Dec 31 2017

Læsningerne til Den Hellige Familie 2017

Udgivet af

DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF 

                         Søndag d. 31. dec.( hvid). 

1.L.: 1 Mosebog: kap. 15, v. 1-6; 21,1-3

SL.: 105, v. 1-2, 3-4, 5-6 og 8-9

2.L.: Brevet til Hebr.: kap. 11, v. 8, 11-12 og 17-19

Ev.: Luk.: kap. 2, v. 22-40 eller 2,22.39-40

 

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til Den Hellige Familie 2017

Dec 26 2017

Glædelig jul😀

Udgivet af

Tak til alle der har bidraget til forberedelserne til juletiden i år. Der blev skaffet både adventskrans og juletræ, afhold adventsfest mm. Krybben i år blev opstillet af Antons, Robins og Thas’ familier. Klassisk flot! Tak for deres indsats. Dejligt, at man kan beskue og fordybe sig i krybbens hellige motiv mange dage endnu👏🤗😇

******************

Thanks to everybody who has contributed to the Christmas festivities this year. An Advent’s gardland and Christmas tree have been donated together with an Advents party plus much more. The Crib was made by Robin’s and Anton’s family. As usual a beautiful, classic one. Thanks to them for their efforts. It’s wonderful to be able to both see and meditate on the mysteries of the Crib’s holy motives the next many days.

Comments Off on Glædelig jul😀

Dec 24 2017

Læsningerne til Herrens Fødsel (Vigiliemesse)

Udgivet af

 VIGILIEMESSEN 2017

                                                                                                                                               Søndag d. 24 december (aften)

1.L.: Esajas’ Bog: kap. 62, v. 1-5

Sl 89, v. 4-5.16-17.27+29.

2.L.: Ap.Gern.: kap. 13, v. 16-17.22-25.

Ev.: Matt.: kap. 1, v.1-25 eller 1,18-25.

Messen er kl. 24.00 of fejres af Pastor Davide

Comments Off on Læsningerne til Herrens Fødsel (Vigiliemesse)

Dec 18 2017

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2017 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Dec 18 2017

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2017

Udgivet af

Prædiken til d. 3. søndag i Advent 2017.

Ev: Joh. 1, 6-8 og 19-28. (’Glædens Søndag’)

Når en sag skal i retten, er der 2 slags mennesker som kan få stor betydning, for hvilket resultat dommeren kommer frem til.

Der er advokaten. Hans opgave er at arbejde sig frem til at vise hvad der er sandhed og hvad der er løgn. Han skal gøre det på en klog måde, der i sidste ende giver det resultat som han ønsker for den part, som han repræsenterer.

Og så er der vidnerne. Vidner er de mennesker som har set hvad der skete. Måske var der et vidne der så at ham der kørte for stærkt i bilen – han talte også i mobiltelefon. Det er vidnerne der skal gengive hvad der skete i den sag, der nu behandles i retten. Deres ord kan have afgørende betydning; Især hvis der er flere vidner der siger det samme.

Et vidne kan ikke rigtig vælges. Et vidne må naturligt være den person der så hvad der skete. Med advokaten er det anderledes. Parterne i sagen kan frit vælge hvilken advokat der får deres sag. Nogle vælger derfor den bedste og dyreste, mens andre der ikke har mange penge må tage ham som retten peger på.

Hvis vi ser på evangeliet i dag, ser vi netop advokater og et vidne diskutere en sag som vi kender det fra retten. Vidnet hedder Johannes og advokaterne – altså præsterne og levitterne – er sendt ud for at afhøre ham. ’Hvem er du?’ spørger de og fortsætter med en række spørgsmål, der skal få Johannes til at lave en fejl – vidne falsk om hvad der skete og hvor han er kommet fra. Hver især forsøger advokaterne sig med spørgsmål, der skal vise retten, at dette vidne kan man ikke stole på.

Men Johannes er et klogt vidne. Han holder sig til sandheden, og advokaterne må gå derfra uden triumf. Sådan gik det, fordi Johannes er et vidne, der har set Gud. Han er et vidne, der ved med sikkerhed, at Jesus kommer.

Grunden til at vi her midt i advent skal høre en fortælling om advokater og et vidne er, at snart kommer Jesus. Det ved vi, ligesom Johannes vidste det, men er vi lige så faste i vores ord, hvis nogle advokater spørger os? Eller vakler vi i vores forklaring?

I dag er det Glædens Søndag. Vi fejrer glæden over, at Jesus er på vej ind i vores liv for at forny alting. Han kommer for at forny os indefra, men fornyelsen sker, kun hvis vi lader ham komme ind og ikke kigger på ham med advokatens øjne. Er vores hjerte fyldt med skepsis, had og mistro, giver vi Jesus og glæden svære betingelser. Vi må i stedet, som Johannes, være et vidne – et menneske som ikke tror eller overvejer eller venter på at se – men et menneske der VED og står ved at vi bekender os til de bud som Gud har givet os at leve efter.

Nogle gange kan glæden have svære betingelser. Den kan især svigte os, når vi beder uden at få, når vi oplever sorg, misbrug eller at afstanden mellem os og vores familier vokser og vokser. Glæden gør ikke livet nemt, men glæden og forventningens glæde gør livet til at bære. Forventningen om at glæden kommer, minder os om, at det vi står lige midt i vil ikke altid være der. Alt det der sker ude i verden, kan gøre det svært at høre vidnets stemme, men lytter vi godt efter, kan vi høre hvordan Johannes råber til os: ’Efter mig, kommer der én som er større end mig’.

Lad os med den tanke være et vidne om vores tro og glæde. Glæden ændrer ikke livets omstændigheder, men glæden ændrer os og alting omkring os.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2017

Dec 17 2017

Læsningerne til d. 3. Søndag i Advent 2017

Udgivet af

D. 3. SØNDAG I ADVENT. 

                  Søndag d. 17. december (viol. eller rosa)

1.L.: Esajas’ Bog:kap.  61, v. 1-2a.10-11

Vers.: 1 Luk 1,46b-48.49-50.53-54.

+ Min sjæl jubler over min Gud.

2.L.: 1. brev til Thessalonika: kap. 5, v. 1

Ev.: Joh.: kap. 1, v. 6-8.19-28.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Davide

(Der er Advents fest efter messen)

Comments Off on Læsningerne til d. 3. Søndag i Advent 2017

Dec 13 2017

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Adventstid kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Dec 13 2017

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Advent 2017

Udgivet af

Prædiken til d. 2. Søndag i Advent (Fredens Søndag).

Ev: Mark 1,1-8

En begyndelse kan ofte være meget pludselig. Sådan sker det når et barn er født. PLUDSELIG er en kvinde blevet mor og en mand er blevet far. Sådan sker det også nogle gange med en forelskelse. 2 mennesker møder hinanden og ud af ingenting opstår der kærlighed.

I evangeliet i dag, hvor det er anden søndag i advent, byder på sådan en begyndelse. Det er en begyndelse på noget helt nyt som kommer meget pludseligt. Johannes døberen træder frem i ørkenen og døber folk. Her i 2017 er det både spændende og vedkommende for os at han gør det, – at han døber folk.

Når vi kigger på de udfordringer vi har i vores verden med klima, miljø og ufred, og samtidig kigger på hvad verdens ledere gør ved det så kan vi lære noget af Johannes Døberen. Vi ser hver dag hvordan alt i denne verden bekæmpes. Alle lande KÆMPER mod klimaforandringer, og samtidig kæmper de mod andre lande som ikke deler den samme opfattelse af verden som dem selv. Der bruges missiler, våben og trusler for at nedkæmpe hele samfund.

Johannes Døberen står i kontrast dertil. Han døber folk for at bygge dem op og give dem en ny moral. Med dåben giver han dem nådegaven og en fred i troen på at Gud bærer sammen med dem.

Tænk om vi kunne føre denne opbyggelse af mennesker med ind i 2018, og erstatte forbud og begrænsninger, med en ny moral der peger på nye muligheder. Det kunne blive en NY og ikke mindst PLUDSELIG begyndelse for hele menneskeheden.

Men os der sidder her kan ikke sætte os i de stole som bestemmer over verden. Det betyder dog ikke at vi ikke er i stand til at skabe en ny begyndelse. Den anden søndag i advent er fredens søndag. Vi må altså reflektere over hvordan vi med Guds ord om nye begyndelser kan sprede  fred og lade freden blive grundsten til at bygge mennesker op frem for at kritisere dem og bryde dem ned.

Det er et ansvar vi har som kristne – altid at give god moral frem for at kritisere og nedvurdere. Den gode moral gør også noget andet ved folk end regler. Man kan forestille sig på Johannes Døberens tid, at man sagde: ’det er forbudt at stjæle’ og så ville de fleste følge reglen. Med dåben vi hører om i dag døbes folk med moral – en moral de kun kan bære hvis de opretholder den, og deraf mærker ønsket indefra om ikke at stjæle.

Den modsætning kan vi føre over på mange aspekter i vores liv. Laver Jeres børn lektier fordi I siger de skal, eller laver de lektier fordi I via Jeres tro og opdragelse har givet dem moral til det? Dette spørgsmål kan skiftes ud med mange andre lignende spørgsmål, og vi inviteres til i dag, selv at formulere spørgsmålene og svare på dem.

Vores svar vil fortælle os om der er noget vi skal ændre i vores liv. Adventstiden er en tid for oprydning i os selv med Guds hjælp. På samme måde som fasten er advent en forberedelsestid på det der kommer. Johannes Døberen klædt i kamelhår formåede at tiltrække folk og give dem fredens gave. Lad os på samme måde gøre en forskel for nogen der trænger til en hånd der bygger op, og lad os omvende os og rydde op i alt det der bryder ned.

Ved at døbe dem med vand – ved at forære den gode moral – ved at bygge op – da vil Jesusbarnet blive født i en fredstid og fylde os med Helligånden

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Advent 2017

Dec 10 2017

Nye medlemmer!

Udgivet af

Vi ønsker velkommen til en ny familie i menigheden.De kommer fra Barmar.
Faren hedder Ailam Thang Man Lun og hans kone hedder Niang En Lun.
De har 4 børn, som hedder Anthony,James,Elizabeth, og Dominic.
Han er formand for Barmar grupper i Denmark og har boede 5 år i Svendborg.
Vi håber, at I befinder jer godt i vores kirke.

Hjertelig velkommen!

Comments Off on Nye medlemmer!

Dec 10 2017

Læsningerne til d. 2. søndag i Advent 2017

Udgivet af

2. SØNDAG I ADVENT. (II Ps).

                                                 Søndag d. 10. dec. ( viol.)

1.L.: Esajas’ Bog: kap.  40, v. 1-5 og 9-11

 Sl 85, v. 9ab-10.11-12.13-14.
Resp. 726

2.L.: 2. Peters brev: kap. 3, 8-14.

Ev.: Mark: kap. 1, v. 1-8.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 2. søndag i Advent 2017

« ældre indlæg