May 28 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag i Påsken 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Jeg beklager forsinkelsen – min skyld!

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

May 28 2020

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag efter Påske 2020

Udgivet af

Prædiken til d. 7. søndag i Påsken. (genåbning)

Ev: Joh 17, 1-11a

I flere måneder har vi læst dagens evangelium og forstået fra ordene at vi var på en vandring sammen med Jesus. Han blev født i december, blev bragt til templet i januar. Forudsagde sin død i marts, blev korsfæstet i april, hvorefter han genopstod, og i torsdags opfor til himlen.

Vi har været vidner til alle disse store begivenheder noget af tiden hjemme, hver for sig, men alligevel i et fællesskab. Fra Jesu sidste bøn som vi hører i evangeliet i dag, må vi forstå at Guds ønsker for os mennesker kræver noget af os. VI må holde fast ved Guds ord. VI må forstå at alt vi er givet er fra Gud, VI må forstå sandhed. VI er i verden og HER i denne verden må vi være ét, for at stræbe efter Faderen og Sønnen.

Når vi kigger rundt på hinanden i dag kan det være svært virkelig at føle enhed. Vi er ikke mange her i kirken. Vi er begrænset, og vi skal følge regler for at sikre at vi alle bliver ved med at være raske. Vi må ikke give et knus. Vi må ikke være høflige og give håndtryk. Vi skal holde afstand og være sammen hver for sig.

Alligevel er næstekærligheden tydelig i reglerne. Alt hvad vi SKAL gøre, gør vi ikke for os selv, men for andre. Vi skal holde afstand for at vise kærlighed til andre. I afstanden kan vi med den tanke finde enhed og fællesskab. – Det som man populært kalder for samfundssind.

Jesu sidste bøn til Gud inspirerer os til at nedbryde den hårdhed der er blandt kristne, ved at vise vores enhed med Kristus. Vi må rykke tættere på hinanden i Ånden selvom vi er på afstand, og virkelig forstå de velsignelser evangeliet handler om. Jesus beder Faderen om at vise mildhed overfor os mennesker, så også vi kan efterligne den mildhed overfor hinanden.

Jesus har opfyldt sin opgave her på jorden. Johannes åbenbarer for os i dag den kærlighed Jesus har til mennesker, fordi Jesus forener sin omsorg for mennesket med Herrens tilgivelse i alle områder af menneskets liv på jorden. Vi ser det tydeligt ske når Jesus svarer med kærlighed når mennesker forråder ham, håner ham, piner ham og korsfæster ham.

Vi skal svare på den kærlighed med trofasthed og ydmyghed. Vi må omvende os – og de unge må ikke tænke at ’det kan vi gøre næste år’, og de ældre må ikke tænke at ’det skulle vi have gjort sidste år’. Der er aldrig en tid der er for tidlig eller for sen, til at vi kan omvende os, og se at Guds kærlighed til os mennesker overgår alt andet vi kender. Når vi virkelig ser dét med hjertet bliver vi rede til at starte.

Vi bliver rede til at starte med at elske ikke på vores egne vegne, men på vegne af Gud – at se at alt det skabte, er skabt af Gud, og derfor må vi elske det. Også vi må blive klar til at vi må søge Gud gennem alt det vi gør. Når vi tjener andre, så tjener vi Gud.

Med vores dåb tog vi hul på det evige, for det evige liv er ikke et liv der begynder efter vores død her på jorden. Det evige liv er det liv der åbenbares for os i bønnen med Gud. Dér i bønnen åbner der sig et vindue til Guds mysterier, og gennem bønnen kan vi røre det liv. Evigheden er som nyt vand og nyt lys. Vi er gennem Gud et redskab til at skabe lys i verden.

Jesus ønskede at Gud viste nogle tegn for disciplene så de kunne se at Gud var med ham, og at vejen til korset også var en del af Guds plan. Senere vil de høre en stemme fra Himlen – Åndens stemme – som giver dem håb og vished for at Jesus talte til dem i sandhed. At Jesu ord om frelse, om evigt liv, om kærlighed var ord om sandhed, som også vi kan forvandle i vores relationer. Lad os med den tanke gå ud i dag og skabe enhed – på afstand!

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag efter Påske 2020

May 23 2020

Pastor Judes prædiken fra sidste torsdag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken eller som ‘livestream’ på linket: Facebook på forsiden

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste torsdag

May 23 2020

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2020

Udgivet af

Prædiken Kristi Himmelfart 2020. (livestream),

(Første messe efter genåbning)

Kristi Himmelfart er en særlig dag. Vi markerer at Jesus har fuldendt sin opgave som menneske og som den opstandne Herre, og at Helligånden snart vil sendes til os mennesker. Ja, det er en særlig dag, men i dag i året 2020 er dagen SÅ særlig, at jeg tror den bliver historisk. Jer der sidder her i kirken i dag, er kommet til kirke efter lang tids nedlukning. Endelig er kirken åbnet til stor glæde for mange, selvom meget i kirken er helt forandret.

Vi må vænne os til det nye, og man kan sige at Kristi Himmelfart er symbolet på alt det nye og på forandring. Mennesker på Jesu tid var vant til at høre ham tale. De deltog i hans historie her på jorden både som menneske og som opstanden, og de måtte hele tiden vænne sig til nye tider. I dag forlader Jesus denne verden for at sende Helligånden til pinse.

Når vi kigger op i himlen i dag ser den uendelig ud. Himlen er blå lige så langt som vi kan se, og har ingen ende. Det ser ud som om himlen kan gemme alt så langt væk, at det ikke kan findes igen. Vi kan få den tanke at det også gælder Jesus. Han opfor til Himlen – en smuk sommerhimmel og så blev han væk for både dyr og mennesker.

Da Jesus brød gravens grænser påskedag lavede han et hul mellem døden og denne verden. Han banede en vej som ikke var menneskers vej, men Guds vej mellem død og levende. I dag bryder Jesus endnu en grænse foran vores øjne. Han laver et hul mellem døden og Himlen. Heller ikke denne vej er menneskers vej, men Guds vej. Vi kan kigge op i den uendelige himmel og tænke, at deroppe bliver ting væk, men vi kan også tænke at Jesus steg derop. Han steg op i Himlen den dag hans gerninger her på jorden var afsluttet. Han er ikke væk. Han har ikke gemt sig i det uendelig endelige. Nej, for at give os trøst og svar på alle vores spørgsmål, har han brudt grænserne mellem døden og livet, og i dag bryder han grænsen ned mellem mørket her på jorden og lyset i Himlen.

Det er ikke en menneskets vej. Det ved enhver som har lagt en af deres elskede i graven. Uanset mængden af tårer og savn kan vi ikke bryde den tunge grænse der er mellem døden og livet. Ej heller er det evige lys i Himlen menneskers lys. Lyset er givet til os af Gud, som et bevis på at Himlen eksisterer.

I dag baner Jesus vejen for os til Himlen, og han har sagt til os at også vi kan gå den vej. Også vi kan gå ad Kristus-vejen, men indtil vores dødstime kommer, må vi gå menneske-vejen. Vi må holde os til den bolig vi har på jorden. Vi må vænne os til nye tider, også i den svære tid vi lever i lige nu.

Med Himmelfarten kunne disciplene og vi blive bange for at Jesus bliver fjern for os. Vi kan blive nervøse og tænke at han stiger op, og væk fra vores liv, – Men vi må tænke på hans ophøjelse på en anden måde. Jesus stiger op over vores problemer, sorg, ensomhed og glæde. Han stiger derop, hvor han kan se på det hele på afstand.

Når vi ser Jesus på malerier hvor han stiger op til Himlen, er det fælles for de fleste, at hans hænder peger ned mod jorden. Hans hænder strækkes ud efter mennesket, som om han griber fast i os. Lad os derfor i dag fejre Himmelfarten med gensynets glæde, og fejre at der er åbnet et hul mellem mennesket og det evige lys. ’Jeg er med Jer alle dage’ lyder hans ord til os. Han sidder ved Gud den Almægtige højres hånd, og han skal komme igen for at våge over ethvert menneske. Lad os hver dag række ud efter hans hænder når han kommer os i møde.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2020

May 20 2020

Messetider maj 2020

Udgivet af

  1. Vær opmærksom på tilmelding !!

2) Tilmelding kan ske på SMS til 30293709

3) Husk info om: navn, kirke, dato/tid og antal personer

OBS!! Frederikshavn (max 32 personer)

21. maj
Kristi Himmelfart
Tors. 13.00 Messe 15.00 Messe p. Dominique
p. Dominique
22. maj Fre. 16.00 Messe* p. Dominique
24. maj Søn. 13.30 Messe
15.30 Messe
p. Jude
p. Jude
29. maj Fre. 16.00 Messe* p. Dominique
31. maj
Pinsedag
Søn. 13.30 Messe
15.30 Messe
p. Dominique
p. Dominique

Stjernen betyder: Ingen Tilmelding

Comments Off on Messetider maj 2020

May 19 2020

Vigtige oplysninger ang. genåbningen af kirken i Frederikshavn

Udgivet af

Hvem kommer til messe og hvornår? Det er som udgangspunkt kun muligt at deltage i messen, hvis man har tilmeldt sig messen. Det mest ideelle er, at det er de samme der kommer til messe på de samme tidspunkter. På den måde skaber vi ikke nye smittekæder. Men det er ikke en lov eller regel – blot en god idé! Vær særligt opmærksom på at Biskoppen opfordrer til at menigheden fordeler sig på messetiderne – også messetider i hverdage, fordi de også har gyldighed som søndagsmesse Aalborg:

Der etableres et tilmeldingssystem Frederikshavn: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. Hjørring: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. Thisted: Menigheden aftaler indbyrdes hvem der går til messe hvornår. At få aftalt indbyrdes hvornår hvem går til messe skal sættes i værk hurtigst muligt, så alle ved hvad de skal rette sig efter fra på søndag

Retningslinjer Nordjyllands sogn Retningslinjerne er gældende fra 19.05.20 og indtil de ændres. Forventeligt til og med august måned 2020 Før genåbning:

Alle salmebøger, bønnebøger og andet trykt materiale fjernes eller dækkes ned (det må ikke bruges)

I andre lokaler end kirkerummet, bør der kun være det antal stole som lokalet er godkendt til. Stole kan fjernes eller dækkes ned.

Der opstilles håndsprit til menigheden*

Der opstilles håndsprit i sakristiet* Der opstilles håndsprit til præsten og ministranter ved alteret*

Der sættes klistermærker på gulvet som angiver at man skal holde afstand*

Alle håndtag, kontaktflader, mikrofoner mm rengøres med rengøringsservietter.

Plakat om symptomer opsættes (det er lovpligtigt!)*

Indkøb af handsker til præsten – til uddeling af kommunion 1 ks til p. Jude og 1 ks til p. Dominique*

Plakat opsættes på døren til kirken – at døren låses når messen er gået i gang. Med andre ord: kommer man for sent kommer man ikke ind! (Vi kan ikke efter messen er begyndt holde styr på siddepladser og antal personer)*

Plakater om max antal personer opsættes ved relevante lokaler*

Angivelse af siddepladser lægges ud på bænkene i kirken*

Skærm til kommunion sættes ved væggen ved alteret*

Bord med skilt og kurv opsættes i kirken til kollekt

Servietter der skal erstatte håndklæder på toilettet*

Kirkens MobilePay nummer 89377 opsættes*

Det lille bord ved alteret med kalk, hostier mm sættes tæt op ad alteret* Punkter markeret med * er udført i kirkerne Hjørring, Frederikshavn og Aalborg onsdag den 20.05.20 Thisted modtager materialet ved den første messe efter genåbning Før genåbning er der en ’pakke’ til alle menigheder bestående af rengøringsservietter, træsæbe (til bænke i Frederikshavn og Aalborg), klistermærker, håndsprit mm. Det er en pakke der udleveres denne ene gang. Fra genåbningen bedes menighederne selv sørge for at lageret er fyldt Før messen:

Frivillige ved kirken anviser siddepladser – husk at holde afstand. Hvis flere (fx mand og kone) sidder ved samme siddeplads skaber det IKKE flere siddepladser i kirken.

Det sikres at der er sat håndsprit frem alle steder (husk alter og ministranter)

Indgangsdør til kirken åbnes (jo mere jo bedre) så der ikke skabes kø og ingen rører håndtag

Klokker, gelændere, ministrantlys, håndtag mm vaskes af

Kun præsten rører ved kalk, hostier, håndvask mm ved alteret. Tingene må ikke skifte hænder mellem ministranter og præst

Ekstra vand til præsten håndvask. 1 stor skål med vand (der skal vaskes hænder efter kommunion) + serviet til at tørre hænder i.

Døren aflåses/lukkes når antallet af mennesker i kirken har nået max 

Ved de første messer gives der information lige inden messens begyndelse om: o At der ikke synges salmer o At fredshilsen kan ske ved nik eller smil o At der ikke er vievand i karret o At man bedes forlade kirken umiddelbart efter messen pga rengøring o At præsten kun i begrænset omfang kan kontaktes i sakristiet. Alle henvendelser kan ske telefonisk o At kommunion kun uddeles i én skikkelse. At der kun uddeles i hånden. At uddeling vil ske med en skærm som begrænser smitterisiko. o At kollekt kan gives via MobilePay eller når man går ud fra kirken. Kurven sendes ikke rundt under offertorium.

Under messen: Fredshilsen kan gives som nik eller smil (eller begge dele ) Kollekten samles ikke under offertoriet. Kollekten samles på MobilePay eller i en kurv på et bord, når messen slutter. Lige inden uddeling af kommunion rulles skærmen hen foran der hvor præsten uddeler. Skærmen fjernes når kommunionen er uddelt Ministranter bærer lys i procession, lyser ved læsning af evangeliet 2 meter fra præsten samt lyser ved uddeling af nadver minimum 1 meter fra præsten Præsten benytter håndsprit før uddeling af kommunion og tager handsker på. Præsten vasker hænder med handsker på efter kommunion og tager handsker af.  Begræns antallet af personer ved alteret – gerne præst + 2 ministranter

Efter messen:Menigheden bør forlade kirken hurtigst muligt efter messens afslutning  Rengøring i kirkerummet o Skilte med ’Siddeplads’ aftørres med rengøringsserviet o Kirkebænkene aftørres ved siddepladser med rengøringsmiddel som egner sig til bænkene o Alle håndtag, klokker, læsepult, mikrofoner, ministrantstole, nøgle til tabernakel mm gøres rent med rengøringsservietter o Særlig opmærksomhed på rengøring af lighter / tændstikæsker ved lystænding 

Rengøring i øvrigt o Alle håndtag rengøres med rengøringsserviet o Alle døre rengøres ’der hvor man rører hvis man lukker en dør’ o Toiletter rengøres – skift også håndklæder hvis disse benyttes

Generelt: Der er ingen kirkekaffe Aktivitet i menighedslokalerne begrænses (der skal gøres rent på alle overflader) Hvis der håndteres fødevarer i menighedslokalet, skal dette ske med handsker på. Kun præsten uddeler kommunion Antallet af ministranter begrænses til 2 personer (medmindre præsten har ønsket flere en bestemt søndag) Der bruges ikke røgelse Menigheden deltager kun i sang ved messens faste dele. Der synges som udgangspunkt ikke salmer med uddelt tekst. Hvis nogen vil påtage sig ansvaret for at printe og kopiere salmer er det ok, men husk at de kopierede ark skal smides ud efter hver messe. Hvis der bruges sang og musik som menigheden kan udenad, eller der kan vises på en skærm er det ok. Vær opmærksom på ministranttøj. Bruges det af forskellige? Skal det vaskes? Navnesedler? Måske er det tilladt efter reglerne at være mere end 10 personer i menighedslokalet. Biskoppen opfordrer dog til i retningslinjerne at man ikke er mere end 10 personer.

Pastor Jude og Line (Menighedsformand)

Comments Off on Vigtige oplysninger ang. genåbningen af kirken i Frederikshavn

May 17 2020

Pastor Judes prædiken til i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2020 kan læses på linket: Søndags Prædiken eller ‘ses’ på kirkens FaceBook på forsiden under rubrikken: Links

Comments Off on Pastor Judes prædiken til i dag

May 17 2020

Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2020

Udgivet af

Prædiken til d. 6. søndag i Påsken 2020

Aalborg Livestreaming (pga. Corona Virus)

Ev.: Joh 14,15-21.

Jesus er ikke længere levende som menneske, og lad os takke Gud for det. For på grund af Jesu død – hånen, fornægtelsen og korsfæstelsen – kender vi nu til den kraft som Ånden har, og vi ved hvordan vi skal leve et kristent liv. Den anden talsmand vi hører om i dag er Helligånden – en Ånd der skal blive hos os til evig tid og virke mellem mennesker ved altid at lede os mod sandhed.

Og hvad er så sandhed? Helligånden viser os vejen mod sandhed gennem 7 nådegaver. Det er gaver som giver os retningslinjer når vejen i livet bliver svær at gå. Visdom, indsigt, erkendelse, forstand – ja alle gaverne leder os væk fra den vej, der fører væk fra Gud og væk fra kirken. Helligånden leder os tilbage til sandhed, og støtter os i de beslutninger vi skal tage hver gang vi står overfor valget mellem sandhed og løgn. Vi gør nemlig mange små ting i vores liv. Små ting – småt som en lille dråbe – der langsomt fjerner os fra sandhed.

En dråbe som en lille løgn. En dråbe af vrede. En dråbe der kører lidt for stærkt i bilen. En dråbe der snyder foran i køen. En dråbe der går forbi et menneske i nød. En dråbe af en virkelig sur e-mail. En dråbe der ikke hjælper til derhjemme. En dråbe der kører overfor gult.

Alle disse dråber kan vi sætte i et glas. En enkelt dråbe gør ikke tøjet vådt. Heller ikke to. Men har man nok dråber, har man pludselig et helt glas fyldt med vand. Og så bliver det tydeligt for os – at alle de små fejltagelser, der fjerner os fra sandhed, betyder noget i vores liv.

Men vi ser også at alle disse dråber har en betydning gennem os i andres liv. Holder vi os til den anden talsmand – til sandhedens Ånd – skader vi ikke andre, men støtter dem til at blive i sandhed sammen med os. Jesus lover os i dag en talsmand, der kan være vores støtte til at blive i sandhed, og komme tilbage til sandhed. ’Elsker I mig, så hold mine bud’ siger Jesus. De ord tvinger os til at reflektere over vores kærlighed til Gud. Gud er der altid. Han er altid tilgængelig – altid lyttende, men lader det altid være op til os. Elsker vi eller elsker vi ikke? Vælger vi sandhed eller løgn?

Lad os med tanke på dråberne, gøre en forskel i vores liv, og blive mere bevidst om altid at vælge sandhed. Vi loves den anden talsmand i dag, så vi kan forberede os på de tider der kommer. Snart viser kalenderen Kristi Himmelfarts dag, og så kommer Pinse. – Pinsen hvor talsmanden kommer og treenigheden fuldendes. Pinsen der understreger at et kristent liv handler om fællesskab. En undersøgelse viser at 75% af de danskere der har holdt afstand og brugt håndsprit i corona-tiden har gjort det for deres egen sikkerhed. Det er ikke forkert at sikre sig selv, men kristendom, samfundssind og fællesskab er at sikre os selv med det formål at sikre andre. Lad os altid have det grundlag, når vi danner en mening.

En enkelt dråbe gør ikke tøjet vådt, heller ikke to. Men lad os være omhyggelige med hver eneste dråbe i vores liv. Både dråber af sandhed og dråber af fejltagelser. For sådan er det at stræbe efter et liv i sandheds Ånd – at hver dråbe tæller. Alle valg kan gøre en forskel.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. søndag i Påsketiden 2020

May 13 2020

Opfordring fra Paven

Udgivet af

Bede- og fastedag for afvendelse af coronapandemien torsdag den 14. maj

Kære medbrødre, kære søstre, kære menighedsrådsformænd og medlemmer af pastoralrådet,

     I denne tid præget af coronapandemien skorter det ikke på  initiativer til at begrænse og afhjælpe pandemien og hjælpe de mennesker, der er ramt af den. Ligeledes er der også givet mange opfordringer til bøn for afvendelse af pandemien, ikke mindst fra pave Frans.

     I et brev dateret den 6. maj har formanden for det  Pavelige råd for Interreligiøs Dialog, Kardinal Miguel Ayuso Guixot,  sendt et brev til alle verdens religiøse ledere med anmodning om at engagere sig i en fælles dag præget af bøn, faste og næstekærlighedsgerninger til afvendelse af pandemien. Den valgte dag er torsdag den 14. maj, og pave Frans gav i sin tale til ”Regina Coeli” søndag den 3. maj udtryk for, at han også stiller sig bag dette initiativ.

    Initiativet er taget af Højkommissionen for Menneskeligt Broderskab, som tager udgangspunkt i det dokument til fremme af menneskeligt broderskab for verdensfreden, som blev undertegnet den 4. februar 2019 i Abu Dhabi af pave Frans og storimam Sheikh Ahmed el-Tayeb under pavens besøg i Emiraterne.

    På grund af den aktuelle situation, hvor fælles aktiviteter endnu er begrænsede, må en efterlevelse af appellen bestå i den enkelte persons engagement. Jeg  opfordrer således til bøn og faste på denne dag og til at vise et konkret eksempel på tjeneste for medmenneskenet. Det kan bestå i en konkret handling eller et økonomisk bidrag til en velgørende organisation. Det er helt op til den enkelte at tilrettelægge bededagens program og indhold.   

+Czeslaw

Comments Off on Opfordring fra Paven

May 11 2020

Meddelelse fra Biskoppen ang. Corona situationen.

Udgivet af

Biskop Kozon har sendt flg. meddelelse ang. kirkens evt. genåbning

Kære medbrødre, kære søstre, (menighedsrådsformænd og pastoralrådsmedlemmer cc.)

   I torsdags blev det meddelt, at en delvis genåbning af forskellige aktiviteter i samfundet, herunder også kirkelige, vil ske fra den 18. maj.

   På det kirkelige område foreligger der endnu ingen konkret vejledning om, i hvilket omfang en genoptagelse af aktiviteterne kan ske, og hvilke sundhedsmæssige regler, der skal overholdes. Det står klart, at der er tale om en delvis genåbning, hvilket betyder, at vore aktiviteter endnu ikke kan genoptages i fuldt omfang.  Der har  i tiden op til meddelelsen om genåbningen været afholdt møder mellem kirkeministeriet og trossamfundene. Ministeriet har været lydhørt over for trossamfundenes ønsker og bemærkninger, så vi kan håbe på, at vejledningen vil være til hjælp for os, når vi igen kan genoptage vore aktiviteter i menighederne

   Når retningslinjerne fra kirkeministeriet foreligger, vil der fra  bispedømmet blive udsendt en mere konkret vejledning om, hvordan liturgiske og andre aktiviteter af offentlig karakter skal sættes i gang. Det er derfor yderst vigtigt, at man afventer disse retningslinjer fra bispedømmet, så genoptagelsen af aktiviteterne sker så ensartet som muligt. Alene spørgsmålet om, efter hvilke kriterier  antallet af kirkegængere skal håndteres, skal løses på en hensigtsmæssig og retfærdig måde.  Indtil denne vejledning fra bispedømmet foreligger, gælder de nuværende statslige regler.

   Nogle af jeg har allerede forelagt praktiske forslag med henblik på genåbningen. Det siger jeg tak for, ligesom jeg også takker jer for den iver og initiativrigdom, I har lagt for dagen for at holde et minimum af kirkeliv og kontakt med de troende i gang.

              Med ønsket om Guds velsignelse for resten af påsketiden samt de venligste hilsener

                                                                   +Czeslaw

Comments Off on Meddelelse fra Biskoppen ang. Corona situationen.

« ældre indlæg