Jan 27 2021

Personlig andagt

Udgivet af

Indtil restriktionerne ophæves er kirken som minimum åben om søndagen mellem kl 11. til 18. Husk afstand og mundbind, samt at der kun må være 5 i kirkerummet ad gangen. Vent evt. i menighedslokalet.
Ved spørgsmål henvendelse til lokaludvalgsformand Anton Alvision tlf 22254947, eller Mark 21768149.

Comments Off on Personlig andagt

Jan 25 2021

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag 2021 kan læses under linket: Søndags Prædiken. Messen fra i går kan også ses som en ‘live- streaming’ ved at logge på Sct Mariæs søgnets hjemmeside: www.katolsk-nord.dk

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 25 2021

Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag 2021

Udgivet af

Pastor Judes prædiken: Guds Ords 2021.

Ev: Mark 1, 14-20.

Onsdag var vi vidner til hvordan en ny præsident blev indsat i USA. En historisk dag, hvor vi kunne blive inspireret af de ord vi hørte fra talerstolen. Til denne søndags prædiken blev jeg inspireret af særligt én sætning. Det blev sagt at indsættelsen af den nye præsident var et ’normalt mirakel’.

I dag fejrer vi Guds ords søndag. Også det kan vi kalde et normalt mirakel. At vi lytter til Guds ord hver søndag – ja faktisk hver eneste dag, er et normalt mirakel. Og det, at vi overhovedet har muligheden for at lytte til Guds ord er et normalt mirakel. Nogle gange kan vi tage Guds ord for givet. Vi har Biblen med os, og slår op og læser ord Jesus har sagt, eller vi beder en kendt bøn og tænker måske ikke videre over, hvordan alt det er blevet skabt.

Sådan er det, fordi det for os er normalt. Vi ved godt at Guds ord findes i Biblen. Vi kender godt lyden af Fader Vor, af syndsbekendelsen, af Hil dig Maria og af Trosbekendelsen. V kender mange lignelser og hele Jesu liv, død og genopstandelse. Og det bringer os på en måde i fare, for vi risikerer at Guds ord bliver som en sovepude af normalitet.

Guds ord er et mirakel i vores liv. Vi kan ikke sige at vi aldrig har oplevet et mirakel, for vi har Biblen – en hel bog om mirakler som Gud har udført ved at skabe verden, sende profeter og sin egen søn og tale til os i tekster, som ved vores dåb har forandret vores liv.

Her i slutningen af en kold og grå januar hvor vi har taget den grønne almindelige farve i brug her i kirken, venter fasten foran os, og coronaen kæmper med os alle om hvem der er mest udholdende. Er det pandemien eller er det os? Vinder den og gør os syge, eller vinder vi ved forsat at holde fast?

Det er en svær tid vi lever i, og en tid hvor vi har brug for mirakler. Vi har brug for at blive mindet om, at Guds ord er et mirakel, vi kan have tillid til. Jomfru Maria inspirerer os til at leve efter det som Gud taler til os, og ikke bare fremsige ordene. Enhver kan råbe: Herre, Herre, eller udtale ordene ’forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere’, men hvad sker der med ordene og meningen hvis vi bremser op, og virkelig lever efter dem?

Har vi virkelig tilgivet dem der har syndet imod os? Tror vi på Den Hellige Katolske Kirke? Ønsker vi fred på jorden for mennesker med god vilje? Mener vi det virkelig, at vi ofte har undladt det gode, eller er vi hævet over det? Vi inviteres til at reflektere over hvordan vi efterlever Guds ord – for måden vi efterlever dem på har ikke bare betydning for os, men også for vores personlige forhold til Gud, for vores frelse og for måden vi bærer vidnesbyrd om vores tro på Gud.

Lad os i dag og i den lange fastetid der kommer benytte chancen for at læse Guds ord som om det var første gang vi har læst det. Lad os opleve Guds ord med et barns sjæl, så vi vil finde glæde, sorg og undren i de ord Gud taler til os. For først med et barns briller på vil vi se at mirakler er normale i vores liv. Og da kan vi se at tiden er inde, Guds Rige er kommet nær. Lad os omvende os og tro på evangeliet.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 3. alm. søndag 2021

Jan 17 2021

Pastor Judes prædiken fra i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken. Du kan også se selve messen som en ‘live-stream’ optagelse ved at klikke på sognets hjemmeside.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i dag

Jan 17 2021

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag 2021

Udgivet af

Prædiken til d. 2. alm søndag. ( livestreamed).

Ev: Joh 1, 35-42

På Facebook kan man blive venner. På Instagram kan man følge nogen. På Messenger og Viber kan man skabe kontakt. På YouTube kan man lave et abonnement. Det er dem jeg kender. Men udover det kan man også være forbundet på Tiktok, på Snapchat og en masse andre steder som jeg nok ikke kender meget til. Når vi er aktive disse steder kan der være flere grunde til det. Vi inspireres af mennesker vi ikke kender personligt. Vi viser vores eget liv frem – eller i hvert fald dele af det. Vi viser gerne vores overskud, og tror på samme tid at alle andre viser os hele deres verden. Vi følger andre af nysgerrighed, fordi de er forbilleder eller fordi vi inspireres af dem.

Som mennesker har vi nemlig brug for at følge nogen, og at have noget foran os som viser os det gode eksempel eller også gerne det modsatte. En tendens vi mennesker har er nok at vi gerne følger og inspireres af noget som ligner os eller vi er enige med. Det udfordrer os ikke, men det giver os et håb, og styrker den retning vi bevæger os i. Vi tror på at det driver os fremad mod noget bedre.

Vi sidder og ser livestream i dag fordi vi også følger nogen langt vigtigere – nemlig Jesus. At følge Jesus hører vi netop om i dag. Det er et evangelium uden meget drama og uden skyggen af et mirakel. Alligevel er evangeliets ord vigtigere end nogensinde. Det handler om en mand, Johannes, som ser Jesus gå forbi. Det fortæller han til to andre, og de skynder sig at følge efter Jesus for at blive hos ham resten af dagen. Derpå går de hjem og fortæller at de har mødt Messias. Historien er slut.

Disse to mænd har fundet noget vigtigt. De har fundet noget at holde fast i. ’Se dér er Guds lam’ siger Johannes, og Guds lam, Guds uskyld her på jord er netop hvad de har fundet. Dét er et håb man kan holde fast i, og netop der findes evangeliets simple budskab: Når livet peger mod Jesus, så rejs Jer op og følg ham. På de sociale medier er det mere broget. Vi kan finde nogen der mener hvad som helst.

Vi kan finde en som mener Corona er ’Fake news’. Vi kan finde en som er vegetar, en der kun lever af kød, en der laver reklame og en der styres af angst. Det er svært både som ung og gammel at vide hvor vi skal gå hen, for det er ikke klart hvem der er lys og hvem der er mørke. Det er ikke åbenbart hvem der er sandhed og hvem der leder os på afveje.

Vi må gå derhen hvor Jesus går hen for der er lyset. For kort tid siden fejrede vi Jesu fødsel og for blot en uge siden fulgte vi med i hvordan de hellige tre konger kom med gaver. I dag er jeg og alteret klædt i grønt. Det betyder at den almindelige kirketid er begyndt – festen er slut, hverdagen er begyndt, men lad os ikke bare være tilfredse – eller opgivende her i en corona tid, med den tanke at livet uden hinanden er den nye normal. For vores Far, findes ingen almindelige dage og ingen normal. Hver dag er en gave som vi bliver givet. Lad os derfor alle dage gå i Guds retning uden at miste fodfæste.

Vi vil hver dag inviteres til at følge Jesus og blive hos ham ganske som mændene i evangeliet. Også os vil han spørge ’Hvad vil I?’ og lad os have svaret klar for med en dyb tro vil vi følge ham til vore dages ende. Han som er Guds lam. Lammet – det blideste, blødeste og mest skrøbelige vi kender, og som ikke åbner sin mund når det bringes til slagtning. Sådan viste Jesus sig for os, som lammet der blev mishandlet og plaget men i stedet for at flygte, tog alt vores skyld på sig.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag 2021

Jan 11 2021

Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2021

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til denne fest kan læses under linket: Søndags Prædiken. Hele messen kan ses som en ‘live stream’ på sognets hjemmeside.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2021

Jan 11 2021

Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2021

Udgivet af

Mark 1, 1-7. (Livestreamed)

Vi gik ind i 2021 med et håb om at juletidens regler kunne lettes lidt. Det viste sig at være et håb der var forgæves, for i stedet for lettelse føles det nu endnu tungere end før. Stadig er kirkens døre lukkede og vi er begrænsede. Så da jeg skulle forberede denne søndag fik læsningerne mig til at tænke på Jesu fristelser i ørkenen og alle plagerne i Egypten. Begivenheder som også dengang må have føltes uden ende, ganske som vi føler nu at Corona er uden ende. Sådan er det med plager og lidelse. Det er svært at se ud på den anden side, når man står midt i det.

Men plagerne og fristelserne fik en ende, og sådan vil det også ske for os en dag, at corona er fortid og vi kan være sammen. For at vi kan se derhen må vi leve i håbet. Midt i mine tanker om denne søndag ringede telefonen. Det var en kvinde, der gerne ville bestille dåb af sit lille barn. Og lige der blomstrede håbet igen. Vi blev enige om at skrive vores aftale i kalenderen med blyant!

Dåben er det lysende håb ude i horisonten, og dåben er den lysende begyndelse. Dåben som er et symbol på at barnet er rent og at intet kan skille barnet fra Gud. Med vandet får barnet et venskab med Gud som er evigt, og det er en stor gave, for gennem livet arbejder både Gud og mennesker på at den gave skal blive større og større. Sådan gør vi når vi går i kirke og når vi taler med Gud, når vi er næstekærlige og når vi ærer Gud. Vi gør Hans ranselens gave større ved aktivt at tro på Gud og efterleve Hans bud til mennesker.

Vi ved at vand både er noget godt og noget farligt, for vand er rigtig godt når vi er tørstige, eller hvis vi skal i bad. Men vand kan man komme til skade ved, eller ligefrem dø, hvis man hopper ud i havet uden at kunne svømme. I dåben modtager vi vandet både for at fejre det nye venskab, men også for at minde os om det farlige ved vandet, som renser os for arvesynden – Adam og Evas synd.

I dag bliver også Jesus døbt, og det kan være svært at forstå for Jesus var jo allerede ven med Gud fordi han er Guds søn. Så hvorfor vil han døbes? Jesus siger til Johannes: ’Jeg trænger til at blive døbt’ og Johannes bryder sig ikke om det, for han synes det skulle være omvendt og Jesus burde døbe ham, men han døber ham alligevel. Dengang skulle man sige sine synder før dåben, men Jesus var allerede ren, så han sagde ingenting, men på sig tog han hele menneskets skyld – alle mennesker i hele verden, også din og min skyld selvom han endnu ikke kendte os. Tænk hvor meget alt den skyld vejede.

Og så skete der noget, for pludselig lød der en stemme helt oppe fra Himlen. Det var Guds Ånd der talte. Den Ånd – den ild der også taler når vi bliver døbt, for det er nemlig et mirakel i dåben – at både vandet og ilden kan være til stede på samme tid. Gud tænder sit lys i os – et lys der ikke slukkes selvom det er under vand. Sådan er dåbens kraft mellem mennesker og Gud, og sådan finder Gud velbehag i mennesker.

Dåb det rimer på håb, så lad os i dag hvor Jesus modtager sin dåb, turde at håbe på at vores kalender kan holde på aftaler skrevet med blyant. Vi loves ikke et let liv uden sorg og bekymring med 3 håndfulde vand, et kors tegn og et amen, men det er det grundlag vi bygger livet og frelsen på – en berigende begyndelse for enhver. Så lad os være taknemmelige og tænke på vores dåb som en påmindelse om hver dag, at vi er døbt til et evigt venskab med Gud, som står ved vores side både i håbet og i plagen.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Dåb 2021

Jan 05 2021

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til De Hellige tre Konger kan læses under linket: Søndags Prædiken. Den kan også ses som en ‘livestreamed’ messe ved at klikke på sognets hjemmeside.

Kirken er fortsat lukket pga. Corona restriktioner, men åbnes hver dag til personlig andagt.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jan 05 2021

Pastor Judes prædiken til De hellige tre Konger 2021

Udgivet af

Prædiken til De hellig tre Konger 2021. (Livestream)

I dagens Evangelium hører vi om en stjerne som leder de 3 vise mænd mod Jesus. Her i Aalborg hvor der er biler med lygter, gadelamper og blinkende reklameskilte som sørger for at vi kan finde vej, kan det være svært rigtig at huske hvordan en stjerne ser ud. Dens lys er nemlig kun synligt når der er rigtig mørkt som ude på landet hvor ingen lygte viser vej og en bil sjældent kommer forbi. I byen er det ikke svært at finde vej i nattens mørke, men står vi ude midt på landet kan det være farligt at sætte den ene fod foran den anden, og enhver lyd fra naturen giver os lyst til at stikke af. Ingen ved nemlig hvad der venter os i mørket, og kun fantasien sætter grænser for vores forestillinger.

Der har vi brug for lyset for, at vi kan gå sikkert i den rigtige retning, et lys som også gør alt i mørket synligt og dermed fjerner vores frygt for det ukendte. Et lys som viser os at selvom mørket omsutter os, så er vi ikke alene. Overalt i verden kan vi betragte stjernerne som lyser op på himlen. Nogle stjerner lyser klart helt alene med stor kraft mens andre synes som små ubetydelige prikker. Endda sidder nogle stjerner i et særligt mønster, som kan se helt magisk ud. Selvom alle disse stjerner kan forklares videnskabeligt og dokumenteres forbliver de et mysterium for de fleste af os. Hvordan kan de hænge der og lyse for os nat efter nat, og ikke bare lyse for dig og mig, men for alle i denne verden?

Jesus er sådan en stjerne. Ikke en der sidder oppe i himlen og lyser som alle de andre men en stjerne som guider os når vi er i vores inderste mørke. Når vi er alene og frygter mørket og ensomheden så lyser han og vi drages af ham for vi tror på ham som verdens lys. Ja, det er nemt for mig at sige i dag: ’Godt nytår, frygt ikke for Jesus er verdens lys’, men for at mærke at han lyser for os skal man tro på det. Man skal tro på, at det nytter noget, at turde sætte den ene fod foran den anden, for står vi bare passive, kan end ikke Jesus skubbe os frem. Tro på at Jesus vil være dit verdens lys, og sæt så den ene fod forsigtigt frem, for så vil du se, at hans lys lyser kraftigere end nogen stjerne. Han lyser, for de der tror, de har det hele, for de der ingenting har, og for de som står lige midt i byens lys, men alligevel ikke føler sig som en del af noget.

Da vi gik ind i 2021 gik vi ind i året med et mørke vi ikke rigtig kan glemme. Corona virus er stadig i blandt os, og det oplever vi også her i dag hvor messen ikke er åben for menigheden, og hvor vi stadig ikke kan besøge dem vi savner. Vi ser frem mod vaccinen, og samtidig frygter vi hvad de nye varianter af pandemien kommer til at betyde. Gribes vi af frygten, så opsluger mørket os, men tør vi se fremad og tør vi sætte den ene fod foran den anden, så vil stjernen lyse for os, så vi vil se en lille bid af vejen skridt for skridt.

De Hellige tre konger kom til Jesusbarnet med guld, myrra og røgelse. Det var ikke tilfældige gaver, men gaver de havde valgt for at anerkende at Jesus var guddommelig, at han var menneske og at hans liv her på jorden ville få en ende. Da de havde givet gaverne, bøjede de sig ned og tilbad barnet, og gik ikke tilbage til Kong Herodes for at sige hvad de havde set. Lad os på samme måde gemme Jesu betydning i vores liv i hjertet og tilbede ham ved at anerkende hans rolle blandt mennesker og i Guds Rige. Da vil stjernerne lyse for os og give en ny retning i vores liv.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til De hellige tre Konger 2021