Oct 16 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 16 2017

Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Ev: Matt 22, 1-14

Vi har lært, og bliver ved hver eneste messe mindet om at Evangelium betyder ’det glædelige budskab’. Ja vi har lige præcis sagt sådan: ’Gud være lovet for det glædelige budskab’. Vi sagde sådan fordi sådan står der skrevet i vores messebog at vi skal sige, men lige præcis i dag kan det være svært at få øje på hvordan dette evangelium skulle være glædeligt for os mennesker.

Dem som var inviteret til bryllup kom ikke, for de gad ikke. Så bliver kongen vred og slår dem alle ihjel. Så finder kongen nogle andre gæster, men får øje på en der ikke har det rigtige tøj på. Den stakkels mand bindes og kastes ud på gaden.

Gud være lovet for det glædelige budskab, lød vores svar til denne fortælling.

Men lad os lave rollerne lidt om!

Kongen som var værten for festen, det er Gud

Tjeneren der skulle tale med gæsterne, det er Jesus

Dem der var inviteret men ikke gad gå til festen, det er de retfærdige

De der i anden omgang blev tvunget med til festen både gode og onde, det er alle dem der tror og dem der tvivler

Han som smides ud, det er ham der ikke tror

Med denne forandring i evangeliets roller bliver budskabet pludselig et nyt for os. Vi kan placere os selv i gruppen af de mennesker som i anden omgang blev tvunget med til festen. Jesus taler til os på vegne af Gud som har inviteret os til at tage del i livet. Jesus taler til os, at vi er kaldet til at være med i livet, og at kommer vi ikke så hører Gud aldrig op med at lede efter os og kalde på os.

Indbydelsen bliver givet til enhver af os. Vi får den i dåben – en dåb hvor vi endnu ikke er som de retfærdige, der finder bedre at give sig til end at svare Gud som kalder på dem. Nej, i dåben får vi en indbydelse, der erklærer os som Guds barn.

Bag den indbydelse som Gud giver os ligger der kærlighed og håb. Gud inviterer os fordi Han vil os noget vigtigt. Gud er den konge der kalder på os for at vi skal vokse i vores tro, håb og kærlighed hele livet. Og netop derfor ophører Guds kald aldrig. Han kalder på os ved dåben og Han har kaldt på os lige siden, for at vi skal iføre os vores bryllupsklædninger, når vi giver Ham vores ’ja jeg kommer nu’.

Det står klart for os i evangeliet i dag at alt er op til kongen – alt er op til Gud. Det er Ham som klæder os på med Gudsord, med indsigt med åbenhed. Det er op til os at tage denne klædning på stykke for stykke. For sådan står der skrevet at alle er kaldet, men få er udvalgte.

De få udvalgte er et billede på de mennesker der svarer Guds kald med et ’Ja jeg kommer’ Lad os derfor erkende i dag at evangeliet ER et glædeligt budskab, fordi det barske budskab vi netop har hørt minder os om at et liv med Gud ikke er gratis eller let. Et liv med Gud kræver et offer af os, – at vi gør noget andet end det vi først ønskede, at vi giver afkald for at svare det kald, der lyder i vores liv.

Da vil vi være blandt de kaldede som kan tage festtøjet på – altså iklæde os Kristus. Og lad os huske på at ud af ALLE dem der kom til festen var det kun Én der blev smidt ud. Hindringerne for os i at vokse i vores tro og gøre os nye erfaringer med håbet er altså ikke store eller uoverkommelige.

Gud kalder på os i kærlighed og modtager os på samme måde. Lad os derfor trygt vende om og gå den rette vej.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 28. alm. søndag 2017

Oct 15 2017

Læsningerne til d. 28. alm. uge 2017

Udgivet af

DEN 28. ALM. SØNDAG 2017.

                                     Søndag d. 15. okt. (grøn)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 25, v. 6-10a

Sl 23,1-3a.3b-4.5.6.

Resp.: 648

2.L.: Brev til Filemon.: kap. 4, 12-14 og 19-20.

Ev.: Matt 22,1-14 eller 22,1-10.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 28. alm. uge 2017

Oct 11 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 27. alm. søndag 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Oct 11 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Prædiken til d. 27. alm. søndag 2017.

Matt. kap. 21,  v. 33-43

Når vi hører den tekst jeg lige har læst for Jer, kan vi blive forargede over at vinbønderne som har fået betroet vingården slår alle ihjel som kommer og gør krav på ejerens penge. Det er griskhed og ondskab, og det skal vi tage afstand fra. Jeg tror ikke vi kan finde nogen der vil være uenige med os i det. Når vi bliver udvalgt eller ansat må vi bevise at vi løser opgaven med godhed og ikke med ondskab.

Det Jesus ville fortælle på den tid hvor han kommer md denne lignelse er en besked til de der umiddelbart ser gode ud, men gemmer på megen ondskab. Også ondskab mod ham selv – Jesus der gemmer sig bag symbolet vingårdsejerens søn.

Det er åbenlyst at griskhed og grådighed er en ondskab både i vores liv og i hele denne verden.

En anden ting vi måske ikke bemærkede da jeg læste teksten er detaljen om vagttårnet. Der står skrevet: Vingårdsejeren byggede et vagttårn.

Vingårdsejeren ansatte vinbønder som han ikke havde tillid til og derfor overvågede han dem.

Vi ser det igen og igen i vores samfund, at når politikerne tager beslutninger uden tillid eller ledere giver ansatte opgaver uden tillid, så bliver resultatet altid det samme. Når nogen får en opgave uden samtidig at få tillid, så bliver arbejdet løst uden kærlighed og grundighed.

Så dette vagttårn fra evangeliet er vigtigt i vores liv. Måske har vi bygget et vagttårn i familie, hvor vi overvåger vores kone fra. Hvem er hun sammen med? Hvor går hun hen? Eller også gør vi det samme mod vores mand! Et sådan vagttårn er en trussel mod ethvert ægteskab. Gud sammenføjer 2 mennesker med stærke reb af kærlighed, tillid og samhørighed. Bygger vi vagttårne ødelægger vi bid for bid det Gud ønsker for ægteskabet.

Kærlighed erstattes af mistillid, tilliden erstattes af ondskab og samhørigheden erstattes af ensomhed

Dette vagttårn i evangeliet er det første skridt mod den griskhed, grådighed og drab som vi hører om. At bygge et vagttårn vil også være vores første skridt mod ondskab i vores liv. Det er det vagttårn der overvåger vores ægtefælle. Det er det vagttårn der får os til at sladre om andre. Og det er det vagttårn der gør at vi holder øje med de andres tro.

Vores samfund går i retning af mere overvågning, og vi ser hvordan det gør mennesker bange og isolerede. Det sker mod flygtninge, mod dem der får kontanthjælp og mod dem der er syge. Disse vagttårne er svære at gøre noget ved, men med denne lignelse fra Jesus, får vi i dag en chance for at bryde de vagttårne ned som er i vores eget liv.

Lad os med den tanke bede for at vi alle kan kravle ned fra deroppe, hvor vi har overblikket over de andres liv og fejl. Når vi sidder deroppe og deler fordømmelser ud bliver vi ikke mere nærværende og kommer ej heller tættere på Gud. Må vi derfor kravle ned og i stedet tage del i de andres liv med den kærlighed som Gud skaber mellem mennesker der vil hinanden det gode.

Gennem tillid må vi give hinanden den gave at få muligheden for at gøre vores bedste. Når vi gør vores bedste, og det vi er bestemt til da Gud skabte os, da vil tillid afløse hævnen, for hævn er det der følger hævn hvis ikke én bryder den cirkel med at vise tillid.

Således siger Jesus om de mennesker hvis liv er fyldt med grådighed, og som udfører livets arbejde med hævn frem for kærlighed: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Oct 07 2017

Læsningerne til d. 27. alm. søndag 2017

Udgivet af

D. 27. ALM. SØNDAG 2017

Søndag d. 8. oktober ( grøn)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 5, v. 1-7

Sl.: 80, v.9+12, 13-14 ,15-16 og 19-20.

Resp.: 722

2.L.: Brevet til Filipperne: kap. 4, v. 6-9.

Ev.: Matt.: kap. 21, v. 33-43.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 27. alm. søndag 2017

Oct 02 2017

Pastor Judes prædiken fra igår

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2017 kan læses under linket: SØNDAGS PRÆDIKEN

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra igår

Oct 02 2017

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2017

Udgivet af

Prædiken til d 26. almindelige søndag 2017

Ev.: Matt 21,28-32

Det Jesus taler om i evangeliet har vi nok alle oplevet uanset om vi er barn eller gammel. Vi er blevet mødt af et menneske som har givet os sit ja – et ja til venskab, et ja til at hjælpe, et ja til være med til en opgave, og kun for at forsvinde ud af vores liv og lade os sidde tilbage med skuffelsen.

Måske har vi også været heldige at møde den anden slags. Den slags menneske vi ikke lige klingede med. Det slags menneske som vi ikke lige blev venner med ved første øjekast. Men det slags menneske som pludselig vender om, kommer tilbage til os, og siger undskyld for den dårlige start. Med et sådan menneske er alle muligheder tilstede for at et fint venskab kan blive resultatet.

Når Jesus taler om disse 2 typer mennesker i evangeliet, så er det fordi han gerne vil sige noget til alle de ja-sigere der sidder foran ham. Jesus udfordrer dem der følger ham og er enige i hans påstande, eller måske blindt følger de regler og anbefalinger han giver. De siger ja og ja og ja, men Jesus ser at mens deres hoved nikker, gør deres krop og tale noget andet.

Vores tro er ikke til for os for at vi kan velsignes af Gud til at gøre de ting vi har lyst til og slippe for de ting vi ikke har lyst til. Gud taler til os med autoritet og myndighed. Og netop det kan det være svært at sige ja til og SAMTIDIG følge det ja op med vores handlinger.

Så hvem er bedst – den der siger ja og ikke kommer, eller den der siger nej og kommer alligevel? Jesus peger på den der siger nej og kommer alligevel, fordi den mand eller den kvinde tager et aktivt valg. Det menneske er et menneske som angrer, fortryder for derefter at vende om og følge det Jesus har sagt.

Lad os kigge på os selv i denne sag om at svare ja og nej og fortryde. Når vi sidder her i kirken i dag er det helt sikkert fordi vi har sagt ja. Vi siger ’ja jeg kommer’ til alt det Gud står for. Vi oplever både næstekærligheden, Helligånden og vi nikker til alt det vores tro symboliserer.

Men siger vi kun ja, eller handler vi også derefter? Tror vi virkelig inderligt på forvandlingen af brød til legeme? Tror vi på treenigheden og alt det vi bekender i søndagens bønner? I dag er en tid til refleksion for os alle uanset om vi er barn eller præst. Søger vi vejen til retfærdiggørelse eller vi siger vi bare ja og ja.

Vejen til retfærdighed er der hvor dem der siger nej eller udtrykker tvivl alligevel lytter til og tænker på Guds ord der prædikes for dem. De fortryder, kommer tilbage – de får retfærdiggørelse. Retfærdiggørelsen er Guds gave til os når vi ser og indser, når vi vender om, når vi accepterer at hos Gud er kærligheden og den eneste sande frelse.

Det handler om at vende tilbage til at træffe de rigtige valg. Den søn der sagde nej, fortrød og gik derud alligevel. Den søn der sagde ja, han blev hjemme. Sønnen der sagde ja, kunne også have fortrudt og gået ud i vinmarken for at hjælpe. Men det gjorde han ikke. Han valgte at blive hjemme og blev derfor mere ulydig end ham der sagde nej.

Lad os vende om i dag og tænke på om og hvornår vi siger ja til Gud uden at gøre mere end det. På den måde vil vores spørgsmål, tvivl og afstand komme frem i lyset og op til overfladen, og i bønnen kan Gud hjælpe os. I bønnen vil vores knuder i troen blive bundet op, så vores nej vil betyde at vi vil fortryde, rejse os op og gå alligevel.

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2017