May 29 2022

Pastor Judes prædiken fra i dag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag i Påsketiden 2022 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i dag

May 29 2022

Pastor Judes prædiken til d. 7. uge i Påsketiden 2022

Udgivet af

Ev: Joh 17, 20-26.

‘Herren er konge; den højeste over hele jorden!’

I de ord vi lige har lyttet til i evangeliet lægger Jesus sin tillid og kærlighed til Gud frem for disciplene. Vi er i timerne før Jesus korsfæstes, hvor Jesus er ved at give den forsikring til disciplene, som de har brug for. Han giver dem trøst ved at love dem at Guds tilstedeværelse i deres liv ikke vil slutte med Jesu død. Han beder for dem, og han beder for alle dem der vil komme efter dem.

Han beder for deres børn, børnebørn, efterkommere og dermed også for os der sidder her i kirken i dag – for han beder for enhver som ved andres ord kommer til at tro på ham – at de må blive ét med ham og ét med Faderen.

Jesus lægger sit hjerte frem for Gud, og beder Gud om barmhjertighed overfor det folk som er bragt til tro uden at have set Gud, i den skikkelse de forventede, med deres egne øjne, men som har stolet på Hans udsendte.

Vi kender disciplene i det nye testamente ved navn fordi vi år efter år følger kirkens tekster. Vi kender Thomas som tvivlede. Vi kender Peter som fornægtede Jesus. Vi kender Judas som forrådte ham. Det er for disse mennesker Jesus beder inderligt i dag.

Havde disse mænd været ansat i et firma eller indgået i det samfund vi kender, så havde de ikke været meget værd. Med deres handlinger levede de ikke op til hvad man i tillid til deres virke kunne forvente af dem. De viste sig på mange måder som uegnede, men den bøn og de ord Jesus taler til os i dag er en påmindelse til os om at den måde vi ser andre mennesker på, kun er begrænset til det syn vi har gennem vores menneskelige briller. Gud har andre briller på.

Guds syn på mennesker er mere abstrakt. Derfor byggede Han sin kirke på de udvalgte disciple, som var fyldt med fejl og mangler, men som Gud alligevel betragtede som et folk, der var ét folk i Ham og som var blevet udsendt for at forkynde om Guds Rige.

Den inderlige bøn vi hører fra Jesus i dag handler ikke bare om dagen i dag men hele fortiden, nutiden og fremtiden. Jesus siger: Du har elsket mig før verden blev grundlagt, for sådan kendte Gud hele denne verdens skæbne endnu inden Han skabte fuglene og skilte dag fra nat. Og Jesus beder for disciplene af nutiden fordi de har erkendt at Gud har udsendt ham. Og Jesus beder for os – for efterkommerne i denne verden. Han beder for at enhver skal røres af evangeliets håb, liv og kærlighed. Han beder for enhed.

Det er en enhed vi kan have svært ved at få øje på i vores samfund. Mens nogen har overflod, kæmper andre for bare at få det mest basale. Og mens nogen kan leve ubekymret, må andre leve et liv i frygt. Alligevel kan vi på mange måder gøre Guds vilje og gennem et kristent liv vælge at stræbe efter enhed med andre mennesker, for også at opnå enhed med Gud. Det er i vores hverdagsliv, at vi må tage Guds briller på, og se på hvad vi ser igennem dem.

Med Guds briller på gives vi en chance for at se med kærlighed på andre frem for ondskab. Vi får mulighed for at se med barmhjertighed frem for hån, og med de egenskaber leve et liv i enhed. Er vi ikke i enhed med andre mennesker, er drømmen om enhed med Gud kun et ønske som ligger fjernt fra os. Lad os derfor altid søge enhed med andre i fællesskabet om forståelsen af at Gud har udsendt Jesus. Da vil vi med rette få del i den kærlighed Gud gav til os gennem Jesus.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. uge i Påsketiden 2022

May 28 2022

Messetiderne i juni måned 2022

Udgivet af

DatoDagMessePræst
3. juniFredag16.00 Messep. Simon Peter
5. juni (Festmesse)Søndag16.00 Messep. Jude
10. juniFredag16.00 Messep. Simon Peter
11. juni Søndagsmesse
(pga. Ømvalfart)
Lørdag16. 00 Messep. Simon Peter
17. juniFredag16.00 Messep. Simon Peter
19. juniSøndag16.00 Messep. Jude
24. juniFredag16.00 Afløst!!

26. juniSøndag16.00 Messep. Jude

Comments Off on Messetiderne i juni måned 2022

May 28 2022

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2022

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til denne dag kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2022

May 28 2022

Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2022

Udgivet af

Prædiken til Kristi Himmelfart 2022.

Kristi Himmelfartsdag er en særlig dag. Vi markerer at Jesus har fuldendt sin opgave som menneske og som den opstandne Herre, og at Helligånden snart vil sendes til os mennesker.

Kristi Himmelfart er på mange måder symbolet på alt det nye og på forandring. Mennesker på Jesu tid var vant til at høre ham tale. De deltog i hans historie her på jorden både som menneske og som opstanden, og de måtte hele tiden vænne sig til nye tider. I dag forlader Jesus denne verden for at sende Helligånden til pinse.

Når vi kigger op i himlen i dag ser den uendelig ud. Himlen er, bag skyerne, blå lige så langt som vi kan se, og har ingen ende. Det ser ud som om himlen kan gemme alt så langt væk, at det ikke kan findes igen. Vi kan få den tanke at det også gælder Jesus. Han opfor til Himlen – en smuk sommerhimmel og så blev han væk for både dyr og mennesker.

Da Jesus brød gravens grænser påskedag lavede han et hul mellem døden og denne verden. Han banede en vej som ikke var menneskers vej, men Guds vej mellem død og levende. I dag bryder Jesus endnu en grænse foran vores øjne. Han laver et hul mellem døden og Himlen. Heller ikke denne vej er menneskers vej, men Guds vej.

Vi kan kigge op i den uendelige himmel og tænke, at deroppe bliver ting væk, men vi kan også tænke at Jesus steg derop. Han steg op i Himlen den dag hans gerninger her på jorden var afsluttet. Han er ikke væk. Han har ikke gemt sig i det uendelig endelige. Nej, for at give os trøst og svar på alle vores spørgsmål, har han brudt grænserne mellem døden og livet, og i dag bryder han grænsen ned mellem mørket her på jorden og lyset i Himlen.

Det er ikke en menneskets vej. Det ved enhver som har lagt en af deres elskede i graven. Uanset mængden af tårer og savn kan vi ikke bryde den tunge grænse der er mellem døden og livet. Ej heller er det evige lys i Himlen menneskers lys. Lyset er givet til os af Gud, som et bevis på at Himlen eksisterer.

I dag baner Jesus vejen for os til Himlen, og han har sagt til os at også vi kan gå den vej. Også vi kan gå ad Kristus-vejen, men indtil vores dødstime kommer, må vi gå menneske-vejen. Vi må holde os til den bolig vi har på jorden. Vi må vænne os til nye tider, også i den svære tid som mange lever i.

Med Himmelfarten kunne disciplene og vi blive bange for at Jesus bliver fjern for os. Vi kan blive nervøse og tænke at han stiger op, og væk fra vores liv, – Men vi må tænke på hans ophøjelse på en anden måde. Jesus stiger op over vores problemer, sorg, ensomhed og glæde. Han stiger derop, hvor han kan se på det hele på afstand.

Når vi ser Jesus på malerier hvor han stiger op til Himlen, er det fælles for de fleste, at hans hænder peger ned mod jorden. Hans hænder strækkes ud efter mennesket, som om han griber fast i os. Lad os derfor i dag fejre Himmelfarten med gensynets glæde, og fejre at der er åbnet et hul mellem mennesket og det evige lys. ’Jeg er med Jer alle dage’ lyder hans ord til os. Han sidder ved Gud den Almægtige højres hånd, og han skal komme igen for at våge over ethvert menneske. Lad os hver dag række ud efter hans hænder når han kommer os i møde.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Kristi Himmelfart 2022

May 19 2022

DUK Nyt.

Udgivet af

DUK holdt deres general forsamlings møde for 2022. Du kan læse referatet under linket: DUK

Comments Off on DUK Nyt.

May 19 2022

Referat af DUK’s GF’s møde 2022

Udgivet af

Referat af HUK generalforsamling d. 27 marts 2022 helligåndskirkens Unge katolikker, Frederikshavn.

Tilstedeværende;

Hoved repræsentant: Anton Alvision A.

Tharseka, Natasja, Solomon, Helen, Elizabeth, John , Pau, Sarina, Andreas, Rockson, Melani, Robin, Ophie, Anton, Mary, Lena, Filgrace, Martin, Sofie, Kacper, Cyprian, Julie, Oliver, Sebastian, Dagmara, Sara, Elias og Oliver L.

Referat

  1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Anton Referent: Natasja

  1. Beretning af året aktiviteter
  • MovieHouse Hjørring
  • Mongolian Barbecue
  • Hyggeaften
  1. Godkendelse af regnskab 2021 og ændring af vægter

Anton præsenterede regnskabet og det blev gennemgået ved bestyrelsesmødet. Regnskabet blev godkendt.

  1. Valg af bestyrelse:

Formand: Andreas fortsætter som formand.

Næstformand: Helen blev valgt som næstformand

Kasserer: Anton blev valgt som kasserer

Sekretær: Natasja blev valgt som sekretær

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ophie, Robin, Pau, Solomon, Mary, Jessica og Filgrace.

  1. Aktiviteter det kommende år

Bowling, Sverige tur, Grænsen tur, Gokart, Skøjte, Action House, Spilleaften i Arena nord, Hyggeaften, Grillaften, Se en fodboldkamp, Djurs Sommerland, København tur, Stand tur, Marias kirke Sæby, Klatring, Maximum, Paintball og Biograftur.

(Mary havde snakket om en tur til stranden, hvor vi kunne købe is + der blev lagt dato til d. 18 april og hun snakkede også om en tur til Sæby Marias kirke, hvor hun vil komme med yderligere info. til bestyrelsen)

  1. Valg af delegerede til DUK’s årsmøde 2022

Andreas, Jessica, Pau, Solomon, Natasja og Tharseka.

  1. Eventuelt

Intet

Referent; Natasja Anton

HUK sekretær

Dato: 06/04-2022 ___________________

Comments Off on Referat af DUK’s GF’s møde 2022

May 18 2022

Fatima og Thomas’s stor dag!

Udgivet af

Det var med stor glæde, at menigheden kunne fejre Fatima og Thomas’s guldbryllup under og efter messen. De er begge meget trofaste medlemmer af menigheden her i Frederikshavn. Som gode forældre har de også haft deres børn og børnebørn med i kirken, og derved har de sørget for menighedens fremtid de næste to generationer!! Thomas har også været meget aktiv som en frivillig i selve kirken.

Under messen kunne Pastor Simon Peter velsigne dem, og efter messen var der tid til nogle billeder sammen med præsten og deres familie.

Vi ønsker dem endnu flere år sammen og må Guds velsignelse følger dem begge.

Comments Off on Fatima og Thomas’s stor dag!

May 11 2022

Mors Dag i Helligånds Kirke 2022

Udgivet af

Sidste søndag var det ‘Mors Dag’, og ved slutning af messen kunne Pastor Simon Peter velsigne alle mødre og bedste mødre der deltog i messen og takke dem for deres livgivende og opdragende rolle samt deres kærlighed overfor deres børn og børnebørn. Som det fremgår af billederne var der mødre fra mange dele af verden, som understreger på flotteste vis, at Den katolske Kirke er sandelig en ‘katolsk’ kirke.

Comments Off on Mors Dag i Helligånds Kirke 2022

May 11 2022

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 4. søndag efter Påsken 2022 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

« ældre indlæg