Jan 30 2019

Messetiderene til februar 2019

Udgivet af

Messetiderne til februar 2019 kan læses enten under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Comments Off on Messetiderene til februar 2019

Jan 20 2019

Liturgisk kalender 2019

Udgivet af

Alle læsningerne til alle dage i 2019 kan læses under linket:Lit. Kalender

Comments Off on Liturgisk kalender 2019

Jan 20 2019

Læsningerne til d. 2. alm. søndag 2019

Udgivet af

D. 2. ALM. SØNDAG.

Søndag d. 20. jan. (grøn)

1.L.: Es.: kap. 62, v. 1-5.

Sl 96, v. 1-2a.2b-3.7-8a.9-10a+c.

2.L.: 1. Kor.: kap. 12, v. 4-11.

Ev.: Joh.: kap. 2, v. 1-11.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 2. alm. søndag 2019

Jan 14 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 14 2019

Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2019

Udgivet af

Prædiken til Herrens Dåb 2019

Ev: Luk 3, 15-16. 21-22

Mange mennesker kender Gud, eller tænker på Gud, som en dømmende kraft, man skal frygte. En Gud som alene bestemmer og som kræver meget af mennesker. Hvis Gud virkelig var sådan, ville det være svært at se det som en forkert måde at være Gud på. – Gud ER hersker. Gud ER en bestemmende magt. Gud ER muligheden for at sprede dom og frygt. Gud HAR de muligheder, ligesom vi som mennesker OGSÅ har den mulighed.

Men hvilken del valgte Gud? Gud valgte at møde mennesket med kærlighed. Gud ydmygede sig og blev menneske. I dag ydmyger Han sig igen og bliver lille foran os i dåben. Jesus lader sig døbe, og sådan giver Gud os det tegn at også vi skal lade os døbe.

Han kunne have BEFALET os dåben og TRUET os med at den der ikke lader sig døbe, vil stå ansigt til ansigt med døden. På den måde kunne Gud have brugt sin magt.

I stedet går Gud foran med et godt eksempel. Netop det kan vi tage os med hjem i dag fra denne messe. Gud gik foran os , og går stadig i dag foran os med et godt eksempel. Han viser os hvad vi skal gøre. Jeg har hørt man siger på dansk: ’Du skal ikke gøre som jeg gør. Du skal gøre som jeg siger’. Man siger det om forældre, der selv er optaget af deres telefon, men beder børnene pakke deres telefon væk. Eller man siger det om politikere der siger én ting og gør en anden ting.

Men sådan kan vi ikke sige om Gud. Lad os gøre som Gud GØR. Lad os også ydmyge os, og ikke fremhæve os selv i alle aspekter af livet. Lad os på den måde være umoderne sammen og skabe en ny mode i vores verden, for når vi ydmyger os ved at vise et godt eksempel, så spreder vi den kærlighed som Gud har skabt mellem mennesker.

At lade sig døbe og omvende sig, kan være en lang og svær proces. At blive døbt er blot et vigtigt, men alligevel lille skridt på vejen. Dåben er at træde ind i det fællesskab der gør os til brødre og søstre med Jesus. Men en bror er ikke blot en bror ved blodets bånd og en søster er ikke kun en søster ved at dele kirke eller efternavn. Vi må stræbe efter samhørighed. Vi må ydmyge os for hinanden. Gå på kompromis og blive sårbare for at kunne udbrede Kristi budskab.

Kristi budskab om efterfølgelse, kærlighed og ydmyghed, er nemlig ikke et budskab der kan spredes med magt. Dette glædelige budskab skal deles fordi vi nærer en så stor kærlighed til Gud – fordi vi har omvendt os – fordi vi er døbt og lever videre på dåbens nådegaver – at vi slet ikke kan lade være med at gøre handlinger, som er til gavn for andre.

At være Guds udsendte er en stor og vigtig opgave, men det betyder ikke at den kun er for pensionister eller for de rigtig voksne. Alle, både børn og unge, har en særlig pligt til at gøre tegn i denne verden, som kan ændre verden fra et sted der stræbes efter magt til et sted hvor der stræbes efter kærlighed.

Gør derfor sådan i skolen, at I ikke kun taler med Jeres bedste venner, men alle i klassen, for ALLE i klassen er skabt af Gud. Og gør det samme på Jeres arbejdsplads. Gør det samme i Jeres familier. Stræb efter at binde bånd til alle brødre og søstre ved at vise sårbarhed, for når I åbner Jeres hjerte, vil Gud være med Jer, og omvende had til kærlighed og det fremmede til det kendte.

I dag er en særlig dag for os, for snart vil Malene svare ja når jeg spørger hende om hun vil være en del af vores kirke. Malene er allerede døbt, men i dag er Malene færdig med sin undervisning. Hun har nemlig gået i skole ligesom Jer børn, for at lære om vores katolske tro, og om lidt vil hun foran os alle sammen forpligte sig til at gå foran med et godt eksempel og følge sin trang til at udbrede det glædelige budskab.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2019

Jan 12 2019

Læsningerne til Herrens Dåb 2019

Udgivet af

HERRENS DÅB 

                                                                                                                                               Søndag d. 13. januar (hvid) 

1.L. : Es kap.42, v. 1-4.6-7

Sl 29, v. 1-2.3ac-4.3b,9c-10

2.L.: ApG.: kap. 10, v. 34-38

Ev.: Luk.: kap. 3, v. 15-16.21-22

 Messen er. kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til Herrens Dåb 2019

Jan 07 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbaring (De hellige Tre Konger) kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 07 2019

Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbaring 2019

Udgivet af

Prædiken til d. Hellig tre Konger 2019

Ev: Matt 2, 1-12

Tre konger var ude at gå og lede. De fulgte en stjerne. En stjerne som ikke kunne tale, men kun kunne lyse. Alligevel fulgte de stjernen. Kongerne vidste at denne stjerne var noget særligt. At den ville lede dem til en konge som var anderledes end dem selv. En konge som skulle blive deres konge.

Stjernen gjorde præcis som de havde tænkt den skulle gøre. Den lyste for dem og viste dem vej til Jesusbarnet som lå i krybben hos Jomfru Maria og Josef.

Da de tre konger nåede krybben, lagde kongen Melchior sin gave. Gaven var guld og var et symbol på at dette nyfødte barn var konge – altså en royal som skulle bære guld.

Dernæst lagde den næste konge sin gave. Kong Baltazar lagde røgelse ved Jesusbarnet. Røgelsen brugte man dengang kun ved alteret – man brugte det kun når man tilbad Gud. Baltazar ville med sin gave vise at dette barn skulle tilbedes. Dette barn var guddommeligt.

Til sidst lagde Caspar sin gave ved krybben. Myrra var denne konges gave. Typisk brugte man myrra ved begravelser som parfume til tøjet, og derfor kan man få den tanke at denne gave blev givet som et symbol på at også Jesus må død som menneske fra denne verden.

Kongerne kom som vi har hørt med guld, røgelse og myrra – ligesom også vi giver hinanden gaver ved jul og fødselsdag. – men måske var den fjerde gave som kongerne gav den mest vigtige. Da de havde lagt gaverne tilbad de Jesus, og sådan gav de ham den gave at de anerkendte ham som noget guddommeligt. De troede virkelig på at Jesus var konge – ikke bare på den måde som de selv var konge, men konge for alle konger i denne verden.

Sådan kan også vi håbe at vi vil få den samme visdom som kongerne. Måske er vi selv konger i vores familie eller i andre sammenhænge, men over os – over vores herredømme er Jesus. Kongernes konge, så også vi må bringe ham gaver og tilbede ham. I ham har vi alt at vinde og intet at tabe.

De tre konger fulgte stjernen uden at stille spørgsmål. Af dem kan vi lære at følge Guds veje selvom vi ikke gives en forklaring eller en begrundelse. Vi må give op overfor vore egne planer, for følger vi Guds stjerne, Guds ledetråde så vil vi finde frem til et mål som hvor vores glæde vil være større end den lykke vi tror findes ad vores egne veje.

Også vi kan være en stjerne i andre menneskers liv. Uden at sige noget – uden at dømme, forklare og udrede store punkter i Biblen kan vi med vores legeme og sjæl være ledestjernen for alle vi møder i vort liv. Vi kan lyse i deres mørke og lede mennesker den samme vej. Vejen mod Kristus, vejen mod tilgivelse, vejen mod kærlighed og forsoning.

Dagens evangelium handler om mange ting. Vi kan trække flere emner ud, men tillid må være det ord vi går ind i 2019 med. At vi har tillid til at Gud og stjernerne viser os på rette vej, og at det derfor godt kan betale sig at følge efter, uanset at vi ikke lige kan få øje på resultatet. Gud vil vise det til os hen ad vejen. Han er ikke ude på at lede os den forkerte retning. Og når vi ledes frem og når vores mål, så må vi give noget. Vi må ofre noget af det vi har som tegn på vores taknemmelighed.

De vise mænd får en meget pludselig rolle i evangeliet og lige så pludseligt er de væk igen. Deres rolle er dog langt større end den plads de får i ord i dagens evangelium. De følger stjernen. De følger Gud, men deres fornemmelse får dem til ikke at gå tilbage til Herodes. Tænk Jer, om vi mennesker kunne gøre det samme – følge stjernen, følge Gud og følge den fornemmelse der holder os på Guds veje.

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbaring 2019

Jan 06 2019

Hellig tre konger, fødselsdage og kirkekaffe😇🙏

Udgivet af

Sikke en festlig søndag eftermiddag det blev. Epifani/Hellig tre konger, fødselsdage med dertilhørende kagemand, gaver og sange, og kirkekaffe, der blev ekstra festligt grundet de nævnte begivenheder. Endnu en god oplevelse af fællesskabet i vores kirke😄🙏

What a  festive Søndag afternoon it was. Our Lord’s Epiphany (Feast of The Three Kings) with a Danish birthday cake, since it was the birthday of your ancient Facebook editor and Christopher (in picture 2 we’re in the process of cutting off its head accompanied by suitable screams – a Danish tradtion), plus presents, songs and church coffee and much more gave everything a more festive occasion. Yet another fine example of the fellowship in our church.

Very many thanks to all who contributed in making it such a jolly occasion.

William

Comments Off on Hellig tre konger, fødselsdage og kirkekaffe😇🙏

Jan 05 2019

Læsningerne til Herrens Åbenbarelse 2019 (‘De Hellige Tre Kongers Fest’)

Udgivet af

 HERRENS ÅBENBARELSE 

                                                                                                                                                            Søndag d. 6. jan. (hvid)

1.L.: Es.: kap. 60, v. 1-6

Sl 72, v. 1-2.7-8.10-11.12-13.

2.L.: Brevet til Efeserne: kap. 3, v. 2-3a.5-6.

Ev.: Matt.: kap. 2, v. 1-12

Messen er kl. 14. 00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsningerne til Herrens Åbenbarelse 2019 (‘De Hellige Tre Kongers Fest’)

« ældre indlæg