Oct 28 2017

Referatet af LU mødet sidste søndag

Udgivet af

Referatet fra dette møde kan læses under linket: Lokaludvalget

Comments Off on Referatet af LU mødet sidste søndag

Oct 28 2017

Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Udgivet af

Referat af LU-Mødet d. 22. oktober 2017

Til stede: Suzanne, Lalin, Maria, Derek, Mark, Pastor Jude og William

Fraværende: Anton, Ophelia

Pkt. 1: Valg af mødeleder: Mark

Pkt. 2: Godkendelsen af dagsorden med evt. tilføjelse: Godkendt med 2

tilføjelser (se pkt. 6 og 7)

Nyt fra:

Sognepræsten (PJ): MR valg – antallet af medlemmer fastsættes

ved det næste MR møde (23. okt.). Præsterne har deltaget i en

studieuge. Der holdes en retræte med Pastor Engelbrecht d. 6.

og 12. dec. i Aalborg.

PR (W): W fortalte om en undersøgelse vedr. bispedømmets

sognes visioner, fremtid mm. Svarerne skal diskuteres ved det

næste PR møde i nov.

MR (A) Intet, da mødet skal holdes dagen efter.

Underv. (O/L) Lalin tegnede et opmuntrende billede af

undervisningen i de 2 kategorier.

Andre udv.: Intet

Pkt. 2: Årets forløb 2017. Herunder sidste jul, påske og pinse (alle)

intet, ud over at frivillige til opsætning af krybben skal

annonceres tidligere end sidste gang.

Pkt. 3: Vedligeholdelse af kirken og evt. nye opgaver (alle) W opridsede

de forskellige opgaver, der venter i den nærmeste fremtid. De mest

presserende opgaver var et utæt tag i køkkenet (igen!) samt en

nødvendig restaurering af 5a’s sydgavl. Suzanne mente, at hendes

søn som uddannet murer kunne evt. klare denne opgave, og W

kontakter en tømrer hurtigst.

Pkt. 4: Vaskning af præsternes liturgiske påklædning (W) W påpegede

nødvendigheden af rene albaer, især når gæstepræster besøger os.

Lalin lovede at tage sig af denne opgave.

Pkt. 5: Postkasse ved vejen? (W) Anton og J vil arbejde med det.

Pkt. 6: Alle Sjæles messen. W spurgte om længden af listerne af de afdøde

samt problemet med at udtale de mange navner på andre sprog. PJ

forklarede, at listerne nu lægges på alteret uden en oplæsning.

Pkt. 7: Hygiejne i køkkenet. PJ var utilfreds med den manglende oprydning

og hygiejne i køkkenet. Lalin bekræftede denne iagttagelse og mente

at for mange har adgang til det uden at gøre rent efter sig. LU sluttede op omkr. Lalins forslag om at udarbejde nogle retningslinjer samt hvem har adgang til køkkenet. Mark vil også sætte resultatet på kirkens facebook.

Evt.: PJ mindede om, at bede rosenkrans skal foregå efter messen fremover.

Næste møde: 19.11

Planlægning af jul

Pastor Jude (sognepræst)

William (Formand og referent)

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Oct 28 2017

Læsningerne til d. 30. alm. søndag 2017

Udgivet af

DEN 30. ALM. SØNDAG 2017

                                                                                                                                                         Søndag d. 29. okt. (grøn)

1.L.: 2. Mosebog: kap. 22, v. 20-26.

Sl 18 v. ,2b-3b.3c-4.47+51ab
Resp.: 635

2.L.: 1. brev til  Thess.: kap. 1, v. 5c-10.

Ev.: Matt.: kap. 22, v. 34-40.

(Kollekt for verdensmissionen)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 30. alm. søndag 2017

Oct 23 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2017 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 23 2017

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2017

Udgivet af

 Prædiken til d. 29. alm. søndag, 2017

Matt. 22, 15–22.

I dag har jeg en lille kinesisk historie med til Jer. En dame gik hver dag til floden efter vand. Over skulderen havde hun en pind af træ og på begge sider ved hendes skuldre hang en krukke. Det var i disse to krukker hun hentede vandet. Sådan gjorde hun hver dag i mange år. Den ene krukke var helt perfekt. Den holdt alt vandet hele vejen fra floden og hjem til hendes hus. Sådan var denne krukke trofast til den gamle dame altid. Den anden krukke derimod havde en revne på den ene side. Så når den gamle kone fyldte den med Vand og gik hjemad, dryppede vandet ud af den hele vejen. Når konen kom hjem var denne krukke kun halvt fyldt. Disse krukker var meget særlige, for de kunne nemlig tale. Én dag sagde den perfekte krukke: ’Jeg er perfekt, jeg har ingen fejl – mig kan du altid stole på’. Så græd den anden krukke som havde en revne og sagde: ’Tilgiv mig at jeg altid spilder dit vand. Jeg er ikke værdig til at gå med dig til floden mere’. Men da sagde den gamle kone til krukken med revnen: ’Vær ikke ked af det. Nok beholder den anden krukke alt det vand jeg hælder i den, men har du aldrig bemærket at din side af vejen altid er fyldt med blomster fordi du hver dag kærligt vander jorden? Den anden side får ingen vand, og der findes kun støv’.

Denne historie kom jeg til at tænke på fordi Evangeliet netop stiller et spørgsmål som denne historie svarer på. Skal vi betale skat til kejseren eller skal vi kun tjene Gud? Krukken med revnen viser os at verden ikke er så enkel. Den viser os at bærer vi alt i os og gemmer det til Gud så vil vi kun efterlade støv i denne verden, men laver vi en revne i os og drypper lidt i denne verden så vil vi efterlade en verden fyldt med blomster men stadig have en halv krukke med alt det vi har samlet sammen af erfaring og gerninger gennem livet.

Vi må altså give noget – give vores skat til kejseren og bringe et offer, for holder vi kun på vores eget og deler ingenting, vil Himmeriget heller ikke blive delt med os. I Danmark har vi ingen kejser og det er nok de færreste som i morgen vil ringe til SKAT og bede om at få et mindre fradrag, så hvordan går vi ud i dag og betaler den skat evangeliet taler om? Hvordan går vi ud og laver en revne i vores krukke så vi sikrer at blomsterne på vores vej får næring?

Vores skat til kejseren betaler vi når vi hjælper nogen som ikke har gjort sig fortjent til det. Vores skat betaler vi når vi passer vores arbejde, vores familie og andre forpligtigelser som ikke umiddelbart har noget at gøre med hverken hellighed eller tro. Vores skat betaler vi også når vi glemmer vores egne planer og i stedet bliver talerør for de der ingen stemme har.

Nej, vores verden er ikke så enkel at vi bare helt kan glemme kejseren og kun tjene Gud. Vi hører om ordensfolk i hele verden, som er kaldet til at bede for os alle. De går til deres værelse eller kirke og beder. De tjener Gud, og det skal vi være glade og taknemmelig for. Men tænk om vi alle gik til vores værelse og bad hele dagen lang. Det kunne måske gå lige så galt, som hvis vi alle forlod Gud for at tjene penge. Vi må bære vores krukker med balance, bede og tale med Gud, men også tjene lidt hos kejseren, som vi med godhed kan omsætte og handle med til menneskers bedste.

Lad os med iver forsøge at forandre verden gennem vores tro, og holde på det der bidrager til en kærlig verden. Men må vi også dryppe lidt så vi kan give næring til det samfund vi er skabt til at leve i. Dagens tekst inspirerer os til at kigge på balancen i vores liv, så vores tjeneste for Gud giver udbytte og vores skat til kejseren nærer blomsterne på vores vej.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2017

Oct 21 2017

Læsningerne til d. 29. alm. søndag 2017

Udgivet af

DEN 29. ALM. SØNDAG. 

                                          Søndag d. 22. okt. (grøn)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 45, v. 1 og 4-6

Sl 96, v. 1+3.4-5.7-8.9-10a+c.

2.L.: 1. Thessalonikerbrev: kap. 1, v. 1-5b.

Ev.: Matt.: kap. 22, v.15-21.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

(Der er et LU-møde efter messen)

Comments Off on Læsningerne til d. 29. alm. søndag 2017

Oct 16 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 16 2017

Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Ev: Matt 22, 1-14

Vi har lært, og bliver ved hver eneste messe mindet om at Evangelium betyder ’det glædelige budskab’. Ja vi har lige præcis sagt sådan: ’Gud være lovet for det glædelige budskab’. Vi sagde sådan fordi sådan står der skrevet i vores messebog at vi skal sige, men lige præcis i dag kan det være svært at få øje på hvordan dette evangelium skulle være glædeligt for os mennesker.

Dem som var inviteret til bryllup kom ikke, for de gad ikke. Så bliver kongen vred og slår dem alle ihjel. Så finder kongen nogle andre gæster, men får øje på en der ikke har det rigtige tøj på. Den stakkels mand bindes og kastes ud på gaden.

Gud være lovet for det glædelige budskab, lød vores svar til denne fortælling.

Men lad os lave rollerne lidt om!

Kongen som var værten for festen, det er Gud

Tjeneren der skulle tale med gæsterne, det er Jesus

Dem der var inviteret men ikke gad gå til festen, det er de retfærdige

De der i anden omgang blev tvunget med til festen både gode og onde, det er alle dem der tror og dem der tvivler

Han som smides ud, det er ham der ikke tror

Med denne forandring i evangeliets roller bliver budskabet pludselig et nyt for os. Vi kan placere os selv i gruppen af de mennesker som i anden omgang blev tvunget med til festen. Jesus taler til os på vegne af Gud som har inviteret os til at tage del i livet. Jesus taler til os, at vi er kaldet til at være med i livet, og at kommer vi ikke så hører Gud aldrig op med at lede efter os og kalde på os.

Indbydelsen bliver givet til enhver af os. Vi får den i dåben – en dåb hvor vi endnu ikke er som de retfærdige, der finder bedre at give sig til end at svare Gud som kalder på dem. Nej, i dåben får vi en indbydelse, der erklærer os som Guds barn.

Bag den indbydelse som Gud giver os ligger der kærlighed og håb. Gud inviterer os fordi Han vil os noget vigtigt. Gud er den konge der kalder på os for at vi skal vokse i vores tro, håb og kærlighed hele livet. Og netop derfor ophører Guds kald aldrig. Han kalder på os ved dåben og Han har kaldt på os lige siden, for at vi skal iføre os vores bryllupsklædninger, når vi giver Ham vores ’ja jeg kommer nu’.

Det står klart for os i evangeliet i dag at alt er op til kongen – alt er op til Gud. Det er Ham som klæder os på med Gudsord, med indsigt med åbenhed. Det er op til os at tage denne klædning på stykke for stykke. For sådan står der skrevet at alle er kaldet, men få er udvalgte.

De få udvalgte er et billede på de mennesker der svarer Guds kald med et ’Ja jeg kommer’ Lad os derfor erkende i dag at evangeliet ER et glædeligt budskab, fordi det barske budskab vi netop har hørt minder os om at et liv med Gud ikke er gratis eller let. Et liv med Gud kræver et offer af os, – at vi gør noget andet end det vi først ønskede, at vi giver afkald for at svare det kald, der lyder i vores liv.

Da vil vi være blandt de kaldede som kan tage festtøjet på – altså iklæde os Kristus. Og lad os huske på at ud af ALLE dem der kom til festen var det kun Én der blev smidt ud. Hindringerne for os i at vokse i vores tro og gøre os nye erfaringer med håbet er altså ikke store eller uoverkommelige.

Gud kalder på os i kærlighed og modtager os på samme måde. Lad os derfor trygt vende om og gå den rette vej.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Oct 15 2017

Læsningerne til d. 28. alm. uge 2017

Udgivet af

DEN 28. ALM. SØNDAG 2017.

                                     Søndag d. 15. okt. (grøn)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 25, v. 6-10a

Sl 23,1-3a.3b-4.5.6.

Resp.: 648

2.L.: Brev til Filemon.: kap. 4, 12-14 og 19-20.

Ev.: Matt 22,1-14 eller 22,1-10.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 28. alm. uge 2017

Oct 11 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 27. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

« ældre indlæg