Jan 29 2022

Messetiderne til Februar 2022

Udgivet af

4. februar Fredag 16.00 Messe p. Simon Peter

6. februar Søndag 14.00 Messe p. Simon Peter

11. februar Fredag 16.00 Messe p. Simon Peter

13. februar Søndag 14.00 Messe p. Jude

18. februar Fredag 16.00 Messe p. Simon Peter

20. februar Søndag 14.00 Messe p. Simon Peter

25. februar Fredag AFLYST

27. februar Søndag 14.00 Messe p. Jude

Comments Off on Messetiderne til Februar 2022

Jan 17 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 2. alm. søndag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Pastor Jude er på ferie de næste 14 dage. Vi ønsker ham en god, velsignet og fredfuld ferie.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 17 2022

Pastor Judes prædiken til d. 2. alm. søndag 2022

Udgivet af

Ev: Joh 2, 1-11

Mange af de mirakler vi hører om i evangelierne har noget meget alvorligt over sig. Det er den sultne som mættes eller det er den syge der helbredes. Disse mirakler bliver til fordi det er en nødvendighed, som redder et menneske, og viser os et eksempel på hvordan Gud bekymrer sig om et menneskeliv. I dag hører vi om brylluppet i Kana’en. Et par er blevet gift. De har brugt penge, arrangeret fest og lider ingen nød. De skal ikke reddes, men alligevel viser Jesus sig som Guds Søn. Han forvandler vand til vin for at bevare glæden og fortsætte festen.

Forvandlingen er det første tegn vi hører om i Johannes evangeliet. Det er et tegn der peger på vores glæde og på alvoren i et ægteskab. Jesus giver en gave som redder festen. Det er en gave som ikke kan bruges op. Glæden er ikke som en flaske parfume eller et stykke tøj, for glæden kan ikke tømmes og glæden kan ikke slides op. Selvom den deles består den stadigvæk og kan endda vokse sig stærkere. I dagens evangelium understreger Jesus alvoren i et ægteskab. Han gjorde undere og mirakler blandt de lidende, de syge og her til brylluppet. Et ægteskab er ikke bare en bryllupsfest, men en livslang forpligtelse hvor vinen og kærligheden aldrig må slippe op.

Også Dette mirakel var et tegn af Kristi gavmildhed. Selv om det endnu ikke var på tide at Kristus begyndte sin offentlige tjeneste, tog han gavmildt imod at hjælpe med sin mirakel. Gennem dette lærte Kristus os nøjagtigt, hvordan vi skulle bruge vores gaver til gavn og vækst for Guds folk.

En anden vigtig lektie, vi bør lære af dagens evangelium, er også den rolle, som den hellige Jomfru Maria spillede i dette mirakel. Hun havde bønnens eller forbønnens gave. Hun vidste, at hendes søn ikke ville nægte hende noget godt. Så hun gik straks i forbøn på sit folks vegne.

Jesus kommer til os med noget der forvandler, noget der gør alting nyt. Det er den lille sprække, som han åbner af lys, når vi er i mørket. Den er det håb, han tænder når alt er trist, for sådan viser han os, at han længes efter menneskets glæde.

Og selvom brylluppet, vi hører om, sikkert hverken har været med champagne eller hvide kjoler som vi kender det i dag, så er festen stadig relevant for os. Det er den, fordi ordene fortsat kan sige os noget nyt. Livet er ikke en lang glæde. Det er det slet ikke når venner og familie omkring os dør eller rammes af sygdom, og vi leder men ikke kan finde en mening med livet. Glæde er måske heller ikke den følelse vi sidder med lige nu hvor Corona sætter daglige rekorder, og vi drømmer os langt væk. I disse tider kan vi tænke: ’Hvordan kan jeg glæde mig på andres vegne? Men vi må også spørge os selv, om det giver os mere lykke, at inspireres af andres ulykke?’

Og her inspirerer evangeliet os for Jesus viser os at andres lykke hjælper os som en støtte i vores liv, og som en påmindelse om Guds magt. I ulykken, i sorgen og i håbløsheden er livets undere – børn som fødes og døbes, vielser og mirakler som sker omkring os – dét er Guds Rige som kommer til syne for os. Det er et tegn på en anden virkelighed, som tilsmiler andre og også kan tilsmile os.

Salige er vi – glade er vi – der netop har været til bryllup i Kana’en, for vi har set hvordan Jesus forbarmes, da der var ved at gå skår i parrets glæde. Lad os derfor bede: Forbarm dig også over os!

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. alm. søndag 2022

Jan 05 2022

Nye messetider i januar pga. Pastor Simon Peter’s Corona sygdom

Udgivet af

Pastor Simon Peter har fået konstateret en PCR positiv Corona svar. Det betyder, at han må i isolation i minimum 10 dage. Det betyder en om rokering af messetiderne her i Frederikshavn. Vær opmærksomt på, at Messetiderne på søndagene ændrer sig fra søndag til søndag

Lad os bede for at p. Simon Peter får et mildt forløb og snart er rask igen

Mvh. Pastor Jude

7. januarFredag16.00 Messe Aflystp. Simon Peter
9. januarSøndag16.00 Messe OBS tidp. Jude Kulas
14. januarFredag16.00 Messe Aflystp. Simon Peter
16. januarSøndag16.00 Messe OBS tidp. Davide
21. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
23. januarSøndag14.00 Messep. Simon Peter
28. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
30. januarSøndag16.00 Messe OBS tidp. Davide

Comments Off on Nye messetider i januar pga. Pastor Simon Peter’s Corona sygdom

Jan 04 2022

VIGTIGT!! Ændring til messetiderne i denne uge

Udgivet af

Andagten og messen på fredag er aflyst, dog er kirken åben og muligheden for at bede rosen kransen mel. kl. 16.00 og 17.00

Messen på søndag d. 9. januar fejres kl. 16.00 og ikke kl. 14.00!

Begrundelsen til ændringerne er, at Pastor Simon Peter har fået Corona. Vi må bede for hans hurtige bedring.

Anton.

Comments Off on VIGTIGT!! Ændring til messetiderne i denne uge

Jan 04 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbaring kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jan 03 2022

Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbarelse

Udgivet af

Ev: Matt 2, 1-12

Også mennesker i vores tid kan blive fristet af at gøre som Kong Herodes. Han virkede nok som en god konge, for han var en konge der tog sig af sit folk, beskyttede dem mod fjender og gav dem principper at leve efter. Men han var også jaloux. Han ville ikke give op og han ville ikke miste kontrollen. Så blev han mødt af de tre vise mænd. De ledte efter en anden type konge, der ikke var bundet af jordiske idéer som dem der også kan binde os. Men vejen var ikke nem. De måtte vandre i tillid til stjernerne og være tålmodige i deres søgen efter det Gud kaldte dem til.

De måtte gå i mange dage, lide afsavn på rejsen, og stole på at den retning man gik i var den rigtige. De vise mænd nåede frem til en konge. Et lille barn, som skulle vise sig at være konge over kærligheden, tilgivelsen og freden. De fandt vejen ved at rette blikket opad og stole på en stjerne.

Den rejse som de vise mænd tog på, tog lang tid. De rejste på kameler dag og nat, og deres rejse kan inspirere os denne dag. I vores tid opvejer vi tit om noget kan betale sig. Vi opvejer for og imod. Kan det betale sig at skulle bevæge sig og gøre en indsats for et andet menneske? Kan det betale sig – altså vil det give noget tilbage? Hvad er fordele og ulemper? Skal vi lade som om, eller helt lade være? De vise mænd var ikke helt sikre på om det kunne betale sig, eller om det var bedre at lade som om, men i tillid til stjernen begav de sig alligevel ud. I tillid til at de ville finde en konge ofrede de tid og kræfter på rejsen.

Og det skulle vise sig at de fandt meget mere end de kunne håbe på. De havde gaver med. Guldet som tegn på at Jesus er konge. Røgelse som symbol på at Jesus er Gud og myrra som tegn på at Jesus er en lidende frelser. Der må have været en højtidlige stemning omkring Jesusbarnet og de overrakte gaverne, selvom kongen egentlig så underlig ud – for Jesus havde ikke kongekrone på. Han havde ikke en kappe på. Alligevel gav de vise mænd gaverne. De gav det de havde med i tillid til at det stjernen havde vist, var ægte.

Dagens evangelium handler om mange ting. Vi kan trække flere emner ud, men tillid må være det ord vi går ind i 2022 med. At vi har tillid til at Gud og stjernerne viser os på rette vej, også selvom vi har svært ved selv at se langt nok ud i horisonten. Vi må nogle gange bevæge os fremad, og tro på at det godt kan betale sig at følge efter, uanset at vi ikke lige kan få øje på resultatet. Gud vil vise det til os hen ad vejen. Han er ikke ude på at lede os den forkerte retning. Og når vi ledes frem og når vores mål, så må vi give noget. Vi må ofre noget af det vi har som tegn på vores taknemmelighed.

De vise mænd får en meget pludselig rolle i evangeliet og lige så pludseligt er de væk igen. Deres rolle er dog langt større end den plads de får i ord i dagens evangelium. De følger stjernen. De tilbeder frem for bare at være til stede. Lad os inspireres af dem når vi beder, og virkelig BEDE til frem for blot at være til stede. De følger Gud, men deres fornemmelse får dem til ikke at gå tilbage til Herodes. Tænk Jer, om vi mennesker kunne gøre det samme – følge stjernen, følge Gud og følge den fornemmelse der holder os på Guds veje, uden at lade os distrahere af andre menneskers stærke vilje.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Herrens Åbenbarelse

Jan 01 2022

Messetiderne i Frederikshavn 2022

Udgivet af

(Ved en fejltagelse kom jeg til at skrive Aalborgs messetiderne – Undskyld!!)

DatoDagMessePræst
1.januarLørdag14.00 Messep. Simon Peter
2. januarSøndag14.00 Messep. Jude
7. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
9. januarSøndag14.00 Messep. Simon Peter
14. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
16. januarSøndag16.00 Messe OBS tidp.  Davide
21. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
23. januarSøndag14.00 Messep. Simon Peter
28. januarFredag16.00 Messep. Simon Peter
30. januarSøndag16.00 Messe OBS tidp. Davide

Comments Off on Messetiderne i Frederikshavn 2022