May 18 2019

Læsningerne til d. 5. søndag i Påsketiden 2019

Udgivet af

Søndag d. 19. maj (hvid).

1.L.: Ap.G.: kap. 14,v. 21b-27.

Sl 145, v. 8-9.10-11.12-13.

2.L.: Johs. Åb.: kap. 21, v. 1-5a.

Ev.: Joh. kap. 13, v. 31-33a.34-35

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 5. søndag i Påsketiden 2019

May 15 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag i Påsketiden (Mors Dag) 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

May 15 2019

Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag i Påsketiden 2019

Udgivet af

Pastor Judes Prædiken til d. 4. søndag i Påsketiden

Ev.: Johannes, kap.: 10, vv. 27-30

Tæt på mit vindue i soveværelset i præstegården i Aalborg er der en fugl, der har bygget en rede. Fuglen sidder trofast i reden og vogte på æggene. Hun skriger og skælder ud når andre fugle kommer tæt på. Og hun skriger i vrede, når jeg åbner vinduet for at få frisk luft. Lige meget hvor forsigtigt jeg ruller mine gardiner op om morgen, minder fuglen mig om, hvor mange kræfter en mor har, der elsker sine børn.

Når man laver sjov, siger man at Gud har givet kvinden arbejdet med at bære på fostret og føde barnet, fordi manden er ikke stærk nok til at udholder den smerte. Måske er det rigtigt! I hvert fald har jeg både ved dåbssamtaler og andre sammenhænge, mødt utallige mødre, som er forbundet til deres børn, har givet grænseløs kærlighed videre til den næste generation. En kærlig mor minder meget om den kærlighed Gud har til mennesker – en kærlighed der er tålmodig, der ikke misunder, der udholder alt.

I dag er det Mors Dag. Det er en dag, der af mange kvinder forbindes med blomster og chokolade, men det er også en dag, hvor vi skal huske er være taknemmelige for den hyrde, som har taget beslutninger allered tidligt i vores liv. Vores mor har båret os til dåben – hun har ledt os mod Gud. Hun har været vores kateket, fulgte os til første kommunion og firmelse. Hun har beskyttet os, og som fuglen skreget og brugt alle sine kræfter mod dem, som var en trussel mod vores liv.

At have en mor, at have en slags hyrde i vores liv, er noget vi alle er fælles om. Uden en mor, så sad vi ikke her. Så uanset om vi har vores mor hos os, eller hun er langt væk fra os, eller vi har helt mistet hende, så er dagen i dag en tid til taknemmelighed og refleksion over, at Gud har skænket os relationer til hinanden. Gud er vores fælles hyrde. Han er hyrde for mødre, døtre, fædre og sønner.

I Evangeliet høre vi at: ’Ingen skal rive dem ud af min Hånd’. Hvad det er at Jesus vil beskytte os imod, hører vi ikke om, men vi kan næsten regne det ud. Som fuglen i Aalborg der beskytter sine æg mod sognepræsten og andre fugle, så beskyttes vi mod ondskab, der kommer udefra, også indefra. Når Gud er vores hyrde, så må vi være får, men når vi ser på et får, tænker vi måske, ai vi mennesker er meget mere end det!

Men når vi lytter til ordene, må vi erkender vores identitet. Foran vores mor, vil vi altid være hendes barn. Foran Gud, vil vi altid være den flok der følger – uanset om vi bæres til dåb, går til firmelse, eller ankommer i kisten. Altid, nu og i al evighed, er vi en del af den flok, som hører vores hyrdes røst og følger Ham.

Og hvordan lytter vi så til den røst og genkender vores hyrde – genkender at Gud leder os fremad i livet? Hans stemmer er helt speciel. Stemmen lyder som kærlighed. Stemmen lyder som tilgivelse. Stemmen lyder som næstekærlighed og håb. Stemmen lyder som en mors omsorg for sit barn.

Lad os på denne Mors Dag, som handler om hyrden, reflektere over hvilke hyrde vi har i vores liv. Vi kan tænke over, hvad der får os til at lytte til andres stemme.

Er det for at vinde deres accept og venskab?

Er der for at finde sandheden, eller for at undgå den?

Er det for at dykke dybere ind i livet, eller for at slippe for noget andet?

Lad os følger efter andre når målet er værdifuldt, men lad os gå vores egne veje,når vores hyrdes stemme leder os ad nye veje, for sådan står der skrevet: ’Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig går fortabt’.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag i Påsketiden 2019

May 11 2019

Læsningerne til d. 4. søndag i Påsketiden 2019

Udgivet af

Søndag d. 12. marts (hvid).

1.L.: Ap.G.: kap. 13, v. 14.43-52.

Sl 100, v. 1-2.3.5.

2.L.: Johs. Åb.: kap. 7, v. 9.14b-17.

Ev.: Joh.: kap. 10, v. 27-30.

(Kollekt til bispedømmets teologistuderende)

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til d. 4. søndag i Påsketiden 2019

May 06 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Påsketiden kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

May 06 2019

Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Påsketiden 2019

Udgivet af

Ev. Joh. 21, 1 – 19

Hver synd er en svigt eller et tab. Men der er en masse, vi kan lære, hver gang vi synder. Skt. Peter lovede Jesus sin kærlighed to gange under det sidste måltid, men på trods af det svigtede han ham 3 gange.

Nogle gange fører stolthed os ud i synd… Vi tror på os selv, på, at vi kan styre alt. Stolthed kan også gøre os blinde i forhold til vore tidligere erfaringer, og vi falder i det samme hul igen og igen.

I dagens Evangelium spørger Jesus 3 gange Peter, om han virkelig elsker Jesus. Den tredobbelte bekendelse af kærligheden, som Peter erklærer efter Jesu opstandelse, overvinder og er stærkere end hans tredobbelte nægtelse før Jesu korsfæstelse.

Biblen siger, at da Peter fornægtede Jesus, gik han ud og græd. For lige der skulle Peter have forstået én ting klart: at han vil synde igen, hvis han kun tror på sin egen evne. Nu har han en dyb tillid til Jesus og overlader sin tro til ham.

Der er en særlig grund til, at Jesus vælger Peter som Kirkens Leder. Jesus troede nemlig på, at Peter ville gøre underværker på trods af hans tidligere fornægtelse.

Ingen er perfekt. Gud vælger ofte de svage og det kræver hårdt arbejde. De mennesker, som erkender deres svaghed, deres synder, deres begrænsning er meget ydmyge. Deres ydmyghed tillader dem at være mere afhængige af Guds nåde end af deres egen dygtighed. De hovmodige, de stolte tillader ikke Gud at virke i deres liv, og de tillader heller ikke Gud at virke i andres liv.

Der er et ordsprog, der siger: ”Hver Helgen har en FORTID, og hver synder har en FREMTID”. Mange af de store helgener i Den Katolske Kirke var engang en ”STOR SYNDER”, f.eks. David, Skt. Paulus, Skt. Peter, Skt. Augustin. Men de havde en vilje til ændre deres liv ved hjælp af bøn og faste.

Dagens Evangelium minder hver eneste af os om, at vore personlige synder ikke er en AFSLUTNING på historien. Hver dag giver Gud os et tomt ark papir for at skrive vores historie på ny.

*********

For Jer børn der i dag skal modtage Jesus første gang, betyder det at I ikke må være bange eller frygte. I kommer i dag tættere på Jesus, og vil opleve nærhed med ham, men I bliver ikke perfekte. Som Jer selv – som den måde I er skabt på, skal I gå gennem livet sammen med Jesus, og vide at Jeres kærlighed til Jesus altid vinder over Jeres synd. Jesus giver os vores synders forladelse, fordi hans kærlighed sejrer over ethvert had, uvenskab og konflikt I vil opleve i denne verden. Gå derfor ud og lær noget af Jeres synd, og bliv på den måde styrket i Jeres kærlighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. søndag i Påsketiden 2019

May 04 2019

Læsningerne til d. 3. søndag efter Påake 2019

Udgivet af

Søndag d. 5. Maj (hvid).

1.L.: Ap.G.: kap. 5, v. 27b-32.40b-41;

Sl 30, v. 2+4.5-6.11-12a+13b.

2.L.: Johs. Åb.: kap. 5, v. 11-14.

Ev.: Joh.: kap. 21, v. 1-19 eller 21,1-14.

( Kirketælling )

Messen er kl. 14. 00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsningerne til d. 3. søndag efter Påake 2019

May 02 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag efter Påsken kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

May 02 2019

Pastor Judes Prædiken til d. 2. søndag efter Påske 2019

Udgivet af

Ev: Joh 20

P Ev: Joh 20

’Med ærlighed kommer man længst’ – sådan siger et gammelt ordsprog. Jeg tror at ordsproget passer. I hvert fald kan det være meget svært at holde styr på det hele når først man har startet en løgn, for en usand historie kræver tit 12 andre usande historier for at hænge sammen i sidste ende.

Af den grund kan jeg rigtig godt lide disciplen Thomas. Man kunne jo vælge at tale dårligt om ham fordi han siger: ’Jeg tror ikke på Jesus før jeg har set ham’, men Thomas siger jo ikke sådan af ondskab, han siger sådan fordi han er et ærligt menneske.

Hvor tit står vi ikke overfor noget som mennesker hvor vi ikke tør udtrykke den samme ærlighed? Hvor tit ender vi ikke i sammenhænge hvor vi giver udtryk for noget andet end vi egentlig mener. ’sikke noget dejligt mad du har lavet’ siger vi til det der ikke smager godt, og må så gang på gang spise det samme fordi vi har givet udtryk for at det er vores nye favorit. ’Sikke en flot gave’ siger vi og må så huske at sætte den grimme vase frem når de samme mennesker kommer på besøg næste gang.

Thomas giver os ærlighed i dag. Han siger: ’Jeg tror ikke….’, og så bringer Jesus ham til at tro. Evangeliet om Thomas bliver dermed en tydelig invitation til os alle. Vi inviteres til at sige ’Jeg tror ikke – jeg elsker ikke’, når altså vi har mistet vores tro eller kærlighed, for så vil Jesus komme til os ganske som til Thomas og gøre det nødvendige. Han vil sige – sæt din hånd i min side, sæt dine fingre i mine naglemærker, og så vil vi aldrig glemme, hvordan vi fandt den tro eller kærlighed vi havde mistet.

Jeg er godt klar over at det er et stort vovestykke. Det er aldrig rart at gå ud og sige alt det vi ikke er, alt det som ikke viser noget godt, men langt værre er det at forestille at være noget vi ikke er. En overfladisk tro, en overfladisk kærlighed, eller et overfladisk håb for fremtiden bærer ikke frugt, for overfladen har ingen rødder. Tillad derfor Jer selv at falde, for Jesus vil give Jer oprejsning ganske som i Evangeliet. Vær ikke bange, frygt ikke andres øjne. Gå ud og fald ned og rejs Jer da op med 10 dobbelt styrke.

Comments Off on Pastor Judes Prædiken til d. 2. søndag efter Påske 2019