Nov 30 2022

Messetiderne i December 2022

Udgivet af

DatoDagMessePræst
2. decemberFredagAFLYST
4. decemberSøndag14.00 Messep. Jude
9. decemberFredag16.00 Messep. Davide
11. decemberSøndag14.00 Messep. Davide
16. decemberFredag16.00 Messep. Davide
18. decemberSøndag14.00 Messep. Jude
23. decemberFredagAFLYST
24. december JuleaftenLørdag22.00 Messep. Davide
25. decemberSøndag
14.00 Messe
17.00 Tamilsk
p. Davide p. Jude
30. decemberFredag16.00 Messep. Davide
1. januar
(Maria, Guds Mor)
Søndag10.00 Messep. Davide

Comments Off on Messetiderne i December 2022

Nov 23 2022

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til den sidste uge i året 2022 (Krist Konge Fest) kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Nov 23 2022

Pastor Judes prædiken til d. sidste alm. uge 2022

Udgivet af

Jesu Kristi, Universets Konge.

Ev: Lukas 23, 35-43

Pave Frans har tidligere sagt at Jesus som Konge mest af alt kom til udtryk på korset på Golgata. Den uskyldige blev naglet fast til korset – fattig, nøgen, og frarøvet alt, og kunne dermed afsløre Guds fulde kærlighed til mennesker. ’Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv!’ – Sådan lød ordene, som på tredjedagen blev afløst af kærlighedens styrke, der vækkede Ham til et nyt liv i genopstandelsen.

Og sådan beskrives Kristus også i anden læsning – at han er billedet på den usynlige Gud. – Kristus er Gud, som gør sig selv forståelig for mennesker.

På korset kom Jesu magt som konge til udtryk – en magt som er svær at forstå når vi dagligt ser missiler og frygt og mennesker under pres. I kontrast dertil ofrede Kristus sig i ydmygende fattigdom for at Guds kærlighed til mennesker blev markeret til fulde.

Kristus som konge er en magtfuld ydmyghed vi kan tage med os ind i advent. At være konge handler ikke om pragt og overflod. At være konge handler derimod om at være ægte, oprigtig og leve i simpel sandhed. Sådan lever de børn, der bæres til dåb, og sådan vokser de op indtil den dag, der sker noget med deres uskyld i den hvide klædning, og deres kongelige uskyld forandres til en anden type magtforhold. Lad os reflektere over, hvordan vi i år lader denne uskyld komme til udtryk i forventningens adventstid.

Det var Pave Pius, der så vigtigheden af Kristi Konge fest helt tilbage i 1925. Festen blev indført i kirkens kalender, som en påmindelse til alle om, at fællesskabet med Gud sejrer over menneskers ødelæggelser. Det er en påmindelse om, at vi ikke kan finde fred inde i os selv, hvis ikke vi først forener os med Gud.

Også i 2022 er de ord, som Pave Pius lagde til grund for festdagen aktuelle. Det samfund og de påvirkninger, vi møder i vores dagligdag, gør markeringen af Universets Konge lige så aktuel nu som dengang. Vi oplever både nedskæring og oprustning, og kræfter der holder krigen i Ukraine i live sammen med en blomstrende energikrise, frem for håb og næstekærlighed.

Vores tro i Danmark angribes også og sættes under pres – ikke med voldsomhed – men som en fange i et fængsel, der graver i væggen med en ske lidt efter lidt hver dag, for til sidst at bryde igennem uden nogen opdagede det. Vores kirkelige fællesskab undergraves bid for bid, som en tyv der kommer om natten. I skarp kontrast hertil står kirkens fejring af den fattige som Konge.

En typisk konge sender sine krigere i kamp for at indtage et stykke jord, eller tilkæmpe sig større rigdom. En sådan konge gemmer sig bag dem, der for alvor må satse livet i en kamp, – en kamp, hvor kongen selv, alene risikerer at tabe ansigt som vi ser det i Ukraine. Jesus derimod gik selv i døden for os, og det gør titlen som Universets Konge, til en titel vi ikke kan placere i nogen anden hierarkisk sammenhæng.

Vi kan ikke måle Hans magt – den magt som både hersker over alle skabninger og over menneskets sjæl. Magten er almægtig. Det er ved den magt vi skabes, fødes og bæres til dåb.

Kristus danner rammen om vores skabelse, når Han udtaler både det første og det sidste ord i vores liv, og bliver derfor helt håndgribeligt – også i vores sammenhæng – den der ikke frelste sig selv, men i stedet ofrede sit eget legeme for, at frelse os fra al synd.

At Pave Pius har skabt denne dag – Kristus Universets konge – til refleksion over hvad magt betyder, og hvilke værdier et kongedømme skal stræbe efter, rækker langt ud over dagen i dag. Vi inviteres til at lade festdagen sætte dybe spor gennem vores familie, i vores handlinger og ind i vores bevidsthed. Lad os ved evangeliets ord forstå og efterleve, at kun gennem fattigdom og ydmyghed kan vores kærlighed til Gud og mennesker udfoldes til fulde. For således skete det at David i første læsning – manden efter Guds hjerte – ham som ingen regnede med blev til noget særligt, af Gud blev lovet et evigt kongedømme.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. sidste alm. uge 2022

Nov 14 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2022 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Nov 14 2022

Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2022

Udgivet af

Ev: Joh 2. 13-22

Det er nemt og billigt at bryde noget ned. Vi ser det ske i mange byer i udkants Danmark. Man kører en maskine ind ad hoveddøren i faldefærdige huse, og man stopper først sin ødelæggelse når hele huset er jævnet med jorden. Man stopper først når grunden er tom, og klar til en ny begyndelse. Ja, i det hele taget er nedbrydning lettere end opbygning. Det kan tage timer og timer at bygge et korthus, men et nys eller et host kan blæse det hele fra hinanden. Et kærlighedsforhold kan tage år at bygge op og forme, så både manden og kvinden føler sig tilpas, men et skænderi kan bryde det hele ned.

At det er så svært at bygge op og så let at bryde ned, gør at vi godt forstår Jøderne i evangeliet i dag når de taler imod Jesus. De finder det urimeligt at han vil bryde alt det ned de har brugt 46 år på at bygge – og så påstår han at han på blot 3 dage vil bygge det op. Også i vores ører lyder en sådan plan helt uvirkelig. Men Jesus taler ikke om mursten, han taler om legemet og om mennesket. Jesus ser på hvad Jøderne gør med templet. De har ændret det så det ikke længere er et tempel men en plads for køb og salg, en plads hvor den stærke vinder over den svage.

Templet er et tempel men har ikke længere værdi som tempel fordi dets formål er blevet ændret. Jesus bruger templet som en sammenligning med legemet. Vi ærer vores kirke, tænder lys, gør forsigtigt rent, beder og bevæger os i stilhed. Vi ved at dette rum er helligt – at det ikke er et sted der er egnet for salg af duer, får og oksekød. Vi ved at dette rum ikke er et sted for sladder og dårligdom mellem mennesker. Men hvordan ser det ud med vores legeme? Burde vi ikke behandle vores legeme præcis på samme måde som vi behandler vores kirke?

Hvad kirken ikke kan tåle, kan legemet heller ikke tåle. Det dårlige må brydes ned. Enhver dårligdom i vores legeme er med til at gøre vores liv til en markedsplads hvor alt kan købes og sælges for den rigtige pris. Sandheden har sin pris siger man, med tanke på at sandheden kan gøre mennesker ondt, eller skade vores relationer. Men sandelig har løgnen også en pris – den betaler vi dyrt for i vores eget legeme. Legemet lider på løgnen, præcis som legemet lider på hadet, og på alt det som æder vores legeme op.

Det tager lang tid at bygge et sådan legeme op, for et legeme med dårligdomme har et lager til alle små ting, som vokser sig større og større og bliver en del af vores identitet. Det bliver uvaner vi bærer på, og som tvinger os ned. I dag siger Jesus til os at det er netop det vi må bryde ned. Alt vi har bygget op som fjerner vore legeme fra hellighed, må vi bryde ned og køre væk. Sådan vil vi give plads i vores legeme til alt det der er værd at bevare.

I dag fejrer vi Laterankirkens indvielse. Og hvorfor så fejre en kirke der ligger så langt væk? Jo det gør vi selvfølgelig fordi Laterankirken er den ældste kirke i Rom. Det er den kirke vi betragter som moderen til alle kirker i verden. Det er den kirke vi kan takke for den særlige stemning der er i enhver kirke i kommer i, i hele verden. Det er den kirke og vores egen kirke vi kan lade os inspirere af når vi skal sortere i indholdet i vores eget legeme, for kun hvad Laterankirken kan tåle kan vores legeme tåle.

I dag fejrer vi Pavens dag. Lad os bede for vore pave at Gud må velsigne ham med godt helbred og lang liv so han må være den gode hyrde for os alle og lede os alle på den sande vej som lede til Himlen.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 23. alm. søndag 2022

Nov 07 2022

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Alle Helgen 2022 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Nov 07 2022

Pastor Judes prædiken til Alle Helgen 2022

Udgivet af

Ev: Matt 5, 1-12a

Enhver af os ved at vi allerede i dåben er kaldet til at blive en helgen, og at alle valg vi tager i livet med Helligånden som vores vejleder er valg som bør lede os frem mod det liv, som skal være svaret på kaldet som helgen. Vi ved at Guds kald og vores svar ligger ud over rammerne for Folketingsvalg og el-priser og hvad vi ellers går og bekymrer os om lige nu. Vi ved at det Gud kalder os til er større end det.

Allerede som børn lærer vi om Frans af Assisi, Moder Theresa, Ignatius, Augustin og mange andre helgener, som mange af os endda er navngivet efter, i vores dåb. De er store skikkelser – helte, martyrer og den højeste form for hellighed vi har hørt om. Vi forestiller os hvordan de er svævet op i skyerne – op til Himlen efter et hårdt liv her på jorden, for at hæve deres løn i salighed.

I dag fejrer vi alle de helgener som har levet deres liv her på jorden med en drøm om at tjene Gud – en drøm de har ofret sig selv for, og på den måde blevet et Guds redskab i at udbrede troen, at tjene andre både i handlinger og i bøn, og kæmpe for de svage. Vi inviteres til at spejle os i disse helgener i dag, og se at de lidelser, som de er gået igennem, har været en mulighed for dem at vokse i tro og nærhed med Gud.

Det er en tro og nærhed som også vi må stræbe efter, og blive opmærksomme på som et nyt potentiale i vores liv. Vi må løfte blikket fra de problemer der blokerer vores udsigt til Guds planer med os. Sygdom, uretfærdighed og bekymringer er bare nogle af de forhold i livet, der kan bremse os i at blive dem der står foran Guds trone, som vi hører i første læsning – at dér står dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.

De har vasket deres klæder hvide i Lammets blod. – I Kristus er de frelst – i Hans tempel, på Hans trone vil deres tårer blive tørret væk. Præcis SÅ højt må vi løfte vores blik, og spørge os selv hvor langsynede vi tør blive i vores liv. Martyrer og helgener har levet deres liv på jorden med Himlen som deres horisont, med en nærende tro som det beskrives af Johannes i anden læsning – at vi, som kaldes Guds børn, vises stor kærlighed og når det åbenbares hvad vi skal blive, så kan vi med rette have det håb til Ham, at vi renses og bliver rene.

Alle helgener har levet et liv med en drøm om at tjene Gud. De har levet med himlen som livets horisont, og de har vidst hvem de var – en Guds tjener. Når vi ved hvem vi er og hvad vi lever for, så bliver det nemmere for os at handle. Vi kender svarene, fordi vores svar skal passe med Guds kald, og det er ikke en nem vej at gå i livet. Vores inspiration kan vi finde hos helgenerne – både i deres handlinger og deres ord, som tilsammen er en garanti for hvad vi kan opnå ved at lægge vores liv fuldstændig i Guds hænder.

Vi fejrer i dag flere helgener end der er dage i årets kalender. Og vi beder til at dem af vores kære, som vi har lagt i graven gennem årene må føjes til listen af helgener der har mistet sig selv for at vinde frelsen. Lad os bede for dem, og for os – at også vi må vove at miste vores jordiske snæversynede lykke for en stund, for at blive bevidste om potentialet i at vaske vores klæder rene i Lammets blod, for sådan står der skrevet, at salige er de som sørger for de skal trøstes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Fryd Jer! Glæd Jer! Jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Alle Helgen 2022