Jul 30 2017

Tillykke Christine?

Udgivet af

Søndag den 30.08 blev Carsten og Tess B. Sørensens datter Christina døbt. Der var som altid ved dåb, mange gæster fra nær og fjern, og sikkert mange, som for første gang deltog i en katolsk messe. Det giver altid en anderledes men god stemning. Ikke mindst når p. Jude under applaus løfter barnet i strækte arme?. Tillykke Christina, og Tillyke Carsten og Tess.

********************

Last Sunday Carsten and Tess B. Sørensen’s daughter Christina was baptized. As usual there were many guests from far and wide with quite a few taking part in a Catholic Mass for the first time. It always makes it more festive than usual, and certainly so when Father Jude lifted up the new member of the congregation accompanied by applause from everybody.

Congratulations to Christina and her parents.

Comments Off on Tillykke Christine?

Jul 29 2017

Læsningerne til d. 17. alm. søndag 2017

Udgivet af

Den 17.  ALM.  SØNDAG 2017

                                       Søndag d. 30. juli (grøn). 

1.L.: 1. Kongebog: kap. 3, v. 5 og 7-12.

2.L.: Romerbrevet: kap. 8, v. 28-30.

Ev.: Matt.: kap. 13,44-52 eller 13,44-46.

(Kollekt for Caritas Danmark)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 17. alm. søndag 2017

Jul 24 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 16. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 24 2017

Pastor Judes prædiken fra i går.

Udgivet af

Prædiken til den 16. alm. søndag 2017

Ev.: Matt 13,24-43 eller 13,24-30.

En morgen jeg skulle spise morgenmad, havde jeg glædet mig til min yoghurt med müsli og jordbær. Jeg hældte min yoghurt i en dyb tallerken. Så fyldte jeg hele min tallerken med müsli og pyntede med jordbær. For at det skulle smage ekstra lækkert tog jeg en skål med sukker og dryssede en stor skefuld på min morgenmad.

Så sad jeg ved bordet og tog den første bid. Det smagte forfærdeligt, og næste bid værre endnu. Jeg havde ødelagt min morgenmad – ikke med sukker, men en stor skefuld salt. Salt var i denne sammenhæng helt forkert, og havde gjort min morgenmad umulig at spise.

Gud har skabt denne verden for alle os mennesker. På samme måde som saltet i min morgenmad eller ukrudtet på hvedemarken, så ser vi hvordan noget som smukt som jorden, ødelægges. Det sker når mænd beslutter at kvinder er mindre værd i nogle lande. Det sker når moralen bliver mindre og egoismen stiger. Det sker når det bliver en menneskeret at bære våben, og når vi bruger så meget af jordens energi at klimaet bliver truet.

Når vi hører lignelsen om ukrudtet i hveden og surdejen, så kommer Jesus med en opfordring til os om tålmodighed. Når nogle få prædiker med had i deres ord, får politikere det ønske at lukke alle kirker ned, og når én forbryder sig mod Danmark taler man om at lukke grænser. Vi må dog lære at som saltet i morgenmaden og ukrudtet i marken kan vi ikke adskille alle disse ting. Vi kan ikke sortere alt dårligt væk, og kun bevare det gode.

Vi må have tålmodighed for altid i alle tider vil ondskab blande sig med godhed og det dårlige blande sig med det gode. Den skarphed der er den nye Gud i vores samfund arbejder imod den tålmodighed som Jesus taler om. Ukrudtet i hveden irriterer vores øjne, men alligevel må vi finde os i det, for fjerner vi det, vil også det gode gå til spilde.

Vores liv i denne verden er som en øvelse hen imod Gudsriget. Dagligt og time for time bliver vi udsat for valg, spørgsmål om moral og tålmodighed som peger mod Guds Rige. Langsomt lærer vi gennem livet at det gode ikke altid kan adskilles fra det dårlige, og med Guds hjælp lærer vi måske at leve med tålmodighed overfor alt det vi ikke kan ændre.

Jesus fortæller os om Gud, Han som er bondemanden der kigger på sin mark, med alle os der står som hvede eller ukrudt. Gud kigger på os og siger: ’Lad dem alle stå’ både de gode og de onde. Gud ser til at det gode ikke kvæles af det onde.

JEG er hvede sidder vi måske hver især og tænker, mens vi hurtigt kan komme i tanke om nogen der er ukrudt – men hvem er hvad? Hvede bliver man ikke kun af at overholde de 10 bud, og ukrudt bliver man ikke af kun at modtage kærlighed frem for at give. Det er mere kompliceret end det, og det er det der gør vores tro spændende og en evig rejse for ethvert menneske, der siger ’Ja’ til Gud.

Tålmodighed er et ord, som kan være som et referat af dagens evangelium. Gud som kigger på os, der er ukrudt og hvede, eller ser os der kun er små frø, men alligevel spirer frem, eller os der blandes i surdejen – kigger på os med tålmodighed. Vi skylder vores kristne tro, at kigge på hinanden på samme måde.

Men vi må også forsvare vores tro og kræve at der er plads til at være næstekærlighed og have idealer, for sådan kan hveden blive forsvaret mod at blive kvalt af ukrudt. Lignelsen i dag er et billede på Guds Rige. Det er et billede på hvordan adgangen til Guds Rige er, og at det ikke er os der afgør hvornår og om der skal høstes. Kun Gud afgør hvem der hører til. Lad os derfor i tillid til Gud, vise tålmodighed og omsorg for den verden vi lever i.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går.

Jul 22 2017

Læsningerne til d. 16. alm. uge 2017

Udgivet af

Den 16. ALM. SØNDAG 2017

                                    Søndag d. 23. juli ( grøn)

1.L.: Visdommensbog: kap. 12, v.13 og 16-19.

 Sl 86, v. 5-6.9-10.15-16a.

Resp.: ‘ Du, Herre, er god og tilgiver gerne’.

2.L.: Romerbrevet: kap. 8, v. 26-27.

Ev.: Matt: kap. 13, v. 24-43 eller 13,24-30

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Domminique

 

Comments Off on Læsningerne til d. 16. alm. uge 2017

Jul 18 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. søndag 2017 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jul 18 2017

Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken til den 15. alm. søndag.

Ev.: Matt 13,1-23 eller 13,1-9.

Der er nogen der går i kirke hver søndag – her i vores kirke og har en meget dyb tro. Andre har gået eller kørt forbi vores kirke her, måske i flere år, uden nogensinde at have tænkt over hvad bygningen indeholder. Andre igen ligefrem forbander kirken, og har den tanke at religion er grundstenen til alt ondt i denne verden.

Det spændende ved den forskellighed er at alle de mennesker er skabt i Guds billede. De alle har Evangeliene til rådighed. Gud har ikke tegnet en streg rundt om os, og sagt at vi er de eneste der må læse Biblen – at vi er de eneste som må høre Guds ord, eller opleve mirakler. Nej, Guds ord er for alle, sådan som vi lærer det søndag efter søndag. Vi lærer at Guds kærlighed omfavner alle og ikke skelner mellem rig og fattig, racer eller livsvilkår. Gud er Gud for alle mennesker.

I fortællingen fra Jesus vi hører i dag, hører vi om hvordan vi mennesker enten kan være ’den gode jord’ eller ’klippegrund’ eller det der findes mellem tidslerne. Sandheden er nok at vi alle er lidt af det hele. Når det går rigtig godt og vi har overskud, er vi som den gode jord, hvorfra alt kan vokse – både næstekærlighed, idéer, omsorg og handling.

Når vi er som klippegrund eller vi er som de kvælende tidsler – når livet går os imod og vi er optaget af vores egne bekymringer – ja, så har vi ikke meget at byde på. Vi tøver med at give, fordi vi har så lidt at give af.

Det som lignelsen i dag minder os om er at vi ikke er værdiløse for Gud, når vi ikke har noget at byde på. Gud har sået sit ORD overalt.

På samme måde ser vi det her på Danmarks flade marker om foråret. Landmanden sår overalt. Han fylder sin traktor med såsæd og spreder det på hele marken. Landmanden har ikke markeret firkanter og områder hvor han ikke kører. Han véd af erfaring af i det ene hjørne og lige midt på marken – der er der knolde og tør jord der ikke kommer til at give megen høst. Alligevel sår han sin afgrøde der i håbet om og troen på, at det måske bliver bedre i år.

Sådan sår Gud sin kærlighed til mennesker. På korset tog Jesus alle vores synder på sig, og Gud gav sin hemmelighed om Guds Rige til alle mennesker. Det er en hemmelighed som vi ikke kan TAGE og kræve at forstå, men kun modtage når vi er klar, for først når vi modtager Gud kan vi forstå bid for bid den hemmelighed Han har delt med os.

Og Gud er ivrig for at dele ud af sin hemmelighed. Når vi lidt efter lidt får indsigt i den gåde som Guds Rige er, da vil vi være velsignede og rede til at gå ud og sprede Guds ord og gerninger. Derfor sår Gud håbefuldt og lader ikke noget sted i denne verden være øde.

Hver eneste gang et menneske forstår endnu et lille bid af hele troens mysterium, da bærer det frugt, og er et skaberværkets mirakel – helt på lige fod med alt det der komme rop af jorden på marken hvor landmanden har sået i håbet om at kunne høste.

Nogle gange kvæler vi, som tidslerne, alt det gode. Andre gange kan vi, som klippegrunden, slet ikke få det gode til at gro. Men så sker det at vi som den gode jord, griber en hånd der har brug for os, og deler grundlaget for vores tro med dette menneske.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. søndag 2017

Jul 15 2017

Læsningerne til d. 15. alm. søndag 2017

Udgivet af

Den 15. ALM. SØNDAG 2017.

                                    Søndag d. 16. juli (grøn). 

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 55, v.10-11

2.L.: Romerbrevet: kap. 8, v.18-23.

Ev.: Matt.: kap. 13, v. 1-23 eller 13,1-9.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 15. alm. søndag 2017

Jul 11 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 14. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jul 11 2017

Prædikken til d. 14. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken til den 14. alm. søndag 2017

Ev Matt.: 11, 25-30

Når vi tømmer vores postkasse er det ofte kun reklamer og regninger vi finder. Derfor er glæden og forventningen også stor når vi pludselig finder et smukt pakket kort i kuvert med vores navn på. Det kan være en invitation til et bryllup eller et barnedåb, eller måske en helt anden fest.

Glæden vi føler, er både glæden ved den festlige begivenhed, men også glæden ved at være udvalgt. Når vi inviteres til fest, er det ikke hele verden der har fået den samme invitation som os. Nej, invitationen har vi fået fordi vi er blevet særligt udvalgt til at være med. På samme måde var det på Jesu tid.

Man inviterede dem som betød mest, og vigtigere endnu inviterede man dem som man gerne ville skulle ses til ens fest. Sådan skete det på samme måde som hvis vi inviterede Dronningen og borgmesteren til vores fest. På den måde ville vi få et billede og et referat i avisen om hvad der var sket, og vi ville føle os berømte i hele Danmark.

På Jesu tid satte man de mest fornemme gæster ved det vigtigste bord. Man havde den opfattelse, at de som var fornemme, var det vigtigste som festen drejede sig om. Måske har vi lidt denne samme opfattelse i dag. Kommer Paven eller Biskoppen til vores hus, kan vi have tendens til at glemme de andre gæster.

Det er netop det Jesus taler imod i dag. Jesus minder os om at det er de som har slidt sig trætte, der har brug for hvile. Det er de som har båret tunge byrder der har brug for hjælp og for vores tjeneste. De som har meget, ejer store rigdomme eller har en titel der giver dem magt – det er ikke dem der må bekymre os.

Vores tanker og hårde slid skal altid komme dem til gode som ikke havde noget, eller dem som selv har slæbt og lidt i denne verden. Dette r på den måde Gud deler ud af sin kærlighed. Til dem som lider giver Han det vigtigste bord, og til dem som bærer tunge byrder, giver Han det åg som Jesus bærer på – et lettere åg, der ikke slider mennesker ned.

Når Jesus inviterer os er det ikke kun en invitation til de særligt udvalgte. Jesus giver os invitationen der lyder: ’Kom til mig, alle I….’ Det betyder at han ikke kun inviterer sine venner, eller dem som er kloge og værd at lytte til. Nej, han inviterer alle som bærer byrder, og det at bære er noget vi alle kender til.

Med vores tunge åg er det let at glemme, at vi har denne invitation fra Jesus om at han gerne vil bære sammen med os. I dagens tekst kalder han på os, for at minde os om, at han er ved vores side til evig tid. Han er klar til at give os en pause – ikke en rygepause, eller en spisepause – men en pause fra at OVERLEVE. For sådan kan livet være af og til. Når vi føler os alene og glemmer at Jesus bærer sammen med os, så kan livet blive en overlevelse, hvor det daglige brød bliver vigtigere end den føde som Gud giver os.

Når vi tømmer postkassen og finder en særlig invitation kan vi mærke glæden og varmen i at være særligt udvalgt. I dag inviterer Jesus os til at finde hvile for vores sjæle. Den invitation er der meget dybde i. Det betyder at når vi kommer til Jesus med alt vores bekymring og uro, så svarer han os med tilgivelse og kærlighed. Så lad os i dag modtage hans kærlighed og tage hans åg på os. Da vil vi nemlig være to om at bære og aldrig være alene.

Comments Off on Prædikken til d. 14. alm. søndag 2017

« ældre indlæg