Sep 29 2016

Father Jude’s sermon

Udgivet af

Father Jude’s sermon for the 26th. ord. year 2015 has now been translated into English and can be read under the link: Søndags Prædiken

There have been some Sundays without translations due to holiday commitments etc., but we should now be back in harness again.

William

Comments Off on Father Jude’s sermon

Sep 26 2016

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2016 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Sep 26 2016

Sermon til til 26. alm. søndag 2016

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2016

Ev: Lukas:kap. v. 16, 19-31.

Hvis vi skal kunne kende og genkende et voksent menneske giver det ingen mening at præsentere os for at foto af den voksne fra deres barnedåb. Vi kan ikke kende den person. Vi kan ikke forbinde de to med hinanden. Vi har brug for flere billeder – noget vi kan relatere os til for at kunne genkende mennesket.

For at kunne kende og genkende Guds Rige har vi også brug for mere end bare ét billede. Ser vi et billede af en mand med langt hvidt skæg på en sky er det et symbol på Gud, men ikke et billede der fortæller os ret meget om Himlen. En due er et symbol på Helligånden, men heller ikke duen giver os forståelse for hverken treenigheden eller Guds Rige.

For at forstå alle de ord Gud taler til os har vi brug for rigtig mange billeder som vi kan føre over til vores hverdag og det liv vi lever i 2016. Forskellige billeder passer i forskellige tanker, handlinger og situationer. Jesus har givet os mange lignelser i gave. Lignelser der af og til modsiger hinanden fordi de er billeder på forskellige ting. Det er alle fortællinger som laver sammenligninger mellem vores liv og det kristne budskab. Også i dag har vi hørt en sådan lignelse.

Det meget hurtige referat fra dagens lignelse er at de rige og fine i denne verden har ingen plads i Himlen, mens Himlen venter på de fattige og lidende fra verden. Men hvis det er det vi trækker ud af lignelsen så kan vi ikke bestå i faget kristendom. Guds Rige er mere kompliceret. Det kræver at vi kan se billeder og nuancer.

Jesus taler til os om den rige mand. Et emne som Jesus berører igen og igen, fordi rigdom giver status her på jorden, men hvad bruger vi den status til? Den kan ikke lægges i lommerne i vores sidste klædedragt, og bruger vi ikke den status til at forbedre livet for nogle andre – ja hvad godt skal den så gøre? Vi ser mange mennesker bruge de muligheder de har kun på at forbedre deres egen situation. Måske kan vi også genkende os selv i det, og det er nok en af de største forbrydelser vi kan gøre mod næstekærligheden. Vi må erklære os skyldige i at have prioriteret forkert alle sammen. Skyldige i at have overflod mens andre lider. Skyldige i at tænke mere på os selv end vores næste.

Hvis vi ikke behandler vores status og rigdom med stor forsigtighed og holder det i vores hænder ydmygt, så kan alle de goder vi har her på jorden blive en byrde for os. Hvis vores rigdom lukker vores øjne for hvordan andre lider, eller hvis vores status forhindrer os i at forstå andres trængsler, så er vores status og rigdom blevet en ondskab i vores liv. Det er en ondskab som bevæger os væk fra Gud, måske helt uden vi opdager det.

Det fattige og lidende menneske har ikke denne barriere til Guds Rige. Som fattig og lidende er det langt sværere at blive set som egoistisk, manipulerende og selvisk med sit overflod. Derfor er dette menneske i Guds øjne, det menneske som er mest nøgent og som et lille barn, med simple ønsker og håb for fremtiden.

Jesus siger til os i dag – omvend Jer og bliv som den fattige. Bliv som det menneske der ikke hele tiden ønsker mere og mere, tager hvad han kan få, køber hvad hylderne er fulde af og lever gennem de ting han ejer. For i de ting finder I ikke Gud. At stræbe efter et lykkeligt liv gennem status og magt, er som at tage en taxa til enden af regnbuen. Det bliver dyrt og uden resultat. Lad os derfor omvende os så også vi ligesom Lazarus skal trøstes i Guds Rige.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Sermon til til 26. alm. søndag 2016

Sep 24 2016

Læsningerne til d. 26. alm. søndag 2016

Udgivet af

Den 26. ALM. SØNDAG 2016

Søndag d. 25. sept. (grøn).

1.L.: Amos’ Bog: kap. 6, v.1a og 4-7.

Sl 146, v.7, 8-9a, 9bc-10.

Resp.: ’Min sjæl, lovpris Herren!’

2.L.: 1. Brev til Timotheus: kap. 6, v.11-16.

Ev.: Lukas:kap. 16, v. 19-31.

Messen er kl.14.00 og fejres af Pastor Davide

Comments Off on Læsningerne til d. 26. alm. søndag 2016

Sep 18 2016

Undervisnings datoer 2016-17

Udgivet af

Alle undervisnings datoer samt andre vigtige oplysningerne vedr. jeres børns undervisning kan læses under linket: VUK

Hilsen, Ophelia.

Comments Off on Undervisnings datoer 2016-17

Sep 18 2016

Undervisnings datoer 2016-17

Udgivet af

HELLIGÅNDSKIRKEN FREDERIKSHAVN ____________


!nformation om trosundervisning 2016-17.

Undervisningsdatoer:

2016             2017

11/9                    15/1

25/9                   29/1

9/10                   12/2

6/11                   12/3

20/11                26/3

4/12                  9/4

18/12               23/4

Vigtige datoer i forbindelse med 1. kommunion og firmelse!!

7/5 & skriftemål før firmelse

14/5 Firmelsen  Ingen undervisning

21/5 Kun for 1.Kom 

17/6 skriftemål før 1.Kom

18/6 1. Kommunion

Undervisningstidspunkt: Vi starter med undervisning kl.12.15 og fortsætter indtil kl. 13.45. Der vil blive et frikvarter for alle. Det vil være godt, hvis børnene har en madpakke med. Undervisning starter altid før messen. Messen starter kl.14. Alle børn skal deltage i messen efter undervisningen.

Den første undervisningsdato – 11 sept 2016 kl. 12.15

Datoer for fejring af sakramenterne:

Firmelse d. 14 Maj 2017 kl. 16.00 i Hjørring

Første kommunion d. 18 juni 2016 kl.14.00

Kontakt: Kateket co-ordinator – Ophie : 30264536 (SMS)

Email – ophie@webspeed.dk

Comments Off on Undervisnings datoer 2016-17

Sep 10 2016

Læsningerne til d. 24. alm. søndag 2016

Udgivet af

Den 24. ALM. SØNDAG 2016

Søndag d. 11. sept. (grøn)

1.L.: 2. Mosebog: kap. 32, v.7-11, 13-14

Sl 51, v. 3-4.12-13.17+19

Resp.:’Jeg vil bryde op og gå til min far’.

2.L.: 1. Brev til Timoteus: kap. 1, v.12-17

Ev.: Lukas: kap. 15, v.1-32 eller 15,1-10

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 24. alm. søndag 2016

Sep 06 2016

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 22. alm. søndag 2016 kan læses under linket: Søndags Prædiken

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Sep 06 2016

Pastor Jude prædiken til d. 22. alm. søndag 2016

Udgivet af

Prædiken til d. 22. alm. søndag 2016

Ev.: Lukas 14, v.1.7-14.

I dag går vores kollekt til Caritas. Når vi hører dagens evangelium kan vi komme til at tænke på alle de mennesker som Caritas hjælper, for ikke alle har et bord at sidde ved. For mange af dem der bor der hvor krisen hærger og sulten bider i maven, er der ikke hverken en øverste eller nederste plads. De er fordrevet fra hus og hjem og ejer kun det de kunne holde i deres hænder.

På den anden side er der os. Vi har mange pladser at vælge mellem og pladser at tilbyde. I vores samfund har vi overflod. Gud skabte mennesket for at vi skulle side ved ét bord. Et bord hvor pladserne blev retfærdigt fordelt. Et bord hvor hvert menneske behandles med værdighed. Men vores love har ændret den mening. Hvert land har bygget mure, hegn og grænser og regner på for og imod når der ydes hjælp til andre. Også inden for hegnet regnes der på fordele og ulemper når nogen skal tilgodeses med den støtte de har brug for.

På den måde har mennesket skabt et hierarki i verden, et hierarki i landene, i skolen, på arbejdspladsen og i familien. Overalt hvor vi bevæger os mødes vi af dette hierarki. Hvem kan tillade sig at sætte sig på den øverste stol og hvem er henvist til den nederste? Menneskets love og regler i dette spil er komplicerede.

For Gud er det anderledes. Han accepterer ikke når vi sætter os ved vores bord med overflod og lader de sultne, de syge, misbrugerne og de ensomme sidde et andet sted vi slet ikke bekymrer os om. Nej, Gud kalder på vores kristenhed, for han sprænger vores love i stykker. Gud sprænger vores love og paragraffer i kærlighed. For Gud er loven en kærlig gerning der holder om mennesket med et hegn af omsorg.

I Guds fordeling af pladserne for mennesket kommer buddet om næstekærlighed før alt andet. Lignelsen om pladserne ved bordet er et billede på nogle regler der er svære at skrive ned. For i lignelsen er det ikke et spørgsmål om penge, at komme i fængsel, eller gøre uret og ret. Nej det Jesus taler til os om handler om glæde, skam, anerkendelse og samvittighed. For disse følelser og egenskaber findes der ikke et sæt af regler. Når vi døbes udleverer kirken ikke et cirkulære for barmhjertighed. Vi får heller ikke paragrafferne for tilgivelse. Den sag er en sag mellem mennesker og en sag mellem mennesker og Gud.

Vi inviteres i dag til at tænke på hvordan vi opfatter vores egen plads og egenskaber. Hvis vi er den der sætter os selv over andre så er vi ikke det menneske som Gud ønsker af os. Måske er vi endda den der beder andre om at rykke ned eller gå helt væk. Men måske har vi også en anden rolle, for når vi sidder på de øverste stole, er det et tungt og vigtigt ansvar at have øje på dem på de nederste stole. Når vi sidder der med hænderne fulde af overflod – mere end vi kan bære, så må ikke kun vores tanker men også vores handlinger gå til dem på de nederste stole, også selvom vi måske deler pladsen med dem.

Sådan kan vores handling i dag hjælpe dem som Caritas yder støtte til. Men sådan kan vores handling også gå ud til dem der har brug for os på en anden måde. Lad os give vores ører til den der mangler en der vil lytte og lad os give vores tid til den for hvem tiden den er lang. På den måde tager vi vores overflod og deler den med andre, og siger dermed ja til at modtage og dele den taknemmelighed Gud giver os i gave hver dag.

Comments Off on Pastor Jude prædiken til d. 22. alm. søndag 2016