Feb 28 2019

Messetiderne for marts 2019

Udgivet af

Alle messetiderne til marts kan læses enten under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder.

Comments Off on Messetiderne for marts 2019

Feb 25 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 25 2019

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken 24.02.19,

Ev: Luk, 6, 27 – 38,

Bare i vores levetid i denne verden har vi været vidner til at mange mennesker er blevet kendte som helte. Det kan enten være inden for sport, nødhjælp eller som den stemme der taler for de fattige og undertrykte. Når vi kigger på disse helte er det tydeligt at ingen bliver udnævnt som helt fordi de behandler deres venner godt.

At behandle sine venner godt, kan til tider være svært, men dem der gør det – dem der gør godt med deres venner – hører vi ikke om i TV. Dem der behandler deres forældre godt og giver et godt liv til deres børn, de rammer ikke helt ned i det kristne grundlag som Jesus taler om i dagens evangelium.

Han taler til os om at gøre mere end blot at lade os styre af hvem vi kan lide og hvem vi holder af. Jesus siger til os, at det må vi ikke lade styre vort liv, for når vi kigger på vores kristne værdier, så er det Gud der sætter rammen for vores liv, og Gud har skabt alle mennesker i sit kærligheds billede. Gud har ikke skabt et menneske med det formål at alle andre skal være imod hende eller ham. Gud har ikke skabt et menneske der skal være denne verdens syndebuk.

Nej Gud har skabt ethvert menneske med en mission, en vilje og en vej i denne verden. Jeg kan sige det her i dag, og vi kan alle lytte til det, og så vil det være nemt at gå ud fra kirken og fortsætte med at hade og elske ganske som vi gjorde i går. Men Gud ønsker at vi omvender os, at vi hver gang vi læser evangeliet danner nye rammer for vores liv, og virkelig husker at de regler og love vi hører er en hjælp til os for at vi kan få et bedre liv.

Det kan være svært at forene sig med sine fjender – ikke mindst fordi det kræver to at blive venner. Men lad os ikke opgive tanken. Vi må begynde et sted, og vi kan begynde allerede nu, for Jesus siger ’Bed for Jeres fjender’, så lad os bede for dem vi hver især har en uoverensstemmelse med, eller mennesker vi har en distance til. Da vil Gud vise os vejen, og hjælpe os i forsoningen.

Jesus siger også til os at vi må være tålmodige og overbærende med dem der ser ud til at vil os noget ondt. Vi må ikke vende ryggen til dem eller gøre gengæld mod den ondskab vi oplever. Vi kan opleve det som retfærdigt at give en straf til den der handler imod os, men i Guds øjne er ondskab ondskab, uanset hvorfor vi handler som vi gør. Lad os derfor også bede til Gud at Han vil hjælpe os til at være tålmodige og vise kærlighed mod dem, der måske i menneskets øjne ikke gør sig fortjent til det.

Vi har lært om de 10 bud, om ikke at dræbe, og ikke at stjæle, og om at ære vores mor og far. Det er regler vi alle kan forstå. Love som reguleres både af vores tro og vort samfund. Kun få vil være uenige i at det er forkert at stjæle eller slå ihjel. Det er let at skelne mellem synd og uskyld.

Men der ligger noget lige så vigtigt begravet her i de ord vi hører i dag. Vis ikke ondskab mod dine fjender. Gør ikke gengæld. Hils på dem der er uretfærdige. Det er ønsker for vort liv som er langt sværere at leve op til, end at undgå at slå nogen ihjel. Men Jesus peger på i dag at det er lige så vigtigt. Må vi alle modtage den Guds gave det er at elske og være tålmodige, for da vil vores kristne tro for alvor få betydning i vores liv.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2019

Feb 20 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Feb 20 2019

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 6. alm. søndag 2019.

Ev.: Luk 6, 17. 20-26

Næsten alle eventyr vi kender slutter på den samme måde. Efter hovedpersonen har brugt et helt eventyr på at løse en masse problemer, så slutter fortællingen med ordene: ’Og de levede lykkeligt til deres dages ende’.

Børn elsker den slags historier, men som voksne erfarer vi at eventyr kun er historier, og at lykke til vores dages ende er en slags umulighed.

– Og alligevel må vi spørge os selv i dag: ’Er det virkelig umuligt at leve lykkeligt til vores dages ende?’

I dag har vi netop hørt måske nogle af Jesus mest berømte visdomsord, så vi kan ikke bare kalde dagens evangelium et eventyr om lykke, vi ikke kan tro på.

Vi møder 4 modsætninger i evangeliet.

På den ene side har vi de fattige, de sultne, de grædende og de forhadte

På den anden side har vi de rige, de mætte, de grinende og de elskede

Han stiller ekstremerne overfor hinanden, og siger til os – HVORNÅR og HVOR vil du have din løn? Vil du være rig nu og spise dig mæt og smide resten af maden ud, eller vil du leve fattige og ydmygt og nøjes med den smule du har brug for?

Jesus priser de mennesker der har erfaret at livet handler om spiritualitet, tro, ånd og refleksion – ikke om biler, huse og økonomi.

Og Jesus priser de mennesker der erfarer at livet handler om at være tro mod Gud, at vidne om sandheden og om at behandle livet med værdighed. – Og ikke de der løber rundt hele livet efter menneskers anerkendelse, eller værre endnu vidner falsk og arbejder for at overbevise andre. Vi ser det ske igen og igen hos verdens magthavere og politikere.

Det billede Jesus giver os af verden i dag er helt sort og helt hvidt. Der er ingen grå farve midt i mellem. Han giver ikke den mulighed at vi både kan sulte og være mætte eller både græde og grine og alligevel få en plads i Himlen. Nej, han gør det tydeligt for os at vi må tage et valg for resten af vores liv, hvis vores liv skal leves lykkeligt til vores dages ende.

Jesus inspirer os til at reflektere over vores liv i dag, og det er en svær opgave, for hvilken side er vi på? Måske går vi ikke og græder hele tiden, men måske er vi heller ikke en komiker. Måske er vi af og til sultne, men spiser os ikke altid mætte. Måske har vi mange i vores liv der elsker os, men også kendskab til nogen der hader os.

Men Jesus afviser den gråzone vi bevæger os i. Han siger det ligeud: ’Enten er du det ene og følger mig, og får din løn i Himlen, eller også er du det andet, følger mig ikke og får din løn på jorden. Der er ikke noget midt imellem. Så vi må afgøre med os selv, vil vi have vores løn på jorden eller i Himlen?

Så for at vores liv skal blive et eventyr, hvor det sidste der skrives om os er: ’De levede lykkeligt til deres dages ende’, så må vi følge Jesu ord i dag og stræbe efter Guds Rige, og ikke tage hensyn til denne verdens værdier. Vi kan ikke gøre lidt af det ene og lidt af det andet. Da vil Himmeriget give os vores løn og vi vil springe højt af glæde.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2019

Feb 16 2019

Læsningerne til d. 6. alm. søndag 2019

Udgivet af


Søndag d. 17. feb. (grøn)

1.L.: Jer.: kap. 17, v. 5-8

Sl 1, v. 1-2.3.4+6.

2.L.: 1. Kor. brev.: kap. 15, v. 12.16-20.

Ev.: Luk.: kap. 6, v. 17.20-26.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

(Der er et LU møde efter messen)

Comments Off on Læsningerne til d. 6. alm. søndag 2019

Feb 11 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes fin prædiken kan læses under linket: Søndags Prædiken.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 11 2019

Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til d.5. alm. søndag 2019.

Ev: Luk 5, 1-11

Vi kender nok alle det at vi kan køre fast i vores liv. Enten kan vi køre fast lige midt i når vi laver lektier – det er som om vi ikke har flere ord at skrive, eller som om vi ikke længere kan regne noget ud. Eller også kan vi køre fast i livet – arbejdet bliver surt, familielivet bliver tungt, eller på anden måde størkner vi midt i livets flod.

I sådanne situationer står alting stille. Der er ingen drift eller drivkraft i os. Modet har måske helt forladt os, men så sker der ét eller andet og et enkelt råd eller opmuntring kan få os til at drive med strømmen igen, og finde livsmodet tilbage. Og igen flyder lektierne, regnestykkerne og livet med forældre og børn. Sådan er livet. Det går op og ned. Det står stille og det flyder. Nogle gange kaster vi garnet ud og fanger ingenting, og andre gange kaster vi snøren ud og fanger mere end vi kan spise.

Læg ud på dybet siger Jesus i dag. Dermed sætter han noget nyt i gang. Mændene har fisket og fisket uden at fange noget men på hans befaling prøver de lige én gang mere, og med succes. Sådan er det med vores tro. Sådan er det med Jesus. Læg ud på dybet – prøve én gang mere i Hans navn.

Er du ikke vant til eller god til at bede, så prøv én gang mere i Jesu navn!

Er du uvenner med din bedste ven, så prøv én gang mere at blive forsonet med hjælp fra Jesus!

Sidder du fast i et af livets vaner, tomrum, spørgsmål, så kast det ud på dybet, og søg resultater – prøv én gang mere i Jesu navn!


Vi ser i dag, hvorfor dette ikke bare er tomme idéer, og et dårligt råd. Mændene har brugt hele natten forgæves og uden held, og det kan vi helt sikkert også genkende fra vores liv. Vi kan genkende det i uvenskaber, misforståelser eller måske i det nærvær vi mangler med Gud. I det hele gælder det at søger vi dybere ind og længere ned, så vil dybet give os vores løn. Lønnen kommer fra Gud, og afløser vores brudte kontakter med nye forbindelser.

Når vi på den måde mærker at Gud virker i vores liv, og gør en forskel for den måde vi lever på, så bliver vi aldrig de samme mennesker igen. Jesus siger til os: Frygt ikke, Fra nu af skal du fange mennesker! Og disse ord skal vi forstå i den rette sammenhæng. Vi skal ikke FANGE mennesker i ordets forstand. Nej, vi skal fange mennesker, ved at involvere os i deres liv, og stille spørgsmål til hinanden, tale sammen og bruge tid på at komme ind i hinandens dybde.

Vores mission her i livet er at bevæge os i cirkler, som griber ind i andres liv og helt ind i deres inderste dybde. Derinde ligger troen på Gud, og derinde ligger vores mission med troen – nemlig at lede andre ind i Guds fiskenet, så vi alle kan være samlet i Guds Rige. Gud ønsker at vi fra nu af, både børn, unge og ældre, viser omsorg for andre, og giver os tid til at være med dem der har brug for os. På den måde vil både andre og os selv vokse i troen på os selv, troen på troen, og i nærværet med Gud, så vi kan føle os sikre og i tryghed i Hans fiskenet.

Dagens tekst kan inspirere os til aldrig at opgive håbet, når vores net er tomme. Måske har vi kastet garnet ud igen og igen, og rakt vores hænder ud for at nå mennesker, vi har mistet kontakten med, og omvende uvenskab til venskab. Måske er vores net kørt fast, og vi ser ikke længere værdi eller frugt i vores relationer til arbejdet, til kirken og til Gud. Men opgiv ikke håbet – kast garnet ud på det dybe i Jesu navn, og se at Gud giver mennesket nye veje at følge, og råber til os: Frygt ikke!

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2019

Feb 09 2019

Læsningerne til d. 5. alm. søndag 2019

Udgivet af

Den 5. ALM. SØNDAG i Året 2019

Søndag d. 10. feb. (grøn).

1.L.: Es. kap. 6, v.1-2a.3-8;

Sl 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c+8bc.

2.L.: 1. Kor. brev. kap. 15, v. 1-11 eller 15,3-8.11.

Ev.: Luk. kap. 5, v. 1-11.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 5. alm. søndag 2019

Feb 04 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens Fremstilling 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

« ældre indlæg