Jul 26 2021

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. uge 2021 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 26 2021

Messetiderne til august 2021

Udgivet af

Frederikshavn august 2021

DatoDagMessePræst
1. augustSøndag16.00 Messep. Jude og p. Simon Peter
6. augustFredagAFLYST
8. augustSøndag16.00 Messep. Davide
13. augustFredagAFLYST
15. augustSøndag14.00 Messep. Jude
20. augustFredag16.00 Messep. Simon Peter
22. augustSøndag14.00 Messep. Simon Peter
27. augustFredag16.00 Messep. Simon Peter
29. augustSøndag14.00 Messep. Jude

Comments Off on Messetiderne til august 2021

Jul 26 2021

Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2021

Udgivet af

Ev: Joh 6, 1-15

I dag er vi vidner til et af de mest kendte evangelier. Selv mennesker der slet ikke har kendskab til Biblen kender fortællingen, om hvordan Jesus forvandlede en smule fisk og brød til mad til flere tusinde mennesker. Miraklet er endnu et af de glimt Jesus giver os til hvordan Guds Rige ser ud. Med miraklet åbner han et vindue til beviset på Himlens eksistens, og giver os det håb, som vi kan leve vores liv på, i denne verden. 

Da alle har spist og er blevet mætte samles resterne i 12 kurve. I Biblen er tallet 12 et udtryk for det fuldendte og det perfekte, og vi ser igen hvordan Gud griber ind i det små og forvandler det, så det bliver fuldkomment. Gud griber ind i det brød der er skabt af mennesker og gør det fuldkomment. På samme måde sker det under eukaristien, hvor Guds hånd griber ind i det brød eller hostier der er skabt af mennesker, og forvandler det, så det bliver af en helt anden værdighed. 

Evangeliet om forvandlingen kan inspirere os på mange måder. Vi må lægge mærke til at Jesus ved miraklerne aldrig giver noget som var helt fraværende. Han giver ikke fisk ud af ingenting. Altid under miraklerne som vi hører om, er der noget som han forvandler – vand til vin, storm til stilhed, fisk og brød til mere af det samme. Det er som, for at vise os at den smule vi allerede har, der ikke er nok, dét får værdi i Hans hænder. 

Ofte kan vi møde mennesker der har den holdning at det ikke nytter at hjælpe verdens fattige, eller dem som lider, fordi støtten kun går ned i et stort tomt hul, uden betydning. Ja, måske kan vi også selv rammes af den tanke. Vi ser lige nu hvordan oversvømmelser har ramt Tyskland og med billederne kan det virke meningsløst at rydde op for hvor skal man begynde og slutte?! Og ikke engang i Tyskland er håbløsheden størst. Mange steder i verden står overfor den slags kriser, og det uoverskuelige kan vi også rammes af indeni. Følelsen af ikke at være noget – ikke at have noget at byde på – at være uden værdi. Det er en følelse som mange går rundt med. 

Jesus minder os om i dag at ringe værdi, det mindre værd, og sorgen i det mistede – det er kun en menneskelig håbløshed. For Gud er den lille smule vi har et fundament at bygge på. Sådan blev en madpakke til mad til tusinder af mennesker. Sådan blev vand til vin ved brylluppet og sådan vækkede Jesus den døde. Når vi har en smule, og der i den smule er et håb og en tro på at Gud er med os, er der grobund for mirakler.   

Uden Gud har vi ikke meget at give. Uden Gud i vores liv har vi kun lidt. Vi er kun lidt. Og mange udenfor kirken vil nok sige, at det ikke passer for de har både hus og bil, og er opdraget til at være gode mennesker. Og at være gode mennesker har en stor værdi.

De har ret. Og de har ikke ret. For også det gode menneske, og mennesket med hus og bil er afhængige af, at Gud tager den smule vi har og forvandler det til mere. Om vi lever eller dør afgøres ved om vi ødelægger jorden eller giver den smule vi har, for at bidrage til at bevare den, så Gud fortsat kan vise os miraklet der sker når græsset gror og blomster springer ud. Gud er kilden til alting – Han er skaberen af den jord vi træder på, og den luft der omgiver os. Hver eneste dag tager han alt det og forvandler det til mere.

Med forvandlingen i dag mindes vi om at vores liv afhænger af Gud. Vi kan ikke meget på egen hånd, men tør vi sætte den smule vi har i spil, møder Gud os og viser os et lille vindue ind til Hans evige Rige – et glimt der kan mangedoble det håb, vi lever på.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 17. alm. søndag 2021

Jul 21 2021

Kirkens murværk trænger…

Udgivet af

Der arbejdes med vedligeholdelse af kirkens murværk. Udført af en ekspert og faglært frivillig , der bruger sine feriedage for at forskønne Guds hus. Charbel, (Suzannes søn) går til arbejdet, altid smilende og glad. Tak for din indsats🤗🙏👏👏👏

Comments Off on Kirkens murværk trænger…

Jul 20 2021

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 16. alm. søndag 2021 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jul 20 2021

Pastor Judes prædiken til d. 16. alm. søndag 2021

Udgivet af

Prædiken til d. d. 16. alm søndag 2021

Ev: Mark 6, 30-34

Hvis man køber en bibel der er skrevet til børn er den ofte fyldt med den slags historier fra biblen, hvor Jesus udfører et mirakel. Jesus går på vandet. Jesus giver mad at spise til 5000 mennesker. Jesus får stormen til at lægge sig. Når vi fortæller disse historier lytter børnene koncentrerede for det er spændende beretninger, hvor de kan bruge deres gode fantasi.

Når børnene bliver ældre læser de historierne igen, men denne gang som voksne og nu med tvivl og skepsis, for kan man virkelig tro alt dette, og hvis Jesus virkelig kan gøre det hvorfor redder han så ikke verden fra sult, Corona, oversvømmelser og nød? Hvis han virkelig kan gøre det hvorfor gør han så ikke noget stort og tydeligt for dig og for mig, så hele verden ved at det var Ham, og Ham alene der virkede?

Et mirakel er et blik ind i Himlen – det er en smagsprøve på Guds Rige, men i dag hvor vi har lyttet til optakten til at Jesus gør det muligt for 5000 mennesker at blive mætte ud fra bare nogle få fisk og brød, må vi spørge os selv hvad det er Jesus vil med disse mirakler. Det er ikke de 2 fisk og 5 brød der er vigtige – det er ikke om Jesus ankler blev våde eller ej, da han gik på vandet, som vi skal fokusere på. Det er ikke relevant om stormen blev til en jævn eller frisk vind, da Jesus bad den lægge sig.

Jesus udfører nogle mirakler lokalt nede i det små. Han redder ikke hele verden på én gang, men i det skjulte – i det stille lader han nogle ting ske som taler til vores hjerte. Hans handlinger åbner et vindue for os, så vi kan se en lille del af Himlen. Han viser os en brøkdel af alt det vores himmelske Fader er i stand til, for at vi kan leve i forventningen om at alt det der står skrevet i biblens tekster også vil opfyldes i Guds evige Rige.

Apostlene er udmattede og folkeskarerne er sultne. Fælles for dem er at de er i underskud. Også vi har prøvet at være i underskud. Vi har været syge, fattige, ulykkeligt forelskede, i krise eller uden håb. Vi har følt at vi ingenting havde – eller i hvert kun havde ganske lidt. Sådan lever mange mennesker i verden hver eneste dag. Og det er netop her Jesus træder til og viser os det lille vindue til Himmeriget som vi længes efter.

Gennem vinduet viser han os at vi kan blive raske, at vi kan forenes og at der er lys på den anden side. Han tager den smule vi har og mangedobler det, fordi han ynkes over os, som det skrøbelige menneske vi er. Jesus er livets brød, som råder i vores hjerter. Ser vi ham ikke som kilden til vores kristne liv, mister vi næringen, der skal udvikle det evige liv som vi stræber efter.

Jesus inviterer os igen og igen til at trække os tilbage – være alene og hvile lidt, sådan som han også opfordrer apostlene til i evangeliet. Han gør det ikke for at gøre os ensomme, men fordi han ved at det er i tilbagetrækningen at vi lærer mest. Det er i vores øde indre at livets lærdom sætter sig fast. Det er der indtryk og erfaringer forenes.

Det er sommer. Vi holder ferie og trives bedre ude end inde. Vi kører rundt i sommerlandet, drømmer om udlandet og løber stærkt for at indhente alt det vi synes vi har forsømt de mørke vinterdage i isolation. Hjemme hver for sig lærte vi dengang noget – vi lærte at bruge tid med dem der betød noget og fordybe os i de vigtige ting og søge efter mirakler. Lad os huske den tid, og stadig give os plads til at trække os tilbage og være alene med Gud, men bøn og give plads til mirakler i vores liv.

For at se miraklerne må vi åbne øjnene og være rede til at lade tingene ske. Da vil vi opleve at i det skjulte vil Jesus mangedoble den smule vi har.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 16. alm. søndag 2021

Jul 13 2021

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 15. alm. søndag 2021 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 13 2021

Pastor Judes Prædiken

Udgivet af

Prædiken til d. 15. søndag 2021.

Ev: Mark 6, 7-13

De sidste søndage har vi hørt evangelieteksterne om hvordan Jesus har prædiket for folk og delt det glædelige budskab om Guds Rige. Han har vist mennesker vejen og været et lysende eksempel på tro. I dag beder han de udvalgte disciple om at gøre hvad han har gjort. De skal gå ud to og to og gøre godt mod alle, og de der ikke vil lytte skal ikke tvinges eller høre onde ord for deres ringe tro. Disciplene skal blot gå videre og udøve deres gode gerninger.

Jesus forudser at disciplene vil møde modstand sådan som han selv gjorde i Nazareth. Jesus forudser at de vil blive afvist, fordi det er et provokerende nyt budskab de kommer med. Folket fandt at Jesus var provokerende. Folket fandt at Paulus var provokerende, og folket finder at disciplene er provokerende. Også vi kan føle os provokerede når nogen stiller spørgsmålstegn ved vores liv. For det var sådan disciplene gjorde – de prædikede at folk skulle omvende sig.

Folk skulle rejse sig ved det sted de stod og gå en anden vej. De skulle gå bort fra snyd, korruption, gældsinddrivelse og hårdhed, og så skulle de vende sig om og gå mod næstekærlighed. På samme måde stiller vores tro krav til det liv vi lever. Vores kristne værdighed har intet at gøre med rigdom eller fattigdom, men alene det faktum om vi går gennem livet med bedrag eller et åbent hjerte hvor Guds ord har magt over vores beslutninger.

Og Guds beslutning over vores hoveder lige nu er ikke at vi skal sælge alt, så vi kun ejer et sæt tøj og et par sko, for at vi kan gå fra hus til hus sådan som disciplene gjorde det. Nej, kun få af os vil overhovedet have den mulighed, og det vil næppe føre til store resultater i vores samfund. Men vi kan ikke opgive tanken og sætte os hjem og vente. Jesus sendte disciplene ud to og to for at sprede ordet om Guds kærlighed. Han sendte dem ud for at gøre gode gerninger. Han sendte dem ud for at give kristen værdighed til dem der ikke havde værdighed i samfundet.

Også vi er i stand til at sprede den værdighed. Vi kan gøre det ved at gå på besøg. Vi kan sætte os på bænken ved siden af den mand ingen ønsker at sidde ved siden af. Vi kan kigge op fra vores telefon når vi går på gaden, og se – virkelig SE – de mennesker der er omkring os. Vi kan give den modløse et smil, og vi kan gøre meget der koster os ganske lidt.

Kristen værdighed er et tema som vi inviteres til at reflektere over i dag. I denne uge hører vi om hvordan engelske fodboldfans truede, buhede, overfaldt og råbte ad danske fans på engelsk hjemmebane til EM’s semifinale. Det er ikke et udtryk for sportslig værdighed. Det er ikke et udtryk for kristen værdighed. Men vores mur, Kasper Schmeichel, gav udtryk for ordene der knytter sig til værdighed – at ingen bør bekymre sig om at give nogen nederlag eller sætte en stopper for andres glæde. Nej, dét et menneske med værdighed bør bekymre sig om er at lade andre vokse i glæde, at lade nogen sejre og arve værdighed. – Altså se på hvad vi kan give andre i stedet for at se på hvad vi kan fratage nogen.

Lad os overveje de ord i dag. At Gud giver os redskaber til at vokse i tro og lade andre opleve det samme. Sådan er Guds vision for denne verden. At vi skal gå fra hus til hus for at hæve andre op. For at udvikle os og stræbe efter hellighed. Hellighed når vi ikke ved at nedvurdere andre. Vores nærvær med Gud vokser ikke ved at gøre andre mindre. Så lad os ikke provokeres til at gøre ondt mod andre, men lad os i stedet blive inspireret til at se hvilke ting i vores liv vi bør vende ryggen for at kunne søge Guds nærvær. Da vil vores følelse af provokation forstumme og iklædt Guds værdighed kan vi vedkende os slægtskabet med Gud og ethvert menneske.

Comments Off on Pastor Judes Prædiken

Jul 05 2021

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 14. alm. søndag 2021 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jul 05 2021

Pastor Judes prædiken til d. 14. alm. uge 2021

Udgivet af

Ev: Mark 6, 1-6

En profet er miskendt i sin egen hjemby. En profet kan ikke gøre mægtige gerninger dér hvor han kommer fra. Sådan siger Jesus i dag – Jesus der mærkede på egen krop, hvordan folk i hans hjemby ikke rigtig ’købte’ de ord han kom med. Alle omkring ham kender hans opvækst, de har hørt hans barnegråd, de har set ham spise og sove og skære i træ. Derfor fyldes de med skepsis over at han har en særlig evne og endda skulle være Guds Søn.

I stedet kunne Nazareth have hyldet Jesus for hans evner, men Jesus lider under mistro og misundelse. For at udfolde troen på Gud, for at blive hørt og åbne folkets øjne må Jesus drage ud og gøre mægtige gerninger blandt fremmede. Inden Jesus tager af sted helbreder han nogle få syge personer. Helbredelsen står i Evangeliet som en biting – en ligegyldig hændelse, men havde folk dér åbnet deres øjne, ville de se hvad de gik glip af på grund af deres skepsis.

Også vi genkender den måde at reagere på. Når man står tæt på et bjerg er det svært at vurdere dets mægtighed. Når vi står langt væk ser vi hvor storslået bjerget er. Det samme forhold har vi til mennesker. De der er tæt på os, kan vi tage for givet eller blive misundelige på, eller have trang til at holde nede. De er ikke noget særligt. Ingen her i Nordjylland skal klare sig ret godt, før nogen siger: ’Hvem tror han lige han er???

IKKE at tro kan have store konsekvenser. Det barn, som har forældre, der ikke tror på, at det kan blive til noget, bliver sjældent til noget. Den medarbejder som et firma har mistet troen til, bliver sjældent længe på den samme arbejdsplads. Det menneske som har mistet troen på Gud, ser vi sjældent i kirke. At miste troen på hinanden, sig selv og miste troen på Gud, kræver at vi ser alt i et nyt lys.

Når vi ikke tror, når vi holder nogen nede eller bliver misundelige, så går vi glip af noget. Det er det vi lærer fra dagens tekst. Nazareth går glip af Jesu gerninger og undervisning. Så i dag kan vi spørge os selv, hvad vi holder nede i vores liv og har mistet troen på? Uanset om svaret på det spørgsmål er, at vi har mistet troen på vores kone, vores job, Gud og kirken, vores familieliv eller om det er troen på os selv, der har lidt et knæk, så kan dagens evangelium give os håb.

Alt vi ved Jesus gjorde udenfor Nazareth minder os nemlig om hvad Nazareth gik glip af. Lad ikke også os gå glip af noget, så lad os fra i dag tale andre op fra det mørke de sidder i. Lad os tale os selv ud af den kritik vi bærer på, og lad os skrifte vores skyld, så vores kærlighed til Gud bevares intakt nu og alle dage fremover. Da vil vi se de mægtige ting der sker.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 14. alm. uge 2021

« ældre indlæg