May 31 2014

Pastor Judes Kristi himmelfarts prædiken 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra torsdags kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for Ascension Day can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes Kristi himmelfarts prædiken 2014

May 31 2014

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2014

Udgivet af

Kristi Himmelfart 2014.

Ev: Matt 28, 16-20

Når vi kigger op i himlen, er den sommerblå, så kan vi få den tanke at himlen er uendelig – at himlen kan føre mennesker i komplicerede maskiner helt til månen og endnu længere væk end det. At himlen kan gemme alt så langt væk at det ikke kan findes igen. Vi kan få den tanke at det også gælder Jesus. Han op for til Himlen – en smuk sommerhimmel og så blev han væk for både dyr og mennesker i denne verden.

Da Jesus brød gravens grænser påskedag lavede han et hul mellem døden og denne verden. Han banede en vej som ikke var menneskers vej, men Guds vej mellem død og levende. I dag bryder Jesus endnu en grænse foran vores øjne. Han laver et hul mellem døden og Himlen. Heller ikke denne vej er menneskers vej, men Guds vej.

Vi kan kigge op i den uendelige himmel og tænke, at deroppe bliver ting væk – deroppe hersker mystik og flere spørgsmål end svar, men vi kan også tænke at Jesus steg derop. Han steg op i Himlen den dag hans gerninger her på jorden var afsluttet. Han er ikke væk. Han har ikke gemt sig i det uendelig endelige. Nej, for at give os trøst og svar på alle vores spørgsmål, har han brudt grænserne mellem døden og livet, og i dag bryder han grænsen ned mellem mørket her på jorden og lyset i Himlen.

Det er ikke en menneskets vej. Det ved enhver som har lagt en af deres elskede i graven. Uanset mængden af tårer og savn kan vi ikke bryde den tunge grænse der er mellem døden og livet. Ej heller er det evige lys i Himlen menneskers lys. Lyset er givet til os af Gud, som et bevis på at Himlen eksisterer.

I dag baner Jesus vejen for os til Himlen, og han har sagt til os at også vi kan gå den vej. I Evangeliet taler han til os: ’Og se, jeg er med Jer alle dage indtil verdens ende’. Også vi kan gå ad Kristus-vejen, men indtil vores dødstime kommer, må vi gå menneske-vejen. Vi må holde os til den adresse der står på det gule sygesikringskort. Der er vores bolig. Derfra går vi ud. Jesus derimod har taget bolig i Himlen. Der bor han nu, men Jesus har ikke kun sin adresse der. Han bor i det høje i lyset, men også i ethvert hjerte i mørket. Han lytter til skønsang i det høje og klagesang i det dybe.

Med Himmelfarten kunne disciplene og vi blive bange for at Jesus bliver fjern for os. Vi kan blive nervøse og tænke at han stiger op, og væk fra vores liv, men vi må tænke på hans ophøjelse på en anden måde. Jesus stiger op over vores problemer, sorg og glæde. Han stiger derop hvor han kan se på det hele på afstand. Som helikopteren over Aalborgs gader til karnevallet kan Jesus fra det høje komme ned tæt på os, når der kaldes på ham, og uanset om han føles tæt på eller langt væk, så ved vi han er der og holder øje.

Når vi ser Jesus på malerier hvor han stiger op til Himlen, er det fælles for de fleste at hans hænder peger ned mod jorden. Hans hænder strækkes ud efter mennesket, som om han griber fast i os. Lad os derfor i dag fejre Himmelfarten, og glædes over at der er åbnet et hul mellem mennesket og det evige lys. ’Jeg er med Jer alle dage’ lyder hans ord til os. Han sidder ved Gud den Almægtige højres hånd, og han skal komme igen for at våge over ethvert menneske, hvis hjerte trænger til trøst. Lad os hver dag række ud efter hans hænder, når han kommer os i møde.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2014

May 30 2014

1. Kommunion – Tillykke!!

Udgivet af

IMG_0489

Søndag den 25.05 var der 1. Kommunion for Thomas, Andreas, Benny, Phillip og Maciej.- Pastor Jude henvendte sig i særlig grad og på en meget speciel måde til børnene under sin prædiken. Han tog et ciborium med ukonsekrerede hostier, og begyndte at spise af dem. Han forklarede, at han ikke havde spist morgenmad endnu, at han var meget sulten, og spurgte, om der var noget galt i, at han snuppede et par. Børnene var i første omgang målløse :-). Pastor Jude spurgte dem, om hvornår hostierne blev til Jesu Kristi kød? Da gik det nok op for dem hvad det hele handlede om. Derefter tog han et krucifiks, pegede på tabernaklet, og spurgte hvad forskellen var mellem de to. Det kom selvfølgeligt frem, at krucifikset symboliserede Jesus som død og korsfæstet, mens tabernaklet rummer den levende Jesus. Alt i alt en meget spændende og lærerig og ikke mindst morsom prædiken i børnehøjde.

Den højtidelige uddeling af 1. kommunionen var selvsagt højdepunktet under messen. Ledsaget af deres forældre fik hvert barn enkeltvis den 1. kommunion, efterfulgt af forældrene. Efter ceremonien var der gaver til børnene, til kateketerne Lalin og Nishanti og ikke mindst til pastor Jude – og sædvanen tro klapsalver. Efter messen blev der stillet op til fotografering, og der var en lille reception i menighedslokalet.

PS: Jeg beklager, at jeg ikke var tilstede til firmelsen lørdagen forinden. Men jeg er sikker på, at der kommer de sædvanligt fine billeder taget af Joy, både fra denne begivenhed samt fra 1. kommunionen.

Mark

[ Click here for English version ]

Comments Off on 1. Kommunion – Tillykke!!

May 26 2014

Pinse appel

Udgivet af

 

Anton skriver,

Hej Allesammen!

Pinsen nærmere sig og,  traditionen tro, vil vi gerne afslutte den med en fest. Men for at det kan blive en succes, har vi brug for jeres hjælp. Vi vil gerne server mad og specialiteter fra alverdens hjørner. Hvis alle kommer med noget mad/retter fra deres hjemland, vil det bidrag til en uforglemmelig fest for os alle.

TAK !

med venlig hilsen,

Anton A

22 25 49 47

Anton writes that we will celebrate Whit Sunday with a party as we usually do. He would like us all all to come with an ethnic dish, cake or savoury. A list has been put up in the congregational hall.

His tel. nr. is: 22 25 49 47

 

 

Comments Off on Pinse appel

May 26 2014

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday can now be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

May 26 2014

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

Prædiken  til den 6. søndag i påsken 2014 (1.kommunion)

Ev: Joh 14, 15-21 

De fleste som har en ægtefælle eller forældre har nok hørt de samme ord som Jesus siger i dag. ’Elsker du mig, så….’ ; altså ’Elsker du mig…. Elsker du mig virkelig, så holder vi juleaften hos mine forældre’

’Elsker du mig virkelig, så tager vi derhen hvor jeg gerne vil på ferie. Elsker du mig, så rydder du op på dit værelse nu’.

Når vi siger sådan er det lidt som en trussel mod den anden. Vi sætter et målesystem op, der skal bevise den andens kærlighed til os, og er den anden ikke villig til at vise os den kærlighed, så er vores elskede dumpet. De kan ikke bestå vores kærlighedsprøve.

Når Jesus siger disse ord i dag lyder ordene anderledes. Han er ikke ude på at måle os, eller dømme vores kærlighed til ham ude eller inde. I stedet siger han disse ord for at give os en forsikring for fremtiden, som skal beskytte vores sjæl og legeme. Den forsikring han taler om hedder Helligånden, og Jesus lover os at elsker vi ham, følger vi hans bud, så vil vi aldrig være alene, for Helligånden vil være med os alle dage.

Han giver os dette løfte i en tid hvor vi har gennemgået store følelser i påsken. Velkomsten til Jerusalem, døden på korset, opstandelsen, Jesus der viste sig for Thomas og mændene som var på vej til Emmaus. Snart kommer Kristi Himmelfart, så Jesus ved at dette er de sidste dage, og han vil ikke efterlade os faderløse. Jesus ved at mennesket er svagt, at hvis han ikke giver os noget at huske ham på, vil vi glemme ham. Derfor gav han os legemet og blodet, og i dag en forsikring for, at husker vi ham, så glemmer han os ikke.

Helligånden er Guds stemme. En advokat der taler til os fra Himlen, og som viser os vejen, for Jesus beder os ikke om en lille ting i dag, og overladt til os selv ved både Gud og mennesker at vi vil fejle. Jesus siger: ’Hold mine bud’ og vi ved sikkert fra vores eget liv at det ønske er svært at opfylde hver eneste dag, for famlende føler vi os frem og kommer forkert af sted. Hver dag har sin plage, og giver os alle muligheder for at gå andre veje end dem som Jesus har beskrevet.

Mange regler som er lavet i samfundet eller normer som er opstået af sociale grunde, trækker os hele tiden i en anden retning end den verden som Jesus ønskede for os. Der er krige som graver dybe kløfter mellem mænd og kvinder, sorte og hvide, rige og fattige. Hele verden er drevet af forskelle, opdelinger, hegn, låse og magtkampe, og intet af alt dette peger mod et liv med buddet om kærlighed til Gud og din næste.

Når vi ser på alt det der foregår i verden og i vores eget liv, kan vi tænke at Helligånden nærmest kan være ligegyldig, eller i hvert fald alt for blid, til at kunne rette op på alle de fejl vi begår. Lad os ikke glemme at Helligånden er stærk nok til at puste ånden gennem lukkede døre, mildne kolde hjerter og sætte nye tanker i gang i vores hoved. Helligånden leder os ikke på vej med våben, magt og vold. Helligånden er kærlighedens advokat, som puster nye vinde ind i vores liv, men lader os stå fast hvis vi insisterer.

Lad os med den tanke at Jesus lover os denne hjælp i vores liv, virkelig tage imod hans bud om kærlighed og følge med ad de veje hvor Helligånden skubber kærligt til os. Stå ikke fast, og slå ikke rod i ondskab eller magt, men se på hver dag hvor meget plads de bud Jesus taler om har i livet. Tag ordene med i bønnen ’Kom du Helligånd’ og vær rede til at Gud vil ændre livet på helt nye måder.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

May 24 2014

Læsningerne til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

6. SØNDAG I PÅSKEN 2014

Søndag d.25. maj (hvid)

 

1.L.: Apostlenes Gerninger: kap.8, v.5-8 og 14-17.

2.L.: 1. Peters Brev: kap.3, v.15-18.

Ev.:  Johannesevangeliet: kap.14, v.15-21.

 

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Jude.

(Den er også 1. kommunionsmesse)

 

Læsningernes tema:

’Sandhedens Ånd

Vi fejrer Kristi Sandhedens Ånd over kirken; kilden til kirkens kristne budskab til verden’.

(Cf. The Sunday Missal)

The Theme of the Readings:

The Spirit Of Truth

We celebrate the coming of Christ’s Spirit of truth on the church, the source of the Church’s proclamation of the Christian message to the world’.

(Cf. The Sunday Missal)

 

Comments Off on Læsningerne til d. 6. søndag i Påsketiden 2014

May 18 2014

Ny ministrantliste: maj – november 2014

Udgivet af

Kære  forældre og ministranter,

Tak for jeres arbejde fra januar indtil nu.

Under linket: DUK kan du læse, hvornår du har en tjeneste. Vi ses til den nye sæson.

Vh. Joy.

Comments Off on Ny ministrantliste: maj – november 2014

May 18 2014

Udgivet af

Ministrant liste fra Maj 2014 til November 2014

  • Ministranterne skal møde 15 min.før messe.
  • Hvis man er forhindret i at møde op, så send venligst en SMS:

 Joy Sebastian 23 20 39 09

 

UGE: DATO: LYS: MINI: KORS:
21

1.kommunion

25/05 Amanda

Andrew

Jayson

Tania

Tanuya
22 01/06 Andrew

Andreas

Sarina

Amanda

Tania
23

Pinse

08/06 Andreas

Benny

Jessica

Sarina

Jayson
24 15/06 Benny

Amanda

Tania

Jessica

Tanuya
25 22/06 Andrew

Jessica

Amanda

Benny

Jayson
Skoleferie
32 10/08 Andreas

Benny

Sarina

Jayson

Tania
33 17/08 Benny

Andreas

Jessica

Jayson

Tanuya
34 24/08 Andrew

Amanda

Sarina

Tanuya

Tania
35 31/08 Andreas

Benny

Amanda

Andrew

Jayson
36 07/09 Benny

Jessica

Sarina

Amanda

Tanuya
37 14/09 Andrew

Sarina

Jessica

Tanuya

Jayson
38 21/09 Andreas Jessica Tania

Amanda

Tanuya
39 28/09 Benny

Andrew

Jessica

Sarina

Jayson
40 05/10 Andrew

Andreas

Sarina

Tanuya

Tania
41 12/10 Andreas

Sarina

Amanda

Jessica

Tanuya
42 19/10 Andrew

Benny

Jessica

Sarina

Jayson
43 26/10 Andreas

Amanda

Tania

Sarina

Tanuya
44 02/11 Benny

Andrew

Amanda

Andreas

Tania
45 09/11 Andrew

Sarina

Jessica

Amanda

Jayson

 

Comments Off on

May 15 2014

Børglumkloster udflugt

Udgivet af

GILBERTO – VORES PRÆSTESTUDERENDE ER KOMMET MED ET SPÆNDENDE FORSLAG OG HAR LOVET AT TAGE MED OS

DUK BAKKER OP MED AT ARRANGERE TUREN:

HVOR?

BØRGLUM KLOSTER OG VREJLEV KIRKE

HVORNÅR?

LØRDAG D. 7 JUNI 2014

HVORDAN?

MED BUSSEN (FÆLLES TRANSPORT)

TIDSPUNKT?

AFGANG FRA KIRKEN : KL. 10
ANKOMST TILBAGE TIL KIRKEN: CA. KL. 17.30

PRIS?

GRATIS !!!

HVEM?

ALLE BØRN OG VOKSNE I MENIGHEDEN

HVORFOR?

FORDI VI VIL MEGET GERNE LAVE ET ARRANGEMENT HVOR VI ALLESAMMEN KAN DELTAGE SOM EN STOR FAMILIE 

HVAD SKER DER?

RUNDVISNING I BØRGLUM KLOSTER, BØN, LEGE,
FROKOST, HYGGE, BESØG I KIRKEN, OG MERE HYGGE…

DUK SERVERE MADEN, DRIKKEVARER OG SNAKS GRATIS TIL ALLE BØRNENE.

FORÆLDRE OG VOKSNE SKAL SELV TAGE MADPAKKE OG DRIKKEVARER MED.

TILMELDNING ER NØDVENDIGT OG BINDENDE DA VI SKAL BESTILLE BUS OG SØRGE FOR MADEN.

TILMELDING TIL: (SMS ER OK)

OPHELIA :30 26 45 36
ANTON : 22 25 49 47
JOY:23 20 39 09

SIDSTE DATO FOR TILMELDING: LØRDAG D. 17 MAJ 2014

OBS! OBS! OBS! DENNE UDFLUGT ER VORES AFSLUTNINGS-ARRANGEMENT FOR TROSUNDERVISNING OG ER DERFOR OBLIGATORISK FOR ALLE “UNDER- VISNINGSBØRN”. UNDERVISNINGEN FOR DENNE SEASON SLUTTER HERMED.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN EFTER SOMMERFERIE.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Børglumkloster udflugt

« ældre indlæg