Dec 29 2018

Læsningerne til d. 20. December 2018

Udgivet af

DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF

Søndag 30. december (hvid).

1.L.: Siraks Bog: kap. 3, v. 2-6.12-14

Sl 128, v. 1-2.3.4-5

2.L.: Brev til Kolossenserne: kap. 3, v. 12-21

Ev.: Luk: kap. 2, v. 41-52

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 20. December 2018

Dec 29 2018

Messetiderne til Januar 2019

Udgivet af

Alle messetiderne til januar måned kan læses under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Hjemmesidens redaktion ønsker alle et godt og velsignet nyt år 2019

Thomas, Mark og William

Comments Off on Messetiderne til Januar 2019

Dec 26 2018

Pastor Judes prædiken fra Julevigilen 2018

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra julevigilien kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra Julevigilen 2018

Dec 26 2018

Pastor Judes prædiken til Julevigilien 2018

Udgivet af

Prædiken Juleaften 2018.

Ev: Luke,2, 1 – 14

Vi er samlet her i aften i kirken fordi vi tror på noget andet end det at vinde og det at tabe. Vi er samlet her midt om natten for at bekræfte vores tro på verdens frelser og på juleevangeliet.

Jeg tror at det gælder for os alle at vores december meget godt ligner det liv en mand og kvinde der venter et barn har lige før termin. Vi har styrtet rundt. Vi har købt gaver. Vi har pyntet bordet. Vi har holdt fast ved traditioner og måske skabt vores egne. Børn har forberedt sig og talt dagene og timerne til det endelig blev tid.

Og for nogle timer siden måtte det hele briste eller bære. Blev maden god eller brændte den på? Var der nogen der fandt mandlen eller lå den stadig i køkkenet? Fik vi det vi ønskede os, og gjorde de andre også – eller var der igen hjemmestrikkede grydelapper fra farmor?

Sådan kan december synes som ét langt drama, der tager pusten fra os, og så sker det som det sker for nybagte forældre. Barnet bliver født. Vi fyldes med kærlighed. Vi har ikke mere at stille op. Barnet kalder på os, kalder på vores tid og omsorg, og vi må lægge alting væk, og være ved barnet, og gå de veje barnet befaler os.

Sådan skete det at Gud denne aften greb ind i Betlehem og sådan sker det at Gud griber ind i vores hjerter denne nat. Når Gud griber ind tvinges vi til at standse og kigge på én gang bagud og fremad. Vi må kigge på hvordan vi forvalter den kærlighed Gud har skabt verden med. Menneskers ligegyldighed med andre menneskeliv, svarer Gud med en fødsel. Menneskers blindhed overfor medmennesker der lider svarer Gud med omsorg og et nyt håb for verdens mindste.

Gud svarer hele verdens hævn og had med så stor kærlighed at Han gav og giver sin egen Søn for at vende magt og grådighed til omsorg, ydmyghed og håb. Det er en gave der ikke kan pakkes ind i papir. Det er et livsgrundlag vi kan bygge videre på; At Gud – Skaberen – fordriver verdens frygt med fuldendt kærlighed.

’Frygt ikke!’ sådan lød englen Gabriels ord til Jomfru Maria. Og måske frygtede hun og måske rystede hun og måske blev hun grebet af den samme angst som kan ramme os, når vi står overfor det ukendte. Men ’Frygt ikke’ sagde englen, for sådan lyder lyden af en engel, og sådan tog Jomfru Maria ordet til sig.

Og vi kigger denne aften på Jesusbarnet i krybben, afvæbnes og frygter ingenting, for midt i en verden af unfair fordelinger, fattigdom, ulighed og mange ting at tage fat på, hjælper det ikke at blive handlingslammede af angst. Mere end nogensinde før, har vi brug for at høre englens ord i vores øre: ’Frygt ikke’ – gå ud og gør! Gå ud med omsorgen for Jesusbarnet og lad det ske i disse dage at omsorgen gives videre. Gå ud og spred fred mellem mennesker, og find ligheder i ulighed.

Hvert nittende nordjyske barn vokser op i fattigdom. Sådan står der i avisen. Men denne nat er intet barn og ingen voksen fattig. Vi holder jul for og på den samme rigdom alle sammen, nemlig den velsignelse at Jesusbarnet er født og kommer med frelse til mennesket. Lad håbets flamme blive tændt i ethvert menneske. Lad os åbne vores hjerte og være Guds redskab dér hvor kærlighedens flamme ikke længe blafrer i mørket. Gå ud og udlign dem der er født til at vinde og dem der er dømt til at tabe. Gå ud og drag omsorg dér hvor kærligheden ikke længere rækker.

Lad os hele 2019 give hinanden gaver der ikke kan pakkes ind. For sådan lyder julens budskab: Frygt ikke!

Jeg ønsker Jer alle en velsignet og glædelig jul

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Julevigilien 2018

Dec 18 2018

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2018 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Dec 18 2018

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2018

Udgivet af

Prædiken til d. 3. søndag i advent 2018.

Ev: Luk 3, 10-18

I dag den tredje søndag i advent er det glædens søndag. Snart vil Jesusbarnet blive født i stalden og verdens frelse vil komme til os mennesker. Vi vil blive stille og se at det lille barn er svaret på hele verdens problemer. Intet er at sammenligne med et lille barns glæde. Glæden er oprigtig, hæver sig ikke over andre og lader sig ikke bekymre.

Folket spørger i dag Johannes: Hvad skal vi gøre? Og han svarer dem: I skal dele med hinanden. Det lyder meget enkelt. Vi skal dele med hinanden. Det er sådan mennesket gør når mennesket er omvendt – deler ud af det vi har, til nogen der ikke har. Det lyder banalt og simpelt.

Men det er slet ikke så simpelt. Kunsten at dele noget med en anden, er ikke noget vi gør som en selvfølge. At dele noget med andre betyder ofte at vi må give noget væk. At vi må give opgive nogle af vores ejendele. Hvis nogen har arbejdet med små børn eller har haft små børn ved vi at det ikke varer længe før ordet: MIT, kommer ud af barnets mund, mens barnet står og ikke vil give slip på det der er i hænderne. Alligevel lærer vi som barn at dele, men det er ikke nemt at udføre Johannes’ ord i det virkelige liv.

Pludselig kan det virke helt radikalt det han siger, men alligevel må vi udfordre os selv og give det væk som kan glæde andre. Det betyder ikke at vi skal give alt væk. Johannes siger at den med 2 kjortler skal give den ene væk, for på den måde kan overflod dække basale behov.

Og Johannes fortsætter – vær ærlig. Opkræv ikke mere end nogen skylder Jer. Igen et enkelt og retfærdigt råd, som ikke altid er lige så let at følge. Tag ikke noget fra nogen som ikke er Jeres. I skal nøjes med Jeres løn. Sådan lyder alle Johannes’ svar til folket:
Del med hinanden
Opkræv ikke for meget
Tag ikke noget fra andre

Mændene han talte til anede slet ikke hvor vigtige hans ord var. De anede ikke, at Jesus snart ville begynde at udbrede troen og snart ville lade sig døbe. Vi, der er her i kirken i dag, kan kigge i julekrybben eller i vores kalender, og så ved vi at Jesu komme er lige rundt om hjørnet. Vi ved at det er snart, og denne adventstid er reserveret til vores forberedelse. Lad os derfor lytte til de råd, Johannes giver med større alvor end mændene gjorde.

Og deri ligger glæden. Vi ved at når låge nummer 24 er lukket op i vores pakkekalender så fødes Jesus, og vi kaldes til omvendelse, hellighed og til håb, fred, glæde og kærlighed. Intet kan forhindre at Jesus kommer til os, så lad os med glæde bede for at Jesus vil give os frelse, og frihed til at leve et helligt liv. Lad det være et liv som er et ekko af Guds bud om næstekærlighed.

Lad os med den tanke forkynde evangeliet på mange måder lige som Johannes gjorde det. Lad vores handlinger, ord og gerninger være et resultat af vores tro på Gud, og forventning om Kristi komme.

Sådan vil vi blive i stand til at bringe glæde og lys ud til andre mennesker i denne mørke tid. Vi bærer Kristus, lyset i vort liv, og lyser for de der er i mørket. Sådan vil det lille barn afsløre, med hvilken enkelthed en lille flamme overmander det overvældende mørke. Og sådan vil det lille barns glæde overmande det voksne menneskes bekymring, når frelsen kommer til os.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Advent 2018

Dec 15 2018

Læsningerne til d. 3. søndag i Advent 2018

Udgivet af

3. SØNDAG I ADVENT (III Ps)

                                                                                                                                                  Søndag d. 16. dec. (viol). 

1.L.: Sefanias’ Bog: Kap. 3, v. 14-18a

Veks. Esajas’ Bog: v. 12,2-3.4bcd og 5-6

2.L.: Brev til Filemon: kap. 4, 4-7

Ev.: Luk.: kap. 3, v. 10-18

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Der er DUK’s julefest efter messen

Comments Off on Læsningerne til d. 3. søndag i Advent 2018

Dec 10 2018

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Advent 2018 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Dec 10 2018

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i advent 2018

Udgivet af

Pastor Judes prædiken den 9. december. (Fredens søndag)

Ev: Luk 3, 1-6

En begyndelse kan ofte være meget pludselig. Sådan sker det når et barn er født. PLUDSELIG er en kvinde blevet mor og en mand er blevet far. Sådan sker det også nogle gange med en forelskelse. 2 mennesker møder hinanden og ud af ingenting opstår der kærlighed.

I evangeliet i dag, hvor det er anden søndag i advent, byder på sådan en begyndelse. Det er en begyndelse på noget helt nyt som kommer meget pludseligt. Johannes døberen træder frem i ørkenen og vil døbe folk. Her i 2018 er det både spændende og vedkommende for os at han gør det, – at han vil døbe folk.

Når vi kigger på de udfordringer vi har i vores verden med klima, miljø og ufred, og samtidig kigger på hvad verdens ledere gør ved det, så kan vi lære noget af Johannes Døberen. Vi ser hver dag hvordan alt i denne verden bekæmpes. Alle lande KÆMPER mod klimaforandringer, og samtidig kæmper de mod andre lande som ikke deler den samme opfattelse af verden som dem selv. Der bruges missiler, våben og trusler for at nedkæmpe hele samfund.

Johannes Døberen står i kontrast dertil. Han døber folk for at bygge dem op og give dem en ny moral. Med dåben giver han dem nådegaven og en fred i troen på at Gud bærer sammen med dem.

Tænk om vi kunne føre denne opbyggelse af mennesker med ind i 2019, og erstatte forbud og begrænsninger, med en ny moral der peger på nye muligheder. Det kunne blive en NY og ikke mindst PLUDSELIG begyndelse for hele menneskeheden.

Men os der sidder her kan ikke sætte os i de stole som bestemmer over verden. Det betyder dog ikke at vi ikke er i stand til at skabe en ny begyndelse. Den anden søndag i advent er fredens søndag. Vi må altså reflektere over hvordan vi med Guds ord om nye begyndelser kan sprede fred og lade freden blive grundsten til at bygge mennesker op frem for at kritisere dem og bryde dem ned.

Det er et ansvar vi har som kristne – altid at give god moral frem for at kritisere og nedvurdere. Den gode moral gør også noget andet ved folk end regler. Man kan forestille sig på Johannes Døberens tid, at man sagde: ’det er forbudt at stjæle’ og så ville de fleste følge reglen. Med dåben, døbes folk med moral – en moral de kun kan bære hvis de opretholder den, og deraf mærker ønsket indefra om ikke at stjæle.

Den modsætning kan vi føre over på mange aspekter i vores liv. Laver Jeres børn lektier fordi I siger de skal, eller laver de lektier fordi I via Jeres tro og opdragelse har givet dem moral til det? Dette spørgsmål kan skiftes ud med mange andre lignende spørgsmål, og vi inviteres til i dag, selv at formulere spørgsmålene og svare på dem.

Vores svar vil fortælle os om der er noget vi skal ændre i vores liv. Adventstiden er en tid for oprydning i os selv med Guds hjælp. På samme måde som fasten er advent en forberedelsestid på det der kommer. Johannes Døberen klædt i kamelhår formåede ved at råbe i ørkenen, at tiltrække folk og give dem fredens gave. Lad os på samme måde gøre en forskel for nogen der trænger til en hånd der bygger op, og lad os omvende os og rydde op i alt det der bryder ned.

Ved at døbe med vand – ved at forære den gode moral – ved at bygge op og holde hånden under alt det der ikke selv kan bæres – da vil Jesusbarnet blive født i en fredstid og fylde os med Helligånden

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i advent 2018

Dec 08 2018

Læsningerne til d. 2. søndag i Advent 2018

Udgivet af

 2. SØNDAG I ADVENT 

                                                                                                                                                    søndag d. 9. dec. (viol)

1.L.: Baruks Bog:kap. 5, v. 1-9

Sl 126, v. 1-2ab.2cd-3.4-5.6

2.L.: Brevet til Filipperne: kap. 1, v. 4-6.8-11

Ev.: Luk.: kap. 3, v. 1-6

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 2. søndag i Advent 2018

« ældre indlæg