Sep 30 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Sep 30 2019

Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. Søndag 2019

Udgivet af

Ev.: Lukas: 16,19-31.

Det er svært at være klog, men det er altid nemt at være bagklog – altså finde den rigtige løsning når det hele er for sent. Så står man der med alle sine talenter og ved lige hvad man ville have gjort hvis bare man havde chancen for at gøre det forfra. – Og sikkert er det at der kommer en eller anden tåbe og siger: ’Det skulle du have tænkt på noget før’. Så bliver vi rasende!

Det er netop det evangeliet handler om i dag. At blive bagklog og at ville løse alt det, som pludselig er for sent. Og desværre er det nok sådan for os alle, at havde vi bare vidst alt det vi ved i dag allerede da vi blev født så havde vi gjort mange ting anderledes. Heldigvis åbenbarer Gud ikke alt for os samme dag som vi døbes. Nej, Gud giver os den viden vi kan tåle hen ad vejen, og med tiden lærer vi af vores erfaringer.

Den rige mand er død. Han ser tilbage og ser pludselig at hans rige liv har gjort ham både blind og døv overfor den udfordring der lå lige udenfor hans dør. Der lå Lazarus og led og manglede omsorg, men den rige mand holdt sig på sin side af døren. Der var kun kort afstand mellem de 2 i deres levende liv. Så kort afstand at den rige mand sagtens kunne have rakt hånden ud, men han gjorde det ikke. I døden bliver afstanden mellem dem større. En stor ubærlig kløft som den rige mand ikke kan gå over præcis som Lazarus ikke kunne gå ind over den rige mands dørtrin.

Enten har vi travlt med så meget at vi ubevidst graver kløfter mellem vores familie og os selv eller også har vi på grund af fysiske afstande mistet følingen med mennesker i vores hjemlande. Vi har vores eget at slås med og orker ikke tage de andres byrder på os oveni. Kløften mellem os og den rige eller os og manden der lider udenfor vores dør bliver hurtig stor hvis ikke vi er opmærksomme på menneskerne omkring os. Det sker ikke lige natten mellem mandag og tirsdag – det sker over lang tid, og pludselig står vi i den samme situation som den rige mand. Det blev for sent at gøre noget og nogen siger til os: Det skulle du have tænkt på noget før’.

Det sker med dem vi elsker at der sætter punktum i livet her på jorden og vi kan ikke længere skabe nye minder. Vores børn flytter hjemmefra og vi kan ikke længere omfavne dem og læse godnathistorier. Vi bliver selv syge og svage og kan ikke længere gøre hvad vi gjorde. For alt det skulle vi have tænkt på noget før! Jesus minder os om denne måde at leve på i dag. Når vi skubber denne lille snebold foran os, så bliver den større og større og til sidst piner den os i dødsriget. Den rige mand kunne lytte til både Moses og profeterne, og han kunne have hjulpet Lazarus, men han gjorde det ikke. I dødsriget fortryder han sine gerninger, og ser straks at alt dette skulle han havde tænkt på noget før.

Jesus siger til os i dagens lignelse at vi lever i risiko for at gøre det samme, for vi ved præcis det samme som den rige mand vidste da han var blandt Moses og profeterne. Så i dag kan vi spørge os selv om vi tager os af det? Vi kan spørge om vi lever et liv, som vi i virkeligheden vil ønske at gøre om, den dag vi sidder i den rige mands situation. Vi ved godt hvor vi ikke lever op til Guds kærlighed til mennesker. Så lad os vågne op og gøre afstanden mellem os og Guds vilje mindre, så vi ikke går ind i dødsriget med fortvivlelse og med den tanke at alt dette skulle vi have tænkt på noget før.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 26. alm. Søndag 2019

Sep 29 2019

Læsninger til d. 26. alm. Søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 29. sept. (grøn).

1.L.: Amos. : kap.. 6, v. 1a.4-7.

Sl 146, v. 7.8-9a.9bc-10.

2.L.: 1. brev til Tim.: kap. 6, v. 11-16.

Ev.: Lukas: kap. 16, v. 19-31.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsninger til d. 26. alm. Søndag 2019

Sep 24 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor judes prædiken til d. 25. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Sep 24 2019

Pastor Judes prædiken til d. 25. alm.- søndag 2019

Udgivet af

Lukas Ev.: kap. 16. v. 1-13

Her i år 2019 kan vi af og til være lige så langsomme til at forstå Jesu ord som disciplene var når de lyttede til ham. Derfor læser vi også her i kirken tekstrækkerne igen og igen, og hvert tredje år er det ligesom om vi hører noget nyt og lærer noget andet fordi vi bliver ældre og forandrer os, og derfor taler Guds ord også anderledes til os, selvom ordene er de samme.

Godsforvalteren vi hører om i dag kan være svær at forstå, for hvorfor fremhæver Jesus en mand som snyder og bedrager? Det giver ikke mening når vi læser alt det andet Jesus siger om ærlighed og om at ofre sig for andres glæde. Men når vi læser om godsforvalteren gør vi det naturligt nok med menneskets briller på. Vi kigger på sagen og vurderer ret og uret ligesom vi vurderer hele verden omkring os. Jesus bruger en anden slags briller, og ser på godsforvalteren som et menneske der får det fulde ud af sin opfindsomhed og kreativitet.

Godsforvalteren giver ud af det der ikke er hans. Han giver rabat på noget han slet ikke ejer. Han giver gaver af noget han ikke har tjent. Det forarger os, men Jesus opfordrer os til at lære af godsforvalteren og på samme måde give med stor gavmildhed af det der ikke er vores. Gud har givet os evnen til at tilgive og forene 24 timer i hvert eneste døgn. Han har opfundet kærlighed og det liv vi lever. Han har givet det til os – ikke for at vi skal lukke sammen om det og bruge tiden og kærligheden på os selv, men for at vi skal dele ud af det til alle vi møder på livets vej.

Godsforvalterens klogskab er en klogskab alle kan genkende. Enten i det små eller i det store har vi gjort som ham – nemlig gjort noget der på en måde kan gavne os selv senere, og sikre vores fremtid. Det er en evne vi har. En evne til at overleve ved at tænke kreativt og ændre på vores egne vilkår. Tænk om de evner og den kreativitet blev brugt til at handle klogt med midler som næstekærlighed og fordeling af verdens overflod.

Samfundets regler er tit de regler vi sætter over alt andet, for de er skåret ind i paragraffer og bøjet i bøder og fængselsstraf. Det er let at finde ud af. Cykler jeg uden lygter koster det penge, men cykler jeg lygterne på er det gratis. Det ved enhver. Men samfundets regler og normer er også en pude vi sover på. Den dyreste bøde vi har her i Danmark er nok den straf der hedder: ’Det gør man da ikke’. En sætning vi hører tit.

Byd en fremmed på et måltid mad – det gør man ikke! Tilbyd at passe børnene for nogen du ikke kender – det gør man ikke! Giv 100 kroner til en du tænker mangler en julegave til sit barn – det gør man heller ikke! Her er godsforvalteren et forbillede for os. Alt det vi ikke gør når vi bliver siddende frem for at gøre noget, – dét gør han. Vi forarges, men vi forarges over hans handlinger, ikke hans mangel på handlinger.

Jesus opfordrer os til at handle ligesom godsforvalteren handler. Det betyder at vi skal gøre noget, forvalte det Gud har givet os selvom vi ikke ejer det. At vi skal passe børn for dem der ingen slægtninge har. At vi, som lysets børn, skal række ud til dem som ingenting har, for når de tager vores hånd får vi også selv noget, for dér finder vi kilden til at vores kirke vokser i tro og tillid til, at Gud gør godt blandt mennesker, som handler med kreativitet.

Et lysets barn er Katolsk menighedspleje som vi samler kollekt til i dag. De rækker hånden ud til mennesker, og giver af det vi samler. Gennem kirken donerer de vores overflod og lærer at gavmildhed er en af Guds gaver. Gå derfor ud i dag med den tanke at handle med opfindsomhed. Lær af verdens børn som finder løsninger der tjener Gud og kærlighed, for da vil I se Guds Rige som lysets børn.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 25. alm.- søndag 2019

Sep 18 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 24. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Sep 18 2019

Pastor Judes prædiken

Udgivet af

Prædiken til d. 24. alm. Søndag 2019.

Ev: Luk 15, 1-32

Det er kun de færreste der oplever at livet er én lang evig lykke fra begyndelsen til slutningen. Jeg vil endda sige, at det oplever INGEN, uanset hvor rig man er eller hvor kærlige ens forældre er. Intet menneske kan skånes fra sorg, eller sige sig fri for, at tage forkerte valg i livet som giver en konsekvens. At livet går op og ned, fra lykke til sorg, fra tro til mistillid er et livsvilkår, der gælder alle mennesker i alle dele af verden.

Et livsvilkår er også at mennesker lever uden at kunne se ind i fremtiden. Vi kan blive så opslugte af vores egne idéer, at konsekvenserne bliver usynlige, og mens vi tager skridt efter skridt åbenbares det kun langsomt, at vores idéer aldrig var en del af Guds planer.

Vejen gennem livet kan være svær, og vi kan blive ulydige og gå i mange retninger. Hver udfordring hører til hver sin tid i vores liv. Det lille barn der afprøver grænser hos mor og far. Den unge der klager over de ældre, og den ældre der klager over de unge. Hver gang vi prøver livets grænser af, gives vi en visdom fra Gud. Nogle gange slår vi os, andre gange vokser vi. Og sådan kan vi måske genkende os selv i evangeliets tekst både i sønnen der var fortabt og alligevel kom hjem. Eller i den lydige bror der blev hjemme og gik glip af en masse i bitterhed. Og til sidst i den kærlige far, som ser at hans søn kommer hjem i taksigelse over det han er blevet givet hele livet.Men i lignelsen kan vi også genkende andet end os selv. Vi kan genkende det lys – verdens lys som Jesus bærer på. Sætter vi et spejl op foran faren i lignelsen ser vi et spejlbillede af Gud. Vores himmelske Far venter nemlig på os. Han venter på at vi har afsøgt grænser, og vender tilbage, så vi ved Hans styrke kan stå fast gennem livet. Gud er den klippe der står fast mens vi ikke kan holde balancen. Gud er den der holder fest for den som ikke har fortjent en fejring.

Når vi har alle muligheder imod os, så gør Jesus vejen rede for os, for sådan lyder det at han gør tjeneste blandt de vildfarne. Og sådan kalder Han hver af os til noget i livet, som ikke fattes af mennesker, men åbenbares af en kærlig Gud der tålmodigt venter på at vi vender om og vender hjem.

Netop det at vende om og gå hjem – altså hjem til Gud – er den vigtigste og største beslutning vi kan tage i vores liv. Måske er vi på vej et dårligt sted hen. Måske er vores liv fyldt med skam. Måske bekymrer vi os over noget….. Vend om! Det er evangeliets budskab til os i dag. Vend om, og gå hjem! – Gå hjem til Gud, for hos Gud gives vi en ny start, en ny mulighed: Ikke for at at starte forfra, men for at begynde igen.

I dag fejrer vi messe med dette kendte evangelium som det glædelige budskab. Vi fejrer at vi kaldes på selvom vi er vildfarne. At Gud venter på os med tålmodighed mens vi opfører os tåbeligt. At Gud aldrig mister håbet for det menneske, som andre mennesker dømmer ude. Lad os med den tanke gå ud i verden i dag fyldt med håb for, at Gud venter på os, og vender vores bitre erfaringer til visdom. Lad os løbe Ham i møde med åbne øjne.

Comments Off on Pastor Judes prædiken

Sep 15 2019

Læsningerne til d. 24. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 15. sept. (grøn).

1.L.: 2. Mosebog: kap. 32, v. 7-11.13-14.

Sl 51, v. 3-4.12-13.17+19.

2.L.: 1. Brev til Tim.: kap. 1, v. 12-17.

Ev.: Luk.: kap.15, v. 1-32 eller 15,1-10

Messen er kl. 14. 00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsningerne til d. 24. alm. søndag 2019

Sep 10 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Sep 10 2019

Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2019

Udgivet af

Lukas: 14, 25-33

Vi hører Jesus sige til os i dag i Lukas evangelium, at enhver, der kommer til ham uden at hader sin far, mor, kone og børn, brødre og søstre, og endda hans eget liv ikke kan være hans discipel. Dette lyder chokerende for vores ører. Hvordan kunne Jesus, der talte så meget om kærlighed, medfølelse og tilgivelse nu tale om at hader og især hadede dem, der er tættest på os? For at forstå teksten ordentligt, må vi forstå, at Jesu brug af verbet ’til at hate’ er en semitisme, en måde at tale på, der var typisk for den kulturelle baggrund for Jesus.

På det tidspunkt ville betydningen af ​​”had” have svaret til eller meget lig “at sætte på andenpladsen” eller som den moderne franske bibel udtrykker det “at foretrække”. Det vil sige, hvis man ikke foretrækker mig frem for sine forældre osv., Kan han ikke være min discipel. Dette er den rigtige betydning af teksten.Det betyder, at vores forhold til Jesus til Gud skal være det vigtigste, bedre end alle menneskelige relationer. Er vi endda i stand til det? Måske henviser Jesus til munke og meget hellige mennesker. Så hvor passer du og jeg ind?

At vende tilbage til evangeliet. Hvem talte Jesus om? Evangeliet siger, at ‘store skarer ledsagede Jesus på vej, og han vendte sig og henvendte dem’. Så det var ikke kun de 12 apostle, men et stort antal mennesker. Vi ved, hvem disse mennesker var fra andre evangeliske passager: fiskere, landmænd, husmødre, skatteopkrevere, prostituerede, spedalske, skriftkloge og farisæere og alle andre slags mennesker. Så det er til dette store antal af alle slags mennesker, Jesus talte. Derfor også til os.

Dette er de gode nyheder i dagens evangelium. Hver eneste af os er kaldet til at være en discipel af Jesus. ‘At bære korset’, som Jesus beder om os, er en anden måde at tale på efter ham. . ‘Store skarer ledsagede Jesus på vej’ – At være på vejen til Jesus, at følge ham betyder, at det er en livslang rejse. Discipleship er mere end en engangsbeslutning. Det er en proces. Det tager tid.

Discipelskab betyder mere end at gøre nogle gode ting for Herren – betyder at give os selv hele ham, som han gjorde med os. At være kristen betyder, at vi har et mål, vi går et sted, vi følger nogen. . Jesus spørger ikke det umulige af os. Han ved, at det tager tid at følge nøje.Vi er nødt til at lære hans måder. Frem for alt er vi nødt til at være helt afhængige af Helligåndens hjælp. Dette er den store gave, Jesus lovede os, før han vendte tilbage til sin Fader i himlen.

De to små historier, der afslutter dagens evangelium, minder os om, at det koster at følge Jesus. Men hvis vi ønsker at følge Jesus på denne lange rejse, ville vi ikke have en byrde, der er for tung, en, der tynger os ned og får os til at give op. Vi bliver bedt om at give slip på hvad som helst i livet, der binder os for meget til os selv, vores bekvemmeligheder osv. – vores status, ejendele og så videre.

Måske spørger hver enkelt af os. Sidder jeg nogensinde ned og spørger mig selv: er jeg på den rigtige måde? Gør jeg det bedste, jeg kan med mine talenter og gaver? Giver jeg en hjælpende hånd til andre, der har brug for min hjælp?Deler jeg, hvad jeg har med de fattige, i det mindste nogle gange? Hvor er mit fokus – Jesus, andre eller altid mig selv?

opfordrer os til at følge ham nøje. For en mand eller kone vil det være deres kærlighed og bekymring for hinanden og deres børn såvel som for andre. For en læge eller sygeplejerske vil det være deres pleje af de syge. For lærere at uddanne deres elever og studerende ikke kun i akademiske fag, men i hvad det betyder at hjælpe med at gøre verden til et bedre sted. For præster og religiøse – at dele med andre deres kærlighed til Gud i trofast, kærlig tjeneste. Jesus kalder os til discipelskab. Han kalder os til storhed. Han ved, at vi er i stand til det på trods af vores syndighed, begrænsninger og fiaskoer. Han giver ikke op på os.Han ringer fortsat til os. Han ønsker, at disciple skal hjælpe ham? Hvordan besvarer vi hans opfordring?

‘Herre! Du er vejen’

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2019

« ældre indlæg