Jan 31 2015

Læsningerne til Herrens Fremstilling (Kyndelmisse) 2015

Udgivet af

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. (Kyndelmisse).

Søndag d. 1. februar (4.alm.søndag)

 1.L.: Malakias’ Bog: kap.3, v.1- 4.

Sl 24, v.7.8.9.10.1.

Resp. ’Hærskarers Herre, han er ærens konge!’

2.L.: Brevet til Hebræerne: kap. 2, v.14 -18.

Ev.: Lukasevangeliet: kap. 2, v.22-40 eller 2,22-32.

Messen er kl.14.00 og fejres af Pastor Dominique.

(Efter messen er der en lille afskedsreception for Paul Zavier)

Comments Off on Læsningerne til Herrens Fremstilling (Kyndelmisse) 2015

Jan 28 2015

Messetiderne til februar 2015

Udgivet af

Alle messetiderne er skrevet ind på kalenderen for februar måned. Du kan læse dem ved at klikke på linket: Kalender eller ved at læse under rubrikken: Begivenheder på forsiden til højre.

Comments Off on Messetiderne til februar 2015

Jan 27 2015

Father Jude’s sermon

Udgivet af

Father Jude’s sermon for last Sunday has been translated into English and can be read under the link: Søndags Prædiken

William

Comments Off on Father Jude’s sermon

Jan 26 2015

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from yesterday will appear shortly.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 26 2015

Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag (Skt. Ansgar) 2015

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag 25. januar 2015.

Ev: Mark 1, 14-20

I fattige lande er der mennesker der lige nu dør af sult. Her i Danmark har vi mad – mere end vi kan bruge selv. På hospitaler er der mennesker som lige nu dør af AIDS. Her i Danmark har vi medicin – mere end vi kan bruge selv. Ude på gaden går der lige nu mennesker rundt som ikke har noget sted at bo. Vi har huse med varme og plads – mere end vi kan bruge selv.

Sådan er verden delt op i rig og fattig, heldig og uheldig, retfærdig og uretfærdig. Sådan er verden delt op på grund af politik, økonomi og grådighed, og vi kan kigge på alt det, og have svært ved at få verden til at hænge sammen med ordene: Du skal elske din næste som du elsker dig selv.

Men Jesus giver os ’gode nyheder’ i dag. Han siger til os: ’Guds rige er kommet nær. Omvend Jer og tro på evangeliet’. Han vil at det skal gå os anderledes, at vi virkelig tør elske vores næste. At vi vover at turde dele ud af vores reserver til dem som ingen reserver har. Det gælder både mad og medicin, men måske især ord, tilgivelse og kærlighed.

Hvis vi deler ord, tilgivelse og kærlighed ud, så er det en måde for os at omvende os på. Vi må bremse op i dag og se at tiden er virkelig inde. Det er nu vi må lave alting om, for Guds rige er nær – ja, vi står midt i det. Det rige som Gud har skabt for os er lige foran vores øjne. Vi har vores frihed til at sige at det vedkommer ikke os, at vi kigger på det i morgen, at vi finder det gode frem når vi engang får tid. Men det er en gratis måde at tro på, og vores tro kræver langt mere af os.

Vi kan se det i evangeliet. Jesus kalder på fiskerne for at gøre dem til menneskefiskere. Straks smider de garnet fra sig og følger ham. De aftaler ikke en ny tid og kigger i deres kalender. De beder ikke Jesus om at komme en anden dag. De smider alt hvad de har i hænderne og så går de med, i tillid og troen på at Jesus vil skabe en ny fremtid for dem. På samme måde kræver troen vores nærvær. Giver vi ikke ordet, tilgivelsen og kærligheden opmærksomhed så fjerner vi os fra det, og bringer os i fare for at blive styret af verdens politik og grådighed.

I denne tid kan man høre meget i TV der kan gøre os bange for at tro. Vi har set hvordan religion kan blive et tema når talen falder på verdens ondskab, og vi ser hvordan nogen farer frem og vil forbyde det hele – alt det der religion. Disse overskrifter kan gøre os triste og få os til at være stille, og udsætte vores omvendelse til i morgen, for der er stærke kræfter overalt i verden der vil dele stat og kirke – flytte troen hen på små TV kanaler og gemme alt det med Fader Vor væk.

Jesus kalder på mennesker for at alle skal følge ham. Han opfordrer os til at følge ham ind i en verden af tilgivelse. En verden hvor alt deles ud til dem har mangler. En verden hvor kærligheden bruges som våben mod det der nedbryder mennesker. Ja, han opfordrer hele menneskeheden til at vende sig rundt og se på evangeliet, og forstå med egne øjne at dér er den nye fremtid vi kigger på. Jesus er ikke kun en skikkelse der står ved vores dødsleje. Han er ikke kun en figur man kan kalde på når man oplever modgang.

Nej, Jesus er verdens lys som lyser for os når menneskets flamme slukkes, og når verden drejer rundt om krige og tortur. Lad os bede for i dag at verden og os der er her tilstede vil se at det der er grundlagt af den tidlige kirke, af Sankt Ansgar som fejres i dag – at det er Guds rige, og at vi vil omvende os og tro på evangeliet!

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag (Skt. Ansgar) 2015

Jan 24 2015

Læsningerne til d. 3. alm. søndag 2015 (Skt. Ansgar)

Udgivet af

ANSGAR, bispedømmet Københavns første værnehelgen. (3. alm. Søn. 2015)

Søndag d. 25. januar (hvid)

1.L.: Esajas’Bog: kap. 52, v.7-10.

2.L: 1. Brev til Korinterne: kap. 1, v.18-25.

Ev.: Markusevangeliet: kap. 1, v. 14-20.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

(Kirketælling)

Comments Off on Læsningerne til d. 3. alm. søndag 2015 (Skt. Ansgar)

Jan 20 2015

Referatet af LU mødet d. 18.1.15

Udgivet af

Dette referat kan læses under linket: Lokaludvalget

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 18.1.15

Jan 20 2015

Minutes from the Local Committee meeting

Udgivet af

We held our first LC meeting after Christmas  and since Mass is now at 2pm every Sunday the rest of this year that means we have to hold meetings either an hour before or after Mass.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Minutes from the Local Committee meeting

Jan 20 2015

Referatet fra mødet d. 18.1.15

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 18.januar 2015

Tilstede: Ophelia (O), S Derek Derek (D), Lalin (L), , , William (W), Pastor Jude (PJ), Mark (M)

Fraværende:Suzanne (S), Maria (M) Anton (A) Klavs (K)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden . Godkendt

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: PJ har været til et præstemøde. Han ganske kort

kommenterede den nye sognesammenlægning. Han er på ferie

fra d. 25.1.indtil 14.feb.

b) MR: W orienterede bl.a. om Janeens julehilsen fra USA og

oplæste hovedtrækket fra Formandens (Line) årsberetning.

c) PR Et ekstraordinært møde holdes i Kolding d. 28. marts vedr.

bispedømmets sognesammenlægnings planer.

d) DUK: O om en vellykket julefesten. Planlægning af et program

for de mindre medlemmer samt fastelavnsfesten 2015

e) Undv.: O kunne oplyse at alt fortsat går fint. Ingen

kandidater til 1. komm. og firmelse i 2015.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Vurdering af Advent og Jul (alle) D ønsker at børnene er mere involveret i juletræspyntning. Alle mente, at krybben var vældig flot. General tilfredshed.

Pkt. 5. Budget ønsker (W) . Intet særligt fra medlemmerne. A oplyste, at vi stadigvæk har 30.000 på rådighedsbeløbet.

Evt.

Næste møde:

Andre punkter:

a) L savnede en tamilsk bøn juleaften. M forklarede, at alt vedr. bønner skete i sidste øjeblik, men skal forbedres til næste jul.

b) En fra menigheden klagede over for megen snak i kirken efter messen: Flg. Kommentarer kunne noteres – at søndag er det eneste tidspunkt/ sted, hvor folk kan hilse på hinanden i løbet af ugen og at der er en relativ stilhed efter ca. 5 minutter. Vinter spiller en rolle, hvorimod om sommeren er folk ude på parkeringspladsen, når de snakker. Menighedssalen var generelt for kold til at hilse.

c) En fra menigheden ønskede at stearin pletter på sakristiets gulv bør fjernes. – DUK opgave? DUK vil se på opgaven.

d) Haven: Flemming og Bente (nye medlemmer) har tilbudt at hjælpe med haven. LU siger mange tak til dette flotte tilbud..

Næste møde: 22. februar.

Punkter til næste gang: Faste og Påske forberedelsen.

Pastor Jude (sognepræst)

William (formand og referent)

Comments Off on Referatet fra mødet d. 18.1.15

Jan 20 2015

Father Jude’s sermon from last Sunday

Udgivet af

Father Jude’s sermon is translated into English and can now be read under the link: Søndags Prædiken

William

Comments Off on Father Jude’s sermon from last Sunday

« ældre indlæg