Feb 28 2020

Messetider i Marts 2020

Udgivet af

Alle messetider til marts kan læses enten under linket: Søndags Messer eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Comments Off on Messetider i Marts 2020

Feb 25 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Feb 25 2020

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2020

Udgivet af

7. alm. søndag

Ev: Matt 5, 38-48

Bare i vores levetid i denne verden har vi været vidner til at mange mennesker er blevet kendte som helte. Det kan enten være inden for sport, nødhjælp eller som den stemme der taler for de fattige og undertrykte. Når vi kigger på disse helte er det tydeligt at ingen bliver udnævnt som helt fordi de behandler deres venner godt.

At behandle sine venner godt, kan til tider være svært, men dem der gør det – dem der gør godt med deres venner – hører vi ikke om i TV. Dem der behandler deres forældre godt og giver et godt liv til deres børn, de rammer ikke helt ned i det kristne grundlag som Jesus taler om i dagens evangelium.

Han taler til os om at gøre mere end blot at lade os styre af hvem vi kan lide og hvem vi holder af. Jesus siger til os, at det må vi ikke lade styre vort liv, for når vi kigger på vores kristne værdier, så er det Gud der sætter rammen for vores liv, og Gud har skabt alle mennesker i sit kærligheds billede. Gud har ikke skabt et menneske med det formål at alle andre skal være imod hende eller ham. Gud har ikke skabt et menneske der skal være denne verdens syndebuk.

Nej Gud har skabt ethvert menneske med en mission, en vilje og en vej i denne verden. Jeg kan sige det her i dag, og vi kan alle lytte til det, og så vil det være nemt at gå ud fra kirken og fortsætte med at hade og elske ganske som vi gjorde i går. Men Gud ønsker at vi omvender os, at vi hver gang vi læser evangeliet danner nye rammer for vores liv, og virkelig husker at de regler og love vi hører er en hjælp til os for at vi kan få et bedre liv.

Det kan være svært at forene sig med sine fjender – ikke mindst fordi det kræver to at blive venner. Men lad os ikke opgive tanken. Vi må begynde et sted, og vi kan begynde allerede nu, for Jesus siger ’Bed for Jeres fjender’, så lad os bede for dem vi hver især har en uoverensstemmelse med, eller mennesker vi har en distance til. Da vil Gud vise os vejen, og hjælpe os i forsoningen.

Jesus siger også til os at vi må være tålmodige og overbærende med dem der ser ud til at vil os noget ondt. Vi må ikke vende ryggen til dem eller gøre gengæld mod den ondskab vi oplever. Vi kan opleve det som retfærdigt at give en straf til den der handler imod os, men i Guds øjne er ondskab ondskab, uanset hvorfor vi handler som vi gør. Lad os derfor også bede til Gud at Han vil hjælpe os til at være tålmodige og vise kærlighed mod dem, der måske i menneskets øjne ikke gør sig fortjent til det.

Vi har lært om de 10 bud, om ikke at dræbe, og ikke at stjæle, og om at ære vores mor og far. Det er regler vi alle kan forstå. Love som reguleres både af vores tro og vort samfund. Kun få vil være uenige i at det er forkert at stjæle eller slå ihjel. Det er let at skelne mellem synd og uskyld.

Men der ligger noget lige så vigtigt begravet her i de ord vi hører i dag. Vis ikke ondskab mod dine fjender. Gør ikke gengæld. Hils på dem der er uretfærdige. Det er ønsker for vort liv som er langt sværere at leve op til, end at undgå at slå nogen ihjel. Men Jesus peger på i dag at det er lige så vigtigt. Må vi alle modtage den Guds gave det er at elske og være tålmodige, for da vil vores kristne tro for alvor få betydning i vores liv.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2020

Feb 22 2020

Læsninger til d. 7. alm. uge 2020

Udgivet af

Søndag d. 23. februar (grøn)

1.L.: 3. Mosebog: kap. 19, v. 1-2.17-18

Sl 103, v. 1-2.3-4.8+10.12-13.

2.L.: 1. Kor. brev:k kap. 3, v. 16-23.

Ev.: Mattæus: kap. 5, v. 38-48.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

(Der er Fastelavns Fest efter messen – DUK)

Comments Off on Læsninger til d. 7. alm. uge 2020

Feb 19 2020

LU referat

Udgivet af

Referatet af LU mødet d. 16.2.20 kan læses under linket: Lokal Udvalget

Comments Off on LU referat

Feb 19 2020

Referatet af LU mødet d. 16.2.20

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 16. 2. 2020

Tilstede: Derek (D), Anton (A), Mark (M) Pastor Jude (PJ) William (W)

Fraværende: O (Ophelia)

Valg af ordstyrer: Mark

Pkt.1: Nyt fra-

a) sognepræsten – PJ orienterede om en kommende præster retræte samt underskrift

indsamling mod en projekteret højbygning tæt ved sognekirken.

b) MR/PR (W) W gav en kort orientering.

c) Andre udv. A talte bl. a. omkr. DUK’s kommende Fastelavnsfesten.

Pkt. 2: Kommentarer, forslag mm. fra sidste Advent og Jul samt kommende

Påskeuge. (alle)

General tilfredshed omkr. højtiderne. A klagede over

manglende opbakning ved krybbeopsætningen. Han vil selv står for den

fremover.

Til Påske højtiden blev flg. besluttet:

a) Ministranter – A kontakter Joy

b) Fodtvætnings og læselisten til de forskellige læsninger tilknyttet Påske vigilien– M ( i samarbejde med Hans)

c) Palmegrene – A

d) Reception Påskenat – A

Pkt. 3: Renovering af Anne -Lise’s bolig – sidste nyt (W)

W gav en kort orientering omkr. boligens indvendige vedligeholdelse.

Opgaver som skal ordnes:

a) Vandhanen – A

b) El kontakter – A

c) Badeværelse – W

Punkter b og c skal ordnes af professionelle efter indhentning af priser.

Pkt. 4: Renoverings og vedligeholdelses planer, forslag og idéer og ikke mindst, inkl.

mobilisering af frivillige arbejdskræfter! (alle)

a) Klokkestablen trænger til maling

b) Hele facaden mod Oranienborg vejen skal males (første fase)

W pointerede, at det er vigtigt at mobilise frivillige fra menigheden og af begge køn.

M laver en ’frivillig’ liste og der blev foreslået en slags grillfest i forbindelse med arbejdet.

Evt. : PJ orienterede om seneste udvikling i forbindelse med corona-virus sygdommen. Mange er bekymret over smitte faren ved at modtage kommunionen. Man forventer et vejledende svar fra biskoppen.

Sognepræsten

Formanden

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 16.2.20

Feb 17 2020

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 17 2020

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020

Udgivet af

Evangelium: Matt 5, 17-37

En dag var en mor og hendes søn på vej til kirken. Som alle andre søndage ville der også denne søndag blive samlet en kollekt ind i kirken til de fattige. Derfor gav moren sin søn to mønter. Hun sagde til ham: ’Her min søn har du en mønt – den er til Gud. Her min søn har du en anden mønt. Den er til dig selv’. Drengen kiggede på mønterne og de gik videre. Hen ad vejen begyndte drengen at lege med mønterne. Han kastede dem op i luften og greb dem igen. Drengen kastede mønterne op i luften, men greb pludselig kun den ene, for den anden faldt i kloakken. ’Ups’ sagde han ’Mor jeg har lige mistet Guds mønt’. Hurtigt lagde han sin egen mønt i lommen.

Ja, ofte går det på samme måde i vores liv. Vi har mange regler om hvordan vi skal opføre os som brødre og søstre, men når vi så møder fristelser, som det at kigge på en anden mands kone tilpasser vi reglerne, så de passer godt til os selv. Regler vi altid har levet efter, ser vi på med stor fleksibilitet og pludselig har vi tabt Guds mønt ned i kloakken, mens vi står og kigger med glæde på vores egen mønt.

Denne vores egen mønt – tilfredsstillelse og glæde her på jorden, er nu det eneste vi har tilbage. Guds mønt som skulle være vores betaling til Himmeriget har vi tabt. Den er borte fordi vi handler imod det som Evangeliet fortæller os i dag om kærlighed, men i stedet handler med begær. Jesus giver os eksemplet med manden der kigger på en anden mands hustru, men måske sidder I nu og tænker ’Aldrig har jeg kigget på en anden mands kone’, men mon så ikke I har kigget på noget andet som I har ønsket var Jeres? Således kaster vores højre øje blikke og således rækker vores hænder ud efter ting som ikke er vores.

Det er da vi skal skynde os at bremse op, for Evangeliet beder os i dag om at flå det øje ud som kaster blikke, og hugge den hånd af som rækker ud. Det er altså ikke blot vores gerninger men også vores tanker som kan bringe os til forfald. At bringe en gave er ikke en pligt eller blot et ritual, nej at bringe en gave er noget vi gør af kærlighed. Så sidder vi på bænken fyldt med misundelse eller had, bringer vores gave, det at vi er mødt op i dag, ikke glæde for Gud. Derfor skal enhver forenes, og råbe ven i stedet for tåbe, for således bliver vi ikke kun lemmer men et helt legeme som sammen kan glædes og fejre gaverne i dag.

At sige sådan kan måske virke som hård tale, men husk hvad Jesus siger til os i dag: Han er ikke kommet for at bryde os ned, men for at opfylde loven. Det betyder at han er kommet for at hjælpe os. Han viser os altså kærlighed i dagens Evangelium når han siger at ingen retfærdig og ingen der bryder bare en lille del af loven skal blive stor i Himmeriget.

Derfor er det tid at vende os om i dag – vende os til kærligheden og forlade alt begær. Kast Jeres egen mønt langt bort i dag, for ingen gerning der kun tjener Jeres løn her på jorden vil kunne købe Jer en plads i Himlen. Behold Guds mønt tæt på Jeres krop. Lad denne mønt vokse i Jeres kærlighed og tilgivelse, for den mønt vil I kunne bruge i Himmeriget.

Gå ud og vær menneske sådan som I fortælles i Evangeliet i dag. Hug Jeres hænder af og flå Jeres øjne ud. Forkynd Guds ord alle steder I kommer frem ved at blive enige, ved at kalde nogen ven i stedet for tåbe og ved at gøre Jeres tale til sandhed. Da vil I opfylde loven som Jesus i dag beskriver. Da vil I føle ægte kærlighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020

Feb 15 2020

Læsninger til d. 6. alm. søndag 2020

Udgivet af

Søndag d. 16. feb. (grøn).

1.L.: Siraks bog: kap. 15, v. 15-20

Sl 119, v. 1-2.4-5.17-18.33-34.

2.L.: 1. Kor. brev: kap. 2, v. 6-10.

Ev.: Mattæus: kap. 5, v. 17-37 eller 5,20-22a.27-28.33-34a.37.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsninger til d. 6. alm. søndag 2020

Feb 10 2020

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Jude prædiken til d. 5. alm. søndag 2020 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

« ældre indlæg