Aug 31 2017

Undervisningsplan for 2017-2018

Udgivet af

Kære forældre,

Alle undervisningsdatoer findes i undervisningsplanen nedenunder. Du kan også finde den under linket: DUK

HELLIGÅNDSKIRKEN FREDERIKSHAVN

Information om trosundervisning 2017-18.

Undervisningsdatoer:

2017 2018

10/9 14/1

24/9 28/1

8/10 11/2

5/11 11/3

29/11 25/3

3/12 8/4

17/12 22/4

29/4 Firmelse

6/5 1.Kommunion

Undervisningstidspunkt: Vi starter med undervisning kl.12.15 og fortsætter indtil kl. 13.45. Der vil være en lille pause kl.13. Det vil være godt, hvis børnene har en madpakke med. Undervisning starter altid før messen. Messen starter kl.14. Alle børn skal deltage i messen efter undervisningen, da messen er en vigtig del af undervisningen.

Den første undervisningsdato – 10 sept 2017 kl. 12.15

Dato for 1.Kom.weekend: 9 – 11 Feb 2018

Dato for Firmelsesweekend: 9 – 11 Marts 2018

Kontakt: Kateket co-ordinator – Ophie : 30264536 (SMS)

Email – ophie@webspeed.dk

Comments Off on Undervisningsplan for 2017-2018

Aug 29 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Aug 29 2017

Pastor Judes prædiken til den 21. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken den 21. alm søndag 2017.

Ev: Matt 16, 13-20

I dag har vi været vidner til en af de samtaler der har fået rigtig stor betydning for vores kirke. Peter bekender at Jesus er Guds Søn. Han siger sådan med sine egne ord, fordi han i sit hjerte og i sin sjæl mærker en dyb tillid til at livet er præget af noget som ligger udenfor ham selv.

En sådan bekendelse er en historie om at der er sket noget med Peter. For at kunne pege på Jesus og sige: ’Du er Guds Søn’ må han have gjort sig erfaringer. På samme måde som vi også har gjort os erfaringer, der betyder at vi kan pege op på korset og sige: ’Dér er Guds Søn’

Vi bekender, at det er et billede af Kristus. På baggrund af bekendelsen blev vores kirke bygget på Peters ord, og kirken er levet videre fordi der år efter år er kommet nye mennesker til, som igen og igen har bekendt at ’dét er Gud og dét er Kristus!’

Vi ved alle hvordan det gik med Peter. Hans bekymring for Jesus var stor, og han kunne ikke acceptere at der ville ske Jesus noget dårligt. Da Jesus fortalte om sin død og lidelse, ville Peter ikke tro at Gud ville lade den smerte overgå ham, men kun kort tid gik der før Peter stod og sagde: ’Jeg kender ikke den mand’.

Der gik kun kort tid mellem at Peter bekendte til han benægtede. Og med dagens tekst må vi kigge på os selv. Vi sidder her i dag fordi vi bekender. Vi sidder her i dag fordi Gud har åbnet vores øjne for troen på Kristus. Den gave fra Gud har vi pakket ud og pakket ind i vores hjerte.

Tusinder af mennesker har lidt døden, blevet fængslet eller er drevet på flugt netop på grund af at de har bekendt det samme som Peter – at Jesus er Guds Søn. Det er en alvorlig bekendelse at komme med. Måske er det også derfor at bekendelsen kan justeres eller ændres på.

Når vi bliver konfronteret med vores tro, kan det være sin sag at forsvare den. Når andre mennesker svarer vores bekendelse med spørgsmålet: ’Tror du så også på nisser?’ kan det være svært at stå fast på retten til religionsfrihed. Og når man er ung eller barn i denne virkelighed med sociale medier, er det sikkert ikke sjældent at nogen mobbes for at tro på Gud.

Det letteste vil være at gøre som Peter, og benægte ALT. I det tilfælde er det fristende at lave sjov med vores tro, eller tage afstand fra vores bekendelse. For at finde modet til at sige: ’Ja jeg tror på Gud, og nej – det er ikke det samme som at tro på nisser’ så må vi gøre mere end at bekende.

Vi må også ERKENDE. Når vi bekender er det ord der kommer ud ad vores mund. Når vi ERKENDER er det en anden type proces. Det er en handling der kan vare flere år, eller hele livet og den foregår indeni os selv. Inde i vores hjerte – der hvor vi har pakket Guds gave ud – må vi vokse med vores tro.

Hvis 2 mennesker bliver gift og aldrig efter brylluppet viser hinanden kærlighed, da vil ægteskabet dø. På samme måde er det med vores tro. Hvis vi under vores 1. kommunion bekender at vi tror på Jesus, men aldrig derefter giver vores tro opmærksomhed, da vil vores forhold til Gud støve til og blive ligegyldigt i vores liv.

Hver eneste dag må vi nære forholdet til Gud. Vi må ERKENDE Guds rolle. At kunne messens dele, Fader Vor og Trosbekendelsen udenad bringer lyder som flotte ord fra vores mund, men vores forhold til Gud næres på en anden måde.

Lad os i dag begynde at bygge fundamentet til vores tro på Gud, og erkende stykvis at Jesus er den eneste sande vej. Lad os ved Guds hjælp tage ved lære af vores fejl og slippe magten over vores eget liv, og i stedet løse de bånd der binder os her på jorden, for da vil det også være løst i himlen.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til den 21. alm. søndag 2017

Aug 26 2017

Læsningerne til i morgen

Udgivet af

Læsningerne til d. 21, alm. søndag 2017

Søndag d. 27. august (grøn)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 22, v. 19-23;

Sl 138,1-2b.2c-3.6+8bc.

Resp.: 806

2.L.: Romerbrevet: kap. 11, v. 33-36.

Ev.: Matt.: kap.16, v. 13-20.

(Kollekt for Caritas Danmark)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til i morgen

Aug 12 2017

Læsningerne til d. 19. alm. søndag 2017

Udgivet af

Den 19. ALM. SØNDAG 2017

                              Søndag d. 13. august (grøn)
1.L.: 1 Kong 19,9a.11-13a;

Sl 85,9abc+10.11-12.13-14.

2.L.: Rom 9,1-5.

Ev.: Matt 14,22-33.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 19. alm. søndag 2017

Aug 08 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens Forklarelsen kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Aug 08 2017

Pastor Judes prædiken

Udgivet af

Prædiken til Herrens Forklarelsen Fest 2017

Ev: Matt.: kap. 17, v. 1-9.

Der er noget med bjerge. Der er noget særligt som betager os og sætter os i en vis ydmyghed overfor Guds skaberværk. På et bjerg kan man se langt, og at komme til bjergets top er ofte forbundet med udmattelse og en slags sejr over det vi troede var menneskeligt umuligt for at komme dertil. Bjerge ude i verden har kostet mennesker ører, fingre og tæer, og nogen har endda måtte betale med livet på vej dertil.

Også i Biblen er der noget med bjerge. Det er som om at hver gang der skulle ske noget vigtigt, så skete det på et bjerg. Moses modtog loven fra Gud på et bjerg. Jesus døde på Golgatahøjen. Vi har bjergprædikenen, og Jesus efterlader disciplene i fysisk skikkelse på oliebjerget. I dag sker der også noget vigtigt på et bjerg. Vi hører om forklarelsen, Jesus der viser sig som Guds søn. Måske har de været 7 dage undervejs for at nå bjergets top – og måske vil det tage dem 7 dage mere at komme ned. De er uden telte, uden luftmadrasser, så da de først er på bjerget kan vi nok forstå at de blev betagede.

Jesus forvandler sig – han lyser og Peter, Jakob og Johannes tænker at det her er et magisk sted. Dette er et helligt sted. De ønsker sig ikke mere men gribes også af frygt. Foran dem kommer Moses og Elias til syne. De minder dem om Guds alvor, lovene og reglerne – og for at holde fast i magien vil Peter bygge hytter på bjergtoppen, men det er ikke derfor Jesus giver dem forklarelsen. De hører Guds stemme – ’nej, ingen hytter her, lyt til min Søn’ og mændene må gå tilbage til det liv de kom fra.

Men noget er anderledes. De har en viden, en viden som også vi har. En viden om at Jesus kan skabe magi i deres liv og i vores liv, for Jesus sender nemlig ikke de 3 mænd hjem alene. Han går med dem ligesom han går med os hver eneste dag. Hans hellighed er åbenbaret for vores øjne i dag. Vi får forklaring på nogle af vores spørgsmål, men vi får præcis den samme besked: ’Rejs Jer og frygt ikke’.

Der er ellers nok at frygte. Et fly forsvandt ud i den blå luft, stormagter handler i ondskab og her helt tæt på os bliver mennesker dræbt hver eneste dag. Der er nok at frygte – der er god grund til at flygte op på det højeste bjerg og blive betaget over Guds skaberværk, men det er ikke vores plads. Vores plads som Gud har skabt for os er i denne verden, nedenfor bjerget – der hvor det guddommelige ikke altid er synligt for os.

Gud lover os at vi ikke er alene – at på vores vej gennem livet er Han med os alle dage. Han er ikke langt væk oppe i skyerne, Han trådte ind i vores hverdag og blev nærværende og taler til os når vi har brug for Hans stemme. I sin Søn fandt Han velbehag, men også vi er Guds børn. Også i os finder Gud velbehag. Og når vi træder ud af hverdagens problemer og travle timer, er der her i kirken et rum for os der minder om bjerget. Et rum hvor vi kan glemme verden udenfor og være alene med Gud, og drømme om at bygge hytter – for her i kirkerummet er alting nemmere. Ingen krig startes her, ingen fly bliver væk, men Jesus forlod bjerget for at kæmpe mod mørke, lidelse og død, og således må også vi blande os med den verden vi lever i, så ’rejs Jer og frygt ikke’.

Comments Off on Pastor Judes prædiken

Aug 06 2017

Læsningerne til d. 18. alm. søndag 2017 (Herrens Forklarelse)

Udgivet af

HERRENS FORKLARELSE 

                                        Søndag. 6.  august (hvid)

1.L.: Daniels Bog:kap. 7, v.9-10 og 13-14

 Sl 97,1-2.5-6.8-9.

Resp.  ‘Herren er konge, den Højeste over hele jorden’ (751)

2.L.: 2. Peters Brev: kap. 1, v. 16-19

Ev.: Matt.: kap. 17, v. 1-9

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Davide

Comments Off on Læsningerne til d. 18. alm. søndag 2017 (Herrens Forklarelse)

Aug 04 2017

Messetiderne til august er ajourførte

Udgivet af

Alle messetider kan læses enten under linket: Kalender eller på forsiden til højre under titlen: Begivenheder 

Comments Off on Messetiderne til august er ajourførte

Aug 02 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

« ældre indlæg