Sep 28 2015

Pastor Judes prædiken

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra i går kan læses under linket: Søndags Prædiken

A translation of Father Jude’s sermon for the 26th. ord. week 2015 can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken

Sep 28 2015

Prædiken til d. 26. alm. søndag 2015

Udgivet af

Prædiken til d. 26. almindelige søndag. 2015.

Ev: Mark 9, 38-43, 45, 47-48.

Hvis et menneske drikker for meget alkohol og får at vide at han skal i behandling, er der ikke noget behandlingssted i denne verden der serverer øl og vin til maden, fordi der står i vejledningen at mænd kan drikke op til 21 genstande om ugen. Sådan er det fordi en alkoholiker simpelthen ikke kan tåle at drikke.

Hvis et menneske spiller om penge, og pludselig træffer dårlige beslutninger, kan det koste både huset og bilen, og mennesket bringes i en tilstand hvor det ikke er muligt bare at spille LIDT om få penge. De 21 genstande, og spillet om penge bliver til mere og mere, og får mennesket ud af kontrol – ud hvor mennesket svigter både sin familie, sit arbejde og al logik der findes i denne verden.

For at give et sådan menneske succes, må mennesket lære at et godt liv er et liv HELT uden alkohol eller spil. Et liv MED familie og MED glæde, betyder et liv hvor gamle vaner hugges af. Og sådan er det nødvendigt at gøre for mennesket nogle gange. For at bevare noget godt, er det afgørende at det dårlige hugges af. Bevarer man lidt af det dårlige i livet, forurener man alt det gode, og livet bliver aldrig helt ’godt nok’.

De dårlige ting vi bringer ind i livet kan sammenlignes med et glas vand og bare én dråbe saft fra rødbede. Det store glas med vand repræsenterer det gode liv. Livet hvor vi gør os umage, og forsøger at leve efter Guds

vilje. Den ene lille dråbe rødbedesaft repræsenterer den dårlige vane – det dårlige valg vi træffer. Drypper man den ene lille rødbede ned i det store glas med vand, vil man med det samme se hvad der sker. Vandet og saften kan ikke skilles ad. Det blandes straks med hinanden og vandet smager ikke længere af vand men af rødbede. Sådan sker det også i vores liv, når vi tror at vi har kontrol over det dårlige, og vi tror at vi fortsat kan pleje og vedligeholde det gode.

Det er netop det store glas med vand og den lille dråbe rødbede som Jesus taler om i dag. Hvis noget forurener vores liv og vores tro, hvis noget har en dårlig indflydelse på dem vi elsker, så skal vi hugge det af og efterlade det, og det gælder i høj grad for os alle sammen. Kun få af os er misbrugere af spil eller alkohol, men det er næsten sikkert at vi alle misbruger et eller andet her i livet, fordi vi lokkes på afveje i de

udfordringer livet giver os.

Måske lever vi for andre menneskers anerkendelse, deres misundelse eller måske ser vi verden igennem vores mobiltelefon. – Et vindue til verden som ikke er stort nok til at se alle de nuancer Gud ønsker at vise os. Hug det af! Sådan lyder budskabet til os i dag, for konflikten mellem det vi lokkes af og det Gud ønsker for os, fjerner os fra det forhold – den pagt – Gud er indgået med os mennesker.

Og Gud ved det – Jesus siger: ’Dem der ikke er imod os, er for os’ – så har man ikke taget aktivt stilling imod Gud, så er man for Gud. Det er et bevis for os på hvor langt Gud vil gå i sin kærlighed til mennesket. For mennesket siger det hele omvendt: ’Dem der ikke er for os, er imod os’ En talemåde som beskriver mennesket helt omvendt af Gud – at skal vi fortjene menneskets kærlighed må vi melde os til.

Jesus taler sådan til os fordi intet menneske skal hindres i at have del i den nærhed Gud giver. Ethvert menneske vil i perioder opleve kampen med at holde vandet rent – at holde livet frit for dårlige valg, og midt i de dårlige valg kan Gud synes langt væk. Men Gud siger: ’Er du ikke imod mig, så er du for mig’, og sådan venter Han tålmodigt på mennesket, for intet menneske der har nærmet sig Gud, kan gøre ondt i Hans navn.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Prædiken til d. 26. alm. søndag 2015

Sep 26 2015

Læsningerne til d. 27. alm. søn. 2015

Udgivet af

D. 26. ALM. SØNDAG 2015

Søndag d. 27. sept. 

1.L.: 4. Mosebog: kap.11, v. 25-29. 

2.L.: Jakobs Brev: kap. 5, v.1-6. 

Ev.: Markusevangeliet: kap.9, v.38-43, 45, 47-48.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 27. alm. søn. 2015

Sep 20 2015

Pstor Judes prædiken til d. 25. alm. søndag 2015

Udgivet af

Pastor Judes prædiken er allerede klar i dag under linket : Søndags Prædiken, fordi i skrivende stund er jeg snart bortrejst i nogle dage..

To our English- speaking readers. I’m unable to translate Father Jude’s sermon for today because in a couple of hour’s time I’m travelling abroad for a few days

Apologies!

William.

Comments Off on Pstor Judes prædiken til d. 25. alm. søndag 2015

Sep 20 2015

Prædiken til d. 25. alm. søndag 2015

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 25. alm. Søndag 2015

Ev: Mark 9, 30-37

Engang var jeg ude og køre med tog, og tæt på mig sad en mor med et barn. Barnet var meget optaget af forskelle og pegede på forskellige farver og former, og fortalte sin mor hvad hun så. Den er grøn. Den er rød og den er gul. Men sådan kunne legen ikke blive ved, og pigen fik nu øje på andre forskelle. Med sin pegefinger pegede hun på os alle én ad gangen. Pige, pige, pige, dreng, pige – heldigvis pegede hun på mig og sagde ’dreng’!

Men sådan skulle det ikke fortsætte. På et sæde sad en ældre dame og barnet pegede på hende. Så trak hun luft ind, pegede insisterende på damen og sagde ’dreng’. Pinligt berørt sagde moren: ’Nej ikke dreng – det er en pige’. Men barnet gav ikke op, og sagde højt: ’Jamen mor, drengen har jo skæg’!

Det var helt forfærdeligt – og især for moren som også fik en helt anden farve i ansigtet. Men på en måde er der noget befriende over det der skete. Vi voksne er blevet skadet i vores liv. Vi er skadet af konflikter, af tanken på hvad andre mener om os, af normer, af etik og selvkontrol. Af tanken om at mænd har skæg og damer har det ikke.

Et lille barn har ikke kendskab til noget af det. Et lille barn er som Gud har skabt det, umiddelbart i sine tanker – og hvad der tænkes siges ofte højt. – Ikke i ondskab eller for at såre sådan som voksne gør, men tanker bliver til ord i barnets mund for at lave et spejl til den verden det lever i.

Det er det barn vi skal være foran Gud. Altså et menneske der spejler sig i den verden Gud former for os. Et menneske der deler sine umiddelbare tanker i bønnen, og ikke overvejer for og imod for til sidst at skabe de korrekte sætninger. Gud ønsker at vi er uden bagtanker i bønnens sprog, at vi ikke gemmes os bag alt det der har skadet os alle de gange vi har brændt os på livet.

Jesus fortæller i dag til disciplene at Menneskesønnen skal dø. De forstod slet ikke hvad han sagde, men alligevel var der ingen der spurgte. Disciplene er ligesom os voksne i 2015, der ikke har lyst til at række hånden op og dermed pege på vores egen uvidenhed. Nej, vi vil langt hellere pege på alt det vi ved, alt det vi kan og som vi er ivrige for at dele med alle omkring os, så de ser hvor store og kloge vi er. – Og alt imens vi kæmper med hinanden om at blive størst, bedst, hurtigst, klogest og først kigger Gud på os, og ønsker at vi bliver i stand til at vende tilbage til det oprindelige.

– Men hvordan gør vi det, for det vil hverken gavne os eller ældre damer, hvis vi i dag går ud fra kirken og begynder at pege og råbe, eller begynder at opføre os barnligt på anden vis. Det er ikke denne adfærd Gud søger hos os. Og det er næppe heller den adfærd der kendetegner det stædige barn der evigt kræver sin vilje. Nej, det rene ved barnet, som vi skal stræbe efter, er det umiddelbare og nysgerrige, for tør vi ikke finde ind til det, skaber vi en barriere af kontrol mellem os og Gud.

Det voksne menneske lægger låg på følelser. Det voksne menneske bærer nag. Det voksne menneske danner meninger på baggrund af uvidenhed. Alt sammen er egenskaber som blokerer vores liv som troende. Vi holder igen og vil ikke tabe ansigt. Vi spejler os i andre mennesker og deres liv og holdninger. Det samme gør de i os. Lad os om ikke andet i bønnen øve os i at give slip på den voksne, og bede om Guds hjælp til at finde ind til barnet. Det barn der i bønnen kigger på Himlen og nysgerrigt siger: ’Findes Gud?’ for derefter at erfare. Kigger vi sådan mod Himlen og vover at give slip på formerne et øjeblik, da vil vi opleve at Gud vil tage imod os, og vi vil endelig forstå at tage imod Ham.

Pastor Jude.

Comments Off on Prædiken til d. 25. alm. søndag 2015

Sep 19 2015

Læsningerne til d. 25. alm. søndag 2015

Udgivet af

Den 25. ALM. SØNDAG 2015

Søndag d. 20. sept.

1.L.: Visdommens Bog: kap.2, v.12 og 17-20.

Sl 54, v.3-4.5.6+8.1

Resp.: ’ Gud er min hjælper, Herren styrker mig’.

2.L.: Jakobs Brev: kap. 3, v.16–4,3.

Ev.: Markusevangeliet: kap. 9, v.30-37.

(Kollekt for Katolsk Menighedspleje.)

 

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 25. alm. søndag 2015

Sep 16 2015

DUK udflugt til Kloostårnet

Udgivet af

Photo_0004

Søndag den 6. lige efter messen tog DUK ud til Kloostårnet, som er et udkigtstårn bygget på en højderyg vest for byen. Takket være et initiativ fra Bendt og støttet af Anton var turen en stor succes. På menighedens vegne siger vi tak til ikke blot de to ovenfor nævnte herrer, men også til alle forældre som bakkede op omkring arrangementet med både deres tid og biler. Flere billeder fra udflugten kan ses under linket: Galleri

Ps.: I kan se Bendt og Anton bagest i gruppen.

Sunday the 6th. Sept. just after Mass the DUK (Danish Young Catholics) took a trip to the local sight seeing tower (Kloostårnet) built some years ago on a high ridge to the west of the town. Thanks to the initiative of Bendt and supported by Anton the trip was a great success. On behalf of the congregation we would like to thank not just the two aforesaid gentlemen but also the parents who gave of their time and cars for transport. There are several pictures under the link: Galleri.

Ps.: You can see Bendt and Anton at the back of the group.

Comments Off on DUK udflugt til Kloostårnet

Sep 15 2015

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 24. alm. søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken.

Father Jude’s sermon for the 24th. ord. Sunday can be read in English under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Sep 15 2015

Prædiken til d. 24. alm. søndag 2015

Udgivet af

Prædiken til den 24. almindelige søndag 2015

Ev: Mark 8, 27-35

På en måde burde det være nemt at svare på det spørgsmål vi bliver stillet i evangeliet i dag. ’Hvem siger I Gud er?’ Spørgsmålet lyder som et nemt spørgsmål, for I den Bibel vi alle har stående derhjemme kan vi finde ordet Gud 2952 gange – I kan selv gå hjem og tælle efter! Men alligevel er det sådan at når ordene skal ud af vores mund, så er det svært at svare på hvem Gud egentlig er. Bruger vi vores hjerne kan vi svare på en måde, og bruger vi vores hjerte kan vi svare noget andet. Alligevel er det som om vi ikke rigtig kan sætte de ord på det, som vi gerne vil.

Der var en tysk udsendelse i TV en dag. Det var ligesom et talkshow hvor der var en vært på en scene og en hel masse mennesker i salen – måske mere end 300 mennesker som skulle grine og klappe på de rigtige tidspunkter. Der sad en meget gammel mand på første række. Ældre end alle de andre publikum. Værten kaldte den gamle mand på scenen. Han var nemlig gæsten som værten skulle stille spørgsmål, og emnet var KZ lejrene under 2. verdenskrig. Gæsten fortalte hvordan han havde arbejdet for at redde små børn fra lejrene, og med et ydmygt hjerte sagde manden at han tit tænkte på disse børn som havde overlevet – om de havde det godt. Værten holder en lille pause, og siger så: ’Vil du gerne møde disse børn? – for blandt publikum sidder nogle af dem!’

Manden lyser op og kigger sig omkring da værten beder dem som gæsten har reddet fra døden rejse sig. I et meget rørende øjeblik rejser hver eneste blandt publikum sig, for den står frugten af mandens barmhjertighed for 60 år siden. Hele salen er fyldt med mennesker som lever den dag i dag, fordi Gud sendte denne mand, der risikerede alt for at redde børnene fra døden.

Denne historie giver os svaret på hvem Gud er, for Gud er den der griber ind i alt det håbløse. Som mennesker er vi afhængige af de helt rigtige redskaber når vi skal udføre et arbejde. Til vores PC skal vi have mus og tastatur – ellers er det ubrugeligt. Til vores have har vi brug for rive og skovl, ellers kan vi ikke arbejde. Til vores mad har vi brug for et komfur, ellers kan vi ikke spise – men Gud handler anderledes. Gud arbejder med alt det skæve, alt der ser umuligt ud, og Han omdanner det til redskaber, der får afgørende betydning i menneskers liv. For Ham er det ingen hindring at riven ikke har noget skaft eller at mennesket ikke er perfekt. Vi hører det jo netop i Biblen 2952 gange – Gud sagde, Gud gjorde, Gud svarede – og Han så at det var godt!

Gud bygger sin kirke på klippen Peter – Peter der er som riven uden skaft. Han kræver at Ezekiel skal tale, og trods det at Ezekiel af angst og fortvivlelse går helt i panik over opgaver i hele 7 dage, så finder Gud ikke en anden løsning. Gud ved at det skal blive godt.

Så hvem siger vi at Gud er? Han er mere end der kan fylde en prædiken – Han er så meget at det kan fylde alle vores tanker og hele vores liv. Tænk derfor over dette – hvis en vært spørger publikum: ’Hvem har du reddet fra døden?’ Hvem vil da rejse sig? For sådan vil der være nogen der rejser sig, hvis vi hver især har sagt ’Ja’ til at være Guds redskab i denne verden. ’Jeg er ikke læge, jeg kan ikke redde liv’ tænker vi måske. Men læger kan kun redde legemet. Enhver af os kan, hvis vi har taget vores kors op og fulgt Jesus, redde åndelige liv, ensomme liv, liv der er flygtet fra elendighed. Gud kalder på os cirka 2952 gange i livet, men det er op til os at svare – at bekende at det Gud vil er vigtigere end det mennesker vil.

Sådan vil også vi blive den klippe som Gud bygger videre på. Sådan vil også vi miste vores liv og frelse det.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Prædiken til d. 24. alm. søndag 2015

Sep 13 2015

Undervisningsdatoer 2015 – 2016

Udgivet af

 

Kære forældre.

Alle datoer til undervisning af 1. kommunikanter og firmelseskandidater kan læses under linket: DUK

Det er vigtigt at I bakker op omkr. undervisning og deltagelse i messen bagefter. Husk at melde afbud, hvis dit barn ikke kan komme.

Ophelia

Kateket koordinator.

Comments Off on Undervisningsdatoer 2015 – 2016

« ældre indlæg