Jun 26 2023

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 12. alm. søndag 2023 (Festen for Ss. Peter og Paul) kan læses under linket: Søndags Prædiken.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jun 26 2023

Pastor Judes prædiken til d. 12. alm. søndag 2023 (Festen for Ss. Peter og Paul)

Udgivet af

Ev: Matt 16, 13-19

De to store apostle, Peter og Paulus, i evangeliet og to søjler i kirken fejrer vi i dag. Ser vi nærmere på de to trosvidner er kernen i fejringen ikke deres egne gaver og evner; i centrum er mødet med Kristus, der ændrede deres liv. De oplevede en kærlighed, der helbredte dem og satte dem fri. Derefter blev de apostle og frihedstjenere for andre.

Peter og Paulus var frie, fordi de blev sat fri.

Peter, fiskeren fra Galilæa, blev først og fremmest befriet fra sin følelse af manglende kærlighed. Selv om han var en dygtig fisker, var han bitter over ikke at have fanget noget og da han så sine tomme garn, blev han fristet til at stoppe. Selvom Peter var stærk, opgav han på grund af frygt. Selv om han var en ivrig discipel, fortsatte han med at tænke efter sit eget hoved og forstod og accepterede ikke betydningen af Kristus. Selv efter at have sagt, at han var rede til at give sit liv for Jesus, førte mistanken om, at han var discipel, ham til at fornægte Jesus.

Jesus elskede alligevel Peter og var villig til at løbe en risiko for ham. Han opfordrede Peter til ikke at give op, til at sænke sine garn igen, til at give sit liv for sine brødre og søstre og til at vogte sin hjord. På denne måde frigjorde Jesus Peter fra frygt og fra beregninger, der udelukkende var baseret på menneskelige bekymringer. Han gav ham modet til at risikere alt og blive menneskefisker. Det var Peter, som Jesus kaldte til at styrke sine brødre i tro. Han gav ham – som vi hørte i evangeliet – nøglerne til at åbne dørene, der førte til et møde med Gud, og kraften til at binde og løse: til at binde sine brødre og søstre til Kristus og løsne knuder og lænker i deres liv.

Alt dette var kun muligt, fordi Peter selv var blevet løsladt. De lænker, der holdt ham fanget, blev knust, og som den nat, da israelitterne blev befriet fra trældom i Egypten, fik han besked på at rejse sig i hast, spænde sit bælte og tage sine sandaler på. Gud åbnede derefter dørene for ham. Her ser vi en ny historie om åbning, befrielse, brudte lænker og udvandring fra trældommens hus.

Apostlen Paulus oplevede også den frihed. Han blev sat fri fra at være sin egen slave. Han blev sat fri fra teoretiske religiøse regler og forsvaret af traditionen. Han blev sat fri fra at være fundamentalist. I stedet blev han åben for Guds og hans brødres og søstres kærlighed. Gud satte ham fri fra regelret hårdhed, men Gud skånede ham ikke for de problemer, der gjorde Paulus’ mission mere frugtbar. Paulus blev udsat for vold og forfølgelse, skibbrud, sult og tørst og, som han selv fortæller os, megen smerte.

Paulus indså således, at “Gud udvalgte det, der er svagt i verden, for at gøre de stærke til skamme” Således hører vi at Paulus blev i stand til at sige: “Herren stod mig bi” og “han vil frelse mig fra ethvert ondt angreb”.

Kære brødre og søstre, Kirken ser på disse to troens store mænd og ser to apostle, som frigør evangeliets kraft i vores verden, kun fordi de først selv var blevet sat fri ved deres møde med Kristus.

Jesus dømte dem ikke eller ydmygede dem. I stedet delte han deres liv med kærlighed og nærhed. Han støttede dem ved sin bøn og bebrejdede dem endda til tider for at få dem til at ændre sig. Til Peter siger Jesus blidt: “Jeg har bedt for dig, for at din egen tro ikke må svigte”. Og til Paulus: “Hvorfor forfølger du mig?”. Han gør det samme med os: Han forsikrer os om sin nærhed ved at bede og gå i forbøn for os og forsigtigt bebrejde os, når vi kommer på afveje, så vi kan finde styrken til at rejse os og genoptage rejsen.

Vi er også blevet rørt af Herren; Vi er også blevet sat fri. Alligevel har vi brug for at blive sat fri igen og igen. Lad os inspireret af Peter og Paulus bede for, at vi bliver fri for et katastrofalt fiskeri og fra en forståelse af regler, der gør os stive og ikke fleksible nok.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 12. alm. søndag 2023 (Festen for Ss. Peter og Paul)

Jun 24 2023

Messetider for juli 2023

Udgivet af

DatoDagMessePræst
2. juliSøndag14.00 Messep. Davide
9. juliSøndag14.00 Messep. Jude
16. juliSøndag14.00 Messep. Davide
23. juliSøndag14.00 Messep. Jude
30. juliSøndag16.00 Messep. Jude
6. augustSøndag16.00 Messep. Jude

NB: Messetiderne de 2 sidste søndage er kl. 16.00!!

Comments Off on Messetider for juli 2023

Jun 19 2023

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Du kan læse Pastor Judes prædiken til d. 11. alm. søndag 2023 ved at klikke på ‘Søndags Prædiken’.

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Jun 19 2023

Pastor Judes prædiken til d. 11. alm. søndag 2023

Udgivet af

Ev: Matt 9, 36 – – 10.8,

På denne ellevte almindelige søndag minder Kirken os om vores kald fra Gud. Dette kald kan forstås på to måder; For det første gennem Guds pagt med Israel. Gud udvalgte og kaldte os til at være sit folk. For det andet kaldte Gud os gennem Jesus Kristus, den nye pagt, til at være hans disciple. Så Gud gjorde os til sit folk og forsonede os i Kristus. Gud kaldte os, hver ved navn, til at være et folk, der var indviet til ham.

Første Læsning fortæller os om en af Guds mest berømte pagter med sit folk i Det Gamle Testamente, Sinai-pagten. Gennem dén gjorde Gud Israel til sit folk og tilbyder at lede dem mod en stor skæbne, og hans folk tilbyder til gengæld lydighed.

Hvis folket er trofast mod deres løfte, vil de for evigt være det hellige folk og Guds ejendom. Hvis de fejler på grund af deres menneskelige skæbne, vil Gud ikke forlade dem, men vil fortsætte med at søge efter dem. Dette er Guds måde at handle på. Selvom vi fejler, forlader Gud os aldrig, og på den baggrund lyder et ordsprog “At fejle er menneskeligt; at tilgive guddommeligt.«

Som mennesker fejler vi altid i vores del af vores pagt med Gud. Ligesom israelitterne i Det Gamle Testamente er vi hurtige til at sige: “Alt, hvad Herren har talt, vil vi gøre!” (19 Mosebog 8:<>). Vi er hurtige til at sige ja, vi tror og vil være trofaste mod vores pagt. Men de fleste gange fejler vi. På trods af dette forlader Gud os aldrig. Han fortsætter med at være trofast mod sin pagt.

I dagens anden læsning minder Paulus os om, hvordan Gud fortsat er trofast mod os og for vor frelse gennem sin eneste søn, Jesus Kristus: “Det, der beviser, at Gud elsker os, er, at Kristus døde for os, mens vi stadig var syndere.” Gennem Kristi offer bliver vi konstant forsonet med Gud. Så Gud forlader os aldrig, fordi han udvalgte og kaldte os til at være sit folk.

Det andet aspekt af vores kaldelse er at være Kristi disciple i en verden, hvor det er nemt at miste meningen med livet. Det er en verden, hvor mange føler sig forladte, hjælpeløse og håbløse. Dette kald og denne mission blev skabt af barmhjertighed og medfølelse for en modløs og forladt verden. Derfor fortæller dagens evangelium os: “Ved synet af folkeskarerne blev Jesu hjerte bevæget af medlidenhed med dem, fordi de var urolige og forladte, som får uden hyrde.”

Vi har som kristne hver især et unikt kald. I kraft af vores dåb udvalgte og kaldte Gud hver enkelt af os ved vores nye navn, præcis som han kaldte sine tolv apostle i dag, for at hjælpe vores forladte verden. Dette er et særligt kald og en invitation til at løfte og redde vores modløse verden fra ruiner. Det er et kald til at være trofaste hyrder for hinanden. Når Gud og hans Søn fortsætter med at vise os barmhjertighed og barmhjertighed, må vi også vise barmhjertighed mod hinanden, især mod dem, der har fejlet eller begået fejl på den ene eller den anden måde.

I dag sendte Kristus sine disciple med specifikke instruktioner. “Gå ikke ind på hedensk territorium eller gå ikke ind i en samaritansk by. Gå hellere hen til de fortabte får af Israels hus. Når I går, så kom med denne besked: ›Himmeriget er nær.‹ Helbred de syge, oprejs de døde, rens spedalske og uddriv dæmoner.”

Diskriminerer Kristus fordi han i sin tale vælger nogen fra? Nej! Kristus kom for at frelse verden. Men vores kald og mission skal starte et sted. Vi må starte denne mission med os selv. Det må begynde i vores hjem, familier og samfund. Senere kan missionen udvides til andre. Gennem dette minder Kristus os om, at næstekærlighed begynder i hjemmet. Dette er vigtigt, fordi vi først må blive Guds folk, før vi bliver Guds disciple.

Så, mine kære brødre og søstre, lad os bede til Gud om at holde os trofaste mod hans kald til at være hans folk og disciple.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 11. alm. søndag 2023

Jun 07 2023

Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til Treenigheds Fest 2023 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste søndag

Jun 07 2023

Pastor Judes prædiken til Trinitatis 2023

Udgivet af

Ev.: Johs. 3, 16 – 18

En fransk forfatter skrev engang, at skal du have bygget et skib så befal ingen at give dig træ, tving ingen til at bringe dig søm, men sæt dig ned og fortæl dem om længslen efter havet. Så vil dit skib blive bygget. Vi kan sige det samme om treenigheden. For det tjener ikke noget formål at tvinge nogen til at forstå Helligånden, og heller ikke at befale dem at erkende Jesu liv, men sætter vi os ned og fortæller om vores længsel efter Gud, vil de følge os og se nødvendigheden af både Faderen, Sønnen og Helligånden. At Faderen er skibet, at Sønnen er træet og at Helligånden er sømmene og at disse 3 tilsammen vil bringe os til havet – nemlig den Gud vi længes efter.

Treenigheden er noget af det sværeste for os at forstå for hvordan kan det lade sig gøre at én Gud er tre personer? Selv hvis vi klæder os ud til karneval bliver vi ikke en anden person – vi er den samme, bare i noget andet tøj. Så hvordan kan Faderen klæde sig ud som Sønnen og samtidig være Faderen og oven i købet sende os Helligånden? Ja man kan blive helt forpustet bare ved tanken, for sommetider kan det være svært nok bare at være ét menneske i denne verden.

Prøver vi at analysere dette mysterium, kan vi bruge hele vores liv uden at sove om natten, og vi har alle brug for vores nattesøvn, så lad os i stedet tro på mysteriet, for vi ved vi er skabt af Faderen, vi har læst om utallige vidner fra Sønnens liv, og vi mærker Helligånden virke i os. Lad disse tre tilsammen være det skib, som skal bære os gennem livet, så Gud kan modtage os på havet.

I dag fejrer vi altså ’Den Hellige treenighed’, men også vi indgår i mange typer treenigheder i vores hverdag – I kærlighedens treenighed når vi elsker Gud, os selv og vores næste, i barmhjertighedens treenighed når vi skrifter, tilgiver og forbarmer os over vores brødre og søstre. Ja sådan bruger vi den treenighed, som vores tro er bygget op omkring. Sådan mærker vi treenigheden i os, og også udenom os, mange gange hver eneste dag, når vi står op, går i seng, når vi spiser eller starter vores bil. For da siger vi: ’I Faderens, i Sønnen, i Helligåndens navn’.

Med korsets tegn opfordres vi til selv at handle treenigt. Det lodrette tegn for at minde os om Faderen, og det vandrette for at hjælpe os og give styrke til at udvise den samme kærlighed og forkyndelse, som Jesus og Helligånden modtog mennesket med. Det kræver mod og styrke at gøre sådan, men frem for alt kræver det, at vi træder ud af vores karnevalsdragt, og viser vores sande jeg. At vi ikke forestiller noget andet end vi er, så vi vildleder mennesker i stedet for at vejlede.

Dagens tekster indbyder os til at tage dette treenighedens mysterium til os. Ikke analysere det eller se på det som fysik eller kemi, men acceptere at disse tre skikkelser er den måde, hvorpå Gud vil hjælpe os og give os sin vejledning. Det er via dem, at vi skal komme til Ham. Således kan vi også overveje, om vi opfører os treenigt, eller om vi kun handler for os selv. Vores tro er ikke nogen individuel religion – det er et fællesskab, for kun i fællesskaber opstår den kærlighed, som Jesus taler om. Ingen må derfor stå alene, og det er et fælles ansvar vi alle bærer. Således opfordres enhver af Jer til, at invitere alle som længes efter havet indenfor. Gennem Jeres kærlighed vil også de se skibet tage form.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Trinitatis 2023

Jun 04 2023

Glædelig pinse!

Udgivet af

Tradition tro, var der fest i Helligånds Kirke sidste søndag. Vi betragter Pinsedag som vor kirkes ‘Fødselsdag’, og den skal fejres!

Under festmessen, ved Menighedens bønner, blev der bedt bønner på 8 forskellige sprog; et synligt tegn på Helligånds gave. Efter messen gik vi i procession, hvor et maleri af Helligånden blev båret forrest.

Bagefter mødte alle i menighedssalen for at spise sammen de medbragte retter. Og der var mange flotte etniske retter; både varme og kolde efterfulgt af masse af kager inklusiv vin, te og kaffe.

Man kunne knap nok hør sig selv tale pga. den livlige snak (på mange sprog!!), altid et godt tegn på det fællesskab menigheden nyder her i Frederikshavn.

Comments Off on Glædelig pinse!