Nov 30 2018

Messetiderne til December 2018

Udgivet af

Alle messetiderne for december kan nu læses under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder. 

Comments Off on Messetiderne til December 2018

Nov 29 2018

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Krist Konges Fest kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Nov 29 2018

Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2018

Udgivet af

Prædiken 25. november 2018. ( Jesus Kristus, universets Konge)

Ev: Joh. Kap.18, v. 33b-37

Som så mange andre drenge var der engang en dreng der gik i skole og klarede sig meget meget dårligt. Han hørte ikke efter og viste ikke respekt til lærerne som underviste. Hans forældre var naturligvis meget bekymrede for hvordan det skulle gå og om han kunne bestå en eksamen. Derfor tog hans mor og far en drastisk beslutning for at forbedre deres søns skolegang. De flyttede ham til en ny skole, til en katolsk skole, hvor nonner underviste og alt ballade var forbudt. Allerede efter ét år var drengens karakterer meget bedre – faktisk var han den bedste i sin klasse. Forældrene var stolte og roste drengen for de forbedringer han havde gjort. Og drengen sagde: ’Jeg rettede mine fejl allerede fra den første dag på den nye skole. Jeg blev nemlig bange, for lige indenfor døren så jeg et stort – ja helt enormt kors – med en ung mand hængende derpå. Ja, jeg så med det samme, at på denne skole straffes ballade meget hårdt!’

Den unge mand på korset er Jesus som vi fejrer som konge i dag. Ydmyget, afklædt og mere død end levende blev han udstillet på et kors. Hængende der lignede han ikke rigtig nogen konge – i hvert fald kun en konge for et meget lille kongerige. – Men Jesus er slet ikke konge for noget man kan være konge for i denne verden. Jesus er hverken konge for socialdemokraterne, SAS og han er heller ikke konge for at der skal komme togforbindelse til Aalborg igen inden jul.

Jesus er konge over vores hjerter. Han er konge over alt vi gør i Guds navn og vi anerkender ham som vores konge fordi han leder os frem med mildhed og en fars kærlige omsorg for sit barn. Aldrig giver vores konge os ond tale eller hårde ord. Derimod udvikler han langsomt vores sind så vi bliver tålmodige og ser de nuancer der er i denne verden. Når vi ser at vores nabo ikke kun er ond, men måske blot virker ond på grund af et forbitret sind der er bygget af skuffelser i denne verden, så ser vi pludselig med milde øjne, og tilgiver. Vi forbarmes og hjælper hinanden med igen at gå de veje vores konge leder os på.

Jesus er vores konge fordi han er anerkendt som konge allerede ved hans undfangelse. Således sagde englen Gabriel til Jomfru Maria: ’Du skal blive med barn og han skal kaldes den Højestes søn’ og i alle de år han levede, så vi hans gerninger. Vi så hvordan han anerkendte enken der kun gav et lille beløb, men gav alt hvad hun ejede, frem for de rige som kun gav hvad de kunne undvære. Vi så hvordan Jesus helbredte og hvordan han gav gode ord til de, der troede de var konger over noget i denne verden.

Jesus inviterer os til i dag at lade liturgien gå ind i vores liv. At fejringen af Kristus som konge får os til at forstå alt det han er konge over, og at vi også dermed kan vise i vores liv at vi forfølger en konge som har andet på hjerte end store diamanter og meterlange biler. At vores konge er en særlig konge som ikke begærer magt og rigdomme, men som ønsker brændende at være konge over vore hjerter. For os alle – uanset hvor i verden vi bor ønsker han forsoning, tilgivelse og at kærlighed er den udøvende magt.

I dag er den sidste søndag i år B – det år hvor vi har læst Evangeliet fra Markusevangeliet hver søndag. Næste søndag er det 1. søndag i advent og så starter der et helt nyt år for os liturgisk set. Vi starter på år C, hvor teksterne vi læser kommer fra Lukasevangeliet. Adventstiden er en speciel tid for os alle til fordybelse og forberedelse, en tid hvor det er godt for os at huske at Kristus er vores konge. Det er ham som leder os frem.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2018

Nov 24 2018

Læsningerne til den sidste søndag i året 2018

Udgivet af

Den 34. alm. søndag 2018 (JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE)

                                                                                                                                                      Søndag d. 25. nov. ( hvid)

1.L.: Daniels Bog:kap. 7, v. 13-14

Sl 93, v. 1ab.1c-2.5.

2.L.: Johs. Åb.: kap. 1, v. 5-8.

Ev.: Joh. kap.18, v. 33b-37.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

                                                                                                                                               (Der er et LU møde efter messen)

Comments Off on Læsningerne til den sidste søndag i året 2018

Nov 21 2018

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2018 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Nov 21 2018

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2018

Udgivet af

Pastor Judes Prædiken:’ De fattiges Dag ’. 2018

Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham’

Sådan lyser Pavens budskab til dagen i dag. Pave Frans intention med denne dag er at sætte fokus på alle de mennesker i verden der lider. Han ønsker så inderligt af os alle at vi handler – at vi GØR noget for at afhjælpe fattigdom – i sær for at der ikke skabes en kløft mellem det vi tror på og det vi gør.

For de fattige er et stort emne i vores tro på Gud. Der findes mange forskellige slags fattigdom, men fælles for alt hvad der er fattigt er at det optager Gud og har en helt særlig plads i Biblens tekster.

Vi kan læse om de som er fattige på mad og nødvendigheder. Men vi kan også læse om de der er fattige på ord, og dem der er fattige i Ånden. Fattigdom er også det vi rammes af når sladder, rygter, misundelse og hovmod kommer ud af munden på os. Pludselig ændres de måske rige tanker til kun meget fattige ord.

I dag er en anledning til at fokusere på alle de slags fattigdom der kan ramme et menneskes liv. Vi kan ikke donere et beløb med vores mobiltelefon og klappe os selv på ryggen for at være gode kristne. Nej, vi må gå længere end det og gøre mere, hvis vores mening med livet er at følge Guds veje.

Vi har netop haft muligheden for at lade os inspirere af Den Hellige Therese af Lisieux. Hun talte til vores hjerter om hvilken enkelthed vi kan leve vores liv som kristne med. At hjælpe den fattige og indføre budet om næstekærlighed i vores liv er ikke kompliceret eller dyrt. I stor smerte og lidelsens sygdom lå Den Hellige Therese på dødslejet, og modtog sin sidste kommunion. Hun ofrede i stor smerte kommunionen for en anden hun kendte, som var syg.

Også vi kender til den fattige enkes skærv. Det er fortællingen om enken der lægger alt hvad hun ejer og ikke kun sit overflod. Disse små men værdifulde ofre forandrer os som mennesker.

Vi står lige nu foran den tid på året hvor flest mennesker optages af de fattiges vilkår. Det er snart advent og derpå følger jul. Det er oplagt tid at give og donere – og skal man provokere lidt, kan man sige at de fattige sandelig har fortjent det efter de 11 måneder hvor de har levet, men kun overlevet og blevet ignoreret.

Som kristne, som mennesker der følger Guds veje, MÅ og SKAL det lægge os på sinde at gøre noget for vores medmennesker uanset om det er sommer eller vinter. Gud er ikke kun kærlighed og omsorg når det er jul. Gud lytter til bønner hele året rundt, og derfor må også vi være i stand til at arbejde som Guds redskab her på jorden hele året.

Jesus er guddommelig! Men han gav afkald for at blive menneske, og som menneske gav han ALT for at komme tæt på mennesker som os. Han ofrede sig selv, og blev til frelse for os. På samme måde kan vi lade os inspirere i dag. Vi står med Guds nådegaver i hånden. Vi står med kærlighed, omsorg, medmenneskelighed. Det er nådegaver som hverken kan byttes eller gemmes væk.

Nådegaverne skal vi arbejde med for at holde liv i dem, for ellers visner de og vores hjerte bliver hårdt. Lad os derfor svare: ’Ja, jeg kommer’, når Gud i dag inviterer os til at være Hans hænder og fødder. Lad os åbne vores hjerter og gøre velgerninger i Guds navn. Lad os øve os i at gøre gerninger uden at modtage en tak, for da vil vi se at Guds nådegaver er en mulighed for os, virkelig at møde vores næste og gennem vores næste at møde Gud.

Lad os med den tanke blive den, der svarer når den fattige råber i håbløshed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2018

Nov 13 2018

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 32. alm. søndag 2018 ((Laterankirkens indvielse og Pavensdag) kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Nov 13 2018

Pastor Judes prædiken til d. 32. alm. søndag 2018

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 32. alm. søndag 2018

(Laterankirkens indvielse og Pavensdag)

Evangelium: Joh 2, 13-22.

Vi ved alle at det er forbundet med forskellige mængder af fare når vi kører i bil, tager på arbejde, er ude at flyve, sejler med et stort skib eller cykler på landevejen. Endda siges det at det mest farlige sted at befinde sig er derhjemme fordi så mange ulykker sker i køkkenet eller når vi arbejdet i haven. Men vi behøver slet ikke leve med al den fare omkring os. Jeg har nemlig læst en rigtig god nyhed for os alle i avisen. Der stod at kun 0,01 % af alle de ulykker der sker hver eneste dag sker i en kirke. Det betyder for os at vi lige nu er måske det mest sikre sted man kan opholde sig i hele verden. Jeg forventer selvfølgelig at denne nye viden vil betyde at endnu flere vil være her i kirken i fremtiden.

I dag fejrer vi Laterankirkens indvielse og Pavens dag. Man kalder Laterankirken for ’Alle kirkers moder.’ og denne kirke er Roms domkirke. Måske får denne fejring os mest af alt til at tænke på at det er en kirke langt væk fra Nordjylland. En kirke vi måske aldrig har besøgt eller har et forhold til, men fejringen i dag er netop for at minde os om hvordan vores kirker i hele verden samler alle de mennesker som har et personligt forhold til Gud. Alle verdens kirker, uanset hvor langt væk de ligger, har noget at sige til os. De har et budskab om Gud og minder os om Jesus Kristus hver gang vi glemmer og hver gang vi kommer i tvivl. Så skinner tabernaklet nemlig foran os og vi finder trøst på dette sikre sted hvor næsten ingen ulykker sker.

Nogen vil sige – jamen Gud er overalt – Han bor i dig og mig og i alle ting, i bladene som i disse dage falder af træerne, og det er også rigtigt. Vi må ikke kun tro når vi er i kirke og vi må ikke have den idé at Gud kun viser sig når vi sidder her og ser artige ud. Kirken er mere end bare et sikkert sted, hvor ingen kommer til skade. Kirken er nemlig også et Helligt sted, et sted hvor vi forenes og fejrer Guds storhed sammen.

Det er den påmindelse vi får i evangeliet i dag. Folket i evangeliet har pludselig fået templet til at ligne Hjallerup marked, med penge og handler og sladder og derfor bliver Jesus vred da han ser det. I mange år troede man at Gud kun var i templet. At man kunne gå til kirken. Gøre alt – knæle, bede, modtage kommunion og gå hjem uden at have set til sin side for at vide hvilken bror og søster der sad på bænken ved siden af.

Heldigvis er det ikke sådan mere. Vi bærer alle et tungt ansvar for vores brødre og søstre. Vi alle må tage vores del, og aldrig vende ansigtet bort når nogen blandt os lider. Dét er nu vores kirke. Som altid må vi arbejde på at kirken ser flot ud og er Gud værdig men i højere grad må vi tænke på alt der er indeni denne bygning. Lad også det indeni være Gud værdig, alle vores ord og gerninger.

Som sagt er denne søndag også en fejring af Paven. Paven er hyrde for vores kirke. Han har en magt, ikke en dårlig magt, men en magt til at få det bedste ud af os, det bedste ud af sin kirke over hele jorden. Lad os ikke glemme det store arbejde Han gør hver dag. Et lille ord fra hans mund kan skabe store overskrifter i aviserne, så lad os derfor alle bede for at Paven altid må finde de rette ord, og at hans ønske om forsoning og fred vil trænge ud i ethvert lille hjørne af verden

Fejringen af indvielsen af Laterankirken inviterer os i dag til at tænke over hvad vi bruger kirken til. Kirken er Guds Hus og et bønnens hus. Derfor er det vigtigt at respektere hinanden og opføre os pænt når vi kommer ind i kirken. Kirken er et bønnens hus, hvor vi mødes for at lovprise, takke og bede til Gus. Kirken er ikke et forsamlingshus, et mødested, hvor vi mødes og snakker. Vi har desuden et fælles ansvar for at holde vores kirker pæne og rene.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 32. alm. søndag 2018

Nov 10 2018

Læsningerne til d. 32. alm. søndag 2018

Udgivet af

 

Den 32. alm. søndag 2018  (LATERANKIRKENS INDVIELSE)

                                                                                                                                                Søndag d. 11. nov. ( hvid)

1.L.: Ezekielsbog: kap. 47, v. 1-2.8-9.12

Sl 46, v. 2-3.5-6.8-9

2.L.: 1 Korintherbrev: kap. 3, v. 9b-11.16-17

Ev.: Joh.: kap. 2, v. 13-22
                                                                                                                                  Pavens dag og Kollekt af Peterspenge

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til d. 32. alm. søndag 2018

Nov 07 2018

Prædiken fra sidste søndag i Aalborg

Udgivet af

Der blev holdt en prædiken af Cannon John Udris over Skt. Therese under hendes relikiernes besøg i Aalborg. Den kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Prædiken fra sidste søndag i Aalborg

« ældre indlæg