Jun 25 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Kristi Legeme og Blods Fest kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jun 25 2019

Prædiken til Kristi Legeme og Blods Fest 2019

Udgivet af

Prædiken til Kristi Legeme og Blods Fest 2019.

Ev.: Luk 9,11b-17

I dag fejrer vi Kristi legeme og blods fest. Egentlig fejrer vi den fest hver eneste dag og hver eneste gang vi modtager kommunionen, for når vi modtager legemet og blodet er det netop en fest der foregår indeni os – en fest fordi vi bliver ét med Jesus og ét med hinanden, og på den måde husker at kun med Jesu nærvær i vores liv, kan vi følge hans lysende eksempel på troen.

At vi modtager Kristi legeme og blod er et af de største mysterier i vores tro. Mange mennesker i vores tid, hvor alt kræver en forklaring og et bevis, har en barriere overfor forvandlingen. De spørger hvad forvandlingen kommer dem ved i et moderne samfund, eller også tager de slet ikke stilling til det. Vi er her i kirken i dag, fordi vi har en længsel i os efter forvandlingens gaver. Med modtagelsen af Jesu legeme og blod sanser vi hvad det betyder at være kirke. Vi deler ét brød og bliver derfor til ét legeme.

I dag markerer vi denne samhørighed særligt – at vi bliver til ét kød og ét legeme. Vi markerer det fordi kommunionen aldrig må blive en vane eller en tilfældighed i vores liv. Eukaristien er der vi får vores chance – en chance for at vende om, gøre noget nyt, tage en bedre beslutning, men samtidig giver handlingen os nye kræfter. Der er derfor god grund til at vi fejrer dagen, og bruger denne messe til at stoppe op og virkelig overveje hvilken indflydelse kommunionen har på vores liv. Måske er der noget vi vil lave om – bede mere eller virkelig sætte vores tillid til at Jesus gør noget i os – for os.

Festen er også en påmindelse til os om at eukaristien ikke bare er et helligt skab vi bøjer os for når vi går forbi.. Kristi legeme og blod er kernen i vores tro. At Jesus gav sig selv til os for at vi kunne arve det evige liv. Det er det vi bøjer os for i ydmyghed og i respekt, og ikke som følge af tradition vi har lært i vores barndom.

Man kan også se kommunionen på en anden måde, nemlig ikke bare en handling som kun handler om mig eller kun om dig, men derimod en handling, som giver os øvelse i at være tilstede og give vores handlinger den rette opmærksomhed. Kommunionen og denne fest i dag, kan altså også minde os om at alt det vi gør i modtagelsen – alt den opmærksomhed vi retter mod vores bøn og samtale med Jesus når vi sidder på vores knæ, – Den opmærksomhed bør vi overføre til alt andet vi gør i dette liv – både til vores arbejde, familie og andre relationer. Uden den rette opmærksomhed vil vores liv være uden formål, og det vil blot køre forbi mens vi i vores tanker er et andet sted.

Kære menighed. Rigtig glædelig festdag i dag. Modtag kommunionen med dyb opmærksomhed og bekend på den måde troen på Gud, gør alt hvad I gør i Guds navn, for så vil I give Jeres opmærksomhed og nærvær i rigelige mængder. Med kommunionen tager Jesus sin bolig i os og følger os. Vær derfor virkelig ét med ham – tag bolig i andre mennesker og følg dem, og kom så her i kirken, luk Jesus ind stående, knælende, i hænderne eller på tungen – men luk ham ind med kærlighed og opmærksomhed.

Comments Off on Prædiken til Kristi Legeme og Blods Fest 2019

Jun 15 2019

Den Hellige Treenigheds Fest 2019 (D. 11. alm. søndag)

Udgivet af

Søndag d.16. juni ( hvid).

1.L.: Ordspr. Bog: kap. 8, v. 22-31

Sl 8, v. 4-5.6-7a.7b-9

2.L.: Brev til Rom.: kap. 5, v. 1-5.

Ev.: Joh.: kap. 16, v. 12-15.

( Kollekt for Bonifatiuswerk )

Messen er kl. 14. 00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Den Hellige Treenigheds Fest 2019 (D. 11. alm. søndag)

Jun 12 2019

Pastor Jude’s prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Jude’s prædiken til Pinse Søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Jude’s prædiken fra sidste søndag

Jun 12 2019

Pastor Judes prædiken til Pinsesøndag 2019

Udgivet af

Ev: Joh 20, 19-23.

Når vi skal forbinde Helligånden med symboler er ilden, vinden og duen. Duen fordi Helligånden er Guds fred og håb til mennesker. Vinden fordi mennesker ikke kan kontrollere vind – den blæser hvor den vil både på vores fjender, venner og dem vi ikke kender. Og endelig er der ilden – som symboliserer varmen, altså den kærlighed som Helligånden giver videre, og forvandlingen.

Ilden forbinder vi mennesker også med andre ting. Ilden er en kraft der er så stærk at den kan sluge alt andet. Ild kan sluge møbler, mennesker, hele huse, ilt og kæmpestore skove. Så magtfuld er ilden, og det er interessant når vi kigger på Helligånden. Det er fascinerende at vi midt mellem os har en kraft der er så stærk at den kan være forskel på lys og mørke og liv og død.

Vi lever i et samfund, i en verden hvor mange gør hvad de kan for at slukke Helligåndens ild, og tvinge Ånden til at blæse i en anden retning. De ved ikke at de kæmper forgæves. De ved ikke at vores tro fortsat vil leve selvom de forbyder at bede Fader Vor i skolerne. De ved ikke at vi fortsat vil have troen som fundament når de forbyder korset omkring vores hals.

Vi må forholde os til det samfund vi er en del af. Vi må tage aktivt stilling til at der også i den afsluttede valgkamp har været kamp om de kristne værdier – at der er mennesker som ønsker at slette det fundament som vi og landet er bygget på. Når alt dette ser håbløst ud, så flyver Helligånden lavt – den er ikke i øjenhøjde – der hvor alle love og regler bliver til. Nej den flyver i hjertehøjde. Den flyver mellem dit og mit hjerte.

Helligånden blæser hjertets varme ud til den ensomme og ud til den som lider. Helligåndens kraft er at finde lige mellem dit og mit hjerte, der hvor vi ønsker godt for hinanden. Som en skrøbelig due lukker den al politik ude og kalder på noget andet i mennesket.

Vi kan sige at Helligånden er det fundament vi bygger på. Det er et fundament af næstekærlighed og forståelse, og det er et emne der også her i 2019 er meget aktuelt. Vi kan vælge at lægge os ned og erklære at troen er død, eller vi kan rejse os og med Helligåndens kraft, pege på hvad Gud betyder i vores liv. Den modløse kan finde mod i vores historie og den søgende kan finde sit hjem i vores kirke. For sådan virker Helligånden mellem mennesker.

Jesus har i dag samlet disciplene for at give dem en ny begyndelse. Han giver dem Guds fred og nåde og sender dem ud i verden som en enhed med en ny befaling. At tro på Gud, at gå i kirke er en privat sag. Endnu kan samfundet ikke forbyde nogen at gøre sådan eller vise sig på arbejdet med et kors om halsen. Troen har vi ret til – det er en personlig frihed. Men troen må ikke blive privat. Lad os ikke lukke os om den, som er vi en særlig gruppe, som har til formål at lave regler og love vi kan deles om at forvalte.

Lad os i stedet gå ud med vores tro, og vise vores børn og børnebørn at de værdier Gud har givet til os gennem Helligånden – at de er stærkere end det der forsøger at rokke ved det kristne fundament. Lad os tage aktivt stilling og være kristne – ikke bundet i tradition og plejer, men bundet i troen på verdens skaber, håbet, næstekærligheden og alt det kirken er bygget på.

For sådan er pinsen – Gud sender os en Ånd der fornyer vores liv. En Ånd der giver liv og giver os mod til at gå ud og være Guds hænder på denne jord. Glædelig pinse.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Pinsesøndag 2019

Jun 12 2019

Pinse og præstejubilæum

Udgivet af

Stor festivitas denne søndag: Pinse🔥🔥🔥🌪, Helligåndskirkens navnedag🎂🎂og Pastor Jude’s 30 års præstejubilæum. Efter messen reception i de nymalede lokaler (tak til arbejdsgruppen under Mary’s ledelse og initiativ: Hank, Sofie, Tvang, Niang, Lei Tin, Anton, Andreas, Sarina, Nishanthi, Natajsha, Jessica, Robin and Thas. 🙏🌹)

Another great day where celebrated Whit Sunday. Not only did we celebrate the birth of our Church (The Church of the Holy Spirit) but also our parish priest’s 30th. anniversary of his ordination; so three feasts in one – what could be better? Thanks to the congregation and especially the group which co-ordinated the ‘birthday’ party after Mass. There are lots of photos from this special Sunday which can be seen in the ‘thumb nail pictures’ in the previous post plus those here. Also thanks go to both Joy and Mark for them. You can see more of them on our Face Book, which can be found on the front page of this Home Page.

Finally an even bigger thanks to the group which has painted our congregational hall under Mary’s initiative: Hank, Sofie, Tvang, Niang, Lei Tin, Anton, Andreas, Sarina, Nishanthi, Natajsha, Jessica, Robin and Thas.

Comments Off on Pinse og præstejubilæum

Jun 09 2019

Pinse 2019 og pastor Judes 30 års jubilæum

Udgivet af

Comments Off on Pinse 2019 og pastor Judes 30 års jubilæum

Jun 08 2019

Læsninger til Pinse Dag 2019

Udgivet af

Søndag d. 9. juni (rød)

1.L.: Ap. G. kap. 2, v. 1-11

Sl 104, v. 1ab+24ac.29bc-30.31+34.

2.L.: 1. Kor. Brev.: kap. 12, v. 3b-7.12-13.

Ev.: Joh.: kap. 20, v. 19-23.

(Påsketiden afsluttes efter komplet. )

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Bagefter er der en reception, hvor vi fejrer Pastor Judes 30 års Jubilæum

(Alle er velkomne )

Comments Off on Læsninger til Pinse Dag 2019

Jun 08 2019

Messetider til Juni måned

Udgivet af

Alle messetider til denne måned kan findes under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Comments Off on Messetider til Juni måned