Nov 29 2014

Læsningerne til d. 1. søndag i Advent 2014

Udgivet af

1. SØNDAG I ADVENT 2014

Søndag d.30. november.

 1.L.: Esajas’ Bog: kap.63, v.16b-17,19b; kap.64, v.1,2b-7.

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.1, v.3-9.

Ev.: Markusevangeliet: kap.13, v. 33-37.

 (1. søndag i advent indleder tekstrække B.)

Messen er kl. 13.00 og fejres af Pastor Dominique.

(Der er en DUK Adventsfest efter messen)

Comments Off on Læsningerne til d. 1. søndag i Advent 2014

Nov 27 2014

Årets julehygge

Udgivet af

jul2014

Comments Off on Årets julehygge

Nov 26 2014

Pastor Judes Prædiken fra sidste søndag.

Udgivet af

Lidt forsinket kommer Pastor Judes prædiken, som kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the last Sunday in the church year – rather delayed – can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes Prædiken fra sidste søndag.

Nov 26 2014

Pastor Judes Prædiken

Udgivet af

Jesus Kristus Universets Konge.

Søndag den 23. november 2014.

Ev.: Matt. 25, 31 – 46

Når vi bliver givet et ansvar for noget, så føler vi at vi har en værdi. Jo mere ansvar vi får på arbejdet jo mere værdi viser vores bankkonto, og jo mere ansvar vi giver til vores børn, jo mere forstår de, at noget afhænger af om de lever op til deres ansvar eller ej. På den måde lærer de at andre i familien regner med dem – regner med at de bærer skraldeposen ud, eller regner med at hunden bliver fodret, og hvis aftalerne ikke overholdes har det en konsekvens. Affaldet ligger i køkkenet og hunden bliver sulten.

Sådan gives vi alle et ansvar for noget i livet, og ubehageligt er det for det menneske om hvem nogen siger: ’Han er ikke værdig til et have et ansvar. Ham kan man ikke regne med’. Men selv ham, – ham som ingen tør stole på, han bærer også et ansvar, og det gør også du og jeg. Gud gav os nemlig et ansvar den dag vi blev født. Han gav os ansvaret for livet – at udvikle det og forvalte vores talenter på en måde, så vi kan stille os foran Menneskesønnen den dag han kommer.

For sådan hører vi i evangeliet, at den dag Menneskesønnen kommer, den dag skal mennesket stå foran ham og de som har båret deres ansvar, de skal stå til højre og være de velsignede, og tage del i Guds Rige, sådan som Gud bestemte, da Han skabte mennesket.

Til venstre vil de der ikke tog deres ansvar alvorligt stå. De vil være de forbandede og være udelukket fra Guds Rige og sådan vil de sendes væk derfra til en evig straf.

Vi må alle være bevidste om disse ord, i den måde vi lever vores liv på. At bære på et tungt ansvar er ikke altid det samme som en garanti for at se Guds Rige. Før den dag hvor vi står foran Kristus, Universets Konge, må vi forvalte vores ansvar godt og med stor samvittighed. Det er den måde vi bærer vores ansvar på, der afgør om vi kan gå til højre som de velsignede eller må gå til venstre som de forbandede.

Forvaltningen sker lige her midt i vores daglige liv. Kristus, Universets Konge er i ethvert menneske vi møder på vores vej. At forvalte vores ansvar sker ikke kun når vi knæler ned foran store statuer af Universets Konge i guld. Nej, forvaltningen sker ude på gaden hvor vi møder den der tørster. Det sker i fængsel, hvor vi møder den der har overtrådt landets love. Det sker når vi møder den syge, der mangler tøj. For hvad gør vi så?

Går vi forbi og kaster vores ansvar fra os? Måske retfærdiggør vi vores handlinger, fordi vi allerede har givet til en anden eller ydet støtte en anden dag. Måske tænker vi endda at det slet ikke nytter, for med al den nød i verden hjælper vores bidrag ingenting.

Vi må huske på at de lidende, de svage i samfundet alle er et billede på Kristus. De er hver i sær et symbol på Universets Konge, og når dagen kommer, så er det en glædens dag, for det er netop denne – den sidste dag – hvor Gud rækker denne vigtige gave frem til os, nemlig håbet. Det er også håbet vi står i hænderne med i dag. Det er den sidste dag i kirkeåret – den dag hvor vi kan samle alt det vi har hørt gennem året og reflektere over de glædelige budskaber.

Kristus Universets Konge, er en Konge der adskiller sig fra alle andre konger vi kender. Gud hersker over hele verden, men Han bruger ikke denne magt til at føre krig. Han peger ikke på nogen og skiller ingen ud. Han bruger derimod kærlighedens magt og giver os håbet i bytte for vores forvaltning af ansvaret for livet.

Bær derfor ansvaret for livet varsomt, også selvom vi af og til falder. Gud ved det – og Gud tænder igen og igen håbets flamme. Håbet om at vi vil rejse os og søge at forvalte livet så det bliver en Konge værdigt.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes Prædiken

Nov 20 2014

Læsningerne til den sidste søndag i kirkeåret 2014

Udgivet af

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE 2014

Søndag 23. november (34. alm. søndag) 

1.L.: Ezekiels Bog: kap.34, v.11-12 og 15-17.

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.15, v.20-26 og 28.

Ev.: Matthæusevangeliet: kap. 25, v.31-46.

Messen er kl. 13.00 og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til den sidste søndag i kirkeåret 2014

Nov 17 2014

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan findes under linket: Søndags Prædiken

Father Judes sermon from yesterday can be read in English under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2014

Nov 17 2014

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2014

(Undervisningssøndag)

Ev: Matt 25, 14-30

Hvis vi får 20 kroner af vores mor og far eller når vores løn kommer ind på kontoen den sidste dag i måneden får vi ofte at vide at det er bedst at spare lidt op, og at vi skal gemme noget. Enhver der har prøvet at bruge alle sine penge på én gang til en flot taske eller en tur på restaurant ved at dagene frem til der igen kommer penge er meget lang. Mens vi spiser havregryn eller ris lover vi os selv at vi aldrig gør det igen. Nu vil vi spare, og nu vil vi gemme pengene væk.

Det vi lærer er en helt modsætning til det Jesus fortæller os i dag, men vi må nok glemme tanken om pengene i evangeliet lidt. Det er en lignelse Jesus fortæller os, og er der noget mennesker forstår – ja, så er det en snak om penge. Alle har prøvet lykken ved at have dem og nogle har endda følt ulykke ved at have for mange af dem, og i hvert fald er det et emne vi allerede tidligt i livet kender til.

Hvis du bliver givet noget skal du bruge det og udvikle det siger Jesus. Et talent må man ikke gemme væk. Ja, talentet er måske som med pengene, men talentet kan også være som en blomst. Hvis vi stiller blomsten frem i lyset og vander den, så vokser den sig større og større og alle kan se dens smukke blomster. Stiller vi den væk, ned under en dyne og lader være med at vande den, så vil blomsten hurtigt visne og dø.

Og sådan går det også med vores talenter. De evner som Gud har givet os må vi bruge og udvikle. At gøre det er en simpel del af at følge Guds veje, frem for kun at vælge vores egne planer. Når vi bruger vores evner tjener vi Gud, og gemmer vi vores talenter væk, så går vi imod Guds vilje.

Gud har givet os alle talenter:
Nogen er dygtige til at synge eller fortælle om Guds ord
Nogen er gode til at skrive eller til at sælge ting i en butik
Andre er gode til at passe de syge eller lave mælk og ost

Det er alt sammen talenter, og dagen i dag kan vi bruge på at tænke på endnu flere talenter. Når vi skriver vores talenter ned på et papir, så inviterer det os til at tænke på hvordan vi kan bruge vores talenter og hvordan vi kan udvikle dem til noget der passer sammen med Guds plan for os.

Nogle gange når vi bruger vores talenter kan vi få kritik eller skæld ud. Andre kan blive misundelige på vores talenter eller tale dårligt om os. Sådan sker det ofte for politikere eller for dem der skal lede noget. Andre er uenige med dem, og som vi har set i TV den sidste tid, så holder disse mennesker sig ikke tilbage. De bruger grimme ord. Ord som sårer og ikke kan tages tilbage.

Vi har måske også prøvet det selv – vi har brugt et talent – et talent i at begynde et nyt venskab eller et talent i at hjælpe andre med en svær opgave, og så er vi blevet drillet eller skældt ud. Og et øjeblik er vi blevet fristet til at gøre som manden i evangeliet, nemlig grave vores talent langt ned i jorden og gemme det væk, for at undgå at andre vil gøre os ondt.

Men måske er det lige netop i de situationer at Gud holder øje med vores evner. Han kræver af os at vi står fast på vores talenter og bruger dem hvor de er til gavn både for Gud og mennesker. Vi må derfor fortsætte med at bruge vores evner i kærlighedens tjeneste, for Gud kræver ikke noget af os som Han ikke først har givet. Han gav os livet og kræver at vi bruger det. Han gav os talentet og kræver at vi udvikler det. Lad derfor Gud høste blandt os, hvad Han har sået.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2014

Nov 15 2014

Læsningerne til d. 33. alm. søndag 2014

Udgivet af

Læsningerne til den 33. ALM. SØNDAG 2014 

Søndag d.16. november 

1.L.: Ordsprogenes Bog: kap.31, v.10-13,19-20 og 30-31. 

2.L.: 1. Thessalonikerbrev: kap.5, v.1-6. 

Ev.: Matthæusevangeliet: kap. 25, v.14-30 eller 25,14-15.19-21.

Messen er kl. 13.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 33. alm. søndag 2014

Nov 12 2014

LU mødets referat fra d. 9.11.14

Udgivet af

Referatet af mødet kan læses under linket: Lokaludvalget.

William

Comments Off on LU mødets referat fra d. 9.11.14

Nov 12 2014

Referat af LU mødet 9.11.14

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 9. november

Til stede: Ophelia (O), S Derek (Suzanne (S), Derek (D), Lalin (L), Maria (M), Anton (A), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende:Klavs (K), Mark (M)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Derek.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. Fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden samt evt. nye punkter. Godkendt og ingen nye punkter

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: Gilberto (præstestuderende) tilbage til Kbh.

Præstemøde i Vejle næste uge.

b) MR: A konkluderede at der var intet særligt, men ref. Kan

læses på sognets hjemmeside.

c) PR Intet.

d) DUK: A orienterede om Advents (30.11) og julefesten (14.12.) i nærmeste fremtid. O supplerede med ekstra oplysningerne ang. priser og billeter mm.

e) Undv.: O fortalte, at det gik godt.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Planlægning af Advent og Jul (alle).

Advents krans (W), Juletræ (M), Juletræspynt ( Britta B. Thompsen) ansvarlig for opsætning og pynt). Julekrybben (L). Kort reception efter midnatsmessen (A)

Pkt. 5) Æbletræer (A).Intet nyt.

Pkt. 6) ‘Etnisk’ kaffeordning (L). I gang sat med en liste lavet af L.

Evt. Suzanne og Paul ønsker at tage ansvaret for rengøring af kirken.

Næste møde: Fastsættes senere.

Pastor Jude (sognepræst)

William (referent)

Comments Off on Referat af LU mødet 9.11.14

« ældre indlæg