Feb 17 2020

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 17 2020

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020

Udgivet af

Evangelium: Matt 5, 17-37

En dag var en mor og hendes søn på vej til kirken. Som alle andre søndage ville der også denne søndag blive samlet en kollekt ind i kirken til de fattige. Derfor gav moren sin søn to mønter. Hun sagde til ham: ’Her min søn har du en mønt – den er til Gud. Her min søn har du en anden mønt. Den er til dig selv’. Drengen kiggede på mønterne og de gik videre. Hen ad vejen begyndte drengen at lege med mønterne. Han kastede dem op i luften og greb dem igen. Drengen kastede mønterne op i luften, men greb pludselig kun den ene, for den anden faldt i kloakken. ’Ups’ sagde han ’Mor jeg har lige mistet Guds mønt’. Hurtigt lagde han sin egen mønt i lommen.

Ja, ofte går det på samme måde i vores liv. Vi har mange regler om hvordan vi skal opføre os som brødre og søstre, men når vi så møder fristelser, som det at kigge på en anden mands kone tilpasser vi reglerne, så de passer godt til os selv. Regler vi altid har levet efter, ser vi på med stor fleksibilitet og pludselig har vi tabt Guds mønt ned i kloakken, mens vi står og kigger med glæde på vores egen mønt.

Denne vores egen mønt – tilfredsstillelse og glæde her på jorden, er nu det eneste vi har tilbage. Guds mønt som skulle være vores betaling til Himmeriget har vi tabt. Den er borte fordi vi handler imod det som Evangeliet fortæller os i dag om kærlighed, men i stedet handler med begær. Jesus giver os eksemplet med manden der kigger på en anden mands hustru, men måske sidder I nu og tænker ’Aldrig har jeg kigget på en anden mands kone’, men mon så ikke I har kigget på noget andet som I har ønsket var Jeres? Således kaster vores højre øje blikke og således rækker vores hænder ud efter ting som ikke er vores.

Det er da vi skal skynde os at bremse op, for Evangeliet beder os i dag om at flå det øje ud som kaster blikke, og hugge den hånd af som rækker ud. Det er altså ikke blot vores gerninger men også vores tanker som kan bringe os til forfald. At bringe en gave er ikke en pligt eller blot et ritual, nej at bringe en gave er noget vi gør af kærlighed. Så sidder vi på bænken fyldt med misundelse eller had, bringer vores gave, det at vi er mødt op i dag, ikke glæde for Gud. Derfor skal enhver forenes, og råbe ven i stedet for tåbe, for således bliver vi ikke kun lemmer men et helt legeme som sammen kan glædes og fejre gaverne i dag.

At sige sådan kan måske virke som hård tale, men husk hvad Jesus siger til os i dag: Han er ikke kommet for at bryde os ned, men for at opfylde loven. Det betyder at han er kommet for at hjælpe os. Han viser os altså kærlighed i dagens Evangelium når han siger at ingen retfærdig og ingen der bryder bare en lille del af loven skal blive stor i Himmeriget.

Derfor er det tid at vende os om i dag – vende os til kærligheden og forlade alt begær. Kast Jeres egen mønt langt bort i dag, for ingen gerning der kun tjener Jeres løn her på jorden vil kunne købe Jer en plads i Himlen. Behold Guds mønt tæt på Jeres krop. Lad denne mønt vokse i Jeres kærlighed og tilgivelse, for den mønt vil I kunne bruge i Himmeriget.

Gå ud og vær menneske sådan som I fortælles i Evangeliet i dag. Hug Jeres hænder af og flå Jeres øjne ud. Forkynd Guds ord alle steder I kommer frem ved at blive enige, ved at kalde nogen ven i stedet for tåbe og ved at gøre Jeres tale til sandhed. Da vil I opfylde loven som Jesus i dag beskriver. Da vil I føle ægte kærlighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2020

Feb 15 2020

Læsninger til d. 6. alm. søndag 2020

Udgivet af

Søndag d. 16. feb. (grøn).

1.L.: Siraks bog: kap. 15, v. 15-20

Sl 119, v. 1-2.4-5.17-18.33-34.

2.L.: 1. Kor. brev: kap. 2, v. 6-10.

Ev.: Mattæus: kap. 5, v. 17-37 eller 5,20-22a.27-28.33-34a.37.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude

Comments Off on Læsninger til d. 6. alm. søndag 2020

Feb 10 2020

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Jude prædiken til d. 5. alm. søndag 2020 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 10 2020

Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2020

Udgivet af

Prædiken til d. 5. alm. søndag 2020

Ev: Matt 5, 13-16.

Jeg er sikker på at vi alle ved hvordan salt smager. Hvis nogen har prøvet at spise salt alene uden noget dertil vil de vide at salt ikke kan stå alene. Hvis vi spiser salt sådan har vi brug for rigtig meget at drikke for at slukke tørsten. Salt skal være sammen med noget. Når salt er sammen med noget har salt en helt særlig egenskab. Det forbedrer smagen af det mad det er sammen med. Uden salt er pommes frites bare en kartoffel. Uden salt kan vi smage at maden mangler noget.

Jesus siger i dag at vi er salt. Jesus siger på en måde at vi, vi som følger ham, får verden til at smage bedre. Alle som følger efter Jesus er et salt der forbedrer jorden. Ligesom salt giver smag til tomater, til vores madpakke og til vores aftensmad, så giver kristne en bedre verden til dem der har brug for hjælp. Men salt giver ikke bare en god smag. I gamle dage var salt især vigtigt fordi man havde intet køleskab. Man kunne ikke holde maden kold, så derfor lagde man kød i salt. Sådan kunne man bevare det uden kødet blev dårligt, så Jesus siger også i dag at verden bevares af dem som tror på ham.

Det andet som Jesus taler om er lyset. Saltet og lyset. Der hvor saltet forbedrer smagen og hjælper os med at bevare det mad vi ikke kan spise på én gang, er det anderledes med lyset. Lyset opløser mørket, fordi lyset er stærkere end alt andet. Lyset har på den måde stor magt. Når vi tænder et lys der hvor der er mørke, så forsvinder mørket helt. Prøver vi at spærre lyset inde i en kasse, så bliver hele kassen fyldt med lys.

Så Jesus giver os i dag en stærk forklaring på hvad han ser os som. Vi er salt der forbedrer livet på jorden – salt der giver kærlighed, salt der

hjælper de svage, salt der gør godt her på jorden. Vi er salt der bevarer. Vi giver ikke kun lidt kærlighed eller 10 kroner til en fattig. Nej, vi giver en hjælp som bevarer det gode. Vi gifter os for at give evig kærlighed, vi får børn for at give kærligheden videre. Vi er barmhjertige og holder hånden under dem som har brug for det.

Vi er lys. Et lys der ikke kun lyser i lidt af mørket. Et lys der ikke kun lyser på dem vi godt kan lide eller dem vi er i familie med. Nej, vi er et lys der brænder for alle, og som ikke skelner mellem det gode og det dårlige mørke. Og vi gør krav på mørket, for jo mere lys jo mindre mørke. De kan ikke være der på én gang. For mennesker som lever i mørket og er kede af det, syge, eller har mistet troen på Gud skal vi være et lys der gør krav på deres mørke. Vi skal tænde glæde i deres sorg.

Men hvorfor kan vi ikke bare passe os selv, og lade andre om at være salt og lys i denne verden? Ja, sådan kan vi spørge os selv, for måske lyder det besværligt for os. Men Jesus ønsker noget af os, for vores tro er ikke en privat sag vi selv bestemmer over. Ligesom lyset gør krav på mørket, gør vores tro også krav på vores liv. Jesus siger i evangeliet at når vi er salt og lys, så er vi vidner om Himlen. Vi er vidner om at Gud eksisterer og ved at bevare og lyse for andre mennesker vil vi lede dem til Gud.

Gå derfor ud i dag og vær salt og lys for andre mennesker. Bed for dem. Bevar dem i kærlighed. Lys for dem i deres mørke, og bed andre lyse for dig hvis dit livs lys er slukket.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 5. alm. søndag 2020

Feb 08 2020

Læsninger til d. 5. søndag 2020

Udgivet af

Søndag d.9. februar (grøn).

1.L.: Es. Bog: kap. 58, v. 6a.7-10

Sl 112, v. 4-5.6-7.8a+9.

2.L.: 1. Kor. Brev.: kap. 2, v. 1-5.

Ev.: Mattæus: kap. 5, v. 13-16.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique.

Comments Off on Læsninger til d. 5. søndag 2020

Feb 04 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens fremstilling i Templet 2020 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Feb 04 2020

Prædiken til Herrens fremstilling i Templet

Udgivet af


Pastor Judes prædiken til Herrens fremstilling i Templet 2020

Ev Lukas: 2, 22-32

Når vi kigger udenfor er ordet kyndelmisse et lidt gammeldags ord. Klimaets forandringer betyder at januar er blevet en slags forår. Der står skrevet at vi fejrer kyndelmisse i dag – lysets fest, tegnet på at vinteren er på vej til at forsvinde fordi foråret presser sig på. Det passer ikke godt med det vejr Danmark byder på lige nu med varme og forvirrede fugle og blomster der springer ud, og netop derfor er det godt at kalenderen minder os om det. Vi bliver husket på det vi måske har glemt – at det helt ægte forår alligevel venter på sig, med varme solstråler og køer på græs.

På samme måde minder dagens evangelium os om noget vi måske har glemt, nemlig at vores tjeneste i kirken, i familien og for andre mennesker ikke er forgæves. Det vi gør, betyder noget og fører os et sted hen. Nogle gange når det er hverdag kan det gå os sådan at vækkeuret ringer, vi står op, går på arbejde, kommer hjem, spiser og går i seng. Vi mister det større billede – at hverdagen har et vigtigt indhold hvor vi har drømme og ønsker og et nærvær med Gud.

Simon og Anna har sådan et liv. De er i templet og har mange opgaver. De arbejder hårdt, og måske er deres hverdag også sådan at det er mandag og det bliver tirsdag og opgaverne flyder ind i hinanden. De arbejder og drømmer, men er trofaste til deres arbejde, og som vi hører i Evangeliet kommer Gud dem i møde og lader deres ønske gå i opfyldelse. Han lader Simon se Herren – se Jesus – så han kan gå døden i møde med vished og tryghed.

Deres trofasthed nytter noget, og de viser os at vores trofasthed også nytter. Hverdagen kan være tung, den kan være svær med mørke og gråvejr, med ufred i familien, men vores trofasthed betyder noget. Når vi ikke giver op men i stedet tjener Gud og viser vi kan holde fast vil Gud også vise sin trofasthed overfor os.

Simons ønske er klart. Han er klar til at dø når han har set Herren. Så enkelt er hans ønske, så evangeliet i dag er også en invitation til os til at overveje hvornår vi er klar til at forlade denne verden. Er det når vi har set sommeren i Danmark – når vi har set vores børn vokse op – når vi har penge nok? Hvornår er vi klar til at forlade denne verden, må vi spørge os selv i dag. Det er et svært spørgsmål at finde svaret på, men nogle gange er det de svære spørgsmål der får os til at tænke anderledes.

Indtil vi finder svaret på dette spørgsmål kan jomfru Maria og Joseph give os stor inspiration. De er SÅ særlige. De bærer et barn som er Herren. 3 vise mænd tilbad ham, undfangelsen skete ved Helligånden. Alligevel bringer de ham til templet for renselse. De følger loven som almindelige folk. De kræver ingenting. Tværtimod udholder de lovens krav og gør deres pligt.

Evangeliet peger på flere ting i vores liv, men altså særligt på vores trofasthed og vores ydmyghed, og de to ting er svære at kombinere. For når vi er trofaste føler vi hurtigt vi fortjener noget, at vi kan hoppe over det svære og få en belønning – sole os i vores egen storhed. Når vi gør det fører det os ofte til fald – til nederlag i vores liv. Der oplever vi ægte smerte og tolker det ofte som Guds fravær. Lad os derfor i dag blive trofaste i vores kald både som troende og i vores familieliv, og opfylde vores pligt. Da vil Gud møde os i vores drømme og gribe os i vores nederlag.

Og lad os ikke glemme kyndelmissen i dag – lysets fest – hvor lyset aldrig kan slukkes for os, for verdens lys er stærkere end det mørke vi ser udenfor. Verdens lys bringer vinteren til ende, og på samme måde vil lyset gå vores drømme i møde.

.

Comments Off on Prædiken til Herrens fremstilling i Templet

Feb 01 2020

Messetider i Februar 2020

Udgivet af

Alle messetider i februar måned kan læses enten under linket: Kalender eller på forsiden under rubrikken: Begivenheder

Den liturgiske kalender for 2020 kan læses under linket: Liturgisk Kalender

Comments Off on Messetider i Februar 2020

Feb 01 2020

Læsninger til Herrens Fremstilling i Templet (4. alm. uge 2020)

Udgivet af

Søndag d. 2. februar (hvid).

1.L.: Mal. Bog: kap. 3, v. 1-4

Sl 24, v. 7.8.9.10

2.L.: Brev til Hebr.: kap. 2, v. 14-18

Ev.: Lukas: kap. 2, v. 22-40 eller 2,22-32

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

(Der er kirkekaffe efter messen)

Comments Off on Læsninger til Herrens Fremstilling i Templet (4. alm. uge 2020)