Jun 30 2017

Messetiderne til juli ajourført

Udgivet af

Alle messetiderne for juli måned kan læses enten på linket: Kalender eller på forsiden ‘Begivenheder‘ (til venstre)

Comments Off on Messetiderne til juli ajourført

Jun 27 2017

Den Første Kommunion 2017

Udgivet af

Der er flere billeder fra vores første kommunion på linket: Galleriet

Comments Off on Den Første Kommunion 2017

Jun 27 2017

2017

Udgivet af

Kommunion

Arbejdsdag

Kommunion


Comments Off on 2017

Jun 27 2017

2016

Udgivet af

WYD

Jubilæum

Barnedåb

Firmelse

Påske


Comments Off on 2016

Jun 26 2017

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Festen for Peter og Paul kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Jun 26 2017

Pastor Judes prædiken til Festen for Peter og Paul 2017

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Festen for Peter og Paul.

Ev: Matt 16,13-19

Peters rigtige navn var Simon. Simon betyder: ’Den der adlyder’ Pauls rigtige navn var Saul. Saul betyder: ’Den der ødelægger’

Vi kender dem som Peter og Paul, med navnene der har betydningen: Peter som klippen, og Paul som den lille eller den korte.

Allerede når vi kigger på deres navne er de to apostle vi fejrer i dag modsætninger. I deres handlinger finder vi også mange modsætninger, der gør at det kan være svært at forstå, hvorfor vi fejrer dem den samme dag. Det kan se ud som om vi fejrer ild og vand eller tynd og tyk på en og samme tid,

Peter og Paul er fælles om at være forskellige, på samme måde som alle vi også er forskellige. Nogle af os er dygtige i områder hvor andre stadig har noget at lære. Nogle af os er ældre mens andre er unge. Og med nogle af os kommer erfaringen mens andre endnu har meget at lære. Vi er tykke, vi er tynde. Vi er lyse og mørke, for sådan har Gud skabt os.

Gud har skabt os i sit billede men med så mange nuancer, at det kan være fristende at pege på vores forskelligheder frem for vores ligheder. Peter og Paul er en påmindelse til os om at vi ikke bliver gode eller bedre ved at være ens, men at vi i vores forskellighed altid må have øje for de ting vi har tilfælles.

Peter og Paul har noget vigtigt tilfælles. Pyt med de ikke ligner hinanden og pyt med at de opfører sig forskelligt, for kernen i Guds mening med os mennesker – den er de fælles om. De viser os at vejen til frelse går gennem tro og omvendelse.

Peter nægtede Jesus 3 gange før korsfæstelsen, og man siger at Paul tog del i steningen af den allerførste martyr. De var ikke uplettede gode mænd, som i alle livets aspekter valgte den gode del. På samme måde vælger heller ikke vi altid den gode del.

Peter og Paul er en stor inspiration for os alle. Vi kan i vores daglige liv føle at vi er utilstrækkelige. Vi kan ligesom de to apostle træffe dårlige valg, fordi hurtige beslutninger og valgfrihed mellem mange muligheder er en del af vores liv. Alligevel har vi værdi hos Gud. For holder vi fast i at vejen til frelse går gennem tro og omvendelse, så er det også den viden og erfaring vi kan give videre til andre mennesker. På den måde giver vi troen videre – en gave med stor værdi.

I den tid vi er i lige nu, bliver mange unge mennesker studenter eller står ved en skillevej mellem Folkeskole og den videre uddannelse. Det er en vigtig tid i deres liv – en tid til at træffe store beslutninger. Sommeren er også garanti for mange bryllupper, eller en spirende forelskelse. Det er også beslutninger og begivenheder, der midt i glæden kan give mennesket følelsen af ikke at slå til eller ikke være god nok. Det er en følelse som for nogle mennesker ødelægger hele livet, og uden troen på Gud – troen på at der er én der bærer byrderne sammen med os, kan livet blive tungt.

Lad os opmuntre andre og minde os selv om Peter og Paul. Apostle – mænd som var tæt på Jesus, og som alligevel fejlede i livets valg, men som holdt fast i troen på Gud. De omvendte sig for at følge Guds vilje og gav budskabet om frelse videre til alle de mødte på deres vej. Denne dag inspirerer os til at gøre det samme. Lad os ikke gemme os, og tænke at vi ikke er gode nok til at vidne om Gud. Enhver der tror og enhver der har omvendt sig har pligt til at vidne om den sande tro på Gud.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Festen for Peter og Paul 2017

Jun 24 2017

Læsningerne til Festen for Peter og Paul 2017

Udgivet af

PETER OG PAUL. Apostle

 Søndag d. 25. juni (rød.)

(12.alm.søndag)

1.L.: ApG: kap. 12, v. 1-11

Sl. 34, v. 2-3.4-5.-6-7.8-9

2.L.: 2.  Timotheusbrev: kap. 4, v.6-8 og 17-18

Ev.: Matt.: kap. 16, v. 13-19

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

 

Comments Off on Læsningerne til Festen for Peter og Paul 2017

Jun 18 2017

1. Kommunion ??

Udgivet af

Hele 7 førstekommunikanter blev det til på årets Kristi Legems og Blodsfest. Kirken var propfyldt med gæster fra nær og fjern. Tillykke til dem og deres forældre, samt tak til Lalin og Ophelia for deres store indsats indenfor undervisning og forberedelse ? Der kommer som altid flere billeder, og der er også flere billeder på vores fb-side.

**************

Last Sunday 7 young people received their first communion at the Feast of The Body and Blood of Christ. The church was filled to the last seat with guests from far and wide. We wish them all the best and thank Lalin and Ophelia for their work in teaching and preparing the seven new communicants. More pictures will come at a later date and there are also several on our church’s FaceBook (See on the front page to the right).

Comments Off on 1. Kommunion ??

Jun 18 2017

Læsningerne til Krist Legems og Blods Fest 2017

Udgivet af

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST 

                              Søndag d. 18.  Juni (hvid)
                                    (11.alm.søndag)

1.L.: 5. Mosebog: kap. 8, v. 2-3.14b-16a

 Sl 147, v.12-13.14-15.19-20

2.L.: 1. Korintherbrev: kap. 10, v. 16-17
(Sekv. (ad lib): Pris, o Sion, din forsoner)

Ev.: Joh.: kap. 6, v. 51-58
                                                                   

  (Kollekt for Bonifatiuswerk)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til Krist Legems og Blods Fest 2017

Jun 16 2017

Øm valfart 2017

Udgivet af

Vejret så ikke godt ud, da jeg begyndte den lange tur fra Frederikshavn til Øm for at deltage i den årlige valfart. Regn og mørke skyer fulgte mig indtil Randers, og så kom solen frem – dejligt!

Da jeg ankom til parkeringspladsen, var den stort set optaget af de mange biler, så det så lovende ud. Inden valfarten startede kl. 11.00, kunne jeg lige nå at få en kop kaffe, før jeg fandt min plads samt de andre bag skiltet ’Nord Jylland’, holdt af en af vores mest trofaste deltager, Kjeld, fra Thisted.

Det er altid rart at se, eller gense, de mange deltagere fra de diverse steder i Jylland samt dem fra Fyn. Efter en bøn og salme kunne vi starte vandringen gennem landskabet omkring Øm ledsaget af recitationen af Rosenkransen samt to elskede Maria salmer.

Processionen forsvandt i det fjerne; 4 til 500 meter lang, og efter en halvtime var vi tilbage til pladsen foran valfartskirken, for at afslutte den første del af valfarten.

Vejret var med os, så jeg kunne faktisk opholde mig i skjorteærmer – dejligt!

Frokostpausen er tidspunktet alle glæder sig meget til, da vi kan hilse på gamle venner og bekendte. Der er altid en rigtig god stemning uanset hvorhen man befinder sig. Biskoppen er meget synligt, da han går rundt og hilser på de mage deltagere; noget mange sætter stor pris på, fordi de giver dem en mulighed for at hilse personligt på ham.

Dagen sluttede med en højtids messe, altid en begivenhed hvor kirkens katolicisme er kraftigt understreget fra de mange ’etniske’ indslag under messen.

Vejret holdt, og vi tog hjem med fornyede kræfter til at leve og praktisere vor kristne tro og glæden til at møde hinanden igen til næste år.

Som en slags parentes vil jeg personligt rose lydanlægget. Lederne til Rosenkransen kunne høres stort set hele vejen rundt under valfarten. En stor Tak!

*************************************

The weather didn’t look too promising when I started the long trip from Frederikshavn to Øm to take part in the annual pilgrimage. Rain and dark clouds followed me until I was almost half way there before the sun broke through – great!

When I arrived at the parking area it was almost full, so the participation looked very promising. Before the pilgrimage started I nipped in to the cafeteria for a quick cup of refreshing coffee after the long drive. I joined my group behind the Northern Jutland banner held by one of our most faithful participants – Kjeld from Thisted.

It’s always good to see or see again the many participants from the many parts of Jutland and the island of Fynen. After a short prayer and a hymn we started accompanied by the recitation of the Rosary and two well-loved Marian hymns.

The procession disappeared into the distance; roughly 4-500 m. long and after half an hour we were back again in front of the pilgrimage church to conclude the first part of the day.

The lunch break is the part to which everyone looks forward, giving the chance to greet old friends and acquaintances. There’s always a good atmosphere here no matter where you are. The Bishop was very visible going around greeting the many participants; something that many really appreciate as gives them the chance to greet him personally.

The day finished with High Mass. This is the highpoint of the day where the Church’s catholicism is strongly emphasized through the many ethnic hymns, music and prayers during the Mass.

The weather behaved itself and we returned home with renewed strength to continue living and practising our faith and the joy of meeting each other next year.

On a personal note I would like to thank the people behind the loud-speakers because we could hear the Rosary decades recited through them over most of the route -Thank You!

Comments Off on Øm valfart 2017

« ældre indlæg