Feb 26 2022

Messetiderne til marts 2022

Udgivet af

DatoDagMessePræst
2. marts
Askeonsdag
Onsdag17.00 Messep. Simon Peter
4. martsFredag16.00 Messep. Simon Peter
6. martsSøndag14.00 Messep. Simon Peter
11. martsFredag16.00 Messep. Simon Peter
13. martsSøndag14.00 Messep. Jude
18. martsFredag16.00 Messep. Simon Peter
20. martsSøndag14.00 Messep. Simon Peter
25. martsFredag16.00 Messep. Simon Peter
27. martsSøndag14.00 Messep. Jude

Comments Off on Messetiderne til marts 2022

Feb 21 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2022 kan læses på linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 21 2022

Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2022

Udgivet af

Ev: Luk 6, 27-38

Elsk jeres fjender, Elsk dem der hader Jer og dem der mishandler Jer. Lån noget ud, uden at håbe at få det igen. Det er de ord vi lige har hørt. Til de ord har vi lige svaret: ” Priset være du Kristus ”

Men hvordan omsætter vi ordene i vores liv? For enhver der har oplevet had, fjender og mishandling ved hvor svært det er at svare med kærlighed. Når vi hører om Mia, der måtte betale med sit liv for en aften i Jomfru Ane Gade, så fyldes vi ikke af kærlighed til gerningsmændene. Når vi ser på tætte relationer i vores eget liv, som er gået skævt, så er vi ikke villige til at gøre det nødvendige. Her sejrer vores retfærdighedssans ofte over viljen til forsoning.

Kun at holde af dem man elsker, kræver ikke meget af os. I den relation er det nemt for os at vise forståelse og låne noget ud, vi ikke forventer tilbage. Vi låner vores kærlighed og venskab ud og holder ikke regnskab. – Men stopper vi dér udfylder vi ikke til fulde det kristne grundlag som Jesus taler om i dagens evangelium.

Han taler til os om at gøre mere end blot at lade os styre af hvem vi kan lide og hvem vi holder af. Jesus siger til os, at det må vi ikke lade styre vort liv, for når vi kigger på vores kristne værdier, så er det Gud der sætter rammen for vores liv, og Gud har skabt alle mennesker i sit kærligheds billede. Gud har ikke skabt et menneske med det formål at alle andre skal være imod hende eller ham. Gud har ikke skabt et menneske der skal være denne verdens syndebuk.

Nej Gud har skabt ethvert menneske med en mission, en vilje og en vej i denne verden, og Gud ønsker at vi omvender os. At vi hver gang vi læser evangeliet danner nye rammer for vores liv, og virkelig husker at de regler og love vi hører er en hjælp til os for at vi kan få et bedre liv.

Det kan være svært at forene sig med sine fjender – ikke mindst fordi det kræver to at blive venner. Men lad os ikke opgive tanken. Vi må begynde et sted, og vi kan begynde allerede nu, for Jesus siger ’Bed for Jeres fjender’, så lad os bede for dem vi hver især har en uoverensstemmelse med, eller mennesker vi har en distance til. Da vil Gud vise os vejen, og hjælpe os i forsoningen.

Jesus siger også til os at vi må være tålmodige og overbærende med dem der ser ud til at vil os noget ondt. Vi må ikke vende ryggen til dem eller gøre gengæld mod den ondskab vi oplever. Vi kan opleve det som retfærdigt at give en straf til den der handler imod os, men i Guds øjne er ondskab ondskab, uanset hvorfor vi handler som vi gør. Lad os derfor også bede til Gud at Han vil hjælpe os til at være tålmodige og vise kærlighed mod dem, der måske i menneskets øjne ikke gør sig fortjent til det.

Vi har lært om de 10 bud, om ikke at dræbe, og ikke at stjæle, og om at ære vores mor og far. Det er regler vi alle kan forstå. Love som reguleres både af vores tro og vort samfund. Kun få vil være uenige i at det er forkert at stjæle eller slå ihjel. I de sager er det let at skelne mellem skyld og uskyld.

Men der ligger noget lige så vigtigt begravet her i de ord vi hører i dag. Vis ikke ondskab mod dine fjender. Gør ikke gengæld. Hils på dem der er uretfærdige. Det er ønsker for vort liv som er langt sværere at leve op til, end at undgå at slå nogen ihjel. Men Jesus peger på i dag at det er lige så vigtigt. Må vi alle modtage den Guds gave det er at elske og være tålmodige, for da vil vores kristne tro for alvor kommer til udtryk i det liv vi lever.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. alm. søndag 2022

Feb 15 2022

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Feb 15 2022

Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2022

Udgivet af

Ev: Luk 6, v. 17.20-26

I dag beskriver Jesus en række af menneskelige forhold som vi ønsker at bevæge os væk fra når vi oplever dem i vores eget liv. Han beskriver sult, gråd, fattigdom og de som oplever had. Vi skal ikke opleve sult i mange minutter før vi begynder at tænke på hvordan vi skal mættes. Enhver der har set et andet menneske i gråd, tænker straks på hvordan man kan trøste. På samme måde ønsker vi hverken fattigdom eller had i vores liv.

Nu kan vi lære i dag at alle disse forhold vil vi blive velsignet af Gud. Og ikke nok med det – er vi rige, mætte, glade og oplever andres ros, så er der ingen håb for det evige Guds Rige. Hvad Jesus taler til os i dag, står i fuldstændig kontrast til det vi lærer af samfundet.

I samfundet har vi succes når vi er rige, mætte, glade og anerkendt. Allerede som børn oplever vi at det er det vi skal stræbe efter, for at blive gode børn og endnu bedre voksne. Disciplene som lytter til Jesu ord i Evangeliet velsignes af Jesus. De har ikke opgivet alt i denne verden for at følge ham, men de har opgivet at stræbe efter samfundet definition af succes.

Disciplene har indset og gennem Jesu ord forstået, at mennesket kan være ophøjet og være nær Gud på TRODS af at det ikke har det vi kalder succes i vores verden. Når vi følger Jesus og har en dyb tro på Gud, så bør vores ønsker og håb for vores liv være anderledes end hvis vi kun lever for det liv, vi lever lige nu.

Kun et lille barn kan leve for det liv der foregår lige nu. Det lille barn har ikke noget perspektiv. Det lille barn styres af behov og er afhængig af andre. Vi, som en unge og voksne må leve vores liv på en anden måde, hvor det ikke er impulser der styrer vores valg. Vi må have et andet perspektiv. Et perspektiv som også kan ses med Guds øjne, hvor horisonten er længere end det næste grin eller det næste måltid, og hvor vi måler vores egen værdi i, hvor mange der synes godt om os på sociale medier.

Lad os blive inspireret af evangeliet til at forandre vores perspektiver, og kigge på en horisont der er længere væk end det næste måltid mad. Snart bliver det faste. Det er en tid, hvor mange fokuserer på hvad de skal undvære og hvad der skal skæres fra. Med fasten er det som med evangeliet i dag. Skærer vi kun noget fra for at erstatte det vi havde med tomhed, som kommer det hverken os selv, Gud eller vores næste til gavn. Når vi skærer noget fra, må vi erstatte det med noget større og bedre, for på den måde at vokse i vores tro og gerning. Ikke bare i fasten men også i dag må vi lade os inspirere til at tage vores menneskelige rigdom, mæthed, glæde og anerkendelse og forvandle det til investeringer i at være Guds udsendte.

Rigdom her på jorden er en anden valuta end rigdom hos Gud. Sulten i vores mave er en anden tomhed end sulten efter Guds Rige. Anerkendelse her på jorden må ikke forveksles med kærlighedsbuddet, og vores samfunds afgrænsning af glæde kan ikke måle sig med den frydefulde lykke, der i evangeliet beskriver lønnen i Himlen. Lad os med den tanke gå ud som disciplene med sult, gråd, fattigdom og forkynde Jesu ord gennem vores plads i samfundet, og acceptere at nogen er imod os.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 6. alm. søndag 2022

Feb 07 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til ‘Herrens Fremstilling i Templet’ 2022 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Feb 07 2022

Pastor Judes prædiken til ‘Herrens Fremstilling i Templet’ 2022

Udgivet af

Prædiken – Herrens fremstilling i templet 2022.

Ev: Luk 2, 22-32

Den anden februar var det kyndelmisse eller på dansk lysmesse eller Marias renselsesdag. Det er den dag som markerer at nu er vi halvvejs gennem vinteren. Vi er på vej ud af mørket og kan se frem mod lysere tider. Når man ser på kyndelmissen, kan man have den drøm at bare alt i livet havde en kyndelmisse – et varsel om at nu er du kommet halvvejs. Nu kan du se frem mod lysere tider. Tænk om der var sådan en halvvejsdag i vores sygdom, i vores sorg og i vores bekymringer. Men sådan er vores liv ikke – sådan er Corona ikke. Og sådan er Simeons og Annas liv ikke, for de sidder i templet og venter. Det har de han gjort længe og de ved ikke om de er halvvejs, eller langt fra eller tæt på.

Simeon venter også på lyset. Som vi stoler på at sommeren kommer, således stoler også Simeon på at lyset kommer. Det har Gud selv sagt. Gud har sagt at Simeon vil se Herrens salvede før han dør. Han vil se Jesus, og derfor venter han tålmodigt på at det vil ske ganske som også vi må have tålmodighed i alt det vi venter på.

Simeon var helt sikkert meget opmærksom den dag i templet. Tænk på den følelse han må have haft hver gang et barn kom til templet. Simeon må have strakt halsen og kigget på børnene ét efter ét og tænkt: Er dette barn Herrens salvede?’ Han må have kigget efter Jesus som enhver forelsket kigger efter sin kæreste, nemlig fuld af forventning og glæde. Mon ikke der gik en særlig varme gennem Simeon, da han holdt Jesus i sine arme, for nu holdt han lyset i sine arme, nu vidste han at Guds ord var sandt. Hvad Gud havde lovet ham, det fik han.

Vi kan lære noget af Simeon, for giver vi Jesus den samme opmærksomhed, og åbner vi øjnene på samme måde som Simeon så vil vi også modtage Jesus i vores liv. Venter vi på Jesus med den samme længsel som vi hvert år venter på lyset med, så er det næsten en garanti at Jesus vil vise sig for os. Vi venter på sommeren fordi vi ved den kommer, vi venter fordi vi længes, vi venter fordi sommeren giver os håb og varme. Vi venter ikke på sommeren, fordi vi ikke tror på den findes. Den slags venten belønnes ikke og netop sådan ventede mændene på Jesus da graven var tom. De troede ikke på at Jesus var væk, og derfor ventede de med mistro. Resultatet var at de ikke fandt ham.

Med kyndelmissen slår vi en knude på vinteren, idet 1. halvdel er gået og vi ser frem mod lyse tider. Vi inviteres i dag at vente og længes efter at have Jesus i vores liv, på samme måde som vi venter på sommeren. Lad os ikke fyldes med mistro og skepsis, for så vil lyset vende sig til mørke og vores øjne vil blive blinde. Lad os derimod gå med åbne øjne fyldt med tillid, for så vil også vi se Jesus når han fremstilles i vores liv. Lad os derfor alle virkelig kigge på vort eget liv i disse dage hvor lyset vender tilbage. Maria som kommer til templet er billedet på kirken og Jesus som fremstilles for Herren er billedet på det lille lys som er i vort hjerte.

Mens vi, lige nu, venter og længes, som vi helt naturligt gør i denne tid kan det hele føles tungt. Der er regler som begrænser følelsen af lys i vores liv. Vi har fået en ny forståelse af frihed. Går vi ud må vi passe på og der er måske ikke meget at give sig til. Angsten for virus er der stadig. Kalenderen fortæller at lyset er på vej og at snart springer alting ud. Så lige nu gives vi en gave fra Gud, nemlig en tid for længsel, hvor vi ligesom Simeon kan forberede os på at Jesus lys udsletter vores mørke, og giver os lyset som vil give os den samme varme som Simeon oplevede da han holdt Jesus i sine arme.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til ‘Herrens Fremstilling i Templet’ 2022