Jul 29 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 29 2019

Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til den 17. alm. søndag 2019

Ev: Luk 11, 1-13.

Engang var det sådan at alle stræbte efter at være som alle andre. – At være en del af flokken og være normal. Det var ikke moderne at være anderledes. Den tanke har ændret sig. Vi har et samfund som imødekommer alle og enhver, og alt skal kunne tilpasses og formes, så det enkelte menneske føler lykke og glæde. Passer vi ikke ind, så tvinger vi os ind. Kan vi ikke tvinge os ind, så klager vi! Det er blevet moderne at dirigere med hele verden så hele verden drejer sig rundt om individet. Som kontrast til det samfund, står vores kirke som en klippe.

Når vi beder Fader Vor eller i det hele taget beder, så er det nemlig anderledes. Vi kan ikke på samme måde dirigere Gud udenom det vi ikke vil og vi kan heller ikke få Ham til at give mere af det vi gerne vil, bare fordi vi vil have det på vores måde. Med andre ord så virker valgfrihed ikke her i kirken, og heller ikke i vores liv hvor meget vi end forsøger. Alt hvad vi får som svar på vores bøn, og alle de svar der åbenbares hen ad vejen i livet er grundlagt med Guds måde.

Guds måde er netop hvad vi får i bønnen, i glæden og i sorgen. Lidelse og sygdom får alle os til at bede en ekstra gang. Det er en påmindelse om at tage kærlig afsked med hinanden og elske stærkere, end hvis livet bare var lykkeligt i al evighed. Guds måde kan nogle gange være en mærkelig måde, men når vi bekender os som kristne, – som katolikker, så er det i høj grad fordi vi tænker at Guds måde har vi tillid til.

En pige bad engang: ’Kære Gud, tak for alle blomster, tak for alt vandet, tak for solen, tak for alle sten – også dem jeg ikke kan løfte’. Den bøn siger os meget. For der er meget i denne verden vi ikke kan løfte. Ikke bare i sorgen, men også i glæden, for mennesket er begrænset, og det ved Gud. Han bærer med os, ved siden af os, og giver os alt. Han giver os det vi kan tåle, og sommetider også det vi ikke kan tåle, men altid bærer Han sammen med os – og når det slemme er allerværst viser Han os i små glimt at det vi ikke kan tåle alligevel også udvider vores tanker og idéer. Gud gør det på sin måde og vi må følge med.

I Evangeliet beder disciplene Jesus om at lære dem at bede. At bede er som med alt andet – det kan være svært at komme i gang. Begyndelsen er svær. Ligesom det er svært at lære at cykle, at starte nyt arbejde eller kæmpe med svære lektier – sådan er det også at bede. Derfor må også vi lære at bede, for at bede handler ikke om at sige en remse, at kunne en tekst udenad. Faktisk kan man sige at det er farligt at kunne noget udenad – måske vil nogen af os snart sige Fader Vor her under messen og mens ordene flyder tænke på aftensmad og sommerferie. Tænk om vi talte sådan til andre mennesker!

Nej, når vi beder, må vi tale med hjertet, smage på ordene og i kærlighed til Gud bede om råd fra vores inderste, og ikke som en remse. Vi må have den samme tillid som det kræver at tale med et andet menneske, åbne os og lade Gud svare. Når vi banker på så lukkes der op, og ingen far giver sit barn en slange, når barnet beder om en fisk. Sådan siger Jesus. Gud giver os måske ikke altid lige det vi forestiller os. Nogle gange giver Gud endda noget, vi ikke rigtig ved hvad vi skal stille op med, men sikkert er det at Gud giver os det vi har brug for, det vi kan lære noget af, det der er os til gavn. Få det på din måde – sådan udvikler vores samfund sig. Få det på Guds måde, lover Gud os her i kirken. Lad os derfor åbne os i bønnen og lade Gud bære hvad Han vil, så mennesket kun skal bære det vi kan.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2019

Jul 27 2019

Læsningerne til d. 17. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 28. juli (grøn)

1.L.: 1. Mosebog: kap. 18, v. 20-32.

Sl 138, v. 1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8.

2.L.: Brev til Kol.: kap. 2, v. 12-14.

Ev.: Lukas: kap. 11, v. 1-13.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 17. alm. søndag 2019

Jul 24 2019

Tillykke Elias!

Udgivet af

Endnu en dåb sidste søndag Here ser vi lille Elias lige efter hans dåb. Til lykke til ham og hans mor og far.

Comments Off on Tillykke Elias!

Jul 24 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Du kan læse Pastor Judes prædiken til d. 16. alm. søndag 2019 un der linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jul 24 2019

Pastor Jude’s prædiken til d. 16. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 16. alm. Søndag 2019

Ev: Luk 10, 38-42

De fleste af os er opdraget til at tænke os godt om før vi tager beslutninger. Man skal både tænke sig godt om moralsk og økonomisk og bruge sin sunde fornuft. Det kan være en svær øvelse, for vi lever i et samfund, som hele tiden lokker os til det umoralske, til det ufornuftige og til det der skader vores økonomi. Endda lokkes vi også på afveje når det gælder troen på Gud.

Ja, tænker vi os ikke godt om, men lader os i stedet styre af impulser, så kan det ødelægge alt. Det kan ødelægge vores arbejde, vores familie, vores økonomi og hele vores liv. Vi må tænke og vurdere før vi tager en beslutning. – Og vi kan ikke undgå disse beslutninger, for livet er fyldt med dem hver eneste dag.

Også for de mænd der bare gik forbi den lidende mand på gaden i søndags da evangeliet handlede om Den Barmhjertige Samaritaner. De besluttede at gå forbi og en anden besluttede sig for at hjælpe. Budskabet i søndags til os var: ’Gør noget! Vær nogens næste! Sid ikke bare der og tro du er kristen uden at det ses i dine handlinger’.

Med en sådan blot én uge gammel tekst, kan dagens tekst forvirre os. Martha gør noget. Hun gør rent. Hun laver mad, og løber rundt for at det hele skal blive godt. Og Jesus siger at Maria har valgt den gode del og Martha gør sig for mange bekymringer. Og hvad gør Maria som har valgt den gode del? Hun taler med gæsten, med Jesus, og imens har Martha travlt med alt det praktiske.

Næste søndag handler evangeliet om Fader Vor. Altså om bøn – om ikke at vaske glas og tallerkener, om ikke at hjælpe – men om at bede. Den barmhjertige Samaritaner, Den flittige Martha og den lyttende Maria og så Fader Vor kan være en kilde til at forvirre os i beslutningen om hvad er den gode del og hvad er den forkerte del. Alligevel er der god sammenhæng i de budskaber Jesus giver os i denne sommertid.

For hvad er det for en hjælp samaritaneren gav? Det er en hjælp – et stykke arbejde ud fra kristne værdier om at hjælpe sin næste. Hvad er det for en indsats Martha gør? Det er et praktisk stykke arbejde – en handling der skal gøre huset flot og maden god, men uden tanke på at være sammen med gæsten. Hvad er det Fader Vor giver os? Det er en sløjfe netop på disse evangelier.

Den sløjfe der siger os mennesker at vi ikke må arbejde kun for arbejdets skyld. Når vi arbejder og gør tjeneste skal vores handling være kristen – vi skal handle som Guds udsendte. Når vi serverer mad skal det være i omsorg for vores familie og gæster. Når vi hjælper den lidende skal det være som Guds hånd der rækker ud til den svage. Når vi beder er det en mulighed for at tænke os om og finde Guds vilje i alt det vi gør i vores vågne timer.

For sådan er det med Martha og Maria. Maria har valgt den gode del, for hun har tænkt sig om, og fundet Guds vilje i besøget af Jesus. Lad os på samme måde søge at finde Guds vilje i de valg vi hver eneste dag stilles overfor. Vi kan spørge os selv: ’Hvad er den gode del?’ og vi kan tænke på Martha som spildte besøget af Jesus med at stå i køkkenet og gøre rent i hele huset.

Så lad os gå ud i dag og gøre vores arbejde i Guds navn med god moral i vores gerninger. Lad os arbejde for Guds skyld, og ikke arbejde for arbejdets skyld.

Comments Off on Pastor Jude’s prædiken til d. 16. alm. søndag 2019

Jul 20 2019

Læsningerne til d. 16. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 21. juli (grøn).

1.L.: 1. Mosebog: kap. 18, v. 1-10a.

Sl 15, v. 2-3a.3b-4b.5.

2.L.: Brev til Kol. kap.: 1, v. 24-28.

Ev.: Lukas.: kap. 10, v. 38-42.

Messen er kl. 14.00 (med dåb) og fejres af Pastor Jude.

Comments Off on Læsningerne til d. 16. alm. søndag 2019

Jul 15 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 15 2019

Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. uge 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 15. alm. søndag.

Ev: Luk 10, 25-37

Vi kender denne lignelse udenad. Det er en fortælling om en mand – en hvem som helst – en fremmed der ligger på gaden og har brug for hjælp. Vi har læst lignelsen, hørt den, og set den som skuespil. Den virker let og ligetil at forstå. Vi forstår at når vi ser en lidende skal vi hjælpe og frelse ham, uanset hvem han er, sådan som Jesus befaler os.

Men læser vi lignelsen igen og lytter til Jesu ord, så tager det hele en drejning. En samaritaner var på Jesu tid ikke noget særligt. Men en præst var højt oppe i hierarkiet sammen med levitter. Når vi læser disse ord grundigt, så ser vi at der ikke bare er en lidende og en frelser i lignelsen. Nej, der er også to mænd, som ikke kan bruge deres titler til noget – for de burde skamme sig over at de ikke udfører alt det de går og lærer til andre.

Den lidende får på en måde hjælp fra en helt uventet person. Vi kan forestille os den lidendes forventning og skuffelse da præsten og levitten nærmer sig, men igen forsvinder. Måske ser den lidende samaritaneren i det fjerne og tænker at alt håb nu er ude, men ganske uventet er det ham der giver sin hjælp.

Jesus fortæller denne lignelse for at forandre os. – For at vi skal stille os selv spørgsmålet: Hvem er næsten i mit liv?

Han vender nemlig det hele på hovedet. Han spørger: ’Hvem af disse tre var en næste for den lidende?’ Med det spørgsmål blev både samaritaneren og den lidende en næste. Så hvem er så vores næste her i 2019? Vores næste er dem, der kommer os til undsætning, når vi har brug for hjælp. Vores næste er den som frelser os fra vores lidelse.

Men vores næste er også den vi møder når vi følger Jesu ord: Gå du hen og gør ligeså! Sådan fordobler Jesus begrebet ’næste’. Men hvordan navngiver vi det menneske? Er det Røde kors der beder om penge i gågaden? Er det manden der sover på bænken? Eller begrænser det sig til vores familie?

Svaret står klart for os når vi husker at det at leve af Guds barmhjertighed – det betyder at give af Guds barmhjertighed.

At leve af den barmhjertighed vi også skal give videre er en uendelig cirkel der danner rammen om vores kristne liv – i midten af den står barmhjertigheden. Og så bliver svaret meget nemmere – for hvem er så IKKE vores næste? Den person kan vi ikke navngive, da ethvert menneske er skabt i Guds billede.

Måske vil vi også blive overrasket over hvem der viser sig som vores frelsende næste, næste gang vi møder lidelse og modgang i vores liv. Gud har sat os mennesker midt i livet i denne dobbelthed. At kærlighed kan man ikke holde på, for den er kun noget værd hvis den deles. Og at have øje for sin næste har ingen værdi, hvis ikke vi handler på vores kristne instinkt.

Den lovlydige som vil udstille Jesus tror at det evige liv er et regnestykke som falder ud til fordel for den der kender matematik. Jesus svarer ham med en lignelse, der gør alt matematik til skamme og viser at to røvere plus to retfærdige giver minus, og at der må en fremmed, en ukendt, til for at skabe overskud. Og der finder vi svaret på hvordan vi arver det evige liv. – Ved at leve livet dobbelt. At elske og ære Gud – at elske sin næste som du elsker dig selv.

Og for at sætte streg under det kunne ordene lyde: Elsk din næste som Gud elsker dig! Så vidde er rammerne for kærlighed fra og til en næste, og så snæver er porten til det evige liv.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. uge 2019

Jul 13 2019

Læsningerne til d. 15. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 14. juli (grøn)

1.L.: 5. Mosebog: kap. 30, v. 10-14

Sl 69, v. 14+17.30-31.33-34.36ab+37.

2.L.: Brev til Kol.: kap. 1, v. 15-20.

Ev.: Luk.: kap. 10, v. 25-37.

Comments Off on Læsningerne til d. 15. alm. søndag 2019

« ældre indlæg