børn under 6 år er gratis. Hvis nogle forældre vil hjælpe, er de mere end velkommne.

Kontaktpersoner: Malar (35123408) og Anton(22254947)

Vi glæder os til at tilbringe vinterferien med jer

Hhilsen:  DUK bestyrelse

Comments Off on Spændende vinterferie tilbud fra DUK!

Nyere indlæg » - « ældre indlæg