Aug 31 2014

Menighedsråds referat

Udgivet af

Referatet fra MR mødet holdt  fornyligt,  kan læses under sognets hjemmeside: www.katolsk-nord.dk

 

Comments Off on Menighedsråds referat

Aug 31 2014

Messetiderne til september 2014 ajourført

Udgivet af

Messetiderne og tilbedelsestiderne kan nu læses under linket: kalender eller på forsiden under ‘Begivenheder’.

NB: Hver fredag tager Pastor Dominique  Tilbedelsen og Messen. Læg mærke til, at selve messen starter  kl. 16.30  og ikke kl. 17.00

Comments Off on Messetiderne til september 2014 ajourført

Aug 30 2014

Opsætning af hegn

Udgivet af

foto 1a (4)

Vi er nu ejere af et flot nyt hegn takket være Anton, som har både  bestilt skiltene og hegnet, samt har samlet en gruppe, som har givet af deres tid til at sætte det hele op. Alle tjener en stor tak for deres arbejde og engagement for kirken.

Flg. deltog i opsætningen af hegnet: Robi, Thas, Paul, Sri Rajan og hans ven fra England, samt Hindu venner fra Frederikshavn.

Der er flere billeder under linktet: Galleri

Comments Off on Opsætning af hegn

Aug 30 2014

Læsningerne til d. 22. alm. søndag 2014

Udgivet af

22. ALM. SØNDAG 2014

Søndag d. 31. august

1.L.: Jeremias’ Bog: kap.20, v.7-9 

Sl 63, v.2-6 og 8-9.

Resp.:’ Min sjæl tørster efter dig, Herre min Gud’. 

2.L.: Brevet til Romerne: kap.12, v.1-2. 

Ev.: Matthæusevangeliet: kap.16, v.21-27.

Kollekt for Caritas Danmark

Messen er kl. 13.00 og er fejret af Pastor Mikolaj

(sidste gang inden han rejser til Island!)

Comments Off on Læsningerne til d. 22. alm. søndag 2014

Aug 24 2014

Pastor Judes prædiken fra i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken for d. 21. alm. søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for today can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i dag

Aug 24 2014

Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag 2014

Udgivet af

Prædiken til d. 21. almindelige søndag 14.

Ev: Matt 16, 13-20

Hvem er Jesus? Det er faktisk et godt spørgsmål at stille for der findes mange svar. Selvom vi her inde i denne kirke bekender den samme tro, vil også vi have forskellige svar. Hvem er han? Én vil sige: ’Han døde på korset for vores synder’. En anden vil sige: ’Han frelste mig fra sygdom og nød’. Møder vi nogen udenfor kirken vil de måske svare: ’Jeg kender ham ikke’.

I dag stiller Jesus præcis det spørgsmål: ’Hvem er jeg?’ Jesus leger en gætteleg med sine disciple og ikke alle klarer sig lige godt. Men så kommer turen til at gætte til Peter: ’Hvem er jeg?’ og Peter svarer: ’Du er Guds Søn’. Peter svarer ikke sådan fordi han er særligt klog, eller særligt har studeret skrifterne. Vi kan læse mange eksempler på at Peter dummer sig, og Jesus ved det. Jesus ved at Peter ikke er perfekt – han er kun et menneske, og er som mennesker er flest – nemlig et menneske der begår fejl.

Sådan møder vi Jesus når han giver ansvar til den fejlende Peter. Sådan møder vi Jesus når han drager omsorg for den fattige enke. Sådan møder vi ham mange gange når han gør godt mod de som med ydmyghed kommer ham i møde. Vi møder også Jesus når han irettesætter dem som fokuserer på dem selv – siger de er bedre – eller peger med deres fingre på andre.

Evangeliet viser os at Gud ikke kun er til for en udvalgt gruppe, eller en bestemt slags mennesker. Han er til for alle som bekender at ’ja, Han er Gud’. For at komme frem til den konklusion må vi dyrke vores tro og udvikle den. Netop derfor skal vi i dag skrive alle børnene op til undervisning – den undervisning som skal lede hen mod deres 1. kommunion og firmelse. Det er nemlig en måde at grave dybere ned i troen på og på den måde kunne bekende at ’Ja, Gud er Gud og Jesus er Guds Søn’.

Når vi siger sådan bliver også vi en klippe som Gud kan bygge sin kirke videre på. Vi bliver en rigdom for Guds kirke, for når vores tro er klippefast, er den værd at bygge videre på. For at blive mindet om at Jesus er Guds Søn må vi komme her i kirken, vi må være aktive med vores tro, vi må give den videre. Tror vi at vi får et evigt diplom på vores tro sammen med vores dåb eller firmelse tager vi fejl, og når nogen spørger os: ’Hvem er Jesus?’ vil vi som de andre disciple svare forkert. Troen er som kærligheden – den kan ikke gemmes væk og kun tages frem ved særlige højtider. Tænk om en mand kun elskede sin kone når det var jul og påske! Nej troen og kærligheden må vi værne om hver dag og beskytte det ved altid at puste nyt liv i vores handlinger.

Evangeliet inviterer os i dag til virkelig at overveje hvem Jesus er for os, for som der står skrevet i teksten vil vi binde det i Himlen som vi binder her på jorden, og det vi løser her på jorden skal være løst i Himlen. Lad os derfor alle gå dybere ind i vores tro og løse os selv fra vores egne veje. Må alle forældre til børn der skal starte undervisning gå med børnene ind i al den viden de får det næste år, så det bliver en fælles opgave at lære om troen i familierne.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag 2014

Aug 24 2014

Farvel Pastor Mikolaj

Udgivet af

image

 

Efter 6 år i sognet, den længste periode han havde levet samme sted, er Pastor Mikolaj nu på vej til Island i Missio ad Gentes tjeneste. Mikolaj har gjort stor indtryk på mange af os, både med sine betydningsmættede prædikener og sit imposante væsen. For mange af os var han en dygtig skriftefader, og interessant samtale partner. Dog var vi alle sammen en gang imellem nødt til at bære over med hans tendens til glemsomhed, jeg var dog aldrig i tvivl om, at han havde travlt med mange ting, og så kunne en aftale glippe hist og her.  Pastor Mikolaj havde altid tid til at møde de mennesker der havde behov for en samtale, også udenfor kalenderen.

Efter messen den 24/8 var der tid til en lille reception og taler i menighedslokalet, hvor mange benyttede sig af muligheden for personligt at sige farvel, og ønske ham held og lykke, samt Guds velsignelse til sit nye kald mod Nord. Tak for din tjeneste hos os, Pastor Mikolaj :-)

Mark

[ Click here for English version ]

Comments Off on Farvel Pastor Mikolaj

Aug 22 2014

Læsningerne til d. 21. alm. søndag 2014

Udgivet af

21. ALM. SØNDAG 2014

Søndag d. 24.august

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 22, v.19-23;

Sl 138, v.1-2, 2c-3 og 6+8bc.

Resp.: ’Herre, din trofasthed varer til evig tid,

opgiv ikke dine hænders værk!’

2.L.: Brevet til Romerne: kap.11, v. 33-36.

Ev.: Matthæusevangeliet: kap.16, v.13-20.

Messen er kl. 13.00 og fejres af Pastor Mikolaj

Efter messen er der en reception, hvor vi siger farvel til Pastor Mikolaj, som skal til Island

Comments Off on Læsningerne til d. 21. alm. søndag 2014

Aug 22 2014

Nye undervisngsdatoer 2014 – 2015

Udgivet af

Kære forældre,

Vi har lavet en ny undervisningsplan gældende fra d. 7. sept. til og med d. 14. juni 2015. Den ligger under linket: DUK

Husk at melde fra i god tid til enten Lalin, Joy eller mig, Ophelia.

Vi glæder os til at komme i gang igen.

Undervisningsholdet.

Comments Off on Nye undervisngsdatoer 2014 – 2015

Aug 22 2014

Undervisningsdatoer: 7. sept. – 14. juni 2015

Udgivet af

UNDERVISNINGSDATOER  :   SEPTEMBER 2014   –   JUNI 2015.

UGE.                           DATO.            TIDSPUNKT.
36.                              7.  Sept.              11.15  –  12.45  (Før messen)
38.                              21.Sept.                             ”
40.                              5.  Okt.                               ”
42.                              19. Okt.               Efterårsferie: 

                                                             ingen undervisning

44.                              2.   Nov.              11.15  – 12.45
46.                              16. Nov.                            ”
48.                              30. Nov.                           ”
50.                              14. Dec.              Julefest
52.                              28. Dec.              Juleferie – ingen undervisning
2.                                11. Jan 2015.    11 – 12.30. OBS !  (Efter messen)
4.                                25. Jan.                      ”

6.                                8.   Feb.                      ”
8.                                 22.Feb.              Vinterferie – ingen undervisning
10.                               8.   Mar.             11 – 12.30
12.                               22. Mar.                   ”
14.                               5.  April.            Påskeferie – ingen undervisning

16.                               19.April.           11 – 12.30
18.                                3.  Maj.                    ”
20.                               17. Maj.                   ”

22.                                31.Maj.                    ”
24.                                14.Juni.             Afslutning

Comments Off on Undervisningsdatoer: 7. sept. – 14. juni 2015

« ældre indlæg