Feb 29 2016

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Fastetiden kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 3rd. Sunday in Lent will be translated asap.

It has now been translated and can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 29 2016

Prædiken til d. 3. søndag i Fastetiden 2016

Udgivet af

Prædiken til den 3. søndag i fasten 2016

Ev: Luk 13, 1-9

Hvis jeg en dag gik ind i en bank med sort maske på og en stor hat og handsker på, bærende en plastik pistol og sagde til damen i banken: ’Hit med pengene!’ for derefter at løbe min vej, er det helt sikkert at hele historien ville ende med at jeg blev fanget og sat i fængsel. Det er nemlig lige meget hvor vi går – overalt hvor vi går sætter vi spor af DNA, og vores DNA er så unikt at politiet med lethed ville regne ud af det var sognepræsten i Nordjylland som var løbet med bankens penge.

Ingen i denne verden har det samme DNA som jeg har, og vores DNA er ligeså unikt hos Gud. Han kalder nemlig hver eneste af os til noget forskelligt. Hvis vi er kaldet til at være forælder for et barn, så er det helt sikkert at lige så mange forskellige forældre som der findes, lige så mange måder findes der at opdrage børnene på. På samme måde er det at være kaldet til at være præst. Alle præsters DNA er ikke ens – det er forskelligt, og derfor udfører vi alle opgaven helt forskelligt.

Når Gud i dag beder os om at omvende os, er det et budskab om at vi ikke KUN er det som vi tror vores forældre har givet os i vores DNA. Vi kan ikke bare hæve skuldrene og sige: ’Jeg kan ikke gøre noget ved det – sådan er mit DNA’. Vi udlever nemlig næppe alt det vi indeholder og er blevet kaldet til. Mennesket rummer meget mere end der kommer til udtryk og vi har rig mulighed for at omvende os – for omvendelse betyder at se tingene i et nyt perspektiv eller flytte vores grænser for forståelse.

Nogle gange kan perspektivet helt forandres når Gud udvider vores horisonter, for så ser vi vores liv i nye sammenhænge. At sammenhængen er større – at vi er Guds børn som er kaldet til opgaver, med hvilke vi vil opleve mening og betydning. Dette gælder også på de mørke dage og endda triste hele år, hvor intet synes at kan sættes i en sammenhæng.

Disciplene forstår ikke meningen med alt det onde som sker. Vi kan have den samme tanke i dag når vi kigger på verden. Mange af os – også her i vores menighed – er netop flygtet fra vold som ikke gav mening, men Jesus siger til os: ’Led ikke efter mening i det som ikke giver Jer mening’. Brug i stedet kræfterne på at omvende Jer – omvend Jer så I bærer frugt. Så I tager imod kærligheden og deler glæden og indgyder håbet og troen hos andre.

Sådan er omvendelsen – at vi ikke kun kigger passivt på alt det onde som verden er fyldt med og kigger på TV’et og tænker at jeg alene kan ikke gøre noget. Vi kan i høj grad gøre noget. I kræft af vores omvendelse kan vi gøre en stor forskel – måske for ét menneske og måske for 2. Og det er værd at tage ansvar for, især også i denne fastetid, hvor både bøn og almisse optager vores hjerte. Gå derfor hjem med den tanke i dag at bede for én og give almisse til én, for sådan ændres perspektivet som Gud har givet i vores DNA.

Lad os i dag blive inspireret af den omsorgsfulde gartner. Han beder om en chance til – en chance til at ændre træets spildte liv til et liv der har givet mening. Gartneren beder sådan fordi han har tillid til at muligheden bliver til virkelighed. Må vi på samme måde se på vores muligheder for at bære frugt, og gribe muligheden for at det bliver virkelighed. Da vil Gud møde vores tillid med at give vort liv mening i den større sammenhæng.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Prædiken til d. 3. søndag i Fastetiden 2016

Feb 27 2016

Læsningerne til d. 3. Søndag i Fastetiden 2016

Udgivet af

3. SØNDAG I FASTEN 2015

Søndag d. 28. februar 

1.L.: 2. Mosebog: kap.3, v.1-8a.13-15

Sl 103, v.1-2.3-4.6-7.8+11 15

Resp.’Herren er barmhjertig og nådig’ 

2.L.: 1. Korintherbrev: kap.10, v.1-6.10-12 

Ev.: Lukasevangeliet: kap.13, v.1-9

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 3. Søndag i Fastetiden 2016

Feb 20 2016

Læsningerne til d. 2. søndag i Fastetiden 2016

Udgivet af

LÆSNINGERNE TIL D. 2. SØNDAG I FASTEN 2016

Søndag d. 21. februar 

1.L.: 1. Mosebog: kap.15 v.5-12.17-18.

2.L.: Brevet til Filemon: kap.3, v17–4, eller 3,20–4. 

Ev.: Lukasevangeliet: kap.9, v.28b-36.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

 

 

Comments Off on Læsningerne til d. 2. søndag i Fastetiden 2016

Feb 16 2016

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 14. februar 2016

Til stede: Anton (A), Lalin (L), Mark (M), Maria (MA), Ophelia (O), Derek (D), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende: Suzanne

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2: Godkendelsen (med evt. nye punkter) af dagsordenen: God kendt med tilføjelse af 2 nye punkter: ‘Ligegyldighed’ ( pkt. 6, A) og Søndagskollekt (pkt. 7, PJ)

Pkt. 3: Nyt fra:

Præster: PJ gav en kort orientering med bl.a. overgang til elektronisk bogføring i den nærmeste fremtid. På spørgsmålet vedr. tidspunktet for messen i Frh. (kl. 14.00), PJ oplyste, at tidspunktet forbliver uændret, bl.a. pga. at mange vietnamesere arbejder om eftermiddagen og deres større økonomiske støtte til kirken via deres kollekt hver søndag. (se også pkt. 7)

PR: W orienterede om mødet fra sidste november.

MR: W forklarede at det næste møde holdes i næste uge grundet PJ’s operation

Underv: O fortalte om en tilfredsstillende fremmøde til hver undervisningstime og at de deltager i konfirmand lejren senere i året.

Pkt. 4: Udpegning af en til forberedelsen af søndagsmessen (W). W forklarede at han ønsker hjælp til forberedelsen af messen hver søndag. To ministranter har meldt sig til opgaven. W vil forsat vejlede dem og overtage, hvis det er nødvendigt (ferie/sygdom osv.).

Pkt. 5: Ideer og forslag til fejring af kirkens 50års jubilæum 2016: LU mente at det skulle fejres, hvorefter adskillige ideer blev foreslået: Buffet, Telt? Gæsteliste, Finansiering, Pressemeddelelser? Punktet bliver et fast punkt på de næste møder.

Pkt. 6: ‘Ligegyldighed’. A mente at menigheds forbønner under fejring af Pinse bar præg af en vis ligegyldighed, da det tamilske sprog slet ikke var blevet repræsenteret de sidste 2-3 år. I betragtning af at tamilerne udgør en stor del af menigheden hver søndag, var situationen uacceptabel. PJ forklarede flg. Muligheder: Dagens officielle menighedsforbønner kunne oversættes til de forskellige sprog. Egnede bønner på forskellige sprog kunne også accepteres. En liste over de ønskede sprog skal fremover fremkomme i god tid.

A gjorde også LU opmærksom på, at listen over de forskellige opgaver til fejring af jul (Juletræ, pyntning, adventskrans osv.) nøje skal kontrolleres, så opgaverne i virkeligheden bliver udført. Der var en vis ‘fejl og mangel’ ved den sidste juletid.

Pkt. 7: Søndags kollekt: PJ gjorde LU opmærksomt på denne kirkes ringe økonomiske støtte til både søndags kollekt og til specielle kollekter. Han citerede resultaterne fra de forskellige kirker med Helligåndskirke som bundskraber i begge former for kollekt. Selv Thisteds resultater er lige så gode som HÅ’s, til trods for at menigheden er meget mindre end HÅ’s!! Han vil tage emnet op under den næste messe.

Evt.: O orienterede om løse mursten på gavlen ved kirkens udlejede bygning. Tages op ved det næste møde.

Comments Off on

Feb 16 2016

Father Jude’s sermon

Udgivet af

To our English readers: Father Jude’s sermon for the 1st. Sunday in Lent has now been translated into English. Click onto the link: Søndags Prædiken to read it.

Comments Off on Father Jude’s sermon

Feb 15 2016

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra d. 1. søndag i Fastetiden 2016 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the first Sunday in Lent will be translated into English asap.

William

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Feb 15 2016

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Prædiken til den 1. søndag i Fasten. 2016

EV: Luk 4, 1-13

Hvis vi lytter til dagens evangelium og tænker at fristelsen af Jesus i ørkenen slet ikke minder om de fristelser vi oplever, fordi vi er mennesker og Jesus er som Gud der bare kan sige nej og ikke har menneskets svaghed, så er der noget vi ikke helt har forstået om Jesu fødsel.

Måske tænker vi at vores fristelser er meget svære at modstå. Vi styres i denne verden af vores lyster. Både lysten til det lækre chokolade der ligger hjemme i skuffen, men også lysten til at være bedst, først og størst. Ja der er meget der kan friste mennesket. Og menneske er netop hvad Jesus er, da han står i ørkenen og Djævelen forsøger at friste ham med både mad, magt og bevis for at han er Guds Søn.

Vi må altså tænke at fristelsen for Jesus er lige så stor som den er for os, og med den tanke bliver det nemmere for os at lade os inspirere af Jesus som siger ’nej’ til fristelserne igen og igen. Og det er som der står skrevet, at da Djævelen ikke havde mere at friste Jesus med, forlod han ham for en tid. For Djævelen er Jesus er ikke anderledes end os – Djævelen giver ikke helt op for evigt. Djævelen forlod ham kun for en tid, for at vende tilbage igen med nye ting at lokke med.

Og det er jo netop hvad vi også oplever. Vi får øje på en fristelse i vores liv, og ser at det virkelig er en fristelse. Det kan være en tredje person der forsøger at bryde vores ægteskab eller muligheden for at stjæle noget som ingen vil opdage. Vi lukker øjnene og vender os rundt med et nej tak. Men uventet ud af det blå vender Djævlelen tilbage med et nyt tilbud til os. Vi opdager slet ikke fristelsen før vi står midt i den uden mulighed for at trække os tilbage med et afslag. Og sådan finder vi os selv overraskede over at vi fortalte en løgn eller sladrede om et andet menneske.

Djævelen eller fristeren står altid klar til at møde os når han har noget at friste med, og det har han tit, for han ved at mennesket er svagt. Desværre viser han sig ikke i en skikkelse som er nem at genkende og dermed sige nej til. Han viser sig i andre mennesker, i gode tilbud, i nyhederne og på sociale medier. Han viser sig overalt hvor vi befinder os, og det er en faktor vi må leve med som menneske.

Intet menneske kan gå gennem livet uden at blive fristet, men giver vi helt op over for Djævelens ønsker for os, styrer vi mod afgrunden. Siger vi ja og ja og ja til Djævelen vil vores liv styres direkte væk fra Gud. Væk fra troskab. Væk fra sandhed og væk fra alt det gode. Vor tids egoisme er et billede på hvordan fristelserne vinder over mennesket.

Derfor må vi både i denne fastetid men også i alle andre tider være bevidst om fristelserne i vores liv. Kun ved at være bevidste om det, kan vi forsøge at styre det uhyre som prøver at forgifte vores liv. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi må bede om Guds hjælp og søge ind under Hans nåde, så det ikke er forgæves at Gud har rakt sin egen Søn til os for at undgå Djævelens magt.

Jesus mødte fristeren i ørkenen ikke kun med sit eget ord, men også med Guds ord. Lad os på samme måde møde fristeren alene med vores egne svage ord, for så taber vi. I stedet må vi lade Gud være der, give Ham plads til at forsvare os. Sådan gør vi når vi søger bønnen og Guds nærvær, og beder at Han vil beskytte os.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Feb 13 2016

Læsningerne til d. 1. søndag i Fastetiden 2016

Udgivet af

1. SØNDAG I FASTEN 2016

Søndag d. 14. februar

 1.L.: 5. Mosebog: kap. 26, v.4-10.

2.L.: Brevet til Romerne: kap.10, v. 8-13

Ev. Lukasevangeliet: kap.4, v. 1-13.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

(Der er et kort LU møde efter messen)

Comments Off on Læsningerne til d. 1. søndag i Fastetiden 2016

Feb 10 2016

Omvend jer….

Udgivet af

image

Askeonsdagens liturgi: de tilstedeværende medlemmer af menigheden modtog den velsignede  aske på hovedet, ministranterne først og så alle andre, for at markere fastetidens begyndelse. God fastetid!

+++++

During the Ash Wednessday’s liturgy all members of the congregation, the altar servers first, received a ash cross on their foreheads as a symbol of the start of Lent 2016. We wish all a good and fruitful period of Lent.

 

Comments Off on Omvend jer….

« ældre indlæg