Nov 30 2019

Læsninger til d. 1. søndag i Advent 2019

Udgivet af

Søndag d. 1. december (viol)

1.L.: Es. Bog: kap. 2, v. 1-5

Sl 122, v. 1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9.

2.L.: Brev til Rom. Kap. 13, v. 11-14.

Ev.: Mattæus. kap. 24, v. 37-44.

(1. søndag i advent indleder tekstrække A. )

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

(Der er kirkekaffe efter messen)

Comments Off on Læsninger til d. 1. søndag i Advent 2019

Nov 30 2019

Messetider i december 2019

Udgivet af

Alle messetiderne til december kan læses under linket: Kalender eller under rubrikken: Begivenheder til højre på forsiden.

Comments Off on Messetider i december 2019

Nov 26 2019

Pastor Jude prædiken fra sidste Søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken eller i Katolsk Orientering no. 15 (22. nov. 2019)

Comments Off on Pastor Jude prædiken fra sidste Søndag

Nov 26 2019

Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2019

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til festen for Jesu Kristi, Universets konge.

Ev: Lukas 23, 35-43

Pave Frans har tidligere sagt at Jesus som Konge mest af alt kom til udtryk på korset på Golgata. Den uskyldige blev naglet fast til korset – fattig, nøgen, og frarøvet alt, og kunne dermed afsløre Guds fulde kærlighed til mennesker. ’Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv!’ – Sådan lød ordene, som på tredjedagen blev afløst af kærlighedens styrke, der vækkede Ham til et nyt liv i genopstandelsen.

Vi nærmer os julen – en højtid, hvor butikkerne med grådighed ser hen til, at vores glødende og hyppige dankortstransaktioner igen vil sætte nye høje rekorder. December er billedet på, hvordan ingen gave kan blive stor nok. Moderne jul rimer ikke på ydmyghed. Nej, i mange familier afløses hjerternes og dankortets fest af dybe lommesmerter, alt imens ordene fra Pave Frans inviterer os til at bremse op.

På korset kom Jesu magt som konge til udtryk. I ydmygende fattigdom kunne Han afsløre Guds kærlighed til mennesker til fulde.

Det er ord, vi bør tage med os ind i december. At være konge handler ikke om pragt og overflod. At være konge handler derimod om at være ægte, oprigtig og leve i simpel sandhed. Sådan lever de børn, der bæres til dåb, og sådan vokser de op indtil den dag, der sker noget med deres uskyld i den hvide klædning, og deres kongelige uskyld forandres til et andet type magtforhold. Lad os reflektere over, hvordan vi i år lader denne uskyld komme til udtryk gennem de gaver, vi bytter med hinanden juleaften.

Det var Pave Pius, der så vigtigheden af Kristi Konge fest helt tilbage i 1925. Festen blev indført i kirkens kalender, som en påmindelse til alle om, at fællesskabet med Gud sejrer over menneskers ødelæggelser. Det er en påmindelse om, at vi ikke kan finde fred inde i os selv, hvis ikke vi først forener os med Gud.

Også i 2019 er de ord, som Pave Pius lagde til grund for festdagen aktuelle. Det samfund og de påvirkninger, vi møder i vores dagligdag, gør markeringen af Universets Konge lige så aktuel nu som dengang. Vi oplever både nedskæring og oprustning, og kræfter der trækker i retning af et samfund med fokus på profit og effektivitet, frem for håb og næstekærlighed.

Vores tro i Danmark angribes og sættes under pres – ikke med voldsomhed – men som en fange i et fængsel, der graver i væggen med en ske lidt efter lidt hver dag, for til sidst at bryde igennem uden nogen opdagede det. Vores kirkelige fællesskab undergraves bid for bid, som en tyv der kommer om natten. I skarp kontrast hertil står kirkens fejring af den fattige som Konge.

En typisk konge sender sine krigere i kamp for at indtage et stykke jord, eller tilkæmpe sig større rigdom. En sådan konge gemmer sig bag de, der for alvor må satse livet i en kamp, – en kamp, hvor kongen selv, alene risikerer at tabe ansigt. Jesus derimod gik selv i døden for os, og det gør titlen som Universets Konge, til en titel vi ikke kan placere i nogen anden hierarkisk sammenhæng.

Vi kan ikke måle Hans magt – den magt som både hersker over alle skabninger og over menneskets sjæl. Magten er almægtig. Det er ved den magt vi skabes, fødes og bæres til dåb.

Kristus danner rammen om vores skabelse, når Han udtaler både det første og det sidste ord i vores liv, og bliver derfor helt håndgribeligt – også i vores sammenhæng – den der ikke frelste sig selv, men i stedet ofrede sit eget legeme for, at frelse os fra al synd.

Dagen for Jesu Kristi Universets Konge er en festdag, vi som troende burde gøre mere ud af. At Pave Pius har skabt denne dag, til refleksion over hvad magt betyder, og hvilke værdier et kongedømme skal stræbe efter, rækker langt ud over den ene time messen varer. Vi inviteres til at lade festdagen sætte dybe spor gennem vores familie, i vores ambitioner og ind i vores bevidsthed. Lad os ved evangeliets ord forstå og efterleve, at kun gennem fattigdom og ydmyghed kan vores kærlighed til Gud og mennesker udfoldes til fulde.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Krist Konge Fest 2019

Nov 23 2019

Læsninger til d. 34. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 24. november (hvid). JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE

1.L.: 2. Sam. bog: kap. 5, v. 1-3.

Sl 122, v. 1-2.3-4a.4b-5.

2.L.: Brev til Kol.: kap. 1, v. 12-20.

Ev.: Lukas: kap. 23, v. 35-43.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsninger til d. 34. alm. søndag 2019

Nov 21 2019

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Udgivet af

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Nov 21 2019

Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Udgivet af

Pastor Judes prædiken: ’De fattiges Dag’ til d. 33. alm. søndag 2019

’Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham’

Sådan lyser Pavens budskab til dagen i dag. Pave Frans intention med

denne dag er at sætte fokus på alle de mennesker i verden der lider. Han

ønsker så inderligt af os alle at vi handler – at vi GØR noget for at

afhjælpe fattigdom – i sær for at der ikke skabes en kløft mellem det vi

tror på og det vi gør.

For de fattige er et stort emne i vores tro på Gud. Der findes mange

forskellige slags fattigdom, men fælles for alt hvad der er fattigt er at det

optager Gud og har en helt særlig plads i Biblens tekster.

Vi kan læse om de som er fattige på mad og nødvendigheder. Men vi kan

også læse om de der er fattige på ord, og dem der er fattige i Ånden.

Fattigdom er også det vi rammes af når sladder, rygter, misundelse og

hovmod kommer ud af munden på os. Pludselig ændres de måske rige

tanker til kun meget fattige ord.

I dag er en anledning til at fokusere på alle de slags fattigdom der kan

ramme et menneskes liv. Vi kan ikke donere et beløb med vores

mobiltelefon og klappe os selv på ryggen for at være gode kristne. Nej, vi

må gå længere end det og gøre mere, hvis vores mening med livet er at

følge Guds veje.

Vi har netop haft muligheden for at lade os inspirere af Den Hellige

Therese af Lisieux. Hun talte til vores hjerter om hvilken enkelthed vi kan

leve vores liv som kristne med. At hjælpe den fattige og indføre budet om

næstekærlighed i vores liv er ikke kompliceret eller dyrt. I stor smerte og

lidelsens sygdom lå Den Hellige Therese på dødslejet, og modtog sin

sidste kommunion. Hun ofrede i stor smerte kommunionen for en anden

hun kendte, som var syg.

Også vi kender til den fattige enkes skærv. Det er fortællingen om enken

der lægger alt hvad hun ejer og ikke kun sit overflod. Disse små men

værdifulde ofre forandrer os som mennesker.

Vi står lige nu foran den tid på året hvor flest mennesker optages af de

fattiges vilkår. Det er snart advent og derpå følger jul. Det er oplagt tid at

give og donere – og skal man provokere lidt, kan man sige at de fattige

sandelig har fortjent det efter de 11 måneder hvor de har levet, men kun

overlevet og blevet ignoreret.

Som kristne, som mennesker der følger Guds veje, MÅ og SKAL det lægge

os på sinde at gøre noget for vores medmennesker uanset om det er

sommer eller vinter. Gud er ikke kun kærlighed og omsorg når det er jul.

Gud lytter til bønner hele året rundt, og derfor må også vi være i stand til

at arbejde som Guds redskab her på jorden hele året.

Jesus er guddommelig! Men han gav afkald for at blive menneske, og som

menneske gav han ALT for at komme tæt på mennesker som os. Han

ofrede sig selv, og blev til frelse for os. På samme måde kan vi lade os

inspirere i dag. Vi står med Guds nådegaver i hånden. Vi står med

kærlighed, omsorg, medmenneskelighed. Det er nådegaver som hverken

kan byttes eller gemmes væk.

Nådegaverne skal vi arbejde med for at holde liv i dem, for ellers visner de

og vores hjerte bliver hårdt. Lad os derfor svare: ’Ja, jeg kommer’, når

Gud i dag inviterer os til at være Hans hænder og fødder. Lad os åbne

vores hjerter og gøre velgerninger i Guds navn. Lad os øve os i at gøre

gerninger uden at modtage en tak, for da vil vi se at Guds nådegaver er en

mulighed for os, virkelig at møde vores næste og gennem vores næste at

møde Gud.

Lad os med den tanke blive den, der svarer når den fattige råber i

håbløshed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 33. alm. søndag 2019

Nov 15 2019

Læsninger til d. 33. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søn.d. 17. nov. (grøn).

1.L.: Mal. Bog: kap. 3, v. 19-20a.

Sl 98, v. 5-6.7-8.9.

2.L.: 2. Brev til Tess.: kap. 3, v. 7-12.

Ev.: Lukas: kap. 21, v. 5-19.

(De fattiges søndag)

Messen er kl. 14. 00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsninger til d. 33. alm. søndag 2019

Nov 11 2019

Messetiderne til november 2019

Udgivet af

Pga. travlhed på ‘hjemmefronten’ er messetiderne forsinket. Jeg beklager!

Ellers kan du læse de resterende messetider under linket: Kalender eller på denne forside under ordet: Begivenheder

Comments Off on Messetiderne til november 2019

Nov 11 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 32. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

« ældre indlæg