Mar 31 2015

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra Palmesøndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from Palm Sunday can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Mar 31 2015

Prædiken til Palmesøndag 2015

Udgivet af

Prædiken for Palmesøndag 2015.

Ev: Mark 14, 1-15, 47

Hvis påsken var en film i biografen så ville vi sikkert sidde og råbe til skærmen lige nu. Jesus rider på et æsel, og vi ville råde til ham – ’Nej vend om! Rid den anden vej’. Vi ville holde os for øjnene som i en gyserfilm hvor morderen står lige om hjørnet, mens offeret går intet anende forbi.

Men filmen om påsken er ikke det samme som en gyserfilm. I filmen ved offeret ingenting. Det kan være en smuk kvinde, der går tur, og snart bliver hun overfaldet. Hun ved ingenting før det er for sent. Jesus rider ind i Jerusalem i dag på et æsel. Jesus ved alt. Intet af det der skal ske, er en overraskelse for ham. Faktisk er han SÅ sikker på hvad der skal ske, at han har fortalt alle om det.

Og vi kan sidde og blive ude af os selv, for hvorfor fortsætter han når han kender slutningen? Jesus fortsætter fordi der er noget der er højere end hans smerte. Der er noget der er bredere end hans liv som menneske. Han fortsætter fordi han rider ind i Jerusalem, og siger: ’Det er mig I leder efter’, for så at blive sat på korset. På korset hænger al menneskets skyld. På korset sidder alle de gange vi ikke turde, alle de gange vi har sagt en løgn. Der sidder alt det i vores liv som ikke harmonerer med Guds plan for os.

Jesus har taget alt det på sine skuldre for vores skyld, og samtidig giver han os sit løfte – at han vil tage alt det, og han vil bryde det ned og rejse det på 3 dage, for sådan vil vi se at alt det som Jesus rider mod i dag på æslet, – det er ikke endeligt. Døden har ingen magt, for på den tredje dag vil han stå op fra de døde.

Netop opstandelsen gør, at vores indre film om påsken ikke bliver en gyserfilm, men en film som inviterer os til eftertænksomhed om vores eget liv. Jesus rider ind i Jerusalem i dag med menneskets skyld på sine skuldre, og vi må spørge os selv: ’Hvilke af vores byrder bærer han på’?

Lad os tænke dybt på dette spørgsmål i dag og de kommende dage, for alle de svar vi finder vil pege mod opstandelsen på den tredje dag fra de døde.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Prædiken til Palmesøndag 2015

Mar 29 2015

Messetider i april 2015

Udgivet af

Alle messetider i april er nu ajourført. Klik på linket: Kalender eller på forsiden under ordet: Begivenheder

Comments Off on Messetider i april 2015

Mar 28 2015

Læsningerne til Palmesøndag 2015

Udgivet af

PALMESØNDAG 2015

Søndag d. 29.marts.

Palmeprocessionen:

Ev.: Markusevangeliet: kap.11, v.1-10 eller Johannesevangeliet: kap.12, v.12-16.

Messen:

1.L.: Esajas’ Bog: kap.50, v.4-7.

2.L.: Brevet til Filemon: kap.2, v. 6-11.

Ev.: Markusevangeliet: kap.14, v.1–15 og 47 eller 15, v.1-39.

Messen er kl. 14.00,fejres af Pastor Jude og starter i menighedssalen.

Comments Off on Læsningerne til Palmesøndag 2015

Mar 23 2015

Den 5. søndag i Fastetiden 2015

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 5. søndag i Fasten 2015.

Ev: Joh 12, 20-33

I denne uge kunne vi læse i avisen at der var nogle unge mennesker som skød på hinanden inde midt i shopping center. Én af mændene råbte: ’Jeg har skudsikker vest på!’ Vi må tænke at denne vest har reddet hans liv, for den beskyttede ham fra det der kom udefra.

Men hvis vi spoler hans liv lidt tilbage. Hvis vi spoler denne mands liv tilbage til da han stod derhjemme og tog tøj på, så må vi spørge os selv HVORFOR tog han den skudsikre vest på? Til hvilket formål har han købt den? Da jeg så det tænkte jeg mest på hvad det egentlig nytter at gå med skudsikker vest på når døden tydeligvis er kommet indefra.

Døden er kommet indefra fordi tilliden er væk og angsten har vundet for denne mand. Jeg står her foran alle Jer med stor tillid til at ingen af Jer skyder mig, og derfor har jeg ikke vest på, for sådan siger mit hjerte mig: At ingen af Jer vil mig noget ondt. Vi lever sammen her i kirken i dag med den tanke som Gud har skabt os med – nemlig tanken om kærlighed.

Hvedekornet er omgivet af en hård skal. Den er svær at knække og ligner på en måde en skudsikker vest. Intet kan trænge igennem den udefra – men indefra er kraften stor. Livet kan vokse fra et hvedekorn. Skallen kan sprænges og der skabes nyt.

Jesus ved at han snart skal dø – om en uge står vi lige her og læser lidelseshistorien sammen. Vi ved hvad alle disse faste tekster peger på. Men lytter vi på teksten i dag og alle andre dage, erfarer vi at Jesus aldrig lader os tilbage med frygt. I Hans tale sætter Han ikke sin død overfor os, uden hele tiden at minde os om opstandelsen. Han fortæller os igen og igen at han vil bryde ud af skallen – han vil sprænge graven.

Ved at bryde den hårde skal indefra viser Jesus os at ’ja’ timen er kommet, men se! Jesus bærer ikke skudsikker vest. Han er ikke bange for det der kommer udefra. Jesus er ikke nervøs for den sorg og ulykke der rammer ham. Nej, i stedet kigger han på det der kommer indefra.

Vi kan tænke at det kan hjælpe os i vores liv. Mange svære ting vil ramme os gennem livet. Der vil være almindelige bekymringer. Vi vil opleve stor sorg. Vi vil opleve glæde der kan råbes op i Himlen, men lader vi os styre af det, vil vores evige liv, blive et evigt liv på jorden hvor sorg og glæde og alt det der er midt imellem vil kvæle os, fordi vi vil bruge resten af vores dage på at løbe efter det.

Kigger vi på det hele indefra, er vores udsigt pludselig en helt anden. Vi kan se på bekymringerne og på sorgen med tillid. Indefra kan vi kigge ud på det og huske ordene: ’Min sjæl er i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader frels mig! – nej Helliggør dit navn’. Sådan kan vi være i sorgen og være i denne verden indtil Jesus drager os til ham.

Lad os huske hvedekornet når vi går herfra i dag. Fra dets indre kan alt bryde ud – foråret smager morgenluft. Fra kernen strømmer dets varme og lad os med den tanke bryde ud af den skal der omgiver os. Vi må sprænge den hårdhed vi har omkring os. Vi må fjerne alt det der tvinger os på afstand af andre mennesker. Vi må forsones med det der holder os væk fra Gud. Fra vores indre kan livet rinde ud, alting kan forsvinde hvis vi ikke bryder den skudsikre vest. Men vover vi os ud i tillid til at kærligheden kan vinde, og vover vi at følge Jesus vil vi se, at hvor han er, dér skal også hans tjener være.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Den 5. søndag i Fastetiden 2015

Mar 23 2015

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 5. søndag i Fastetiden kan læses på linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 5th. Sunday in Lent can be read on the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Mar 21 2015

DUK’s Generalforsamling 2015

Udgivet af

DUK har holdt deres Generalforsamling for 2015, hvis referat kan læses under linket: DUK

En stor tak fra os ‘gamle’ til alle, som laver et stort stykke frivilligt arbejde på kirkens vejne for unge katolikker. Vi kan kun være stolte af dem!

[ Click here for English version ]

Comments Off on DUK’s Generalforsamling 2015

Mar 21 2015

Referat af DUK’s Generalforsamling 2015

Udgivet af

Referat af HUKs (DUK) generalforsamling d.8 marts 2015

Helligåndskirkens Unge Katolikker, Frederikshavn.

Tilstede:

Hoved repræsentant: Anton Alvision A.

Ophie,  Lalin, Joy, Malar, Robin,  Justin, Bernhard. Mark

Thanuya, Lisa, Tania,  Lucas, Thomas, Sarina, Andreas, Natasja, Amanda, Andrew,  Jayson, Rockson, Melani, Jan, Thanuya, Jachika, Tharseka, Sara, Jonas, Benny, Dagma, Sofia, Jan , Tobias, Maciz, Filip, Sofie, Martin, Jennifer, Bryan, Emil, Lena, Christina, Mutombo, Fligrace, Glormersine,  og mange små børn. (Der var rigtig mange tilstede.)

Referat:

 

1) Valg af dirigent og referent: Dirigent: Anton. Referent: Tania

 

2) Beretning af årets aktiviteter : Vi har ca. 76 medlemmer. Anton opsummerede årets aktiviteter: HUK har været flittig og holdt mange arrangementer for børnene og det har været et travlt år for både bestyrelsen og børnene. Vi har haft programmer både indenfor kirkens arealer og ude i byen. Vi har afholdt fester, hvor vi har fejret de følgende højtiderne sammen med menigheden: Fastelavn, Påske, Pinse, Skt.Hans,  Advent, Julehygge, Stor Julefest.

Disse arrangementer har været vellykket med stor deltagerantal, og DUK har kun fået en positiv     response fra menigheden.

Vi har derudover holdt mange hyggeaftener: en overnatning i præsteboligen, en filmaften (hos Ophelia) med kirkegårdsvandring og en forfest til fastelavn, hvor børnene selv fik lov til at male og pynte tønden. Der har også været en del sommeraktiviteter og udflugter, heriblandt til sommerland, biografen, en ministrantudflugt, Børglum Kloster og Vrejlev Kirke. Vi har også haft en boldspilaften.

I vinterferien blev der også til børnenes store glæde arrangeret ture til svømmehallen og isstadion, samt at der blev holdt hyggeaftner. I 2014 har DUK også deltaget i store arrangementer som:

  1. Kommunionsweekend i Skanderborg. (Lalin og Nisanthi),
  2. Firmelsesweekend i Århus (Malar)

Alle disse arrangementer kunne ikke have ladet sig gøre uden penge, derfor takker bestyrelsen. dem der hjalp DUK økonomisk.(f.eks. Frederikshavn kommune, vores sogn, Lokalpuljen  i DUK).

De forskellige aktiviteter og udflugter har skabt et større socialt fællesskab blandt børnene og det har udviklet deres venskab. Dertil har vi også modtaget stor ros fra menighedsråd i Ålborg og DUKs Hovedbestyrelse for vores engagement og aktivitetsniveau.

Anton takkede bestyrelsen for deres arbejde og det er især Ophelia, Malar, Joy og Lalin, Robin, Dineezia, Nishanthi og Tania.

Mange frivillige kateketer har været på spil for DUK : Ophelia, Lalin og Joy, Nisanthi og Malar. De fik også en stor tak fra Anton på DUK´s vejne.

Undervisningen på hver anden søndag  er der kommet mere struktur på, da det nu er delt op i 2  hold.

3) Godkendelse af regnskab 2014 og ændring af vedtægter:

 

Anton præsenterede regnskabet som blev godkendt.

4) Valg af bestyrelse: Formand: Tania

 

                                           Næstformand: Thanuya

 

                                          Kasserer: Jayson

 

                                         Sekretær: Lukas                                        

Ophelia, Mary, Anton, Lalin og Robin.

 

5) Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2015: Tania og Jayson blev valgt til at representere Helligåndskirken-Federikshavn.( Den 20/11 – 22/11.15  i Øm)

 

6) Aktiviteter det kommende år: I fremtiden vil vi gerne lave en fast tidsplan til hyggeaften med spisning. Vi har tænkt på en fredag i hvert kvartal fra kl 17-21.  Vi vil starte med en messe og derefter en hyggeaften. Men det er vigtigt med tilmelding, da vi køber mad efter hvor mange der kommer. Vi opfordrer børnene til selv at komme med forslag til underholdning på disse aftener.

Robin har anskaffet billetter til Legeland i Aalborg. Alle familier er velkomne. Billetterne er kun til børnene, da voksne har gratis entre. Dato til udflugt bestemmes senere. Der kommer et opslag på tavlen, og det bliver bekendtgjort i kirken.Vi vil også gerne lave udflugter til f. ex Læsø,  Voresgård Slot, Fårup Sommerland,  hyggeaften med bowling, grillfest o.s.v.

Vi vil også gerne lave en arbejdsdag, hvor vi rydder op og  gøre mødestuen lidt mere attraktiv for DUK medlemmer. . Der er også mange praktiske ting, der skal ordnes ude og inde i kirken, og vi mangler frivillige hjælpere. Vi håber at rigtig mange vil tilmelde sig, når det bliver aktuelt.

Der skal installeres et TV, så børnene kan se film osv.  Ophie  har et 32 tommers Fladskærms TV (HDMI klar, som hun vil skænke til DUK, hvis det viser sig at det er noget børnene, som vil bruge det.Vores formål med alle disse arrangementer er at skabe et fællesskab på tværs af børnene og de voksne, så alle får muligheden for at lære hinanden at kende, at inspirerer hinanden, og at bidrage med ideer, og at deltage aktivt i vores lokale HUK forenings programmer.

Referant: Tania

 

 

.

 

 

Comments Off on Referat af DUK’s Generalforsamling 2015

Mar 21 2015

Læsningerne til d. 5. søndag i Fastetiden 2015

Udgivet af

5. SØNDAG I FASTEN 2015

Søndag 22. marts. 

1.L.: Jeremias’ Bog: kap. 31, v.31-34. 

Sl 51, v.3-4, 12-13 og 14-15.1

Resp.: ’Skab mig et rent hjerte i mig, Gud’. 

2.L.: Brevet til Hebræerne: kap. 5, v.7-9. 

Ev.: Johannesevangeliet: kap. 12, v. 20-33.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 5. søndag i Fastetiden 2015

Mar 17 2015

Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag i Fastetiden 2015

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon from last Sunday may be read in English under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag i Fastetiden 2015

« ældre indlæg