Apr 30 2019

Messetider til maj 2019

Udgivet af

Alle messetider for maj kan nu findes under linket: Kalender, eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Comments Off on Messetider til maj 2019

Apr 30 2019

Barmhjertighedens søndag

Udgivet af

Første søndag efter Påskesøndag er Barmhjertigheds søndag. Alle kommende første kommunikanter kom med hver sin blomst og lagde den ved foden af Kristus. En flot gestus. Tak til Mark for billedet.

Comments Off on Barmhjertighedens søndag

Apr 22 2019

Pastor Judes prædiken til Påskenat 2019

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Påskenat 2019

Apr 22 2019

Pastor Judes prædiken til Påskenats vigilie 2019

Udgivet af

Prædiken til Påskenat 2019

Ev: Luk 24, 1-12

En præst har skrevet en bog til børn om Gud. Om Jesu opstandelse skriver han til børnene:

Inde i deres mors mave lå engang 2 tvillinger. Det var to drenge. De var små babyer som ikke var født endnu. De diskuterede hvad der skulle ske i deres liv. Den ene sagde: ’Når vi kommer ud herfra vil vi møde en verden, hvor mennesker går oprejst, hvor der er bjerge og hvor solen skinner. Den anden tvilling sagde: Det passer ikke. Vi er her i tryghed. Udenfor vores mors mave er der ingenting andet end død, stilhed og tomhed. Den første tvilling forlod sin mors mave ad fødekanalen og forældrene tog barnet i deres arme i glæde og stolthed. Og snart fulgte også den anden tvilling. De to babyer erfarede at der var noget på den anden side.

Hvad vi også erfarer her denne aften er at en storebror har krydset over på den anden side. Jesus krydser graven og går i forvejen for os videre i det evige liv. Et evigt liv vi som barnet i morens mave, ikke kan forestille os og ikke kan beskrive. Vi har det godt her i denne verden, vi er trygge her omgivet af mennesker vi kender, og derfor er det naturligt at være bange for døden. Tvillingerne i morens mave og de tekster vi netop har hørt inviterer os til at lade vores frygt for døden blive afløst af et håb for fremtiden, hvor døden er en ny fødsel.

Påske er mere end en højtid der kommer 49 dage efter fastelavn. Påske er at tage et valg. Påske er at vælge mellem at klynge os til frygten for døden, eller åbne vores hjerter for Gud der aldrig vil lade døden få det sidste ord. Påske er at vælge om vi vil lytte til de mennesker der siger at døden er endelig, eller om vi vil lytte til Gud, der siger at døden er en ny begyndelse.

I evangeliet hører vi hvordan kvinderne kom til graven og opdagede den var tom. Vi kan forestille os hvordan det har gjort indtryk, og hvordan de blev fyldt med rædsel og mørke. Men evangeliet lærer os også at intet mørke varer for evigt. Død bliver til genopstandelse. Solnedgang bliver til solopgang, for sådan sker det at Guds lys griber ind midt i mørket.

Gud gav os vores fødsel – skabte os, helt uden vi fortjente det – uden vi havde sparet op til det eller gjort os umage for det. Gud gav os livet af kærlighed, fordi Hans kilde af kærlighed aldrig tømmes. På samme måde vil Hans kærligheds kilde øse over os i vores eksistens helt ud på den yderste dag, og alle de dage der kommer. Det er det håb vi gives i dag. Det er det vidnesbyrd vi bærer på om døden og opstandelsen, her hvor Jesus er opstanden midt i blandt os. Jesus beviser at kærligheden til evighed sejrer over vrede og hån. Vreden, frygten og døden vinder intet men taber alt. Lad os ikke gå gennem livet som tabere.

Kvinderne gik ikke til graven for at se om Jesus var der eller ej. De gik til graven fordi de elskede ham. Det er den samme grund at vi alle er her i aften – det er af kærlighed. Jesus forandrer hårde hjerter, og som menneske elskede han lige til det sidste. Vi kan kun drømme om at elske som han gør. Vores kærlighed er kun begrænset.

I dag inspireres vi til at forvandle vores frygt til håb, og forvandle vores hårde hjerter til barmhjertighed. Forvandlingens kraft er stor, for Guds barmhjertighed rækker så langt at Han tager alt det der var FØR, alt det der var SKUFFELSER, alt det der var DÅRLIGT, og så tilgiver Han det for at sætte os fri til at kunne gøre det samme mod andre.

I aften fejrer vi dåb. Vi fejrer at NN med en ny begyndelse i Guds fællesskab bliver en del af Kristi kirke. Dér hvor opstandelsen forpligter os til at vidne om hvordan Gud forvandler vores hårde hjerter, så vi kaldes til tilgivelse, ubegrænset kærlighed og håbet om det evige liv.

På denne aften hvor mørke vendes til lys og skyld vendes til tilgivelse ønsker jeg Jer alle en rigtig glædelig påske!

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Påskenats vigilie 2019

Apr 19 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Skærtorsdag kan læses under linket Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Apr 19 2019

Pastor Judes prædiken til Skærtorsdag 2019

Udgivet af

Prædiken skærtorsdag 2019.

Når vi skal lære noget, afhænger lærerens succes med eleverne meget af, hvilken metode læreren bruger. Det er bevist at det vi skal lære indlæres med 84 procent succes ved at vi selv udfører det – altså at vi selv prøver det, mens det kun lykkes med 11 procent hvis nogen bare fortæller os hvad vi skal gøre.

At vi selv prøver noget sikrer at det sidder fast i hjernen som en erfaring, som vi kan tage frem og brug igen uden lærerens hjælp.

I dag vasker Jesus disciplenes fødder. Han bryder brødet. Han deler vinen. Han gør disciplene til aktive deltagere i denne skærtorsdag aften, og deler måltidet med dem. Resultatet af den formidling Jesus giver, er at vi i aften og alle dage i forsamles til messe gør det samme. Hans handling brændte sig fast hos disciplene som noget vigtigt, noget afgørende i deres og vores måde at have fællesskab på.

På samme måde med fodvaskningen. Jesus vasker disciplenes fødder og fortæller dem dermed en stærk historie. Når den største kan bøje sig ned og vaske den mindstes fødder er det også muligt for dem at tjene hinanden, og gå ud og tjene andre – også de der slet ikke er færdige til deres tjeneste. Disciplene synes ikke det er rart. De nyder ikke at få vasket deres fødder, men det er en oplevelse de tager med sig, og gennem tiden er denne handling blevet med til at danne grundlag for den næstekærlighed vi hører Jesus prædike om.

Det er to stærke symboler, Jesus deler med os i dag. Både symbolet med nadveren og symbolet med fodvaskningen har sat dybe spor i alle de år, der er fulgt efter Jesu død. Det er en alvors tid, men også en håbets tid, hvor Jesus siger ’Husk mig’ og ’Husk Jeres næste’. På den måde læner han sig stærkt op af buddet: ’Du skal elske Herren din Gud og din næste som du elsker dig selv’.

Vi kan og skal denne aften inspireres af den måde at dele troen på. Når vi deler troen på Gud kun som ord, må vi forvente at vi kun har succes med 11 procent. Når vi deler troen som et levende fællesskab gennem vores handlinger kan vi regne med at vi har held med 84 procent. Det betyder at forældre der siger til deres børn: Gå i kirke! ikke har lige så meget succes, som forældre der selv følges med deres børn i kirke.

Det betyder også at dem der kun fortæller om Gud ikke har lige så stor succes med at give troen videre, som dem der beder, hjælper deres næste og udlever deres nærhed med Gud.

Denne aften indstiftede Jesus kommunionen og præsteskabet. Han dannede grundlag for vores måde at fejre messen på, og for hvordan vi tjener hinanden. Gør dette til ihukommelse af mig lød ordene. Det er ord vi må tage med os, og gemme i vores hjerte, og ikke lade kommunionen blive en vane, en tradition eller et symbol. Den Hellige Kommunion ér HELLIG for Jesus bliver til kød og blod foran vores øjne. Så lad os modtage ham som vores frelser og følge ham i denne alvorens tid og alle dage når han sammen med os genopstår fra de døde, og konstant minder det fristede menneskehjerte om at størst af alle er den der tjener sin næste.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Skærtorsdag 2019

Apr 15 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Palmesøndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Apr 15 2019

Pastor Judes prædiken til Palmesøndag 2019

Udgivet af

Prædiken til Palmesøndag 2019.

I dag kommer der en frelser, en redningsmand, til Jerusalem. Alle der bor i Jerusalem har høje forventninger til ham. Indbyggerne i ét hus tror at han kan klare alle deres problemer. Indbyggerne i et andet hus tror at han kan vende fattigdom til rigdom. Kvinderne i byen tror at han kan give dem mere ligeværd og mændene i byen tror at han kan gøre deres magt over kvinderne endnu større.

Så alle i Jerusalem hylder HAM de har ventet på med palmegrene. De har forberedt sig på guld og ædelsten, rigdom og storhed, og vigtigst af alt løsningen på alle deres problemer. Men rundt om hjørnet ved byens port drejer Jesus ind. Han kommer ridende på et æsel.

Det står hurtigt klart at han ikke opfylder noget af det de har ønsket. Han kommer med INGENTING der kan vende magten. At Jesus ankommer til Jerusalem med et lovgrundlag bygget på kærlighed bliver så stor en skuffelse at det koster ham livet.

Det kan undre os at folkets festlige ’Hosanna’ hyldest på bare få dage kan ændres til ordene ’Korsfæst ham!’. Men dette dobbelte ansigt er en del af det at være menneske. På den ene side stemmer vi politikere ind i Folketinget. På den anden side nærer vi et had til dem der sidder der. På den ene side ønsker vi fællesskab. På den anden side synes vi at klare det hele bedre selv.

Jesus drejede ind i Jerusalem ikke for at forandre magten men for at forandre folkets hjerter, og i dag kan vi tænke: ’Hvad har det med mig at gøre? Jeg stod ikke der i Jerusalem og råbte!’. Men at hylde og råbe ’Hosanna’ har i høj grad noget med os at gøre. For midt mellem hyldesten og korsfæstelsen finder vi vores egen sindstilstand. For også vi er sårbare i vores nærhed med Gud. Dagene vi står overfor viser at der ikke er langt fra kærlighed til had, og hver i sær kender vi helt sikkert episoder i vores liv som understreger dette.

Vi der er her i dag underskriver os som katolikker. Når nogen spørger om vores tro er vores svar et ’Hosanna’. Og det er et svar som kræver vedholdenhed og hårdt arbejde. Vi må være udholdende, for fra alle sider er der nogen som hvisker: ’Korsfæst ham!’. Troen på Gud er under pres og det har den været alle dage. ’Bank på og så skal der lukkes op for Jer’ siger Jesus. Alligevel er grænsekontrol på dagsorden. Bed og så skal der gives Jer’ lyder ordene fra Jesu mund. Alligevel er stramninger stadig moderne. Gud gav mennesket naturen at herske over. Underligt nok har vi travlt med at ødelægge den!

Vi lever i et samfund der bekender sig som et kristent samfund, men alligevel er der tråde der trækker helt væk fra de værdier som Jesus introducerede verden for. Også vi som mennesker kan have svært ved at fastholde vores jubel. Og det er netop det de kommende dage handler om – at vi som mennesker nyder så stor kærlighed hos Gud, at vi på vores vanskelige vej til fuldkommenhed hele tiden inviteres til fornyelse.

Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Han kom med muligheden for at lade hjerter fornyes. Lad os i dag reflektere over den fornyelse Gud hele tiden tilbyder vores hjerte både gennem kærlighed til mennesker, i bøn og i skriftemålet. Må vi gå ind i den stille uge men også ud gennem påsken med en ’Hosanna’-hyldest der ikke forstummer men hele tiden fornyes i vished om den forandring vores hjerte kan mættes af.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Palmesøndag 2019

Apr 07 2019

Pastor Judes prædiken fra i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 5. søndag i Fastetiden kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i dag

Apr 07 2019

Pastor Judes prædiken til d. 5. søndag i Fastetiden 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 5. søndag i fasten 2019.

Evangelium: Joh 8,1-11

I kender sikkert alle det, at når vi sidder og taler i telefon og samtalen trækker ud, så sidder man med kuglepen og papir og tegner et billede, eller måske et lille dyr. Det er en rigtig god metode, når øjet skal beskæftiges, mens hjernen tænker. Sådan var det også på Jesu tid. Godt nok havde Jesus ingen iphone, ingen ny HTC, e-mail og video, og ej heller nogen kuglepen, men han havde noget, der var meget bedre og altid var lige ved hånden; nemlig sin finger og så sandet under sine fødder. Så da han bliver spurgt, hvad han synes der skal ske med kvinden, der skal dømmes for ægteskabsbrud, skriver han noget,( måske mændenes synder) i sandet. Det var godt, han skrev noget, for så sagde han nemlig noget klogt: ’Lad den uden synd kaste den første sten’.

Da kan det nok være, at mændene også måtte tænke sig lidt om, for hvem af dem kunne sige sig fri for at have syndet? Og når de selv havde syndet, hvordan kunne de så tillade sig at kaste sten på en anden synder! Derfor måtte alle mændene da også gå bort uden at kaste stenene, og kvinden kunne forlade tempelpladsen kun med anklage men uden straf.

Dagens evangelium er ikke nogen gammel historie – jo måske hvis vi ser på de fysiske rammer med tempelplads, og steningen som skal straffe kvinden. I dagens Danmark er vi mere civiliserede, og det er forbudt at kaste sten så nu kaster vi en anden type sten.

Jeg taler her om de verbale overgreb. Hvor ofte lader vi ikke vores verbale kritik tordne ned over vores brødre og søstre? Vi rammer dem med meninger og idéer, og de som vil tjene her i menigheden, og de som ikke vil. Alle disse verbale sten kan også ramme hårdt og skade for livet, for sådan kritiseres vi for vores egenskaber og initiativ. Sådan kritiseres vi for de menneskelige træk, Gud har skænket os.

Hvis jeg bad dén uden synd om at træde frem foran alteret og lade sine anklager ramme menigheden, var der næppe nogen som ville gøre det, for hvem her kan sige sig fri for synd? At pege på nogen kræver at vi knytter hånden, og så er der pludselig 3 fingre, som peger på os selv! Lad derfor Jeres sten falde til jorden og gå bort herfra uden anklage. Lad Jeres pegefinger forenes med resten af legemet og led ikke Jer selv med Jeres egen retfærdighed eller den fra loven, men Guds retfærdighed.

Vi får en stor hjælp i evangeliet i dag, til at omvende os eller rettere at ’ombestemme’ os. Ja, lad os bestemme noget nyt i dag, for lad os fra dette øjeblik gøre som Jesus, og tegne et bilede af noget inden vi taler. Med lidt god fantasi kan man lukke øjnene og forestille sig nogle billeder, og tænke sig godt om for at undgå at tale ondt om en bror eller vidne falsk om en søster. Jesus tilgiver os for de anklager, vi allerede har fremsat, for Jesus siger til os som til kvinden: ’Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå, og synd fra nu af ikke mere’.

Amen

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 5. søndag i Fastetiden 2019

« ældre indlæg